Ändra en datakonsolidering från flera kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har konsoliderade data från flera kalkylblad, kanske du vill ändra hur data konsolideras. Du kanske vill lägga till kalkylblad från nya regionkontor, ta bort kalkylblad från avdelningar som inte längre finns eller ändra formler med 3D-referenser.

Vad vill du göra?

Ändra en konsolidering som gjorts av placering eller kategori

Ändra en konsolidering efter formel

Ändra en konsolidering baserat på placering och kategori

Obs!: Du kan bara ändra konsolideringen om du inte redan markerat kryssrutan Skapa länkar till källdata i dialogrutan Konsolidera. Om kryssrutan är markerad klickar du på Stäng och återskapar konsolideringen.

 1. Klicka på den övre vänstra cellen i den konsoliderade informationen.

 2. Klicka på Konsolidera i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

 3. Gör något av följande:

  Lägga till ett annat källområde i konsolideringen

  Det nya källområdet måste antingen innehålla information på samma positioner (om du tidigare konsoliderade baserat på placering) eller ha kolumnetiketter som matchar etiketterna i de övriga områdena i konsolideringen (om du tidigare konsoliderade baserat på kategori).

  1. Om kalkylbladet finns i en annan arbetsbok klickar du på Bläddra, letar upp filen och klickar på OK för att stänga dialogrutan Bläddra.

   Sökvägen till filen infogas i rutan Referens följt av ett utropstecken.

  2. Skriv det namn du gav området och klicka på Lägg till.

  Justera storlek eller form i ett källområde

  1. Klicka på det källområde som du vill ändra under Alla referenser.

  2. Redigera referensen i rutan Referens.

  3. Klicka på Lägg till.

  Ta bort ett källområde från konsolideringen

  1. Klicka på det källområde som du vill ta bort under Alla referenser.

  2. Klicka på Ta bort.

  Kontrollera uppdatera konsolideringen automatiskt

  Viktigt!: Du kan bara markera den här kryssrutan om kalkylbladet finns i en annan arbetsbok. När du har markerat den här kryssrutan kan du inte längre ändra vilka celler och områden som inkluderas i konsolideringen.

  Markera kryssrutan Skapa länkar till källdata.

 4. Du uppdaterar konsolideringen med ändringarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra en konsolidering baserat på en formel

Du ändrar en konsolidering baserat på en formel genom att redigera formlerna, t.ex. genom att ändra funktionen eller uttrycket. I samband med cellreferenser kan du göra något av följande:

Om informationen som ska konsolideras finns i olika celler i olika kalkylblad   

 • Lägg till, ändra eller ta bort cellreferenser till andra kalkylblad. Om du exempelvis vill lägga till en referens till cell G3 i kalkylbladet Inrättningar som du har infogat efter kalkylbladet Marknadsföring, redigerar du formeln som i exemplet nedan.

  Före:

  Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder cellreferenser

  Efter:

  Formel för att konsolidera celler från tre kalkylblad som använder cellreferenser (Redigerat)

Om informationen som ska konsolideras finns i samma celler i olika kalkylblad   

 • Om du vill lägga till ett till kalkylblad till konsolideringen flyttar du bladet till det område som formeln refererar till. Om du exempelvis vill lägga till en referens till cell B3 i kalkylbladet Inrättningar flyttar du kalkylbladet Inrättningar mellan bladen Försäljning och Personal som du ser i exemplet nedan.

  Infoga ett annat blad i en konsolidering

  Eftersom formeln innehåller en 3D-referens till ett område med kalkylbladsnamn, Försäljning:Marknadsföring!B3, inkluderas alla kalkylblad i området i den nya beräkningen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×