Ändra eller ta bort ett tema

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Ett tema är en kombination av temafärger och temateckensnitt. Alla dokument innehåller ett tema. Standarden är Office-temat, som har en enkel bakgrund och få färger.

Byta från det aktuella temat till ett annat tema

 1. På fliken Start under Teman klickar du på Teman och sedan på temat som du vill använda.

  Fliken Start, gruppen Teman

  Tips: Teman fungerar tillsammans med formatmallar. För att se temaändringar ser du till att du har använt formatmallar till rubriker och brödtext.

Ändra färger, teckensnitt eller bakgrunder för att ändra utseendet på ett tema

Använda en annan uppsättning färger i ett dokument

Med hjälp av temafärger kan du vara säker på att olika element i dokumentet är koordinerade med varandra och bidrar till ett enhetligt utseende. Teman använder olika färger för element i dokumentet, till exempel teckensnitt, färgfyllningar i tabeller, diagram, figurer och linjer. Teman är mer effektfulla när texten formateras genom att använda formatmallar. Mer information om hur du använder formatmallar finns i Använda, ändra, skapa eller ta bort en formatmall.

 1. Klicka på PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Start klickar du på Färger under Teman och klickar sedan på den temafärg som du vill använda.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Ändra teckensnitt i ett dokument

Om du vill ändra teckensnitt i ett dokument finns det ett enklare sätt än att markera all text och ändra teckensnitt. Du kan ändra teckensnitt för alla rubriker och brödtext i ett steg.

 1. Klicka på PubliceringslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Teman under Temaalternativ klickar du på Teckensnitt och sedan på teckensnittspaletten som du vill använda.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Ändra bakgrundsfärg i ett dokument

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Layout under Sidbakgrund klickar du på Färg och sedan på färgen som du vill använda.

  Tips: För att samordna med andra temaelement – till exempel teckensnitt, SmartArt och diagramfärger – välj en temafärg.

Använda en bild som dokumentbakgrund

En bild, till exempel en logotyp, som används som bakgrund kallas också för vattenstämpel.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Layout under Sidbakgrund klickar du på Vattenstämpel och sedan på färgen som du vill använda.

 3. Klicka på Bild.

 4. Klicka på Välj bild och leta upp den bild som du vill använda som vattenstämpel.

 5. Markera de alternativ du vill använda.

  Tips!: 

  • Om bildvattenstämpeln gör det svårt att läsa texten väljer du Blekt för att göra bilden ljusare.

  • Du kan använda popup-menyn Skala för att ändra storleken på bildvattenstämpeln.

Följ de här tipsen för bästa resultat

Ett tema är en samling av specifika teckensnitt och färger. När något av elementen formateras manuellt åsidosätter det temats formatering. Till exempel om ditt dokument använder typsnittet Courier och du manuellt formaterar delar av texten som Tahoma, påverkas inte texten som är Tahoma när du återapplicerar eller ändrar temat.

För att få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar utför du följande steg.

Gör texten till temats teckensnitt

Varje tema har två uppsättningar av teckensnitt, ett för rubriker och ett annat för brödtext. Om texten är en rubrik använder du teckensnittet Tema Rubriker. I annat fall använder du teckensnittet Tema Brödtext.

 1. Markera den text som du vill ändra till temats teckensnitt.

 2. På fliken Start under Teckensnitt klickar du på pilen bredvid rutan teckensnitt.

 3. För att ändra text till temats teckensnitt klickar du på teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext.

  En bockmarkering visar att teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext är markerat

  Popup-menyn Teckensnitt

Ta bort ett tema

I Word måste alla dokument innehålla ett tema. Därför går det inte att ta bort ett tema, men du kan använda ett annat tema. Om du vill visa mycket lite eller ingen färg i dokumentet (ett enkelt utseende) tillämpar du standardtemat för Office.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. På fliken Start under Teman klickar du på Teman och väljer sedan temat Office.

  Fliken Start, gruppen Teman

  Om dokumentet fortfarande har en bakgrundsfärg eller bild som du vill ta bort

  1. Klicka på fliken Layout.

  2. Gör något av följande under Sidbakgrund:

  För att ta bort

  Gör följande

  En bild

  Klicka på Vattenstämpel och klicka sedan på Ingen vattenstämpel.

  Bakgrundsfärg

  Klicka på Färg och klicka sedan på Ingen fyllning.

Se även

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

PowerPoint

Ett tema är en kombination av en eller flera bildlayouter med matchande temafärger, en matchande bakgrund, temateckensnitt och temaeffekter. Alla PowerPoint-presentationer har ett tema. Standardinställningen är det vita temat. Du kan välja ett tema när du startar en ny presentation eller tillämpa ett tema på alla bilder eller en grupp av bilder efter behov.

