Ändra inställningar för e-postkonto

Ändra inställningar för e-postkonto

Du kan ändra en mängd olika inställningar för e-post, bland annat:

 • Lösenord

 • Din profilbild

 • Ditt namn och din e-postadress (för POP- och IMAP-konton)

Om du har glömt lösenordet och tror att ditt lösenord kan ha avslöjats eller lösenordet har upphört att gälla måste du först ändra lösenordet hos din e-postleverantör, till exempel Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo eller Xfinity, och uppdatera Outlook med det nya lösenordet.

När du har ändrat lösenordet hos din e-postleverantör kan du uppdatera Outlook med det nya lösenordet.

Office 365-, Outlook.com- och Exchange-konton

Outlook uppmanar dig att uppdatera lösenordet. När du ser uppmaningen Ange lösenord skriver du ditt nya lösenord och, om du vill, markerar kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

Gmail, Yahoo och andra e-postkonton

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Uppdatera lösenordet i fönstretÄndra konto

  Du kan ändra en mängd olika kontoinställningar
 4. Välj Stäng när Outlook har testat dina kontoinställningar och sedan Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Ändra under ditt foto.

  Ändra min bild för Office från Outlook

 2. Klicka på knappen Bläddra leta reda på och markera fotot du vill använda och klicka sedan på Öppna.

Om du uppmanas att logga in på Outlook Web App visas knappen Bläddra när du loggar in.

Tips: Outlook stöder filformaten .jpg, .png, .gif, .bmp och .tif.

Det kan ta några minuter innan det nya fotot visas på kontaktkorten.

För Exchange-, Outlook.com- och Office 365-konton kan du bara ändra några få specifika inställningar. Du kan öppna ytterligare postlådor, aktivera eller inaktivera Cachelagrat Exchange-läge, kontrollera nedladdningen av delade mappar och ändra inställningarna för Outlook-datafilen.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Markera eller avmarkera rutan Använd Cachelagrat Exchange-läge.

 4. Välj Nästa > Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Välj Fler inställningar > Avancerat.

 4. Välj Lägg till och ange namnet på postlådan som du vill lägga till och välj sedan OK.

 5. Välj OK > Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Välj Fler inställningar > Avancerat.

 4. Under Inställningar för Cachelagrat Exchange-läge markerar eller avmarkerar du kryssrutan för nedladdning av delade mappar. Välj sedan OK.

 5. Välj OK > Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Välj Fler inställningar > Avancerat.

 4. Välj Inställningar för Outlook-datafil > Komprimera.

 5. Välj OK två gånger och sedan Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

För andra typer av konton, inklusive alla POP- och IMAP-konton, Gmail, Yahoo, iCloud och andra personliga e-postkonton kan du ändra en mängd olika inställningar, inklusive ditt namn, serverinställningar, Svar till-standardadress och inställningar för skickade objekt.

Obs! Du kan inte ändra kontotypen från POP till IMAP. Du behöver lägga till ett nytt konto. Om du till exempel har en konfiguration för e-postkontot om att använda POP måste du lägga till kontot igen och välja IMAP under konfigurationen. Därefter kopierar du mapparna från POP-konto till IMAP-konto och tar sedan bort POP-kontot.

Mer information finns i E-postkonfiguration för Outlook och Ta bort eller radera ett e-postkonto från Outlook.

För de flesta typer av konton kan du välja det namn som visas när någon tar emot ditt e-postmeddelande.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Uppdatera ditt namn i fönstret Ändra konto

  Du kan ändra en mängd olika kontoinställningar
 4. Välj Stäng när Outlook har testat dina kontoinställningar och sedan Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

När du ändrar din e-postadress bör du kontrollera ditt användarnamn. Outlook uppdaterar inte automatiskt ditt användarnamn.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. I fönstret Ändra konto uppdaterar du e-postadress, användarnamn, server för inkommande e-post och server för utgående e-post.

  Du kan ändra en mängd olika kontoinställningar
 4. Välj Stäng när Outlook har testat dina kontoinställningar och sedan Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

Det finns många olika inställningar som du kan uppdatera för dina e-postkonton. Med knappen Fler inställningar i fönstret Ändra konto kan du kontrollera e-postadressen som mottagarna använder när de svarar till dig, namnet på ditt konto, var olika typer av objekt lagras och inställningarna för e-postserverkryptering och port.

Obs!: Du kan inte ändra alla inställningar i alla e-postkonton. Om en inställning som du vill ändra är nedtonad eller inte är tillgänglig kontaktar du administratören eller Internetleverantören.

