Ändra lösenord för webbprogramspooler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd den här proceduren för att ändra lösenordet för programpoolsidentiteten för webben. Web application pool använder identitetskontot för sin webbprogrammet. Webbprogrammet lagrar autentiseringsuppgifter information och fortsätter att fungera även efter att lösenordet har upphört att gälla. Om Web application pool startas lagrade autentiseringsuppgifter information tas bort och går inte att starta Web application pool tills autentiseringsuppgifter informationen ska uppdateras. Om Web application pool går inte att starta visas felmeddelandet ”tjänsten är inte tillgänglig” HTTP för användare av alla webbsidor eller tjänster som webbprogrammet innehåller.

Meddelanden: 

 • De här åtgärderna kan inte utföras förrän lösenordet har ändrats på domänkontrollanten. Autentiseringsuppgifterna som har angetts kontrolleras mot dem som finns på domänkontrollanten. Om du anger det nya lösenordet innan lösenordet har ändrats på domänkontrollanten visas ett felmeddelande och inställningarna ändras inte.

 • För att kunna spara ändringarna måste du starta om webbprogramspoolen. Detta innebär att innehållet och tjänsterna som tillhandahålls av webbprogramspoolen inte är tillgängliga medan poolen startas om.

 • Den här proceduren behöver köras endast på den server som kör webbplatsen för central administration av SharePoint.

Viktigt!: Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn, eller motsvarande, för att utföra följande åtgärder. Det räcker inte att vara medlem i gruppen Servergruppsadministratörer (Windows-säkerhetsgruppen WSS_RESTRICTED_WPG).

Ändra lösenordet för webbprogrampoolsidentiteten via användargränssnittet

 1. Klicka på Åtgärder på webbplatsen för central administration av SharePoint.

 2. Klicka på Tjänstkonton under Säkerhetskonfiguration på sidan Åtgärder.

 3. Markera Webbprogramspool under Välj den komponent som ska uppdateras i avsnittet Hantering av autentiseringsuppgifter.

 4. Välj den tjänst som programmet har skapats under i listan webbtjänst. Standardinställningen är Windows SharePoint Services-webbprogram.

 5. I listan Programpool markerar du programpoolen du vill uppdatera autentiseringsuppgifter för.

 6. Skriv det nya lösenordet i rutan Lösenord.

 7. Klicka på OK.

Ändra lösenordet för webbprogrampoolsidentiteten via kommandoraden

 1. Öppna kommandoraden på datorn där webbplatsen för central administration körs och navigera till Program\Delade filer\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin.

 2. Skriv följande kommando i en kommandotolk:

  stsadm – o updateaccountpassword – userlogin < domän\användarnamn >

  – lösenord < newpassword > – noadmin

  Obs!: userlogin är webbprogrampoolens identitetskonto.

 3. Tryck på RETUR.

 4. Skriv följande kommando i en kommandotolk:

  iisreset /noforce

 5. Tryck på RETUR.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×