Ändra hur kontakter sorteras

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du har många kontakter kan kommer din kontaktlista lite komplicerade. Ändra hur kontakter sorteras kan hjälpa dig att hitta som du behöver.

Så här sorterar du dina kontakter:

 1. Klicka på Kontakter.

  Klicka på kontakter

 2. Klicka på Start > Aktuell vy > lista.

 3. Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera på. Om du till exempel vill sortera dina kontakter på efternamn klickar du på Sortera efter.

  Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera på.

Tips: Om du har tilldelat kontakter olika färgkategorierkan du klicka på kolumnrubriken kategorier om du vill sortera på det sättet.

Du hittar en viss kontakt, använder funktionen Sök i kontakter.

Ändra formatet på dina kontaktnamn

Alla dina kontakter kanske inte formateras på samma sätt, vilket kan innebära att de inte visas som förväntat när du sorterar med kolumnen Sortera efter. Vissa kontakter kanske sorteras på förnamn, efternamn och andra på efternamn, förnamn. Om dina kontakter inte sorteras som du vill kan du göra så här:

 1. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 2. Välj den adressbok som du vill ändra namnformat för på fliken Adressböcker och klicka sedan på Ändra.

  Klicka på den adressbok du vill och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Efternamn, förnamn under Visa namn efter.

Obs!:  Om din e-post ligger på en Exchange-server kan du ändra dina kontakters namnformat i huvudkontaktlistan i Outlook och i de kontaktmappar du skapar, men du kan inte ändra namnformatet för personer i den globala adresslistan (GAL). Den här adressboken konfigureras automatiskt och hanteras av en administratör.

Ändra enskilda kontaktnamns format

Efter att du har sortera dina kontaktlistor med kolumnen Sortera efter kanske ett par kontakter fortfarande inte visas på det sätt du vill. Så här kan du ändra enskilda kontakters formatering:

 1. Dubbelklicka på den kontakt du vill ändra.

 2. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan till höger om Sortera efter och välj det format du vill ha. Om du till exempel vill att Magnus Hedlund ska sorteras med formatet Efternamn, förnamn väljer du Hedlund, Magnus från listan.

  Klicka på rutan till höger om Sortera efter och välj det format du vill använda.

  Tips:  Om rätt format inte visas kan du ange namnet i rutan Sortera efter med det format du vill ha.

 3. Klicka på Spara och stäng.

Om du vill att kontaktlistan ska sorteras efter efternamn måste du ändra visningsformatet till Efternamn, förnamn. När du har ändrat visningsformatet kanske du måste ändra de kontakter som inte uppdaterades med formatändringen separat.

Ändra till efternamn, Förnamn format

Du kan ändra namnformat för kontakter i mappen huvudsakliga kontaktar du Microsoft Outlook eller alla kontaktmappar som du skapar. De här mapparna listas i Outlook-adressbok. Men kan inte du ändra namnformat för namn i den globala adresslistan lista (GAL). Mer information om den globala Adresslistan finns det Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras? avsnittet nedan.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på Outlook-adressbok i listan Namn på fliken Adressböcker och klicka sedan på Ändra.

 4. Klicka på den adressbok som du vill ändra visningen av kontakter för under Outlook-adressböcker. Exempel på kontakter: postlåda – postlåda namn.

 5. Klicka på Efternamn, förnamn under Visa namn efter.

 6. Klicka på Stäng i dialogrutorna Microsoft Outlook-adressbok och Kontoinställningar.

 7. Avsluta och starta om Outlook.

Ändra enskilda kontakter till formatet Efternamn, förnamn

När du har ändrat namnformatet för befintliga kontakter i Outlook-adressboken gäller ändringarna för poster du skapar i fortsättningen. Ibland uppdateras dock inte alla kontakter med formatändringen. Då måste du ändra formatet för var och en av kontakterna.

 1. I Kontakter dubbelklickar du på en kontakt som inte har formatet Efternamn, förnamn.

 2. Klicka på namnet i det formatet efternamnet, förnamn i den öppna kontakten i rutan Spara som. Klicka till exempel på Efternamn, Förnamn.

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 4. Upprepa samma sak för var och en av de kontakter som inte visas i rätt namnformat.

Meddelanden: 

 • I ett kontaktkort visas namnet för e-postadresser på raderna Till, Kopia och Hemlig kopia i ett e-postmeddelande, samt i adressboken när du söker efter en kontakt. Namnet skapas utifrån hur du anger kontaktens namn i rutan Fullständigt namn.

 • Företagsnamn i rutan Företag som börjar med Den visas automatiskt under nästa ord i namnet. Företaget Den stora firman visas till exempel som Stora firman, den.

Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras?

Kontakterna visas i mappen Kontakter i Outlook tillsammans bildar innehållet i Outlook-adressbok. Du kan också skapa och namnge andra kontaktmappar och var och en av dessa mappar du kan ändra namnformat. Men kan inte du ändra visningsformat med namn i Microsoft Exchange Server Global adress (GAL). Formatet för namn i den globala Adresslistan anges av organisationens administratör.

 • Den globala adresslistan (GAL)     Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namnen på alla inom organisationen samt deras e-postadresser. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och underhåller adressboken. Adressboken kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning.

