Ändra i formatmallar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du vill redigera egenskaperna för en formatmall i en extern, intern eller infogad övergripande formatmall (CSS) kan du börja i åtgärdsfönstret CSS-egenskaper eller i åtgärdsfönstret Använd formatmallar. I Använd formatmallar kan du redigera allt formatmallsinnehåll i formatmallslistan på den aktuella webbsidan, även formatmallar som webbsidan inte använder. I åtgärdsfönstret CSS-egenskaper kan du bara redigera de formatmallar som för närvarande används på webbsidan, formatmallar som du väljer i kodvyn eller en formatmall som finns i en öppen extern CSS-fil.

Obs!: Om du vill byta namn på en klassbaserad formatmall och samtidigt uppdatera alla referenser till den formatmallen, ska du använda kommandot Byt namn på klass i åtgärdsfönstret Använd formatmallar, Hantera formatmallar eller CSS-egenskaper. Om du i stället byter namn på en klassbaserad formatmall i dialogrutan Ändra formatmall uppdateras inte referenserna till formatmallen automatiskt. Oavsett vilken metod du använder för att byta namn på ID-baserade formatmallar eller om du ändrar väljartyp för en formatmall, uppdateras inte referenserna till den. Du måste uppdatera dem manuellt.

Vad vill du göra?

Byta namn på ett klassbaserade format

Ändra ett format med hjälp av åtgärdsfönstret CSS-egenskaper

Ändra ett format med hjälp av dialogrutan Ändra formatmall

Byta namn på en klassbaserad formatmall

 1. Öppna webbsidan som innehåller CSS:en med den klassbaserade formatmall som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Peka på den klassbaserade formatmallen i åtgärdsfönstret Använd formatmallar, klicka på nedpilen och klicka sedan på Byt namn på klass.

  • Högerklicka på den klassbaserade formatmallen i åtgärdsfönstret Hantera formatmallar eller CSS-egenskaper och klicka sedan på Byt namn på klass.

 3. Skriv ett nytt namn på klassen i rutan Nytt namn i dialogrutan Byt namn på klass. Du behöver inte skriva en punkt (.) före det nya klassnamnet.

 4. Om du vill uppdatera klassnamnet i alla befintliga referenser till klassen klickar du på Byt namn på klassreferenser i (#) filer som använder den här formatmallen.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ett format med hjälp av åtgärdsfönstret CSS-egenskaper

 1. Öppna en webbsida som använder formatmallen du vill ändra.

 2. Om formatmallen som du vill ändra inte visas i listan Tillämpade regler i åtgärdsfönstret CSS-egenskaper placerar du markören i innehållet eller väljer innehållet som använder den formatmall du vill ändra.

 3. Klicka i listan Tillämpade regler på namnet på formatmallen som du vill ändra.

 4. Ange önskade egenskaper under CSS-egenskaper i åtgärdsfönstret CSS-egenskaper.

Överst på sidan

Ändra ett format med hjälp av dialogrutan Ändra formatmall

 1. Öppna webbsidan som innehåller CSS:en med den formatmall som du vill ändra.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra en klassbaserad, elementbaserad eller ID-baserad formatmall pekar du på formatmallen i åtgärdsfönstret Använd formatmallar, klickar på nedpilen och klickar sedan på Ändra formatmall.

  • Om du vill ändra ett infogat format placerar du markören i innehållet eller markerar innehållet som använder den formatmallen, pekar på formatmallen i åtgärdsfönstret Använd formatmallar, klickar på nedpilen och klickar sedan på Ändra formatmall.

  • Högerklicka på formatmallen i listan Tillämpade regler i åtgärdsfönstret CSS-egenskaper och klicka sedan på Ändra formatmall. Om formatmallen som du vill ändra inte visas i listan Tillämpade regler i åtgärdsfönstret placerar du markören i innehållet eller väljer innehållet som använder den formatmall du vill ändra.

 3. Gör något av följande i rutan Väljare i dialogrutan Ändra formatmall om du vill ändra formatmallens namn och väljartyp:

  Obs!: Namn på klass- och ID-namn kan inte innehålla blanksteg såvida du inte skapar en komplex väljare.

  • Om du vill använda en elementväljare klickar du på ett elementnamn i listrutan Väljare.

  • Om du vill använda en ID-väljare skriver du ett nummertecken (#) följt av ett unikt namn.

  • Om du vill använda en infogad väljare klickar du på infogat formatVäljare-menyn.

  • Om du vill använda en klassväljare skriver du en punkt (.) följt av ett unikt namn.

   Obs!: Om du vill byta namn på ett befintligt klassbaserade format och automatiskt uppdatera alla befintliga referenser till det formatet, att följa stegen i avsnittet tidigare byta namn på ett klassbaserade format.

 4. Klicka i rutan Kategori på något av följande och ange egenskaper för det som du vill formatera:

  • Teckensnitt anger teckenegenskaper, bland annat storlek, vikt, dekoration och färg.

  • Block anger radhöjd, textjustering, textindrag och textavstånd.

  • Bakgrund anger egenskaper för bakgrundsfärg och bakgrundsbild.

  • Kantlinje anger en kantlinje och dess egenskaper.

  • Ruta anger utfyllnad och marginalegenskaper för rut- och blocknivåelement.

  • Placering anger dimensioner och placering av rut- och blocknivåelement.

  • Layout anger beteende för synlighet, flytande och figursättning, klippning och andra layoutegenskaper för rut- och blocknivåelement.

  • Lista anger egenskaper för listelement, bland annat typ, placering och bild.

  • Tabell anger egenskaper för tabellrelaterade element, bland annat för avstånd, layout och kantlinje.

 5. Klicka på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×