Ändra färg, format eller tjocklek för en linje

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra utseende på en linje genom att ändra linjens färg, format eller tjocklek. Om du använder Excel, Outlook, Word eller PowerPoint kan du använda ett fördefinierat snabbformat för att snabbt ändra utseende på en linje.

Obs!: De här funktionerna är tillgängliga i skrivbordsversioner av de program som nämns ovan.

Vad vill du göra?

Använda ett snabbformat för en linje

Ändra färg på en linje

Skapa en streckad linje

Ändra tjockleken för en linje

Arbeta med linjer i Project

Formatera kantlinjer i Excel

Använda ett snabbformat för en linje

Snabbformat för linjer omfattar bland annat temafärger från dokumenttemat, skuggor, linjestilar, toningar och tredimensionella (3D) perspektiv. När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat se hur formatet påverkar linjen. Prova olika snabbformat tills du hittar ett du gillar.

 1. Markera den linje du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned Ctrl och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på det snabbformat du vill ha på fliken Format.

  Visar snabbformat för linjer i Office

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på mer knappen knappen Mer .

  Obs!: Om fliken Format inte visas kan du kontrollera att du har markerat linjen.

Överst på sidan

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur på fliken Format och klicka sedan på önskad färg.

  Visar alternativ för linjefärg i Office

  Obs!: Om fliken Format inte visas kan du kontrollera att du har markerat linjen.

  Om du vill använda en färg som inte är en temafärg klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar dokumenttemat.

Överst på sidan

Skapa en streckad linje

 1. Markera den linje du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur på fliken Format.

  Visar olika linjestilar i Office

  Obs!: Om fliken Format inte visas kan du kontrollera att du har markerat linjen.

 3. Peka på Streck och klicka på det format du vill använda.

  Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ändra tjockleken för en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned Ctrl och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur på fliken Format.

  Visar olika linjetjocklekar i Office

  Obs!: Om fliken Format inte visas kan du kontrollera att du har markerat linjen.

 3. Peka på Tjocklek och klicka på den linjetjocklek som du vill använda.

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

  Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar du först en linje, kopierar och klistrar in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna.

Överst på sidan

Arbeta med linjer i Project

Du måste ha ett Gantt-schema öppet om du ska kunna följa de här instruktionerna.

 1. Högerklicka på den linje du vill ändra och klicka sedan på Egenskaper.

 2. Välj under Linje en färg från listan Färg och en linjetjocklek från listan Linje.

Överst på sidan

Formatera kantlinjer i Excel

Om du vill tillämpa linjeformat och färger på kantlinjer i Excel-kalkylblad eller tabeller finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Formatera stapeldiagram av en Gantt-schemavy i Project

Vad vill du göra?

Använda ett snabbformat för en linje

Ändra färg på en linje

Skapa en streckad linje

Ändra tjockleken för en linje

Använda ett snabbformat för en linje

Snabbformat för linjer innehålla temafärger från dokument tema, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionellt (3D) perspektiv. Prova olika snabbformat tills du hittar en som du gillar. När du placerar pekaren över miniatyrbilden för ett snabbformat med dynamisk förhandsgranskning kan du se hur snabbformatet påverkar dina linje.

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på mer knappen knappen Mer .

  Flike Format under Ritverktyg i PowerPoint 2010.
  exempel på gruppen Figurformat på fliken Format

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat linjen. Du kan behöva Dubbelklicka på linjen för att öppna fliken Format.

Överst på sidan

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på den färg du vill använda.

  Flike Format under Ritverktyg i PowerPoint 2010.
  exempel på gruppen Figurformat på fliken Format.

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat linjen. Du kan behöva Dubbelklicka på linjen för att öppna fliken Format.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Överst på sidan

Skapa en streckad linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Ändra strecktypen för en linje

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas dubbelklickar du på raden och kontrollera att du har markerat den.

 3. Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat som du vill använda.

  Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

Överst på sidan

Ändra tjockleken för en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Ändra tjockleken för en linje

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas dubbelklickar du på raden och kontrollera att du har markerat den.

 3. Peka på Tjocklek och klicka på den linjetjocklek som du vill använda.

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar du först en linje, kopierar och klistrar in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna.

Överst på sidan

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Vad vill du göra?

Använda ett snabbformat för en linje

Ändra färg på en linje

Skapa en streckad linje

Ändra tjockleken för en linje

Arbeta med linjer i Publisher

Använda ett snabbformat för en linje

Viktigt!: Snabbformat är bara tillgänglig för följande Microsoft Office 2007-systemet-program: Excel, Outlook, Word och PowerPoint.

Snabbformat för linjer innehålla temafärger från dokument tema, skuggor, linjeformat, toningar och tredimensionellt (3D) perspektiv. Prova olika snabbformat tills du hittar en som du gillar. När du placerar pekaren över en miniatyr snabbformat se du hur snabbformatet påverkar dina linje.

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer, markera den första raden och trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de övriga linjerna. Mer information om hur du väljer rader finns i Markera en figur eller andra objekt.

 2. Klicka på det snabbformat som du vill använda i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du vill visa fler snabbformat klickar du på mer knappen knappen Mer .

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas dubbelklickar du på raden och kontrollera att du har markerat den.

Överst på sidan

Byta färg på en linje

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer, markera den första raden och trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de övriga linjerna. Mer information om hur du väljer rader finns i Markera en figur eller andra objekt.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på den färg du vill använda.

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas dubbelklickar du på raden och kontrollera att du har markerat den.

  Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

Skapa en streckad linje

I Excel, Outlook, PowerPoint och Word

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer, markera den första raden och trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de övriga linjerna. Mer information om hur du väljer rader finns i Markera en figur eller andra objekt.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format dubbelklickar du på raden om du vill se till att markerat du den.

 3. Peka på streck och klicka sedan på det linjeformat som du vill använda.

  Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Ändra tjockleken för en linje

I Excel, Outlook, PowerPoint och Word

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer, markera den första raden och trycker på och håller ned CTRL medan du markerar de övriga linjerna. Mer information om hur du väljer rader finns i Markera en figur eller andra objekt.

 2. Klicka på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format dubbelklickar du på raden om du vill se till att markerat du den.

 3. Peka på Tjocklek och klicka på den linjetjocklek som du vill använda.

  Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Obs!: Om du vill rita en dubbel linje ritar en linje, kopiera och klistra in en andra linje bredvid den och grupperar sedan de två linjerna. Mer information finns i Gruppera eller dela upp figurer, bilder eller andra objekt.

Överst på sidan

Arbeta med linjer i Publisher

 1. Markera den linje som du vill ändra.

  Om du vill ändra flera linjer markerar du den första linjen, trycker på och håller ned CTRL och markerar de övriga linjerna.

 2. Klicka på Formatet Knappbild , Linje-/ kantlinjeformat Bild av knapp eller på pilen bredvid Linjefärg Bild av knappritningen verktygsfält och klicka sedan på det format du vill använda.

  Om du vill ändra till en färg som inte visas klickar du på Fler konturfärger och sedan antingen klicka på den färg du vill använda på fliken Standard eller blanda en egen färg på fliken anpassad.

  Om du vill skapa en egen tjocklek, klicka på Fler linjer och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Mer information finns i

Rita eller ta bort en linje eller koppling

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×