Ändra fyllning för en figur eller kantlinjen för en figur i SmartArt-grafik

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra en SmartArt-grafik och på så sätt ändra färgen på specifika figurer, specifika kantlinjer och även ändra färgen på hela grafiken.

Ändra färger i en SmartArt-grafik – översikt

Du kan använda färger för att förbättra meddelandet i SmartArt-grafiken. Till exempel kan du ändra färg på en enskild form eller kan du ändra färgerna på alla figurer i SmartArt-grafiken genom att använda en annan färgkombination. Färg miniatyrerna visas olika sätt färger används (till exempel alternerande eller mörkaste till ljusaste), i stället för hur färgerna används.

Du kan även använda färger från dokumentets temafärger i SmartArt-grafiken så att färgvariationerna matchar de färger som används i bilden eller dokumentet. Om du ändrar dokumentets tema så används de nya temafärgerna även i SmartArt-grafiken.

Ändra färg på en figur

 1. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken som du vill ändra.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  Figur formgrupp i PowerPoint
  Figur 1 i Figurformat på fliken Format i SmartArt-verktyg i PowerPoint.

  Om kommandona på fliken Format inte visas kan du behöva dubbelklicka på fliken Format för att öppna kommandona.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  Meddelanden: 

  • Om SmartArt-grafiken innehåller många former, i stället för att ändra färgerna för alla former individuellt, byta färg på hela SmartArt-grafiken, och ändra färg på alla enskilda figurer manuellt.

  • Om du vill öppna fönstret Formatera figur där det finns många alternativ för figurformatering högerklickar du på figuren och klickar sedan på Formatera figur på snabbmeny.

Ändra färg på kantlinjen för en figur

 1. Klicka på den figur som har en kantlinje som du vill ändra.

  Om du vill använda samma färg för flera kantlinjer klickar du på den första figuren, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du vill dölja kantlinjen klickar du på Ingen kontur.

  Figur formgrupp i PowerPoint
  Figur 2 i formatfliken under SmartArt-verktyg i PowerPoint.

  Om inte fliken SmartArt-verktyg eller Format visas bör du kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på SmartArt-grafiken för att fliken Format ska öppnas.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Ändra färg eller format på hela SmartArt-grafiken

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg och klicka på den miniatyrbild som du vill använda.

  Figur formgrupp i PowerPoint
  Fliken figur 3 i Design under SmartArt-verktyg i PowerPoint.

  Om inte fliken SmartArt-verktyg eller Design visas bör du kontrollera att du har valt en SmartArt-grafik. Du måste kanske dubbelklicka på figuren för att fliken Design ska öppnas.

  Meddelanden: 

  • Om du vill se hur en färg kommer att användas i SmartArt-grafiken innan du väljer en miniatyrbild placerar du pekaren över miniatyrbilden och granskar SmartArt-grafiken.

  • Du kan också använda proffsiga formatmallar på SmartArt-grafiken genom att välja ett alternativ i gruppen SmartArt-format. Klicka på menyn fler Knappbild om du vill se alla tillgängliga format och placerar du pekaren över miniatyrer så här förhandsgranskar du hur varje format kommer att se ut.

  • Om du vill kontrollera att dokumentet kommer att se bra ut i svartvitt, kan du förhandsgranska hur den ser ut. Klicka på en figur i SmartArt-grafiken och på fliken Design, klicka på pilen på Ändra färger och klicka sedan på en miniatyr under Primära temafärger.

Ändra färger i en SmartArt-grafik – översikt

Du kan använda färger för att förbättra meddelandet i SmartArt-grafiken. För att visa att varje steg i en process är olika, använder du till exempel färg - dekorfärg.

Ändra i färggalleriet

Eller tonad intervall dekorfärg 1 kan användas för att stryka under riktning på meddelandet för en linjär process.

Ändra i färggalleriet med alternativet Toningsomfång - dekorfärg 1 valt

Du kan ändra färgerna på alla figurer i SmartArt-grafiken genom att använda en annan färgkombination. Färg miniatyrerna visas olika sätt färger används (till exempel alternerande, eller mörkaste till ljusaste), i stället för hur färgerna används.

Du kan även använda färger från dokumentets temafärger i SmartArt-grafiken så att färgvariationerna matchar de färger som används i bilden eller dokumentet. Om du ändrar dokumentets tema så används de nya temafärgerna även i SmartArt-grafiken.

Du kan skapa en effekt på hur man ändrar gradvis färg genom att använda en toning i ett objekt så att färgen varierar så smidigt som möjligt från en mörkare till en ljusare nyans. Du kan också använda en toning för att ge former i grafik en regnbågseffekt.

