Ändra eller ta bort lösenord för arbetsböcker

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Lösenord för arbetsböcker kan ändras eller tas bort av någon som känner till det aktuella lösenordet.

Varning!: Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac har en gräns på 15 tecken. Du kan inte öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i den Windows-baserade versionen av Excel eller Word om lösenordet är längre än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac kan du be den Windows-baserade författaren att justera lösenordslängden.

Gör något av följande:

Ändra lösenord för en arbetsbok

Varning!: När du skapar ett lösenord för en arbetsbok kan anteckna lösenordet och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kan du inte öppna eller komma åt den lösenordsskyddade arbetsboken.

  1. Öppna den arbetsbok som du vill ändra lösenord för.

  2. Klicka på lösenord under skydd på fliken Granska.

  3. Välj allt innehåll i rutan Lösenord för att öppna eller i rutan Lösenord för att ändra.

  4. Skriv det nya lösenordet och klicka sedan på OK.

  5. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

  6. Klicka på Spara   Knappen Spara .

Ta bort ett lösenord

  1. Öppna den arbetsbok som du vill ta bort lösenordet från.

  2. Klicka på lösenord under skydd på fliken Granska.

  3. Markera allt innehåll i rutan lösenord för att öppna eller rutan lösenord för att ändra och tryck sedan på DELETE.

  4. Klicka på Spara   Knappen Spara .

Se även

Kräv att ett lösenord används för att en arbetsbok ska öppnas eller ändras

Begränsa behörighet till innehåll i en fil

Begränsa ändringsmöjligheterna genom att använda skrivskydd

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×