Ändra eller ta bort en kantlinjer för en textruta eller figur.

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ändra utseendet på den yttre kantlinjen på en textruta eller en figur eller ta bort kantlinjen. Om du vill göra något annat finns i följande länkar. Om du vill lägga till eller ändra en kantlinje i Word-dokumentet, finns i lägga till, ändra eller ta bort kantlinjer från dokument eller bilder. Eller om du vill ändra kantlinjen på en tabellcell i Word finns i Formatera en tabell. Om du vill ändra på kantlinjen för en cell i Excel finns i Använd eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

Ändra kantlinjen för en textruta eller figur

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Ta bort kantlinjer för en textruta eller figur

Excel

Obs!: Följ stegen nedan om du vill ändra en textruta eller figurens kantlinje. Om du vill ändra på kantlinjen för en cell, finns i Använd eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

 1. Dubbelklicka på den text eller figur kantlinje som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Formatunder Ritverktyg.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta eller figur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för textrutan eller figuren klickar du på den färg du vill använda.

   Om du vill använda en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ändra bredd eller tjocklek på kantlinjen pekar du på Tjocklek och klickar på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen linjetjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ändra format på kantlinjen pekar du på Streck och klickar på den kantlinjetyp du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

Tips: Du kan också använda fyllning eller effekter till textrutan eller figuren. Mer information finns i lägga till en fyllning eller effekt på en figur eller text eller Lägg till eller ta bort en figureffekt för fyllning eller figur.

Överst på sidan

Outlook

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har flera textrutor eller flera figurer måste du klicka på alla textrutor eller figurer.

 2. Gör något av följande:

  • För en textruta klickar du på Kontur i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om du inte ser fliken Verktyg för textruta eller formatflikarna, kontrollerar du att markerat du en textruta.

  • För en figur klickar du på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

 3. Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att du har valt en form.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för textrutan eller figuren klickar du på den färg du vill använda.

   Om du vill använda en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ändra bredd eller tjocklek på kantlinjen pekar du på Tjocklek och klickar på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen linjetjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ändra format på kantlinjen pekar du på Streck och klickar på den kantlinjetyp du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ändra mönster på kantlinjen klickar du på Mönster och väljer de alternativ du vill använda.

Tips: Du kan också använda fyllning eller effekter till textrutan eller figuren. Mer information finns i lägga till en fyllning eller effekt på en figur eller text eller Lägg till eller ta bort en figureffekt för fyllning eller figur.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Formatunder Ritverktyg.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta eller figur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för textrutan eller figuren klickar du på den färg du vill använda.

   Om du vill använda en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ändra bredd eller tjocklek på kantlinjen pekar du på Tjocklek och klickar på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen linjetjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ändra format på kantlinjen pekar du på Streck och klickar på den kantlinjetyp du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

Överst på sidan

Word

Obs!: Följ stegen nedan om du vill ändra en textruta eller figurens kantlinje. Om du vill lägga till eller ändra en kantlinje i dokumentet, finns i lägga till, ändra eller ta bort kantlinjer från dokument eller bilder. Om du vill ändra kantlinjen på en tabellcell finns i Formatera en tabell.

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ändra.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har flera textrutor eller flera figurer måste du klicka på alla textrutor eller figurer.

 2. Gör något av följande:

  • För en textruta klickar du på Kontur i gruppen Textruteformat på fliken Format under Verktyg för textruta.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om du inte ser fliken Verktyg för textruta eller Formatera flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta.

  • För en figur klickar du på pilen bredvid Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att du har valt en form.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ändra färgen på kantlinjen för textrutan eller figuren klickar du på den färg du vill använda.

   Om du vill använda en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler konturfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill ändra bredd eller tjocklek på kantlinjen pekar du på Tjocklek och klickar på den linjetjocklek du vill använda.

   Om du vill skapa en egen linjetjocklek klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ändra format på kantlinjen pekar du på Streck och klickar på den kantlinjetyp du vill använda.

   Om du vill skapa ett eget format klickar du på Fler linjer och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill ändra mönster på kantlinjen klickar du på Mönster och väljer de alternativ du vill använda.

Tips: Du kan också använda fyllning eller effekter till textrutan eller figuren. Mer information finns i lägga till en fyllning eller effekt på en figur eller text eller Lägg till eller ta bort en figureffekt för fyllning eller figur.

Överst på sidan

Ta bort kantlinjen för en textruta eller figur

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Excel

Excel

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och klicka sedan på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta eller figur.

Överst på sidan

Outlook

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har flera textrutor eller flera figurer måste du klicka på alla textrutor eller figurer.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Kontur för en textruta, under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen Textruteformat och klicka sedan på Ingen kontur.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om du inte ser fliken Verktyg för textruta eller Formatera flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta.

  • Klicka på pilen bredvid Kontur för en figur under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på Ingen kontur.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att du har valt en form.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna.

 2. Klicka på Kontur i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg och klicka sedan på Ingen kontur.

  Bild av fliken Format under Ritverktyg

  Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta eller figur.

Tips: Du kan också ta bort kantlinjen på fliken Start i gruppen Rita genom att klicka på Kontur och klicka sedan på Ingen kontur.

Bild av fliken Start i PowerPoint

Överst på sidan

Word

 1. Dubbelklicka på den kantlinje textruta eller figur som du vill ta bort.

  Om du vill ändra kantlinjen för flera textrutor eller figurer klickar du först på en textruta eller figur och håller sedan ner SKIFT medan du klickar på de andra textrutorna eller figurerna. Om du har flera textrutor eller flera figurer måste du klicka på alla textrutor eller figurer.

 2. Gör något av följande:

  • Klicka på Kontur för en textruta, under Verktyg för textruta på fliken Format i gruppen Textruteformat och klicka sedan på Ingen kontur.

   Fliken Format under Verktyg för textruta

   Om du inte ser fliken Verktyg för textruta eller Formatera flikar, kontrollerar du att markerat du en textruta.

  • Klicka på pilen bredvid Kontur för en figur under Ritverktyg på fliken Format i gruppen Figurformat och klicka sedan på Ingen kontur.

   Bild av fliken Format under Ritverktyg

   Om du inte ser fliken Ritverktyg eller Format flikar, kontrollerar du att du har valt en form.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×