Office
Logga in

Ändra en pivottabells källdata

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

 1. Klicka på Pivottabellrapport.

 2. Klicka på Ändra datakälla på fliken Analysera i gruppen Data och klicka sedan på Ändra datakälla.

  Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell visas.

 3. Gör något av följande:

  • Använda en annan Excel-tabell eller cellområdet, klickar du på Välj en tabell eller ett område, och sedan ange den första cellen i rutan Tabell/område text och klicka på OK.

   --ELLER--

  1. Om du vill använda en annan anslutning klickar du på Använd en extern datakälla och klickar sedan på Välj anslutning.

   Dialogrutan Befintliga anslutningar öppnas.

  2. Välj den kategori med anslutningar i listrutan Visa som du vill välja en anslutning för eller klicka på Alla befintliga anslutningar (det här är standardinställningen).

  3. Klicka på en anslutning i listrutan Välj en anslutning och klicka på Öppna.

   Obs!: Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningar i den här arbetsboken återanvänds eller delas en befintlig anslutning. Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningsfiler i nätverket eller i kategorin Anslutningsfiler på den här datorn kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används sedan som den nya anslutningen för pivottabellrapporten.

   Mer information finns i Hantera anslutningar till data i en arbetsbok.

  4. Klicka på OK.

 1. Klicka på Pivottabellrapport.

 2. Klicka på Ändra datakälla i gruppen Data på fliken Alternativ och klicka sedan på Ändra datakälla.

  Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell visas.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Välj en tabell eller ett område om du vill använda en annan Excel-tabell eller cellområdet och ange den första cellen i textrutan Tabell/område.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och tryck sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 4. Om du vill använda en annan anslutning klickar du på Använd en extern datakälla och klickar sedan på Välj anslutning.

  Dialogrutan Befintliga anslutningar öppnas.

 5. Välj den kategori med anslutningar i listrutan Visa som du vill välja en anslutning för eller klicka på Alla befintliga anslutningar (det här är standardinställningen).

 6. Klicka på en anslutning i listrutan Välj en anslutning och klicka på Öppna.

  Obs!: Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningar i den här arbetsboken återanvänds eller delas en befintlig anslutning. Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningsfiler i nätverket eller i kategorin Anslutningsfiler på den här datorn kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används sedan som den nya anslutningen för pivottabellrapporten.

  Mer information finns i Hantera anslutningar till data i en arbetsbok.

 7. Klicka på OK.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell med en extern datakälla

Hantera anslutningar till data i en arbetsbok

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×