Ändra kolumnbredden och radhöjden

Ändra kolumnbredden och radhöjden

Du kan ange en kolumnbredd från 0 (noll) till 255 i ett kalkylblad. Det här värdet representerar det antal tecken som kan visas i en cell som är formaterad med standardteckensnitt. Standardkolumnbredden är 8,43 tecken. Om en kolumn har bredden 0 (noll) är den dold.

Du kan ange en radhöjd från 0 (noll) till 409. Det här värdet representerar höjden i antal punkter (1 punkt motsvarar cirka 1/72 tum eller 0,035 cm). Standardradhöjden är 12,75 (cirka 1/6 tum eller 0,4 cm) punkter. Om en rad har höjden 0 (noll) är den dold.

Om du arbetar i vyn Sidlayout (knappen Sidlayout, gruppen Arbetsboksvyer, fliken Visa) kan du ange en kolumnbredd eller radhöjd i tum. I den här vyn används tum som standardmåttenhet, men du kan ändra måttenheten till centimeter eller millimeter. Gå till fliken Arkiv, klicka på Alternativ, klicka på kategorin Avancerat och välj ett alternativ i listan Linjalenheter under Visa.

Ändra kolumnbredden

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Kolumnbredd under Cellstorlek.

 4. I rutan Kolumnbredd skriver du in det värde du vill ha.

 5. Klicka på OK.

  Tips: Om du snabbt vill ange bredden för en enskild kolumn högerklickar du på den. Klicka sedan på Kolumnbredd och skriv in det värde du vill använda. Avsluta med att klicka på OK.

Anpassa kolumnbredden efter innehållet automatiskt (Autopassa)

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Autopassa kolumnbredd under Cellstorlek.

  Obs!: Du kan snabbt anpassa bredden på alla kolumner i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen mellan två kolumnrubriker.

Knappen Markera allt

Matcha kolumnbredden med en annan kolumn

 1. Markera en cell i kolumnen med den bredd som du vill använda.

 2. Tryck på Ctrl+C, eller klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Klicka på Kopiera på fliken Start

 3. Högerklicka på en cell i målkolumnen, peka på Klistra in special och klicka på knappen Behåll källans kolumnbredder Knappbild

Ändra standardbredden för alla kolumner i ett kalkylblad eller en arbetsbok

Värdet för standardkolumnbredden anger genomsnittligt antal tecken i standardteckensnittet som ryms i en cell. Om du vill kan du ändra värdet för standardkolumnbredden för ett kalkylblad eller en arbetsbok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för ett kalkylblad klickar du på bladfliken för kalkylbladet.

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för hela arbetsboken högerklickar du på bladfliken och klickar på Markera alla blad på snabbmeny.

   Klicka på fliken Blad

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Standardbredd under Cellstorlek.

 4. Ange ett nytt mått i rutan Standardkolumnbredd och klicka sedan på OK.

  Tips: Om du vill ange standardkolumnbredden för alla nya arbetsböcker och kalkylblad kan du skapa en arbetsboksmall eller en kalkylbladsmall och sedan basera nya arbetsböcker eller kalkylblad på dessa mallar.

Ändra kolumnbredden med hjälp av musen

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra bredden på en enskild kolumn drar du skiljelinjen på höger sida om kolumnrubriken tills kolumnen har rätt bredd.

  Kolumngräns som dras

 • Om du vill ändra bredden på flera kolumner markerar du de kolumner som du vill ändra och drar sedan en skiljelinje till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill anpassa bredden på kolumnerna efter kolumninnehållet markerar du den eller de kolumner som du vill ändra och dubbelklickar sedan på skiljelinjen till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill ändra bredden på alla kolumner i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen för någon av kolumnrubrikerna.

  Knappen Markera allt

Ändra radhöjden

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Radhöjd under Cellstorlek.

 4. Skriv i rutan Radhöjd det värde du vill använda och klicka sedan på OK.

Anpassa radhöjden efter innehållet

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Klicka på Format på fliken Start

 3. Klicka på Autopassa radhöjd under Cellstorlek.

  Tips: Du kan snabbt anpassa höjden på alla rader i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

Knappen Markera allt

Ändra radhöjden med hjälp av musen

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra höjden för en enskild rad drar du skiljelinjen under radrubriken tills raden har rätt höjd.

  Radgräns som dras

 • Om du vill ändra höjden på flera rader markerar du de rader som du vill ändra och drar sedan skiljelinjen under någon av de markerade radrubrikerna.

 • Om du vill ändra höjden på alla rader i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

  Knappen Markera allt

 • Om du vill anpassa radhöjden efter radinnehållet dubbelklickar du på skiljelinjen under radrubriken.

