Ändra eller ta bort kantlinjen från en textruta, figur eller SmartArt-grafik

Ändra eller ta bort kantlinjen från en textruta, figur eller SmartArt-grafik

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ändra färg, tjocklek eller format på en yttre kantlinje av en textruta, figur eller SmartArt-grafik eller du kan ta bort kantlinjen helt och hållet.

Om du vill ändra kantlinjen på en SmartArt-grafik hittar du verktyg i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg.

 1. Markera den kantlinje för textrutan eller figuren som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned Ctrl medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på fliken Format, klicka på Kontur och välj sedan den färg du vill använda under Temafärger.

  Menyn Kontur

  Om du inte ser fliken Format kan du kontrollera att du har markerat textrutan eller figuren.

  Meddelanden: 

  • Du kan också högerklicka på kantlinjen av en figur, klicka på ikonen Kontur och välja önskad färg.

  • I PowerPoint kan du även ändra kantlinjen genom att klicka på Kontur på fliken Start.

  • I Project högerklickar du på textrutan eller figuren, klickar på Egenskaper och ändrar kantlinjens färg med hjälp av kontrollerna på fliken Linje och fyllning.

 1. Markera textrutan eller figuren.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format underRitverktyg och klicka sedan på Fler konturfärger.

 3. I dialogrutan Färger klickar du antingen på önskad färg på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

 1. Markera den kantlinje för textrutan eller figuren som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned Ctrl medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på fliken Format, klicka på Kontur, peka på Tjocklek och klicka sedan på den linjetjocklek du vill använda.

  Menyn Kontur

  Om du inte ser fliken Format kan du kontrollera att du har markerat textrutan eller figuren.

  Meddelanden: 

  • Du kan också högerklicka på kantlinjen för en figur, klicka på ikonen Kontur, peka på Tjocklek och sedan klicka på den linjetjocklek du vill använda.

  • I PowerPoint kan du även ändra kantlinjen genom att klicka på Kontur på fliken Start.

  • I Project högerklickar du på textrutan eller figuren, klickar på Egenskaper och väljer en bredd på listan Linje på fliken Linje och fyllning.

 1. Markera textrutan eller figuren.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format, peka på Tjocklek och välj sedan Fler linjer.

 3. Ange önskad tjocklek i rutan Bredd under Linje i fönstret Formatera figur.

De här kommandona är inte tillgängliga i Project.

 1. Markera den kantlinje för textrutan eller figuren som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned Ctrl medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format, peka på Streck och klicka sedan på det linjeformat du vill använda.

  Menyn Kontur

  Om du inte ser fliken Format kan du kontrollera att du har markerat textrutan eller figuren.

  Meddelanden: 

  • Du kan också högerklicka på kantlinjen för en figur, klicka på ikonen Kontur, peka på Streck och sedan klicka på det linjeformat du vill använda.

  • I PowerPoint kan du även ändra kantlinjen genom att klicka på Kontur på fliken Start.

 1. Markera textrutan eller figuren.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format, peka på Streck och välj sedan Fler linjer.

 3. Välj önskade alternativ underLinje i fönstret Formatera figur.

Om du vill ta bort en kantlinje på en figur i Project kan du läsa mer under Ta bort en kantlinje i Project, längre ned i den här artikeln.

Obs!: Om du vill ta bort en textruta kan du gå vidare till Ta bort en textruta.

 1. Markera den kantlinje för textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned Ctrl medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format och klicka sedan på Ingen kontur.

  Menyn Kontur

  Meddelanden: 

  • Du kan också högerklicka på figurens kantlinje, klicka på ikonen Kontur och sedan klicka på Ingen kontur.

  • I PowerPoint kan du även klicka på Kontur på fliken Start.

 • Högerklicka på textrutans eller figurens kantlinje, klicka på ikonen Kontur och sedan på Ingen kontur.

Se även

Dekorera dokument och bilder med kantlinjer

Lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta

Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad

Ta bort en textruta

Följ stegen nedan om du vill ändra kantlinjen för en textruta eller figur.

 1. Markera den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och välj sedan önskad färg under Temafärger.

  Fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat textrutan eller figuren. Du kanske måste dubbelklicka på textrutan eller figuren för att öppna fliken Format.

  Menyn Kontur

  Meddelanden: 

  • I PowerPoint kan du också ändra kantlinjens färg genom att klicka på Kontur i gruppen Rita på fliken Start.

   Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

   Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

 1. Markera textrutan eller figuren.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format underRitverktyg och klicka sedan på Fler konturfärger.

 3. I dialogrutan Färger klickar du antingen på önskad färg på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

Följ stegen nedan om du vill ändra kantlinjen för en textruta eller figur.

 1. Markera den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg, peka på Tjocklek och klicka sedan på den linjetjocklek du vill använda.

  Gruppen Figurformat på fliken Format.

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat textrutan eller figuren. Du kanske måste dubbelklicka på textrutan eller figuren för att öppna fliken Format.

  Menyn Kontur

  Meddelanden: 

  • I PowerPoint kan du också ändra kantlinjens färg genom att klicka på Kontur i gruppen Rita på fliken Start.

   Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

   Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

 1. Markera textrutan eller figuren.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format under Ritverktyg, peka på Tjocklek och välj sedan Fler linjer.

 3. Ange önskad tjocklek i rutan Bredd under Linjeformat i dialogrutan Formatera figur.

Följ stegen nedan om du vill ändra kantlinjen för en textruta eller figur.

 1. Markera den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg, peka på Streck och klicka på det kantlinjeformat du vill använda.

  gruppen figurformat på fliken format.

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat textrutan eller figuren. Du kanske måste dubbelklicka på textrutan eller figuren för att öppna fliken Format.

