Ändra färg eller genomskinlighet i en bild

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ställa in färgens intensitet (mättnad) och ton (temperatur) på en bild, ändra bildens färg eller ändra genomskinlighet på en av färgerna. Du kan använda flera färgeffekter på bilden.

Originalbild

Originalbild

Samma bild med färgmättnaden ändrad till 66 %

Bild med 66 procent mättnad

Samma bild med färgändringseffekt

Bild med ändrad färg

Mättnad är färgens intensitet. En högre mättnad gör så att en bild ser levande ut, medan en lägre mättnad gör färgerna gråare.

 1. Klicka på bilden.

  Fönstret Formatera bild visas.

 2. Klicka på Bildikon i fönstret Formatera bild.

 3. Klicka på Bildfärg så att den expanderas.

  Justera mättnaden färginställningar i fönstret Formatera bild

 4. Flytta skjutreglaget mättnad vid behov under Färgmättnad, eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

När färgtemperaturen inte mäts korrekt av en kamera, visas eventuellt en färgförskjutning (för mycket av en färg som dominerar bilden) på bilden, vilket gör att bilden ser för blå eller orange ut. Du kan justera detta genom att öka eller minska färgens temperatur för att förbättra detaljerna i bilden och göra bilden ännu bättre.

 1. Klicka på bilden.

  Fönstret Formatera bild visas.

 2. Klicka på Bildikon i fönstret Formatera bild.

 3. Klicka på Bildfärg så att den expanderas.

  Justera mättnaden färginställningar i fönstret Formatera bild

 4. Under Färgtemperaturen, flyttar du skjutreglaget temperaturen vid behov eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Du kan snabbt använda en inbyggd stiliserad effekt, t.ex. gråskala eller sepia, på bilden.

 1. Klicka på bilden.

  Fönstret Formatera bild visas.

 2. Klicka på Bildikon i fönstret Formatera bild.

 3. Klicka på Bildfärg så att den expanderas.

  Justera mättnaden färginställningar i fönstret Formatera bild

 4. Klicka på någon av de tillgängliga förinställningarna under Ändra färg.

  Om du vill växla tillbaka till den ursprungliga bildfärg klickar du på Återställ.

Du kan göra en del av en bild transparent om du vill göra det lättare att se text ovanpå bilden, om du vill placera bilder ovanpå varandra eller om du vill ta bort eller dölja en del av en bild för betoning. Transparenta områden i bilder har samma färg som papperet de skrivs ut på. På en elektronisk skärm, t.ex. en webbsida, har transparenta områden samma färg som bakgrunden.

 1. Klicka på bilden.

  Fönstret Formatera bild visas.

 2. Klicka på Bildikon i fönstret Formatera bild.

 3. Klicka på Bild transparens så att den expanderas.

  Justera bildens färg genomskinlighet i fönstret Formatera bild

 4. Du kan använda något av förinställningarna, flyttar du reglaget transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Mättnad är färgens intensitet. En högre mättnad gör så att en bild ser levande ut, medan en lägre mättnad gör färgerna gråare.

 1. Klicka på bilden som du vill ändra färgintensiteten för och klicka sedan på fliken Formatera bild.

 2. Under Justera klickar du på Ändra färg och sedan på önskat alternativ under Färgmättnad.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

 3. Om du vill finjustera färgintensiteten klickar du på Ändra färg och sedan på Färgalternativ för bild. Under Färg flyttar du skjutreglaget Mättnad eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

När färgtemperaturen inte mäts korrekt av en kamera, visas eventuellt en färgförskjutning (för mycket av en färg som dominerar bilden) på bilden, vilket gör att bilden ser för blå eller orange ut. Du kan justera detta genom att öka eller minska färgens temperatur för att förbättra detaljerna i bilden och göra bilden ännu bättre.

 1. Klicka på bilden som du vill ändra färgtonen för och klicka sedan på fliken Formatera bild.

 2. Under Justera klickar du på Ändra färg och sedan på önskat alternativ under Färgton.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

 3. Om du vill finjustera färgtonen klickar du på Ändra färg och sedan på Färgalternativ för bild. Under Färg flyttar du skjutreglaget Temperatur eller anger ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

Du kan snabbt använda en inbyggd stiliserad effekt, t.ex. gråskala eller sepia, på bilden.

 1. Klicka på bilden som du vill ändra färg på och klicka sedan på fliken Formatera bild.

 2. Under Justera klickar du på Ändra färg och sedan på önskat alternativ under Ändra färg.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

Du kan göra en del av en bild transparent om du vill göra det lättare att se text ovanpå bilden, om du vill placera bilder ovanpå varandra eller om du vill ta bort eller dölja en del av en bild för betoning. Transparenta områden i bilder har samma färg som papperet de skrivs ut på. På en elektronisk skärm, t.ex. en webbsida, har transparenta områden samma färg som bakgrunden.

 1. Klicka på den bild där du vill ändra en färgs genomskinlighet och klicka sedan på fliken Formatera bild.

 2. Gå till Justera, klicka på Ändra färg, klicka på Ställ in transparent färg och klicka sedan på färgen i bilden som du vill göra transparent.

  Fliken Formatera bild, gruppen Justera

  Obs!: Du kan inte göra mer än en färg transparent i en bild. Områden som verkar bestå av en färg (t.ex. en blå himmel) kan faktiskt bestå av flera olika diskreta färgvariationer. Därför visas färgen som du väljer eventuellt bara i ett litet område. På grund av detta kan det vara svårt att se den transparenta effekten.

Närliggande ämnen

Lägga till eller ändra en formatmall eller effekt för en bild
Använd eller ta bort en Konstnärlig effekt från en bild
ändra ljusstyrka, kontrast, eller bildens skärpa
Ta bort en bilds bakgrund

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×