Ändra färger och teckensnitt för inkommande meddelanden automatiskt utifrån avsändare, ämne eller mottagare

Villkorsstyrd formatering är ett sätt att få meddelanden som uppfyller definierade villkor att sticka ut i meddelandelistan genom att använda färger, teckensnitt och formatmallar. Du anger villkor som ett inkommande meddelande ska uppfylla, till exempel en avsändares namn eller e-postadress, så används villkorsstyrd formatering endast för de meddelandena.

En villkorsstyrd regel kan till exempel ange att alla meddelanden som skickas från chefen ska visas med röd text i meddelandelistan.

Mer information om att göra ytterligare ändringar i brödtexten för e-postmeddelanden finns i Ändra standardteckensnitt eller textfärg i e-postmeddelanden.

Obs!:  Med funktionen Organisera i Outlook 2007 kunde du skapa villkorsstyrda formateringsregler för e-postmeddelanden. I Microsoft Outlook 2010 och senare kommer du åt villkorsstyrd formatering i dialogrutan Avancerade vyinställningar.

I den här artikeln

Skapa en regel för villkorsstyrd formatering

Exempel på regler för villkorsstyrd formatering

Gör så att alla meddelanden från Robin Thörnqvist visas i rött

Gör så att alla meddelanden som innehåller ordet Contoso i ämnet visas i grönt

Gör så att alla meddelanden som innehåller ordet helgdag i ämnet eller meddelandetexten visas i blått

Skapa en regel för villkorsstyrd formatering

 1. Klicka på Vyinställningar i gruppen Aktuell vy på fliken Visa.

Kommandot Vyinställningar i menyfliksområdet

 1. Klicka på Villkorsstyrd formatering i dialogrutan Avancerade vyinställningar.

Dialogrutan Avancerade vyinställningar

En uppsättning standardregler visas, bland annat regeln Olästa meddelanden. Den här regeln gör så att olästa meddelanden visas i fet stil i meddelandelistan. Dessutom visas eventuella regler för villkorsstyrd formatering som du skapade i fönstret Ordna med en tidigare version av Outlook.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en regel klickar du på regeln och sedan på Ta bort.

  • Om du vill inaktivera en regel tillfälligt avmarkerar du kryssrutan för den regeln.

  • Om du vill ändra villkoren för en regel klickar du på regeln och sedan på Villkor.

  • Om du vill ändra textformateringen klickar du på regeln och sedan på Tecken.

  • Om du vill lägga till en ny regel för villkorsstyrd formatering klickar du på Lägg till, anger ett namn i rutan Namn, anger formateringen genom att klicka på Tecken och anger sedan villkor för regeln genom att klicka på Villkor.

Exempel på regler för villkorsstyrd formatering

Det här är några exempel på regler för villkorsstyrd formatering som du kan skapa i Outlook 2010.

Följ steg 1 och 2 i föregående avsnitt och gör sedan följande:

Gör så att alla meddelanden från Robin Thörnqvist visas i rött

 1. Klicka på Lägg till.

 2. Ange ett namn för regeln.

 3. Klicka på Tecken.

 4. Klicka på Röd under Färg.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Villkor.

 7. I rutan Från skriver du Robin Thörnqvist.

Obs!:  Namnet måste exakt matcha det fullständiga namnet som visas på meddelandet som du får.

 1. I dialogrutorna Filter, Villkorsstyrd formatering och Avancerade vyinställningar klickar du på OK.

Gör så att alla meddelanden som innehåller ordet Contoso i ämnet visas i grönt

 1. Klicka på Lägg till.

 2. Ange ett namn för regeln.

 3. Klicka på Tecken.

 4. Klicka på Grön under Färg.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Villkor.

 7. I rutan Sök efter ordet/orden skriver du Contoso.

 8. I dialogrutorna Filter, Villkorsstyrd formatering och Avancerade vyinställningar klickar du på OK.

Gör så att alla meddelanden som innehåller ordet helgdag i ämnet eller meddelandetexten visas i blått

 1. Klicka på Lägg till.

 2. Ange ett namn för regeln.

 3. Klicka på Tecken.

 4. Klicka på Blå under Färg.

 5. Klicka på OK.

 6. Klicka på Villkor.

 7. I rutan Sök efter ordet/orden skriver du helgdag.

 8. I dialogrutorna Filter, Villkorsstyrd formatering och Avancerade vyinställningar klickar du på OK.

Överst på sidan

Uppdaterades senast 2015-07-24

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×