Ändra färg och format på en punktlista eller numrerad lista

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra färg, format eller storlek på punkter eller nummer i en PowerPoint-presentation och du kan ändra det nummer du vill börja från.

 1. Om du vill ändra en punkt eller ett nummer placerar du markören i början av den rad som du vill ändra. Om du vill ändra flera punkter eller nummer markerar du texten i alla de punkter eller nummer som du vill ändra.

 2. Klicka på Start, klicka på pilen på knappen Punktlista eller Numrerad lista och klicka sedan på Punkter och numrering.

  Knapparna Punktlista och Numrering

  Tips: För att snabbt ändra format på en punktlista eller numrerad lista klickar du bara på det format du vill använda i listan som visas när du klickar på pilen bredvid Punktlista eller Numrerad lista.

 3. I dialogrutan Punkter och numrering väljer du de formatändringar som du vill göra, antingen på fliken Punktlista eller fliken Numrerad lista (beroende på vilken typ av lista du arbetar med), exempelvis:

  • Punktlista eller listtecken.

  • Färg.

  • Storlek (om du vill ändra storlek på en punkt eller ett nummer så att de har en viss storlek i förhållande till texten klickar på Storlek och anger en procentsats).

  • Startnummer (på fliken Numrerad lista anger du det nummer du vill ha i rutan Börja med).

  • Bild (om du vill använda en bild som punkt går du till fliken Punktlista, klickar på Bild och bläddrar sedan till en bild).

  • Symboler (om du tillfälligt vill lägga till ett tecken från listan med symboler på fliken Punktlista, på fliken Numrerad lista, klickar du på Anpassa, klickar på en symbol och klickar på OK. Du kan tillämpa symbolen på dina bilder från formatlistorna).

  • SmartArt-grafik (om du vill konvertera en befintlig punktlista eller numrerad lista till SmartArt-grafikklickar du på Start > Konvertera till SmartArt ).

  Tips!: 

  • Om du vill ändra format på endast ett eller några av punkt- eller nummerformaten i en lista, till exempel färg eller storlek, placerar du markören i början av den rad du vill ändra innan du öppnar dialogrutan Punkter och numrering. Dina ändringar tillämpas endast på de markerade raderna.

  • Om du vill justera justering av objekt i en lista finns i Justera indrag i en punktlista eller numrerad lista.

Tillämpa anpassade format på flera sidor

Det bästa sättet att tillämpa anpassade listformat på alla bilder i presentationen är att ändra bildbakgrunden. De listanpassningar du gör på bildbakgrunden sparas och tillämpas sedan på alla bilder. Du kan också redigera eller skapa en eller flera bildlayouter som innehåller dina anpassade listformat och lägga till dessa layouter i presentationen där du vill använda dina listformat.

Begränsningar

Det finns några saker du inte kan göra med listor i PowerPoint som du kan göra i andra Office-program, till exempel i Word. PowerPoint stöder till exempel inte:

 • Numrerade listor i decimalform (1,1 eller 1,2 osv.).

 • Definiera nya talformat (du måste välja från den standarduppsättning av format som erbjuds på fliken Numrerad lista i dialogrutan Punkter och numrering ).

 • Tillämpa fet, kursiv eller understruken formatering på punktlistor eller numrerade listor (all typ av formatering tillämpas på hela den rad eller lista som är markerad).

 • Kapslade listor (du kan trycka på TABB eller klicka på Öka listnivå Knappen Öka indrag om du vill skapa samma resultat, men en ny indragna punktlista eller Listtecken inte angetts automatiskt i PowerPoint).

Mer information finns i

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×