Överst på sidan

Om du föredrar att arbeta med kolumnbredder och radhöjder i tum bör du arbeta i vyn Sidlayout (fliken Visa, gruppen Arbetsboksvyer, knappen Sidlayout). I vyn Sidlayout kan du ange en kolumnbredd eller radhöjd i tum. I den här vyn är tum standardmåttenheten, men du kan ändra måttenheten till centimeter eller millimeter (i Excel 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel-alternativ> Avancerat. I Excel 2010 på Arkiv > Alternativ > Avancerad kategori).

Ändra kolumnbredden

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Kolumnbredd under Cellstorlek.

 4. I rutan Kolumnbredd skriver du in det värde du vill ha.

Anpassa kolumnbredden efter innehållet automatiskt (autopassa)

 1. Markera den eller de kolumner som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Autopassa kolumnbredd under Cellstorlek.

Tips    Du kan snabbt anpassa bredden på alla kolumner i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen mellan två kolumnrubriker.

Knappen Markera allt

Matcha kolumnbredden med en annan kolumn

 1. Markera en cell i kolumnen med den bredd som du vill använda.

 2. På fliken Start i gruppen Urklipp klickar du på Kopiera och väljer sedan målkolumnen.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start i gruppen Urklipp. Klicka sedan på Klistra in special.

 4. Under Klistra in väljer du Kolumnbredder.

Ändra standardbredden för alla kolumner i ett kalkylblad eller en arbetsbok

Värdet för standardkolumnbredden anger genomsnittligt antal tecken i standardteckensnittet som ryms i en cell. Om du vill kan du ändra värdet för standardkolumnbredden för ett kalkylblad eller en arbetsbok.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för ett kalkylblad klickar du på bladfliken för kalkylbladet.

  • Om du vill ändra standardkolumnbredden för hela arbetsboken högerklickar du på bladfliken och klickar på Markera alla blad på snabbmeny.

   Excel-bladflikar

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Standardbredd under Cellstorlek.

 4. Ange ett nytt mått i rutan Standardkolumnbredd.

Tips    Om du vill ange standardkolumnbredden för alla nya arbetsböcker och kalkylblad kan du skapa en arbetsboksmall eller en kalkylbladsmall och sedan basera nya arbetsböcker eller kalkylblad på dessa mallar. Mer information finns i artikeln om hur du kan spara en arbetsbok eller ett kalkylblad som mall.

Ändra kolumnbredden med hjälp av musen

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra bredden på en enskild kolumn drar du skiljelinjen på höger sida om kolumnrubriken tills kolumnen har rätt bredd.

  Kolumngräns som dras

 • Om du vill ändra bredden på flera kolumner markerar du de kolumner som du vill ändra och drar sedan en skiljelinje till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill anpassa bredden på kolumnerna efter kolumninnehållet markerar du den eller de kolumner som du vill ändra och dubbelklickar sedan på skiljelinjen till höger om någon av de markerade kolumnrubrikerna.

 • Om du vill ändra bredden på alla kolumner i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen för någon av kolumnrubrikerna.

  Knappen Markera allt

Ändra radhöjden

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Radhöjd under Cellstorlek.

 4. I rutan Radhöjd skriver du in det värde du vill ha.

Anpassa radhöjden efter innehållet

 1. Markera den eller de rader som du vill ändra.

 2. Klicka på Format i gruppen Celler på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Autopassa radhöjd under Cellstorlek.

Tips    Du kan snabbt anpassa höjden på alla rader i kalkylbladet genom att klicka på Markera allt och sedan dubbelklicka på skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

Knappen Markera allt

Ändra radhöjden med hjälp av musen

Gör något av följande:

 • Om du vill ändra höjden för en enskild rad drar du skiljelinjen under radrubriken tills raden har rätt höjd.

  Radgräns som dras

 • Om du vill ändra höjden på flera rader markerar du de rader som du vill ändra och drar sedan skiljelinjen under någon av de markerade radrubrikerna.

 • Om du vill ändra höjden på alla rader i kalkylbladet klickar du på knappen Markera allt och drar skiljelinjen under någon av radrubrikerna.

  Knappen Markera allt

 • Om du vill anpassa radhöjden efter radinnehållet dubbelklickar du på skiljelinjen under radrubriken.

Överst på sidan

Visste du detta?

Om du inte har en Office 365-prenumeration eller den senaste versionen av Office kan du prova den nu:

Prova Office 365 eller den senaste versionen av Excel

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Mer information finns i

Ändra kolumnbredden och radhöjden i Excel för Mac

Ändra kolumnbredden och radhöjden i Excel Online

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×