  Menyn Kontur

  Meddelanden: 

  • I PowerPoint kan du också ändra kantlinjens färg genom att klicka på Kontur i gruppen Rita på fliken Start.

   Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

   Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

 1. Markera textrutan eller figuren.

 2. Klicka på Kontur på fliken Format under Ritverktyg, peka på Streck och välj sedan Fler linjer.

 3. Välj önskat alternativ i dialogrutan Formatera figur underLinjeformat.

Obs!: Om du vill ta bort en textruta kan du läsa mer i Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta.

 1. Markera kantlinjen för den textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned CTRL medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och klicka sedan på Ingen kontur

  Fliken Format under Ritverktyg i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

  Om du inte ser flikarna Ritverktyg eller Format kontrollerar du att du har markerat textrutan eller figuren. Du kanske måste dubbelklicka på textrutan eller figuren för att öppna fliken Format.

  Menyn Kontur

Tips: 

 • I PowerPoint kan du också ta bort kantlinjen genom att klicka på Kontur i gruppen Rita på fliken Start.

  Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

  Gruppen Ritobjekt på fliken Start i menyfliksområdet i PowerPoint 2010.

Se även

Lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta

Dekorera dokument och bilder med kantlinjer

Lägga till, kopiera eller ta bort en textruta

Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad

Obs!: Följ stegen nedan om du vill ändra kantlinjen för en textruta eller figur. Om du vill ändra kantlinjen för en cell kan du läsa mer under Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta eller figur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för en textruta eller figur klickar du på önskad färg.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill ändra tjocklek för en kantlinje pekar du på Tjocklek och klickar sedan på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill ändra kantlinjens format pekar du på Streck och klickar sedan på det format du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

Tips: Du kan också använda fyllning eller effekter till textrutan eller figuren. Mer information finns i lägga till en fyllning eller effekt på en figur eller text.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har både flera textrutor och flera figurer måste du antingen klicka på alla textrutor eller på alla figurer.

 2. Gör något av följande:

  • För en textruta klickar du på Kontur i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om flikarna Verktyg för textruta eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta.

  • För en figur klickar du på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

   bild av fliken format under ritverktyg

 3. Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en figur.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för en textruta eller figur klickar du på önskad färg.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill ändra tjocklek för en kantlinje pekar du på Tjocklek och klickar sedan på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill ändra kantlinjens format pekar du på Streck och klickar sedan på det format du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill ändra kantlinjens mönster klickar du på Mönster och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Tips: Du kan också använda fyllning eller effekter till textrutan eller figuren. Mer information finns i lägga till en fyllning eller effekt på en figur eller text.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta eller figur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för en textruta eller figur klickar du på önskad färg.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill ändra tjocklek för en kantlinje pekar du på Tjocklek och klickar sedan på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill ändra kantlinjens format pekar du på Streck och klickar sedan på det format du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

   Meddelanden: 

Obs!: Följ stegen nedan om du vill ändra kantlinjen för en textruta eller figur. Om du vill lägga till eller ändra en kantlinje i dokumentet, se Dekorera dokument och bilder med kantlinjer. Om du vill ändra kantlinjen för en tabellcell, se Formatera en tabell.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har både flera textrutor och flera figurer måste du antingen klicka på alla textrutor eller på alla figurer.

 2. Gör något av följande:

  • För en textruta klickar du på Kontur i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om flikarna Verktyg för textruta eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta.

  • För en figur klickar du på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

   bild av fliken format under ritverktyg

   Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en figur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för en textruta eller figur klickar du på önskad färg.

   Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och klickar sedan på önskad färg på fliken Standard eller skapar en egen färg på fliken Valfri. Anpassade färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare byter tema.

  • Om du vill ändra tjocklek för en kantlinje pekar du på Tjocklek och klickar sedan på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen tjocklek klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill ändra kantlinjens format pekar du på Streck och klickar sedan på det format du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer önskade alternativ.

  • Om du vill ändra kantlinjens mönster klickar du på Mönster och väljer sedan de alternativ du vill använda.

Tips: Du kan också använda fyllning eller effekter till textrutan eller figuren. Mer information finns i lägga till en fyllning eller effekt på en figur eller text.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och klicka sedan på Ingen kontur

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta eller figur.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har både flera textrutor och flera figurer måste du antingen klicka på alla textrutor eller på alla figurer.

 2. Gör något av följande:

  • För en textruta klickar du på Kontur i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta. Klicka sedan på Ingen kontur.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om flikarna Verktyg för textruta eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta.

  • För en figur klickar du på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg. Klicka sedan på Ingen kontur.

   bild av fliken format under ritverktyg

   Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en figur.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat under Ritverktyg på fliken Format och klicka sedan på Ingen kontur

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta eller figur.

Tips: Du kan också ta bort kantlinjen genom att klicka på Kontur i gruppen Rita på fliken Start och sedan klicka på Ingen kontur.

Bild av fliken Start i PowerPoint

 1. Dubbelklicka på den kantlinje för en textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ned SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har både flera textrutor och flera figurer måste du antingen klicka på alla textrutor eller på alla figurer.

 2. Gör något av följande:

  • För en textruta klickar du på Kontur i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta. Klicka sedan på Ingen kontur.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om flikarna Verktyg för textruta eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en textruta.

  • För en figur klickar du på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg. Klicka sedan på Ingen kontur.

   bild av fliken format under ritverktyg

   Om flikarna Ritverktyg eller Format inte visas måste du kontrollera att du har markerat en figur.

Se även

Lägga till en fyllning eller effekt i en figur eller textruta

Dekorera dokument och bilder med kantlinjer

Lägga till eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad

Formatera en tabell.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×