Ändra färg på en figur

 1. Klicka på den figur i SmartArt-grafiken som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera former till samma färg på den första figuren och trycker på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  Fliken Format under SmartArt-verktyg.
  fliken Format under SmartArt-verktyg i PowerPoint 2010

  Om du inte ser Den SmartArt-verktyg eller Format, kontrollerar du att har du markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på formen du vill öppna fliken Format.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  Meddelanden: 

  • Mer information om hur du använder en tonad fyllning finns i lägga till en tonad fyllning i en figur.

  • Om SmartArt-grafiken innehåller många former, i stället för att ändra färgerna för alla former individuellt, byta färg på hela SmartArt-grafiken, och ändra färg på alla enskilda figurer manuellt.

  • Om du använder ett snabbformat och ändra färg på en figur kan du anpassa effekter i figuren.

  • Om du vill öppna dialogrutan Formatera figur där det finns många alternativ för figurformatering högerklickar du på formen och klicka sedan på Formatera figur på snabbmeny.

Ändra färg på kantlinjen för en figur

 1. Klicka på den figur som har en kantlinje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera kantlinjer till samma färg på den första figuren och trycker på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du vill dölja kantlinjen klickar du på Ingen kontur.

  Fliken Format under SmartArt-verktyg.
  fliken Format under SmartArt-verktyg i PowerPoint 2010

  Om du inte ser Den SmartArt-verktyg eller Format, kontrollerar du att har du markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på formen du vill öppna fliken Format.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Ändra färg på en hel SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg och klicka på den miniatyrbild som du vill använda.

  Fliken Design under SmartArt-verktyg
  fliken Design under SmartArt-verktyg i PowerPoint 2010

  Om du inte ser Den SmartArt-verktyg eller Design, se till att har du markerat SmartArt-grafik. Du kan behöva Dubbelklicka på formen du vill öppna fliken Format.

  Meddelanden: 

  • Om du vill se hur en färg kommer att användas i SmartArt-grafiken innan du väljer en miniatyrbild placerar du pekaren över miniatyrbilden och granskar SmartArt-grafiken.

  • Om du vill vara säker på att dokumentet ser bra ut i svartvitt, klickar du på en miniatyr under Primära temafärger.

Översikt över ändra färger

Du kan ändra färgerna på alla figurer i SmartArt-grafiken genom att använda en annan färgkombination. Färg miniatyrerna visas olika sätt färger används (till exempel alternerande, eller mörkaste till ljusaste), snarare än hur färgerna används.

Du kan använda färger från dokumentets temafärger till SmartArt-grafiken och färgvariationer matcha automatiskt färgerna som används i din bild eller ett dokument. Om du ändrar dokumentets temafärger, SmartArt-grafiken också återges i den nya temafärger.

Det finns ett stort antal färgalternativ utformad för att fungera tillsammans med alla layouter för SmartArt-grafik. Använda SmartArt-format och färger för SmartArt-grafiken så att de matchar det meddelande som du vill kommunicera. Du kan även välja en layout, ett SmartArt-format och färger och ändra layouten igen. SmartArt-format och färger hålla dig till SmartArt-grafik, så du inte behöver om du vill göra dem.

Om du skapar flera SmartArt-grafik och vill att de ska se ut identiska, kan du använda samma färger och SmartArt-format i dem för att uppnå ett konsekvent och professionellt utseende.

Du kan använda färger för att framhäva meddelandet i SmartArt-grafiken. Till exempel om du vill framhäva varje steg i en process är olika, använda färg - dekorfärg.

Ändra i färggalleriet

Eller tonad intervall dekorfärg 1 kan användas för att stryka under riktning på meddelandet för en linjär process.

Ändra i färggalleriet med alternativet Toningsomfång - dekorfärg 1 valt

Du kan skapa en effekt på hur man ändrar gradvis färg genom att använda en toning i ett objekt så att färgen varierar så smidigt som möjligt från en mörkare till en ljusare nyans. Du kan också använda en toning för att ge former i grafik en regnbågseffekt.

Ändra färg på en figur

 1. Klicka på den figur du vill ändra.

  Om du vill ändra flera former till samma färg på den första figuren och trycker på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Figurfyllning i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Format ska du se till att du har markerat en SmartArt-grafik.

  Om du vill ändra till en färg som inte finns i temafärger, klickar du på Fler färger och sedan klicka på den färg du vill använda på fliken Standard, eller blanda en egen färg på anpassad fliken anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokument tema.

Tips!    

 • Om SmartArt-grafiken innehåller många former, i stället för att ändra färgerna för alla former individuellt, Ändra färg på hela SmartArt-grafiken, och ändra färg på alla former manuellt.

