Ändra kolumnbredd eller radhöjd

Om du inte kan se alla data i en cell, kan det hjälp att ändra rad- eller kolumnbredden:

Om du vill öka bredden på en kolumn, t.ex. kolumn B i bilden nedan, drar du skiljelinjen på höger sida om kolumn B-rubriken tills kolumnen har önskad bredd. Om du vill minska bredden drar du åt vänster.

ändra kolumnbredden

Tips: Ett snabbt sätt att få kolumnbredden att pass storleken på texten är att dubbelklicka på skiljelinjen mellan kolumnrubrikerna.

Om du vill öka bredden på flera efterföljande kolumner markerar du de kolumner som du vill ändra. Klicka på rubrikskiljelinjen för en markerad kolumn och dra åt höger, som i bilden nedan. Om du vill minska bredden drar du åt vänster.

Ändra bredden på flera kolumner

Ändra radhöjden

Om du vill ändra höjden för en enskild rad drar du skiljelinjen under radrubriken tills raden har rätt höjd. Om du vill minska höjden drar du den undre skiljelinjen uppåt.

Tips: Ett snabbt sätt att få radhöjden att passa storleken på texten på raden, är att dubbelklicka på skiljelinjen mellan radrubrikerna.

ändra radhöjd

Om du vill ändra höjden på flera rader markerar du de rader som du vill ändra och drar sedan skiljelinjen under någon av de markerade radrubrikerna.

Har du en specifik fråga om funktioner?

Ställ en fråga i Excel-communityforumet

Hjälp oss att göra Excel bättre

Har du förslag på hur vi kan förbättra nästa version av Excel? Titta i så fall på avsnitten i Excel User Voice

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×