Ändra färg, format eller tjocklek för en linje i Word för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra utseende på en linje genom att ändra linjens färg, format eller tjocklek. Du kan också använda ett fördefinierat snabbformat för att snabbt ändra utseende på en linje.

Obs!: En linje är en linje infogas genom att klicka på figurer på fliken Infoga. Mer information om hur du infogar rader finns i Lägg till former.

Använda ett snabbformat för en linje

Snabbformat för linjer omfattar bland annat temafärger från dokumenttemat, skuggor, linjestilar, toningar och tredimensionella (3D) perspektiv. Prova olika snabbformat tills du hittar ett du gillar.

 1. Markera den linje du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned KOMMANDO och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på fliken Figurformat och klicka sedan på det snabbformat du vill använda för raden.

  Fliken Figurformat med Linjer-galleriet

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på pilen längst ned i galleriet Snabbformat.

  Obs!: Om fliken Figurformat inte visas kan du kontrollera att du har markerat linjen.

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned KOMMANDO och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på fliken Figurformat, klickar du på pilen bredvid Kontur och klicka sedan på den färg du vill använda.

  Fliken Figurformat med alternativet Figurkontur markerat.

  Obs!: Om fliken Figurformat inte visas kan du kontrollera att du har markerat linjen.

  Om du vill använda en färg som inte är en temafärg klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda. Du kan också blanda en egen färg i färghjulet och färgpaletterna. Egna färger uppdateras inte om du senare ändrar dokumenttemat.

Skapa en streckad linje

 1. Markera den linje du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned KOMMANDO och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på fliken Figurformat, klickar du på pilen bredvid Kontur, peka på streck och klicka sedan på det format du vill använda.

  Fliken Figurformat med menyalternativen Figurkontur och Streck markerade.

 3. Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Ändra tjockleken för en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned KOMMANDO och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på fliken Figurformat, klickar du på pilen bredvid Kontur, peka på tjocklek och klicka sedan på den linjetjocklek som du vill använda.

 3. Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

  Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar du först en linje, kopierar och klistrar in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna.

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gör något av följande:

Lägga till en linje

 1. På fliken Start, under Infoga klickar du på Figur. Peka på Linjer och kopplingar och klicka sedan på det linjeformat du vill ha.

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. I dokumentet håller du ned musknappen och ritar en linje på valfri plats.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

Ändra linjeformat

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, Figurformat (Linje)

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra linjefärg

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Klicka på pilen bredvid linje Knappen Kantfärg under Figurformat och klicka sedan på den färg du vill använda. 

Ändra linjebredd

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Klicka på pilen bredvid linje Knappen Kantfärg under Figurformat, peka på tjocklekar och klicka sedan på den bredd som du vill. 

Lägga till pilar i slutet av linjen

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid linje   Knappen Kantfärg , peka på pilar och klicka sedan på pilen som du vill använda.

Rita en anpassad linje

 1. På fliken Start, under Infoga klickar du på Figur. Peka på Linjer och kopplingar och klicka sedan på Frihand Knappen Frihand .

  Fliken Start i Word, gruppen Infoga

 2. I dokumentet håller du ned musknappen och ritar en linje på valfri plats.

Ta bort en linje

 • Klicka på raden som du vill ta bort och klicka sedan på Klipp ut Knappen Klipp ut i verktygsfältet Standard.  

PowerPoint

Gör något av följande:

Lägga till en linje

 1. På fliken Start, under Infoga klickar du på Figur. Peka på Linjer och kopplingar och klicka sedan på det linjeformat du vill ha.

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. I dokumentet håller du ned musknappen och ritar en linje på valfri plats.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

Ändra linjeformat

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, Figurformat (Linje)

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra linjefärg

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Linje Knappen Kantfärg . Klicka sedan på den färg du vill använda.

Ändra linjebredd

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Linje Knappen Kantfärg och pekar på Tjocklekar. Klicka sedan på den bredd du vill använda.

Lägga till pilar i slutet av linjen

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Linje  Knappen Kantfärg och pekar på Pilar. Klicka sedan på den pil du vill använda.

Rita en anpassad linje

 1. På fliken Start, under Infoga klickar du på Figur. Peka på Linjer och kopplingar och klicka sedan på Frihand Knappen Frihand .

  Fliken Start, gruppen Infoga

 2. I dokumentet håller du ned musknappen och ritar en linje på valfri plats.

Ta bort en linje

 • Klicka på raden som du vill ta bort och klicka sedan på Klipp ut Knappen Klipp ut i verktygsfältet Standard.  

Excel

Gör något av följande:

Lägga till en linje

 1. Klicka på Visa eller Dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard

 2. Klicka på figurer   Fliken Former och klicka sedan på linjer och kopplingar på popup-menyn.

 3. Klicka på det linjeformat du vill använda.

 4. I dokumentet håller du ned musknappen och ritar en linje på valfri plats.

  Tips: Om du vill rita en linje i en förinställd vinkel, t.ex. lodrät eller vågrät, håller du ned Skift-tangenten när du ritar linjen.

Ändra linjeformat

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar på det format du vill ha.

  Fliken Format, Figurformat (Linje)

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

Ändra linjefärg

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Linje Knappen Kantfärg . Klicka sedan på den färg du vill använda.

Ändra linjebredd

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Linje Knappen Kantfärg och pekar på Tjocklekar. Klicka sedan på den bredd du vill använda.

Lägga till pilar i slutet av linjen

 1. Klicka på den linje du vill ändra och klicka på fliken Format.

 2. Under Figurformat klickar du på pilen bredvid Linje  Knappen Kantfärg och pekar på Pilar. Klicka sedan på den pil du vill använda.

Rita en anpassad linje

 1. Klicka på Visa eller Dölj Mediegranskning Knappen Mediebläddare i verktygsfältet Standard

 2. Klicka på figurer   Fliken Former och klicka sedan på linjer och kopplingar på popup-menyn.

 3. Klicka på Frihand Knappen Frihand i mediebläddraren .

 4. I dokumentet håller du ned musknappen och ritar en linje på valfri plats.

Ta bort en linje

 • Klicka på raden som du vill ta bort och klicka sedan på Klipp ut Knappen Klipp ut i verktygsfältet Standard.  

Se även

Justera objekt

Lägga till figurer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×