Ändra eller ta bort information i sidhuvud och sidfot i en presentation

Du kan ändra eller ta bort text i sidhuvuden och sidfötter på bilder, i anteckningar och på åhörarkopior i PowerPoint. Om du vill lägga till en bild i ”sidhuvudet” i din presentation kan du gå till artikeln Lägga till en bakgrundsbild (eller vattenstämpel) i bilder för anvisningar.

Meddelanden: 

Vad vill du göra?

Ändra informationen i sidhuvudet och sidfoten i bilder

Ändra informationen i sidhuvudet och sidfoten i anteckningar och åhörarkopior

Ta bort informationen i sidhuvudet och sidfoten i bilder

Ta bort information i sidhuvudet och sidfoten i anteckningar och åhörarkopior

Ändra informationen i sidhuvudet och sidfoten i bilder

Ändra eller ta bort sidhuvuden eller sidfötter
Sidhuvud och sidfot – dialogruta
 1. Markera den bild som har sidhuvudet eller sidfoten som du vill ändra.

  Tips! Om du vill markera mer än en bild klickar du på den första bild som du vill ändra, håller ned Ctrl och klickar på de övriga bilderna.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och välj Sidhuvud/sidfot.

 3. Gör önskade ändringar på fliken Bild i dialogrutan Sidhuvud och sidfot och gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa ändringarna på den eller de bilder du markerade i steg 1 klickar du på Använd.

  • Om du vill tillämpa ändringarna på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Ändra informationen i sidhuvudet och sidfoten i anteckningar och åhörarkopior

 1. Markera en bild.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och välj Sidhuvud/sidfot.

 3. Gör önskade ändringar i dialogrutan Sidhuvud och sidfot på fliken Anteckningar och åhörarkopior och välj sedan Använd för alla:

  Datum och tid

  Om du vill

  Gör du så här

  Lägga till ett datum och en tid som uppdateras varje gång presentationen öppnas

  Klicka på Uppdatera automatiskt och välj sedan det datum- eller tidsformat som du vill använda.

  Lägga till fast datum och tid

  Klicka på Fast. Ange datum och tid.

  Sidnummer, sidhuvud och sidfot

  Om du vill inkludera sidnummer, sidhuvuden och sidfötter i anteckningar och åhörarkopior markerar du kryssrutorna och skriver in önskad text. På förhandsgranskningsbilden till höger ser du hur objekten kommer att visas på sidan.

 4. På fliken Visa i menyfliksområdet, gruppen Presentationsvyer väljer du antingen Anteckningssida eller Åhörarkopiebakgrund för att se effekten av ändringarna i anteckningar eller på åhörarkopior.

Överst på sidan

Ta bort informationen i sidhuvudet och sidfoten i bilder

 1. Markera den bild som har sidhuvudet eller sidfoten som du vill ändra.

  Tips! Om du vill markera mer än en bild klickar du på den första bild som du vill ändra, håller ned Ctrl och klickar på de övriga bilderna.

 2. Gå till fliken Infoga, gruppen Text och välj Sidhuvud/sidfot.

 3. Avmarkera kryssrutorna för de alternativ du vill ta bort från sidhuvudet eller sidfoten på fliken Bild i dialogrutan Sidhuvud och sidfot.

  Tips: Om du vill ta bort sidhuvuden och sidfötter från rubrikbilden markerar du kryssrutan Visa inte på rubrikbild. Klicka på Använd för alla om du vill säkerställa att rubrikbilden inkluderar den här ändringen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill tillämpa ändringarna på den eller de bilder du markerade i steg 1 klickar du på Använd.

  • Om du vill använda ändringarna på alla bilder i presentationen klickar du på Använd för alla.

Överst på sidan

Ta bort informationen i sidhuvudet och sidfoten i anteckningar och åhörarkopior

 1. Markera en bild.

 2. Gå till fliken Infoga i menyfliksområdet, gruppen Text och klicka på Sidhuvud/sidfot.

 3. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot väljer du fliken Anteckningar och åhörarkopior.

 4. Avmarkera kryssrutorna för de alternativ som du vill ta bort från sidhuvudet eller sidfoten

 5. Välj Använd för alla.

 6. På fliken Visa i menyfliksområdet, gruppen Presentationsvyer väljer du antingen Anteckningssida eller Åhörarkopiebakgrund för att se effekten av ändringarna i anteckningar eller på åhörarkopior.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×