 1. I Outlook väljer du Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Tillgängliga alternativ när du väljer kontoinställningar i Outlook

 2. Markera det e-postkonto som du vill ändra och välja sedan Ändra.

  Ändra inställningar för e-postkonto

 3. Välj Fler Inställningar.

  • På fliken Allmänt kan du ändra namnet på ditt konto. Det här är vad som visas i mapplistan i Outlook. Du kan också ange din organisation och e-postadress som du vill att mottagarna ska svara till när du skickar e-post.

  • På fliken Skickat kan du välja en mapp där skickade objekt sparas eller inaktivera att spara skickade objekt.

  • Med fliken Borttaget styr du vad som händer när du tar bort ett meddelande. Du kan flytta borttagna meddelanden till en särskild mapp eller markera dem för borttagning men bara ta bort dem när postlådan rensas.

  • Med fliken Utkast kan du ange en mapp där dina utkast ska sparas.

  • Med fliken Skräppost kan du ange en mapp som skräppost flyttas till.

  • Med fliken Utgående server kan du kontrollera autentiseringsinställningarna för den utgående servern. I de flesta fall använder den utgående servern samma inställningar som servern för inkommande e-post.

  • På fliken Avancerat kan du ändra e-postserverns portnummer, typ av krypterad anslutning, servertidsgränser och sökvägen till rotmappen.

 4. När du har uppdaterat inställningarna väljer du OK och sedan Nästa.

 5. Välj Stäng när Outlook har testat dina kontoinställningar och sedan Slutför > Stäng för att återgå till Outlook.

Om du har glömt lösenordet och tror att ditt lösenord kan ha avslöjats eller lösenordet har upphört att gälla måste du först ändra lösenordet hos din e-postleverantör, till exempel Office 365, Outlook.com, Gmail, Yahoo eller Xfinity, och uppdatera Outlook med det nya lösenordet.

Ändra ditt lösenord hos din e-postleverantör

Uppdatera ditt lösenord i Outlook

När du har ändrat lösenordet hos din e-postleverantör kan du uppdatera Outlook med det nya lösenordet. Välj den typ av konto du använder om du vill ha detaljerade instruktioner.

Exchange, Office 365, eller Outlook.com

För Office 365-, Outlook.com- och Exchange-konton uppmanas du att uppdatera lösenordet. När du ser uppmaningen Ange lösenord skriver du ditt nya lösenord och, om du vill, markerar kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

Gmail, Yahoo eller annat e-postkonto

 1. I Outlook väljer du Verktyg > Kontoinställningar.

 2. Markera det e-postkonto du vill ändra och välj sedan Ändra.

 3. Uppdatera ditt lösenord i fönstretÄndra e-postkonto

  Dialogrutan Byt e-postkonto

 4. Du kan också markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Välj Exchange-, Office 365- eller Outlook.com-kontot och klicka sedan på Ändra.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera cachelagrat Exchange-läge markerar eller avmarkerar du kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge.

  Mer information om cachelagrat Exchange-läge

  När du använder cachelagrat Exchange-läge sparas en kopia av postlådan på datorn. Kopian synkroniseras regelbundet med Exchange-servern och gör att du snabbt kommer åt informationen.

  Om du inte kan ansluta till cachelagrat Exchange-läge gör du något av följande:

  • Din administratör kanske har inaktiverat den här funktionen     Exchange-administratörer kan inaktivera den här funktionen i Microsoft Office Outlook 2007. Om du vill ha mer information kontaktar du Exchange-administratören. Mer information för administratörer finns på webbplatsen Microsoft Office Resource Kit.

  • Du har installerat Microsoft Terminal Services     Med cachelagrat Exchange-läge används en offlinemappfil (.ost). Det går inte att använda den här filen om du har installerat Microsoft Terminal Services för Microsoft Windows Server 2003. Om du bara har installerat klientprogramvaran för Terminal Services eller Anslutning till fjärrskrivbord kan du använda cachelagrat Exchange-läge som vanligt.

 4. Klicka på Fler inställningar.

 5. Du kan ändra följande inställningar:

  • Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera kontot på fliken Alllmänt under Exchange-konto, till exempel E-post jobbet.

  • Klicka på hur du vill att anslutningsstatus ska identifieras när Outlook startas under Vid start på fliken Allmänt.

  • På fliken Avancerat kan du ange ytterligare Exchange-postlådor som ska öppnas. Detta kan du till exempel göra om någon annan har gett dig åtkomst till hans eller hennes Exchange-mappar eller om någon har gett dig behörighet som ombud.