 • Om du använder ett snabbformat och ändra färg på en figur kan du Anpassa effekterna tillämpas på formen.

 • Om du vill öppna dialogrutan Formatera figur med många forma formateringsalternativ, högerklicka på formen och klicka sedan på Formatera figur på snabbmeny.

Skapa en tonad fyllning

Du kan använda en toning för att skapa en effekt på hur man ändrar färg gradvis från en ljusare nyans till en mörkare eller från en färg till en annan. Du kan även använda toningar för att skapa exemplar effekter.

 1. Högerklicka på formen eller kantlinjen för figur och klicka sedan på Formatera figur.

  Om du vill ändra flera figurer och kantlinjer klickar du på den första formen och trycker på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga figurerna. Om du vill ändra alla figurer i SmartArt-grafik, klicka och dra om du vill markera alla former på en gång.

 2. Klicka på rutan fyllning och klicka sedan på tonad fyllning.

 3. Klicka på förinställda färger Bild av knapp om du vill välja en standard tonad fyllning och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

 4. Om du vill ange anpassade alternativ för tonad fyllning, gör du något av följande:

  • Om du vill ange i vilken riktning du använder när du ritar tonad fyllning, väljer du ett alternativ från listan. Den typ som du väljer avgör vilka alternativ som är tillgängliga under riktning.

  • Om du vill välja en annan förlopp av färger och skuggor, klicka på riktning och klicka sedan på det alternativ du vill använda. Anvisningarna som är tillgängliga beror på vilken tonad typ som du väljer i listan Filformat.

  • Ange gradvärde som du vill använda i rutan vinkel om du vill ange vinkeln som tonad fyllning roteras inuti figuren. Det här alternativet är tillgängligt när du väljer linjär i listan Filformat.

  • Klicka på Stoppa i listan om du vill ange en toningsstopp och ange sedan placering, färg och genomskinlighetsvärde som du vill använda.

   Toningsstopp består av en plats, en färg och genomskinlighet värdet och används för att skapa linjära toningar. Till exempel om du vill skapa en toning som leder från rött till grönt till blått du behöver lägga till tre toningsstopp – en för varje färg. Eller om du vill skapa en toning som visas i hörnet på en figur, måste du använda toningsstopp så att toningen linjära.

   Om du vill ange placering (plats för färg och genomskinlighet ändringen i tonad fyllning), flyttar du skjutreglaget Tabbläge eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

   Klicka på färg Bild av knapp om du vill välja den färg som används för toningsstoppet och klicka sedan på den färg du vill använda. Om du vill skapa en Enfärgad toning, väljer du olika nyanser av samma färg. Välja en annan färg för varje toningsstopp om du vill skapa en flerfärg toning. Du kan till exempel skapa en regnbågseffekt genom att göra din första toningsstopp röd, orange andra toningsstopp och så vidare.

   Om du vill ange hur mycket du kan se igenom bakgrundsfärg, flyttar du reglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget. Du kan variera hur stor procentandel av genomskinlighet från 0% (helt täckande standardinställningen) till 100% (helt genomskinlig). Transparensvärdet gäller toningsstopp inte till den övergripande fyllningen.

 5. Tips: Om du vill justera befintliga toningsstopp klickar du på Stoppa talet som du vill ändra i listan. Om du vill lägga till eller ta bort toningsstopp, klickar du på Lägg till eller Ta bort.

Ändra färg på kantlinjen för en figur

 1. Klicka på den kantlinje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera kantlinjer till samma färg på den första figuren och trycker på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga figurerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och klicka på den färg som du vill använda. Om du vill dölja kantlinjen klickar du på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Format ska du se till att du har markerat en SmartArt-grafik.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Ändra färg på en hel SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.

 2. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg och klicka på den miniatyrbild som du vill använda.

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Om du inte ser flikarna SmartArt-verktyg eller Design, ska du se till att du har markerat en bild.

Tips!    

 • Om du vill se hur en färg kommer att användas i SmartArt-grafiken innan du väljer en miniatyrbild placerar du pekaren över miniatyrbilden och granskar SmartArt-grafiken.

 • Om du vill vara säker på att dokumentet ser bra ut i svartvitt, klickar du på en miniatyr under Primära temafärger.

 • Om du vill ge SmartArt-grafiken utseende i exemplet i galleriet Välj SmartArt-grafik, använda färg - dekorfärg (klicka på Ändra färger ) och SmartArt-format tecknad.

Mer information finns i

Skapa SmartArt-grafik

Växla layout eller typ av SmartArt-grafik

Ändra format och bredd på linjerna mellan SmartArt-former

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×