 • Outlook-adressbok     För att använda den här adressboken behövs inget Exchange-konto. Outlook-adressboken skapas automatiskt och innehåller kontakterna i standardmappen Kontakter med antingen e-postadresser eller faxnummer. Kontakterna visas i dialogrutan Adressbok när du klicka på Kontakter i listan Adressbok.

  Om du skapar fler kontaktmappar kan du ange egenskaper för varje mapp så att de innehåller kontakterna som en del av Outlook-adressboken.

Du kan också ändra namnformat för andra adressböcker som du skapar i Outlook. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en adressbok.

Klicka på Adressbok i verktygsfältet om du vill visa alla tillgängliga adressböcker och klicka sedan på nedpilen i listan Adressböcker.

Alla dina kontaktmappar visas i listan Adressböcker.

Om du vill att kontaktlistan ska sorteras efter efternamn måste du ändra visningsformatet till Efternamn, förnamn. När du har ändrat visningsformatet kanske du måste ändra de kontakter som inte uppdaterades med formatändringen separat.

Ändra till efternamn, Förnamn format

Du kan ändra namnformat för kontakter i mappen huvudsakliga Microsoft Office Outlook 2007 kontakt eller alla kontaktmappar som du skapar. De här mapparna listas i Outlook-adressbok. Men kan inte du ändra namnformat för namn i den globala adresslistan lista (GAL). Mer information om den globala Adresslistan finns det Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras? avsnittet nedan.

Obs!: För följande åtgärder måste du starta om Outlook för att ändringarna ska börja gälla.

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Outlook-adressbok i listan Namn på fliken Adressböcker och klicka sedan på Ändra.

  Dina adressböcker visas på fliken Adressböcker

 3. Klicka på den adressbok som du vill ändra visningen av kontakter för under Outlook-adressböcker. Exempel på kontakter: personliga mappar eller kontakter: postlåda – postlåda namn.

 4. Klicka på Efternamn, förnamn under Visa namn efter.

  Välj ett namnformat för poster i din adressbok

 5. Klicka på Stäng två gånger.

 6. Stäng och starta Outlook igen.

 7. Kontrollera att formatändringen har gått igenom genom att klicka på AlternativVerktyg-menyn i Outlook.

 8. Klicka på Kontaktalternativ under Kontakter och anteckningar på fliken Inställningar.

 9. Gör något av följande i rutan Kontaktalternativ:

  • Kontrollera att det står Efternamn, förnamn i listan Standardalternativ för Spara som.

  • Klicka på Efternamn, förnamn i listan Standardalternativ för Spara som.

 10. Klicka på OK två gånger.

Ändra enskilda kontakter till formatet Efternamn, förnamn

När du har ändrat namnformatet för befintliga kontakter i Outlook-adressboken gäller ändringarna för poster du skapar i fortsättningen. Ibland uppdateras dock inte alla kontakter med formatändringen. Då måste du ändra formatet för var och en av kontakterna.

 1. I Kontakter dubbelklickar du på en kontakt som inte har formatet Efternamn, förnamn.

 2. Klicka på namnet med formatet Efternamn, förnamn i rutan Spara som i den övre vänstra delen av den öppna kontakten. Klicka till exempel på Nilsson, Maria.

  Listan Spara som i en kontakt

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 4. Upprepa samma sak för var och en av de kontakter som inte visas i rätt namnformat.

Meddelanden: 

 • I ett kontaktkort visas namnet för e-postadresser på raderna Till, Kopia och Hemlig kopia i ett e-postmeddelande, samt i adressboken när du söker efter en kontakt. Namnet skapas utifrån hur du anger kontaktens namn i rutan Fullständigt namn.

 • Företagsnamn i rutan Företag som börjar med Den visas automatiskt under nästa ord i namnet. Företaget Den stora firman visas till exempel som Stora firman, den.

Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras?

Kontakterna visas i mappen Kontakter Outlook 2007 utgör innehållet i Outlook-adressbok. Du kan också skapa och namnge andra kontaktmappar och var och en av dessa mappar du kan ändra namnformat. Men kan inte du ändra visningsformat med namn i den Microsoft Exchange globala adresslistan lista (GAL). Formatet för namn i den globala Adresslistan anges av organisationens administratör.

 • Den globala adresslistan (GAL)     Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namnen på alla inom organisationen samt deras e-postadresser. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och underhåller adressboken. Adressboken kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning.

 • Outlook-adressbok     För att använda den här adressboken behövs inget Exchange-konto. Outlook-adressboken skapas automatiskt och innehåller kontakterna i standardmappen Kontakter med antingen e-postadresser eller faxnummer. Kontakterna visas i dialogrutan Adressbok när du klicka på Kontakter i listan Adressbok.

  Om du skapar fler kontaktmappar kan du ange egenskaper för varje mapp så att de innehåller kontakterna som en del av Outlook-adressboken.

Du kan också ändra namnformat för andra adressböcker som du skapar i Outlook. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en adressbok.

Om du vill visa alla tillgängliga adressböcker klickar du på Adressbok i verktygsfältet och sedan på pilen nedanför Adressböcker.

Listan Adressböcker

Alla dina kontaktmappar visas i listan Adressböcker.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×