Ändra eller ta bort information i sidhuvudet eller sidfoten i en presentation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra eller ta bort sidhuvuden och sidfötter i PowerPoint-bilder, anteckningar och åhörarkopior.

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Ändra information i sidhuvud och sidfot på bilderna

Ändra information i sidhuvud och sidfot i anteckningar och åhörarkopior

Ta bort information i sidhuvud och sidfot från bilder

Ta bort information i sidhuvud och sidfot från anteckningar och åhörarkopior

Ändra informationen i sidhuvudet och sidfoten i bilder

Ändra eller ta bort sidhuvuden eller sidfötter
Sidhuvud och sidfot – dialogruta
 1. Klicka på den bild vars sidhuvud eller sidfot du vill ändra på fliken Disposition eller Bilder i vyn Normal eller Bildsortering.

  Tips: Om du vill markera mer än en bild klickar du på den första bilden som du vill ändra, och tryck sedan på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga bilderna.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

 3. Gör önskade ändringar på fliken Bild i dialogrutan Sidhuvud och sidfot och gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa ändringarna på den eller de bilder du markerat klickar du på Använd.

  • Om du vill tillämpa ändringarna på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Ändra informationen i sidhuvudet och sidfoten i anteckningar och åhörarkopior

 1. Klicka på den bild vars sidhuvud eller sidfot du vill ändra på fliken Disposition eller Bilder i vyn Normal eller Bildsortering.

  Tips: Om du vill markera mer än en bild klickar du på den första bilden som du vill ändra, och tryck sedan på och håller ned CTRL medan du klickar på de övriga bilderna.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

 3. Gör önskade ändringar på fliken Anteckningar och åhörarkopior i dialogrutan Sidhuvud och sidfot och klicka på Använd för alla.

Överst på sidan

Ta bort informationen i sidhuvudet och sidfoten i bilder

 1. Klicka på den bild vars sidhuvud eller sidfot du vill ta bort på fliken Disposition eller Bilder i vyn Normal eller Bildsortering.

  Om du vill markera mer än en bild klickar du på den första bild vars sidhuvud eller sidfot du vill ta bort, håller ned CTRL och klickar på de övriga bilderna.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

 3. Avmarkera kryssrutorna för de alternativ du vill ta bort från sidhuvudet eller sidfoten på fliken Bild i dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

  Tips: Om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från rubrikbilden markerar du kryssrutan Visa inte på rubrikbild.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort informationen från den eller de bilder du markerat klickar du på Använd.

  • Om du vill ta bort informationen från alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Ta bort informationen i sidhuvudet och sidfoten i anteckningar och åhörarkopior

 1. Klicka på den bild vars sidhuvud eller sidfot du vill ta bort på fliken Disposition eller Bilder i vyn Normal eller Bildsortering.

  Om du vill markera mer än en bild klickar du på den första bild som du vill ändra, håller ned CTRL och klickar på de övriga bilderna.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

 3. Avmarkera kryssrutorna för de alternativ du vill ta bort från sidhuvudet eller sidfoten på fliken Anteckningar och åhörarkopior i dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

 4. Klicka på Använd för alla.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×