Ändra hur kontakter sorteras

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du har många kontakter kan kommer din kontaktlista lite komplicerade. Ändra hur kontakter sorteras kan hjälpa dig att hitta som du behöver.

Så här sorterar du dina kontakter:

 1. Klicka på Kontakter.

  Klicka på kontakter

 2. Klicka på Start > Aktuell vy > lista.

 3. Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera på. Om du till exempel vill sortera dina kontakter på efternamn klickar du på Sortera efter.

  Klicka på den kolumnrubrik du vill sortera på.

Tips: Om du har tilldelat kontakter olika färgkategorierkan du klicka på kolumnrubriken kategorier om du vill sortera på det sättet.

Du hittar en viss kontakt, använder funktionen Sök i kontakter.

Ändra formatet på dina kontaktnamn

Alla dina kontakter kanske inte formateras på samma sätt, vilket kan innebära att de inte visas som förväntat när du sorterar med kolumnen Sortera efter. Vissa kontakter kanske sorteras på förnamn, efternamn och andra på efternamn, förnamn. Om dina kontakter inte sorteras som du vill kan du göra så här:

 1. Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

  Klicka på Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 2. Välj den adressbok som du vill ändra namnformat för på fliken Adressböcker och klicka sedan på Ändra.

  Klicka på den adressbok du vill och klicka sedan på Ändra.

 3. Klicka på Efternamn, förnamn under Visa namn efter.

Obs!:  Om din e-post ligger på en Exchange-server kan du ändra dina kontakters namnformat i huvudkontaktlistan i Outlook och i de kontaktmappar du skapar, men du kan inte ändra namnformatet för personer i den globala adresslistan (GAL). Den här adressboken konfigureras automatiskt och hanteras av en administratör.

Ändra enskilda kontaktnamns format

Efter att du har sortera dina kontaktlistor med kolumnen Sortera efter kanske ett par kontakter fortfarande inte visas på det sätt du vill. Så här kan du ändra enskilda kontakters formatering:

 1. Dubbelklicka på den kontakt du vill ändra.

 2. Klicka på pilen i den nedrullningsbara listrutan till höger om Sortera efter och välj det format du vill ha. Om du till exempel vill att Magnus Hedlund ska sorteras med formatet Efternamn, förnamn väljer du Hedlund, Magnus från listan.

  Klicka på rutan till höger om Sortera efter och välj det format du vill använda.

  Tips:  Om rätt format inte visas kan du ange namnet i rutan Sortera efter med det format du vill ha.

 3. Klicka på Spara och stäng.

Om du vill att kontaktlistan ska sorteras efter efternamn av dina kontakter måste du ändra visningsformatet till efternamn, Förnamn format. När du ändrar visningsformat kan behöver du fortfarande individuellt ändra alla kontakter som inte har uppdaterats med ändra format.

Ändra till efternamn, Förnamn format

Du kan ändra namnformat för kontakter i mappen huvudsakliga kontaktar du Microsoft Outlook eller alla kontaktmappar som du skapar. De här mapparna listas i Outlook-adressbok. Men kan inte du ändra namnformat för namn i den globala adresslistan lista (GAL). Mer information om den globala Adresslistan finns det Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras? avsnittet nedan.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 3. Klicka på Outlook-adressboken på fliken Adressböcker i listan namn och klicka sedan på Ändra.

 4. Klicka på den adressbok som du vill ändra visningen av kontakter för under Outlook-adressböcker. Exempel på kontakter: postlåda – postlåda namn.

 5. Klicka på Spara som (efternamn, Förnamn) under Visa namn efter.

 6. Klicka på Stäng i dialogrutorna Microsoft Outlook-adressbok och Kontoinställningar.

 7. Avsluta och starta om Outlook.

Ändra enskilda kontakter till efternamn, Förnamn format

När du har bytt namnformat för befintliga kontakter i Outlook-adressboken gäller ändringen för framtida poster som du skapar. Men uppdateras ibland inte alla dina kontakter med ändra format. I dessa fall måste du ändra formatet för varje kontakt.

 1. Dubbelklicka på en kontakt som inte visas i det formatet efternamnet, förnamn i kontakter.

 2. Klicka på namnet i det formatet efternamnet, förnamn i den öppna kontakten i rutan Spara som. Klicka till exempel på Efternamn, Förnamn.

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 4. Upprepa för varje kontakt som inte visas i formatet rätt namn.

Meddelanden: 

 • Visningsnamn för e-postadresser i ett kontaktkort är det namn som visas på raderna till, kopia och Hemlig kopia i ett e-postmeddelande och i adressboken när du söker efter en kontakt. Visningsnamn skapas baserat på hur du skriver du kontaktens namn i rutan Fullständigt namn.

 • Företagsnamn i rutan företag som börjar med den automatiskt visas under nästa ord i namnet. Till exempel Telefon företaget visas som Telefon företag i.

Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras?

Kontakterna visas i mappen Kontakter i Outlook tillsammans bildar innehållet i Outlook-adressbok. Du kan också skapa och namnge andra kontaktmappar och var och en av dessa mappar du kan ändra namnformat. Men kan inte du ändra visningsformat med namn i Microsoft Exchange Server Global adress (GAL). Formatet för namn i den globala Adresslistan anges av organisationens administratör.

 • Global adresslista (GAL)    Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namn och e-postadresser till alla i organisationen. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och uppdaterar den globala adresslistan. Den kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning.

 • Outlook-adressboken     Den här adressboken behöver du inte använder ett Exchange-konto. Outlook-adressboken skapas automatiskt och innehåller kontakterna i standardkontaktmappen att listor antingen e-postadresser eller faxnummer. Dessa kontakter visas i dialogrutan Adressbok när du klickar på kontakter i adressboken.