  • Klicka på Inställningar för offlinemappfil på fliken Avancerat och klicka sedan på Komprimera om du vill minska filstorleken för OST-filen.

  • Du kan ändra säkerhetsinställningar på fliken Säkerhet. Du bör inte anpassa de här inställningarna såvida din Exchange-administratör inte ber dig om att göra detta.

  • Om du vill aktivera Outlook överallt markerar du kryssrutan Anslut till Microsoft Exchange med HTTP under Outlook överallt på fliken Anslutning och klickar sedan på Proxyinställningar för Exchange. Länkar till mer information om Outlook överallt finns i avsnittet Se även.

  • Inställningar för fjärrpost kan ändras på fliken Fjärrpost.

Ändra hur ditt namn visas för andra

Ändra din e-postadress

Ändra adressen till din e-postserver

Ytterligare inställningar

Ändra hur ditt namn visas för andra

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Markera e-postkontot som du vill ändra och sedan på Ändra.

 3. Skriv ditt namn som du vill att det ska visas för andra under Användarinformation i rutan Ditt namn.

  Dialogrutan Byt e-postkonto

Ändra din e-postadress

Ibland kan domännamnet för e-post ändras. Det innebär att en person som har e-postadressen namn@example.com behöver byta ut example.com mot något annat, som anges av Internetleverantören.

Din nuvarande e-postadress är till exempel paula@contoso.com. Internetleverantören, Contoso, Ltd., meddelar dig om att företaget har gått samman med ett annat företag och kommer att ändra din e-postadress till paula@example.com.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Skriv in den fullständiga e-postadressen som du har fått av Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan E-postadress under Användarinformation. Kontrollera att du fått med användarnamn @ domännamn, till exempel paula@example.com. Dialogrutan Byt e-postkonto

 3. Klicka på Fler inställningar.

 4. Kontrollera att e-postadressen är korrekt, om du redan har angett en i rutan Svarsadress under Annan användarinformation på fliken Allmänt. Om du lämnar rutan Svarsadress tom används den adress som du skrev in i steg 2 när någon svarar på e-post från dig.

Ändra adressen till din e-postserver

Vid sällsynta tillfällen händer det att servern som du använder för att ta emot och skicka e-post byts ut.

Anta till exempel att dina aktuella e-postservrar, POP3 och SMTP, har benämningarna inkommande.example.com och smtp.example.com. Internetleverantören meddelar att de har uppgraderat sina servrar och att POP3-servern ändras till mail.example.com.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Klicka på det e-postkonto som du vill ändra på fliken E-post och klicka på Ändra.

  Skärmbild

 3. Välj POP3, IMAP eller HTTP i listrutan Kontotyp under Serverinformation.

  Tips: Internetleverantören kan berätta för dig vilken typ av konto du har, men POP3 är den allra vanligaste typen.

  Dialogrutan Byt e-postkonto

 4. Skriv det servernamn som du fått av Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Server för inkommande e-post under Serverinformation. Ofta är detta mail. följt av domännamnet, till exempel mail.example.com.

 5. Skriv det servernamn som du fått av Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Server för utgående e-post under Serverinformation. Ofta är detta smtp. följt av domännamnet, till exempel smtp.example.com.

Ytterligare inställningar

 1. På menyn Verktyg klickar du på Kontoinställningar.

 2. Välj det konto som du vill ändra.

 3. Klicka på Fler inställningar. Ändra sedan följande:

  • Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera kontot på fliken Allmänt under E-postkonto, till exempel E-post hemma.

  • Om du använder ett IMAP-konto kan du bestämma när objekt tas bort. Markera kryssrutan Töm objekt vid växling av mappar i onlineläge under Alternativ för tömning.

  • På fliken Mappar kan du välja var e-post som skickas från det här kontot ska sparas.

  • På fliken Utgående server kan du ange om den utgående SMTP-servern kräver autentisering. Det krävs nästan alltid om Internetleverantören tillåter att du skickar e-postmeddelanden från ditt e-postkonto hos leverantören när du inte är direkt ansluten till Internetleverantörens nätverk, till exempel när du vill skicka ett e-postmeddelande med e-postkontot hemma när du inte är hemma utan i stället är ansluten till nätverket på jobbet.

   Skärmbild

  • På fliken Anslutning konfigurerar du hur Outlook ansluter till e-postservern.

  • Om Internetleverantören eller e-postadministratören ber dig att ändra de portnummer eller den krypteringsmetod som används av e-postservern kan du göra dessa ändringar på fliken Avancerat.

   Skärmbild

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×