Byta från det aktuella temat till ett annat tema

 1. På fliken Teman under Teman klickar du på temat du vill använda.

  Fliken Teman, gruppen Teman

  För att se fler teman pekar du på ett tema och klickar på Pil för mer nedan .

Ändra färger, teckensnitt eller bakgrunder för att ändra utseendet på ett tema

Ändra färgpalett

Du kan skapa ett helt nytt utseende för en presentation genom att ändra färgpaletten. Färgpaletten påverkar färgerna i figurer, text, SmartArt-objekt, bakgrunder och designelement. Ändringar blir mer uppenbara om du först använder ett tema som inte är vitt eller svart.

 • På fliken Teman under Temaalternativ klickar du på Färger och sedan på färgpaletten som du vill använda.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

Ändra teckensnitt i hela presentationen

Om du vill ändra teckensnitt i hela presentationen finns det ett enklare sätt än att markera all text på varje bild och byta teckensnitt. Du kan ändra teckensnitt för alla rubriker och brödtext i en presentation i ett steg.

 • På fliken Teman under Temaalternativ klickar du på Teckensnitt och sedan på teckensnittspaletten som du vill använda.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

Ändra bildbakgrund för alla bilder

 1. På fliken Teman under Temaalternativ klickar du på Bakgrund.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 2. Klicka på bakgrundsstilen du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Klicka på Formatera bakgrund för fler bakgrundsalternativ.

  • För att ta bort en bakgrund går du till fliken Teman, sedan till Temaalternativ, klickar på Bakgrund och klickar sedan på vit bakgrund.

Använda en bild som bildbakgrund

 1. På fliken Teman under Temaalternativ klickar du på Bakgrund.

  Fliken Teman, gruppen Temaalternativ

 2. På popup-menyn klickar du på Formatera bakgrund.

 3. I marginallisten klickar du på Fyllning och sedan klickar du på fliken Bild eller Struktur.

 4. Klicka på Välj bild, leta reda på bilden du vill använda som bakgrund och klicka sedan på Infoga.

  Tips: För att tona ut bilden så att den fungerar bättre som bakgrundsbild flyttar du skjutreglaget Transparens till höger. Eller, om du vill använda en mindre version av bilden som en upprepande bakgrundsbild markerar du kryssrutan Sida vid sida.

 5. Gör något av det här:

För att använda ändringarna på

Klicka på

Den aktuella bilden

Använd

Alla bilder

Använd för alla

Följ de här tipsen för bästa resultat

Ett tema är en samling av specifika teckensnitt, färger och bildlayout. När något av elementen formateras manuellt åsidosätter det temats formatering. Till exempel om presentationen använder typsnittet Courier och du manuellt formaterar delar av texten som Tahoma, påverkas inte texten som är Tahoma när du återapplicerar eller ändrar temat.

För att få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar utför du följande steg.

Gör texten till temats teckensnitt

Varje tema har två uppsättningar av teckensnitt, ett för rubriker och ett annat för brödtext. Om texten är en rubrik använder du teckensnittet Tema Rubriker. I annat fall använder du teckensnittet Tema Brödtext.

 1. Markera den text som du vill ändra till temats teckensnitt.

  Tips: Du kan hålla ned SKIFT om du vill markera fler än en textruta eller objekt som innehåller text. Om du inte kan välja ett objekt eller en text på en bild ändrar du bildbakgrunden.

 2. På fliken Start under Teckensnitt klickar du på pilen bredvid rutan teckensnitt.

 3. För att ändra text till temats teckensnitt klickar du på teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext.

  En bockmarkering visar att teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext är markerat

  Popup-menyn Teckensnitt

Återställa temalayouter

Om du använder ett tema och vissa bilder inte ändras till temalayouten har troligen layouterna ändrats manuellt. Om du till exempel flyttar på en rubrik till en annan plats på bilden eller ändrar positionen för en tabell har de objekten manuellt formaterade layouter som inte ändras när temat ändras.

 1. Klicka på objektet som du vill återställa till temalayouten, t.ex. en flyttad rubrik.

 2. På fliken Start under Bilder klickar du på Layout och sedan på Återställ layout till standardinställningarna.

  Fliken Start, gruppen Bilder

Ändra tema för valda bilder

Ibland innehåller en presentation några bilder som inte fungerar så bra med vissa teman. Om du till exempel har ett diagram eller flödesschema som tar upp det mesta av bilden kanske du inte vill ha designelement eller bakgrundsfärger som tar upp plats eller tar uppmärksamheten från resten av bilden.

