Ändra en pivottabells källdata

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Efter att du skapat en pivottabell kan du ändra dataområdet för de källdata som analyseras. Du kan till exempel expandera källdata så att fler rader av data ingår i analysen. Om källdata däremot har förändrats väsentligt, t.ex. innehåller fler eller färre kolumner, kanske du bör fundera på att skapa en ny pivottabell.

Du kan ändra datakälla för en pivottabell till en annan Excel-tabell eller ett cellområde eller ändra till en annan extern datakälla.

 1. Klicka på Pivottabellrapport.

 2. Klicka på Ändra datakälla på fliken Analysera i gruppen Data och klicka sedan på Ändra datakälla.

  Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell visas.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra datakälla för en pivottabell till en annan Excel-tabell eller ett cellområde, klickar du på Välj en tabell eller ett område, och sedan anger du den första cellen i textrutan Tabell/område och klicka på OK

   Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell

  • Om du vill använda en annan anslutning, gör du följande:

   1. Klicka på Välj Använd en extern datakälla och klicka sedan på Välj anslutning.

    Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell

    Dialogrutan Befintliga anslutningar öppnas.

   2. Välj den kategori med anslutningar i listrutan Visa som du vill välja en anslutning för eller klicka på Alla befintliga anslutningar (det här är standardinställningen).

   3. Välj en anslutning i listrutan väljer du en anslutning och klicka sedan på Öppna. Vad händer om anslutningen inte visas?

    Obs!: Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningar i den här arbetsboken återanvänds eller delas en befintlig anslutning. Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningsfiler i nätverket eller i kategorin Anslutningsfiler på den här datorn kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används sedan som den nya anslutningen för pivottabellrapporten.

    Mer information finns i avsnittet Hantera anslutningar till data i en arbetsbok.

   4. Klicka på OK.

Vad händer om anslutningen inte visas?

Om anslutningen inte visas i dialogrutan Befintliga anslutningar, klicka på Bläddra efter fler och leta reda på den datakälla som du vill ansluta till i dialogrutan Välj datakälla. Klicka på Ny källa om så krävs och följ stegen i Guiden Dataanslutning och återgå till dialogrutan Välj datakälla.

Dialogrutan Välj datakälla

Om din pivottabell bygger på en anslutning till ett område eller en tabell i datamodellen, kan du välja en annan tabell eller anslutning på fliken Tabeller. Om pivottabellen däremot är baserad på datamodellen Arbetsbok går det inte att ändra datakälla.

Fliken Tabeller i dialogrutan Befintliga anslutningar

 1. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

 2. Klicka på Skapa endast anslutning.

  Importera data – Skapa endast anslutning

 3. Klicka på Egenskaper och sedan på fliken Definition.

  Anslutningsegenskaper

 4. Om .odc-anslutningsfilen har flyttats bläddrar du till den nya platsen i rutan Anslutningsfil.

 5. Om du behöver ändra värden i rutan Anslutningssträng kontaktar du din databasadministratör.

 1. Klicka på Pivottabellrapport.

 2. Klicka på Ändra datakälla i gruppen Data på fliken Alternativ och klicka sedan på Ändra datakälla.

  Dialogrutan Byt datakälla för pivottabell visas.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Välj en tabell eller ett område om du vill använda en annan Excel-tabell eller cellområdet och ange den första cellen i textrutan Tabell/område.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp att tillfälligt dölja dialogrutan, markera början cell i kalkylbladet och tryck sedan på Visa dialogruta Bild av knapp .

 4. Om du vill använda en annan anslutning klickar du på Använd en extern datakälla och klickar sedan på Välj anslutning.

  Dialogrutan Befintliga anslutningar öppnas.

 5. Välj den kategori med anslutningar i listrutan Visa som du vill välja en anslutning för eller klicka på Alla befintliga anslutningar (det här är standardinställningen).

 6. Klicka på en anslutning i listrutan Välj en anslutning och klicka på Öppna.

  Obs!: Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningar i den här arbetsboken återanvänds eller delas en befintlig anslutning. Om du väljer en anslutning i kategorin Anslutningsfiler i nätverket eller i kategorin Anslutningsfiler på den här datorn kopieras anslutningsfilen till arbetsboken som en ny arbetsboksanslutning och används sedan som den nya anslutningen för pivottabellrapporten.

  Mer information finns i avsnittet Hantera anslutningar till data i en arbetsbok.

 7. Klicka på OK.

Vad händer om anslutningen inte visas?

Om anslutningen inte visas i dialogrutan Befintliga anslutningar, klicka på Bläddra efter fler och leta reda på den datakälla som du vill ansluta till i dialogrutan Välj datakälla. Klicka på Ny källa om så krävs och följ stegen i Guiden Dataanslutning och återgå till dialogrutan Välj datakälla.

Dialogrutan Välj datakälla

Om din pivottabell bygger på en anslutning till ett område eller en tabell i datamodellen, kan du välja en annan tabell eller anslutning på fliken Tabeller. Om pivottabellen däremot är baserad på datamodellen Arbetsbok går det inte att ändra datakälla.

Fliken Tabeller i dialogrutan Befintliga anslutningar

 1. Markera en anslutning och klicka på Öppna.

 2. Klicka på Skapa endast anslutning.

  Importera data – Skapa endast anslutning

 3. Klicka på Egenskaper och sedan på fliken Definition.

  Anslutningsegenskaper

 4. Om .odc-anslutningsfilen har flyttats bläddrar du till den nya platsen i rutan Anslutningsfil.

 5. Om du behöver ändra värden i rutan Anslutningssträng kontaktar du din databasadministratör.

Du kan inte ändra källdata för en pivottabell i Excel Online. Du måste använda skrivbordsversionen av Excel för att kunna göra det.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Se även

Skapa en pivottabell med en extern datakälla

Hantera anslutningar till data i en arbetsbok

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×