Ändra hur du visar (eller söker efter) information i en tidrapport

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda din tidrapport för att visa och rapportera verkligt arbete för din aktivitetstilldelningar. Om du är en tidrapport godkännare kan du visa och hitta information om tidrapporter som har skickats till dig för godkännande.

Vad vill du göra?

Visa dina tidrapporter

Visa övertid och nonbillable timmar i din tidrapport

Konfigurera filter för tidrapport

Visa tidrapporterna

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

  Sidan Tidrapportcenter innehåller en lista över dina tidrapporter, inklusive de tidrapporter som du har skickat, din aktuella tidrapport och de tidrapporter som har skapats åt dig. Eventuella surrogattidrapporter som du har skapat visas också på sidan Tidrapportcenter.

 2. Välj något av följande alternativ från vylistan till höger på sidan:

  • Aktuell + 3 senaste månaderna

  • Nästa 6 månader + 3 senaste månaderna

  • 6 senaste månaderna

  • 12 senaste månaderna

  • Alla tidrapporter

  • Skapad och pågående

   Obs!: Vyn Skapad och pågående visar surrogattidrapporter som du ansvarar för, utöver dina egna aktiva tidrapporter.

 3. Visa tidrapporten för vald period på sidan Min tidrapport genom att klicka på namnet på en tidrapport i kolumnen Namn på tidrapport.

Överst på sidan

Visa övertid och icke fakturerbara timmar i tidrapporten

 1. Klicka på Tidrapportcenter under Mitt arbete i Snabbstart.

 2. Klicka på den tidrapport i kolumnen Namn på tidrapport som du vill visa övertid eller icke fakturerbara timmar eller både och i.

 3. Klicka på Åtgärder på sidan Min tidrapport och sedan på Växla Övertidsarbete eller Växla Ej fakturerbart arbete.

Överst på sidan

Konfigurera tidrapportfilter

Användare som har behörighet att godkänna tidrapporter och användare med justeringsbehörigheter kan ytterligare filter informationen som visas i listan med deras tilldelade tidrapporter.

 1. Klicka på Tidrapport under Godkännanden i Snabbstart.

 2. Klicka på Väntar på mitt godkännande, Godkänd av mig, Tillgängliga tidrapporter att justera eller Ej inskickade tidrapporter för mina resurser i filterområdet på sidan Granska mina tidrapporter.

  Obs!: Som standard visas tidrapporter i Microsoft Office Project Web Access med filtret Väntar på mitt godkännande.

 3. Välj alternativ för datum- eller resursfiltrering, eller båda, för den valda tidrapporttypen:

  • Datum      Markera den här kryssrutan om du vill använda datumfiltrering. Du kan välja någon av följande metoder för datumfiltrering:

   • Räkenskapsperiod      Klicka på den här knappen om du bara vill visa tidrapporter från en särskild räkenskapsperiod. Välj räkenskapsperioden i motsvarande lista.

    Obs!: Om inga räkenskapsperioder har definierats för företaget är listan Räkenskapsperiod tom och inga tidrapporter visas med filtret.

   • Anpassat datumintervall      Klicka på den här knappen om du bara vill visa tidrapporter som innehåller data under en viss tidsperiod. Ange start- och slutdatum för tidsperioden genom att skriva datum i rutorna eller genom att välja datum från datumväljarna.

  • Resurser      Markera den här kryssrutan om du vill använda resursfiltrering. Du kan välja någon av följande metoder för resursfiltrering:

   • Kostnadsställe      Skriv ett kostnadsställe-ID i rutan Kostnadsställe om du bara vill visa tidrapporter som innehåller tid som rapporterats mot ett visst kostnadsställe.

   • Resursnamn      Välj en resurs i listan Resursnamn om du bara vill visa tidrapporter som innehåller data som rapporterats av resursen i fråga.

 4. Klicka på Använd för att filtrera tidrapporterna baserat på de villkor du angett.

Om du vill gå tillbaka till standardvyn när du har tillämpat ett filter klickar du på Väntar på mitt godkännande i filterområdet på sidan Granska mina tidrapporter. Avmarkera kryssrutorna Datum och Resurser och klicka på Använd.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×