 1. Håll ned KOMMANDO och klicka på bilderna som du vill ändra tema på i navigeringsfönstret.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder  Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Teman under Teman pekar du på det tema som du vill ha, håller ned CTRL och klickar sedan på Använd på markerade bilder.

  Fliken Teman, gruppen Teman

  För att se fler teman pekar du på ett tema och klickar på Pil för mer nedan .

  Tips: För att skapa utseendet av en tom bild klickar du på det vita temat.

Ta bort ett tema

I PowerPoint måste alla presentationer innehålla ett tema. Därför går det inte att ta bort ett tema, men du kan använda ett annat tema. Om du vill visa mycket lite eller ingen färg i presentationen (ett enkelt utseende) använder du det vita temat.

 1. På fliken Teman under Teman klickar du på Vit.

  Fliken Teman, gruppen Teman

  För att se fler teman pekar du på ett tema och klickar på Pil för mer nedan .

Se även

Skapa och tillämpa ett eget tema

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Ange ett standardtema för presentationer

Excel

Ett tema är en kombination av temafärger, temateckensnitt och temaeffekter. Alla dokument innehåller ett tema. Standarden är Office-temat, som har en enkel bakgrund och få färger.

Byta från det aktuella temat till ett annat tema

 1. På fliken Start under Teman klickar du på Teman och sedan på temat som du vill använda.

  Fliken Start i Excel, gruppen Teman

Ändra färger, teckensnitt eller bakgrunder för att ändra utseendet på ett tema

Använda en annan uppsättning färger i en arbetsbok

Med hjälp av temafärger kan du vara säker på att olika element i dokumentet är koordinerade med varandra och bidrar till ett enhetligt utseende. Teman använder olika färger för element i arbetsboken, till exempel färgfyllningar i tabeller, diagram, figurer och linjer.

 • På fliken Start under Teman klickar du på Färger och sedan på temafärgen som du vill använda.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Ändra teckensnitt i en hel arbetsbok

Om du vill ändra teckensnitt i ett dokument finns det ett enklare sätt än att markera all text och ändra teckensnitt. Du kan ändra teckensnitt för alla rubriker och brödtext i ett steg.

 • På fliken Teman under Temaalternativ klickar du på Teckensnitt och sedan på teckensnittspaletten som du vill använda.

  Publiceringslayoutvy, fliken Start, gruppen Teman

Följ de här tipsen för bästa resultat

Ett tema är en samling av specifika teckensnitt och färger. När något av elementen formateras manuellt åsidosätter det temats formatering. Till exempel om kalkylbladet använder typsnittet Calibri och du manuellt formaterar delar av texten som Courier, påverkas inte texten som är Courier när du återapplicerar eller ändrar temat.

För att få manuellt formaterade element att återgå till temats inställningar utför du följande steg.

Gör texten till temats teckensnitt

Varje tema har två uppsättningar av teckensnitt, ett för rubriker och ett annat för brödtext. Om texten är en rubrik använder du teckensnittet Tema Rubriker. I annat fall använder du teckensnittet Tema Brödtext.

 1. Markera den text som du vill ändra till temats teckensnitt.

 2. På fliken Start under Teckensnitt klickar du på pilen bredvid rutan teckensnitt.

 3. För att ändra text till temats teckensnitt klickar du på teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext.

  En bockmarkering visar att teckensnittet Tema Rubriker eller Tema Brödtext är markerat

  Popup-menyn Teckensnitt

Återställa temafärger i diagramelement

Om du använder ett tema och vissa diagramelement inte ändras till temafärger har troligen manuell formatering använts.

 1. Markera diagramobjektet som du vill återställa temafärger på.

 2. På fliken Format under Diagramelement klickar du på pilen bredvid Fyllning och sedan på Automatisk.

  Diagramelement – gruppen Format

Återställa temafärgen för en SmartArt-grafik

Om du använder ett tema och vissa delar av SmartArt-grafiken inte ändras till temafärger har troligen manuell formatering använts.

 1. Markera objektet som du vill återställa temafärger på.

 2. Gå till fliken Format, sedan till Återställ och klicka på Återställ grafik.

  Obs!: När du använder Återställ grafik ändras också placeringarna av formerna för att matcha den ursprungliga konfigurationen.

  Fliken Miniatyrdiagram, gruppen Data

Ta bort ett tema

I Excel måste alla arbetsböcker innehålla ett tema. Därför går det inte att ta bort ett tema, men du kan använda ett annat tema. Om du vill visa mycket lite eller ingen färg i dokumentet (ett enkelt utseende) tillämpar du standardtemat för Office.

 1. På fliken Start under Teman klickar du på Teman och väljer sedan temat Office.

  Fliken Start i Excel, gruppen Teman

Se även

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×