Ändra kolumnerna i en datavy

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat en datavy kan du lägga till, ta bort och flytta kolumnerna i den om du vill visa andra fält från datakällan.

När du lägger till, tar bort eller flyttar kolumnerna i en datavy, lägger du till, tar bort eller flyttar fälten så som de visas i datavyn. Om datavyn innehåller flera fält, i olika kolumner, kan du använda alternativen i dialogrutan Redigera kolumner när du lägger till, tar bort och flyttar kolumner. Om datavyn visar fälten i rader använder du också alternativen i dialogrutan Redigera kolumner för att lägga till, ta bort och redigera rader.

Obs!: Kommandot Redigera kolumner är bara tillgängligt när du arbetar med en datavy som visar data i en HTML-tabell.

Du kan också använda tabellredigeringskommandona på Tabell-menyn när du redigerar kolumnerna i en datavy.

I följande exempel skapar Northwind Traders en datavy som omfattar produktnamnet, antal enheter i lager och beställningspunkt. Du föreslår att datavyn även ska omfatta pris per enhet, så att det går att spåra lagervärdet. Du kan på ett enkelt sätt lägga till en kolumn som visar fältet UnitPrice. Du kan också ta bort kolumner eller ändra ordning på dem.

Mer information om datavyer finns i Skapa en datavy.

Vad vill du göra?

Lägga till kolumner

Ta bort kolumner

Ordna kolumner


Lägga till kolumner

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn där du vill lägga till en kolumn.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Redigera kolumner i listan Vanliga uppgifter.

  Obs!: Kommandot Redigera kolumner är inte tillgängligt om datavyn är i en HTML-tabell som använder rowspan eller colspan attribut med ett värde större än 1.

 4. Klicka på önskat fält under Tillgängliga fält i dialogrutan Redigera kolumner och sedan på Lägg till. Upprepa detta för alla fält som du vill lägga till.

  Om du vill välja flera fält samtidigt trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på fälten.

  Northwind Traders vill nu lägga till fältet UnitPrice i datavyn. Klicka på UnitPrice under Tillgängliga fält i dialogrutan Redigera kolumner och sedan på Lägg till.

  Dialogrutan Redigera kolumner

  Meddelanden: 

  • Om du har ändrat kolumnrubrikerna i datavyn visas dessa och inte fältnamnen i listan Visade kolumner.

  • Om du vill lägga till en kolumn som visar resultatet av ett uttryck finns i avsnittet Skapa en formelkolumn i en datavy.

Överst på sidan


Ta bort kolumner

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn som du vill ta bort en kolumn från.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Redigera kolumner i listan Vanliga uppgifter.

  Obs!: Kommandot Redigera kolumner är inte tillgängligt om datavyn är en HTML-tabell som använder attributet rowspan eller colspan tillsammans med ett värde som är större än 1.

 4. Klicka på önskat fält under Visade kolumner i dialogrutan Redigera kolumner och sedan på Ta bort. Upprepa detta för alla fält som du vill ta bort.

  Om du vill välja flera fält samtidigt trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på fälten.

Överst på sidan


Flytta kolumner

 1. Öppna sidan som innehåller datavyn du vill ordna om.

 2. Högerklicka i datavyn och klicka sedan på Visa åtgärder för gemensamma kontroller på snabbmenyn.

  Du kan också klicka på datavyn och klicka sedan på pilen Bild av knapp i det övre högra hörnet för att visa listan Vanliga uppgifter. Klicka på pilen om du vill dölja i listan.

 3. Klicka på Redigera kolumner i listan Vanliga uppgifter.

  Obs!: Kommandot Redigera kolumner är inte tillgängligt om datavyn är en HTML-tabell som använder attributet rowspan eller colspan tillsammans med ett värde som är större än 1.

 4. Klicka på fältet som du vill flytta under Visade kolumner i dialogrutan Redigera kolumner och sedan på Flytta upp eller Flytta ned. Upprepa detta för alla fält som du vill flytta.

  Om du flyttar ett fält uppåt i listan flyttas kolumnen åt vänster i datavyn. Om du flyttar ett fält nedåt i listan flyttas kolumnen åt höger.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×