Ändra huvuddataanslutning till en annan Microsoft Access-databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du designar en formulärmall för Microsoft Office InfoPath som är baserad på en Microsoft Office Access 2007-databas (.accdb-format) eller en Access-databas som är sparad i tidigare version (.mdb), skapar InfoPath automatiskt en huvuddataanslutning till den databasen. Om platsen för din Access-databas senare ändras, om du exempelvis flyttar databasen till en annan plats, måste du ändra huvuddataanslutningarna för formulärmallen. I den här artikeln beskrivs hur du ändrar huvuddataanslutning i formulärmallen för InfoPath för att peka på en annan Access-databas.

Gå till avsnittet Se även för att se länkar till mer information om att ändra sekundära dataanslutningar för andra datakällor.

Artikelinnehåll

Översikt

Innan du börjar

Steg 1: Ändra huvudsakliga dataanslutningen i en formulärmall

Steg 2: Välj databastabeller

Steg 3: Förhandsgranska, publicera och testa en formulärmall

Översikt

Om du vill ändra formulärmallens huvudsakliga dataanslutning till en ny Accessdatabas klickar använder du guiden Dataanslutning för att skapa en ny huvudsakliga dataanslutning. När du skapar nya dataanslutningen skapas en ny huvudsakliga datakälla som innehåller fälten och grupperna som motsvarar hur data lagras i den nya databasen. Om den nya databasen lagras data på samma sätt som den gamla databasen, binds InfoPath befintliga kontroller automatiskt i formulärmallen till fälten och grupperna i den nya huvudsakliga datakällan.

Om fälten och grupperna i den nya huvuddatakällan inte matchar fälten och grupperna i den gamla, avlägsnar InfoPath bindningarna med datakällor från de befintliga kontrollerna. Om de här bindningarna avlägsnas måste du binda kontrollerna till andra fält och grupper i den nya huvuddatakällan om du vill fortsätta att använda de här kontrollerna, eller så kan du avlägsna kontrollerna från formulärmallen.

Efter att du har ändrat huvuddataanslutningen ska du publicera formulärmallen och testa att formulären baserade på den här formulärmallen fortfarande fungerar i en testmiljö. Efter att du har slutfört testerna kan du sedan tillåta användare att börja fylla i nya formulär som är baserade på den här formulärmallen.

Gå till avsnittet Se även för att se länkar till mer information om publicering av formulärmallar.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du ändrar huvuddataanslutningen behöver du följande information från databasadministratören:

 • Platsen för den nya Access-databasen.

  Obs!: Se till att nätverksplatsen är lättillgänglig för användarna om den nya Access-databasen lagras på en nätverksplats.

 • Kontrollera att tabellnamn, fältnamn och relationer i den nya databasen är samma som för den gamla databasen. Om du behöver lägga till tabellrelationer när du utformade formulärmallen måste lägga till dessa samma tabellrelationer när du ändrar den huvudsakliga dataanslutningen.

Överst på sidan

Steg 1: Ändra huvuddataanslutningen i formulärmallen

 1. Klicka på Konvertera huvuddatakällaVerktyg-menyn.

 2. Kontrollera sedan i Guiden att de markerade alternativen är korrekta i Guiden Dataanslutning och klicka på Nästa.

 3. Klicka på Databas (endast Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på Ändra databas på nästa sida i guiden.

 5. Gå till platsen för den nya Access-databasen i dialogrutan Markera datakälla och klicka sedan på Öppna.

Överst på sidan

Steg 2: Markera databastabeller

 1. Klicka på namnet för den primära tabellen eller frågan i dialogrutan Markera tabell och klicka sedan på OK.

 2. Lägg till de här extra tabellerna eller frågorna om du använder andra tabeller eller frågor i databasen för att lägga till data till formuläret.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Lägg till tabell.

  2. Klicka på namnet på tabellen eller frågan i listan Markera den underordnade tabell du vill lägga till i dialogrutan Välj tabell eller fråga och klicka sedan på Nästa.

   De relaterade fälten mellan den här tabellen eller frågan och den primära tabellen eller frågan visas i rutan Anslutande fält i dialogrutan Redigera relation. Bekräfta att du vill ha de här fälten i din formulärmall.

  3. Klicka på relationen i listan Anslutande fält för att ta bort den befintliga relationen och klicka sedan på Ta bort relation.

  4. Klicka på Lägg till relation för att lägga till ytterligare relaterade fält och klicka sedan på fälten du behöver i båda kolumnerna i dialogrutan Lägg till relation.

  5. Klicka först på OK och sedan på Avsluta.

  6. Upprepa de här stegen för att lägga till ytterligare tabeller eller frågor.

 3. Klicka på Nästa.

 4. Skriv ett namn för huvuddataanslutningen på nästa sida i guiden och klicka sedan på Slutför.

  Obs!: Utför de här ändringarna innan du går vidare till nästa steg om du behöver ändra några sekundära dataanslutningar för formulärmallen. Genom att ändra de sekundära dataanslutningarna nu kan du testa både den nya huvuddataanslutningen och nya sekundära dataanslutningar samtidigt. Gå till avsnittet Se även för att se länkar till mer information om att ändra sekundära dataanslutningar.

Överst på sidan

Steg 3: Förhandsgranska, publicera och testa formulärmallen

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

 2. Stäng förhandsgranskningsfönstret genom att klicka på Stäng förhandsgranskning i verktygsfältetStandard.

 3. Om du vill publicera formuläret klickar du på PubliceraArkiv-menyn och följer anvisningarna i Publiceringsguiden.

 4. Testa formuläret noggrant genom att öppna ett formulär baserat på den här formulärmallen och fylla i den. Kontrollera att formuläret som är baserat på den här formulärmallen fungerar som väntat.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×