  Om du har skapat ytterligare kontaktmappar kan ange du egenskaper för varje mapp för att lägga till kontakterna som en del av Outlook-adressboken.

Du kan också ändra namnformat för andra adressböcker som du skapar i Outlook. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en adressbok.

Klicka på Adressbok i verktygsfältet om du vill visa alla tillgängliga adressböcker och klicka sedan på nedpilen i listan Adressböcker.

Var och en av dina kontaktmappar visas i listan adressböcker.

Om du vill att kontaktlistan ska sorteras efter efternamn av dina kontakter måste du ändra visningsformatet till efternamn, Förnamn format. När du ändrar visningsformat kan behöver du fortfarande individuellt ändra alla kontakter som inte har uppdaterats med ändra format.

Ändra till efternamn, Förnamn format

Du kan ändra namnformat för kontakter i mappen huvudsakliga Microsoft Office Outlook 2007 kontakt eller alla kontaktmappar som du skapar. De här mapparna listas i Outlook-adressbok. Men kan inte du ändra namnformat för namn i den globala adresslistan lista (GAL). Mer information om den globala Adresslistan finns det Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras? avsnittet nedan.

Obs!: Följande procedur kräver omstart av Outlook för att ändringarna ska börja gälla.

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn i Outlook.

 2. Klicka på Outlook-adressboken på fliken Adressböcker i listan namn och klicka sedan på Ändra.

  Dina adressböcker visas på fliken Adressböcker

 3. Klicka på den adressbok som du vill ändra visningen av kontakter för under Outlook-adressböcker. Exempel på kontakter: personliga mappar eller kontakter: postlåda – postlåda namn.

 4. Klicka på Spara som (efternamn, Förnamn) under Visa namn efter.

  Välj ett namnformat för poster i din adressbok

 5. Klicka två gånger på Stäng.

 6. Stäng och starta om Outlook.

 7. Klicka på Alternativ om du vill verifiera format ändringen på Verktyg-menyn i Outlook.

 8. Klicka på Alternativ för kontakt under kontakt och anteckningar, på fliken Inställningar.

 9. Gör något av följande i rutan Alternativ för kontakt:

  • Kontrollera Efternamn, Förnamn i orderlistan standard ”Spara som”.

  • Klicka på Efternamn, Förnamn i listan ”Spara som” standardordning.

 10. Klicka på OK två gånger.

Ändra enskilda kontakter till efternamn, Förnamn format

När du har bytt namnformat för befintliga kontakter i Outlook-adressboken gäller ändringen för framtida poster som du skapar. Men uppdateras ibland inte alla dina kontakter med ändra format. I dessa fall måste du ändra formatet för varje kontakt.

 1. Dubbelklicka på en kontakt som inte visas i det formatet efternamnet, förnamn i kontakter.

 2. Klicka på namnet i det formatet efternamnet, förnamn i den öppna kontakten i rutan Spara som i avsnittet längst upp till vänster. Klicka till exempel på Efternamn, Förnamn.

  Listan Spara som i en kontakt

 3. Klicka på Spara och stäng i gruppen Åtgärder på fliken Kontakt.

 4. Upprepa för varje kontakt som inte visas i formatet rätt namn.

Meddelanden: 

 • Visningsnamn för e-postadresser i ett kontaktkort är det namn som visas på raderna till, kopia och Hemlig kopia i ett e-postmeddelande och i adressboken när du söker efter en kontakt. Visningsnamn skapas baserat på hur du skriver du kontaktens namn i rutan Fullständigt namn.

 • Företagsnamn i rutan företag som börjar med den automatiskt visas under nästa ord i namnet. Till exempel Telefon företaget visas som Telefon företag i.

Varför kan inte namnformat för vissa kontakter ändras?

Kontakterna visas i mappen Kontakter Outlook 2007 utgör innehållet i Outlook-adressbok. Du kan också skapa och namnge andra kontaktmappar och var och en av dessa mappar du kan ändra namnformat. Men kan inte du ändra visningsformat med namn i den Microsoft Exchange globala adresslistan lista (GAL). Formatet för namn i den globala Adresslistan anges av organisationens administratör.

 • Global adresslista (GAL)    Om du vill visa den här adressboken måste du använda ett Microsoft Exchange Server-konto. Den globala adresslistan innehåller namn och e-postadresser till alla i organisationen. Den globala adresslistan konfigureras automatiskt med ett Exchange-konto. Exchange-administratören eller nätverksadministratören skapar och uppdaterar den globala adresslistan. Den kan också innehålla e-postadresser till externa kontakter, distributionslistor, konferensrum och utrustning.

 • Outlook-adressboken     Den här adressboken behöver du inte använder ett Exchange-konto. Outlook-adressboken skapas automatiskt och innehåller kontakterna i standardkontaktmappen att listor antingen e-postadresser eller faxnummer. Dessa kontakter visas i dialogrutan Adressbok när du klickar på kontakter i adressboken.

  Om du har skapat ytterligare kontaktmappar kan ange du egenskaper för varje mapp för att lägga till kontakterna som en del av Outlook-adressboken.

Du kan också ändra namnformat för andra adressböcker som du skapar i Outlook. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en adressbok.

Om du vill visa alla tillgängliga adressböcker, klicka på Adressbok i verktygsfältet och sedan klicka på pilen under adressböcker.

Listan Adressböcker

Var och en av dina kontaktmappar visas i listan adressböcker.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×