Ändra eller ta bort animeringseffekter i PowerPoint för Mac

Office 365 för Mac-prenumeration, Office för Mac 2019, Office för Mac 2016

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I PowerPoint för Mac kan du växla från en animeringseffekt till en annan, ändra inställningarna för en animering eller ta bort animeringen från objektet.

Obs!: Information om hur du ändrar eller tar bort över gångar mellan bilder finns i lägga till, redigera eller ta bort över gångar mellan bilder.

Om du vill ändra eller ta bort animeringseffekter som du har skapat, markerar du den aktuella bilden, klickar på fliken Animeringar och redigerar eller ordnar om effekterna i fönstret Animeringar till höger.

Använd animeringsfönstret till höger för att redigera animeringar

Tips: Om du inte ser fönstret animeringar kontrollerar du att du är i vyn normal och klickar sedan på fönstret animering på fliken animeringar .

Visa eller dölja animeringsfönstret med knappen Animeringsfönster i menyfliksområdet

I fönstret Animeringar kan du göra något av följande:

 • Flytta eller ta bort en animering    Välj effekten i fönstret animeringar . Längst upp i fönstret klickar du på piltangenterna för att ändra ordningen på dina animeringar, eller klicka på det röda krysset för att ta bort en animering.

  Om du vill ta bort alla animeringar från en bild samtidigt klickar du på det första objektet i listan, håller ned SKIFT-tangenten medan du klickar på det sista objektet i listan och klickar sedan på det röda krysset.

  Ta bort eller ordna om animeringar med knapparna högst upp i fönstret
 • Ändra till en annan animering    Välj effekten i fönstret animeringar och klicka på en annan effekt i menyfliksområdet på fliken animeringar .

 • Lägga till en annan animering i samma objekt    Markera först texten eller objektet på bilden (inte i fönstret animeringar ) och klicka sedan på den önskade effekten som du vill använda.

 • Ändra effekt egenskaper    Välj effekten i fönstret animeringar och gör önskade ändringar under effekt alternativ.

  Ändra beteendet för animeringen med effektalternativ i fönstret Animeringar

  Vilka inställningar som visas här beror på vilken typ av animering du markerat. I det här exemplet visas alternativen för en Flyg in-animering.

 • Ändra effektens tids inställning    Välj effekten i fönstret animeringar och gör de ändringar du vill ha under tids inställningar. Alternativen inkluderar hur animeringen utlöses, hur lång tid det tar och om du vill försena början eller upprepa den.

  Ändra tidsinställningen för effekten med egenskaper under Tidsinställning i fönstret Animeringar

  För längre animeringar som utlöses igen under presentationen kan du välja Spola tillbaka efter uppspelning, så går efterföljande uppspelningar snabbt och smidigt.

Om du vill inaktivera animeringar från en hel presentation klickar du på fliken bild spel , klickar på Konfigurera bild speloch väljer sedan Visa inte animering.

Se även

Animera text och objekt

Animera text och objekt med rörelsebanor

Animera eller Visa ord en rad i taget

Animera punktlistan i en bild

Lägga till, redigera eller ta bort över gångar mellan bilder

Obs!: Information om hur du ändrar eller tar bort över gångar mellan bilder finns i lägga till, ändra eller ta bort över gångar mellan bilder.

Ändra en animeringseffekt

Obs!: Du kan ändra en animeringseffekt för en annan effekt av samma typ. Du kan till exempel ändra en ingångs effekt för en annan ingångs effekt, men inte för en rörelse bana. Om du vill ändra en ingångs effekt till en rörelse bana tar du bort effekten och använder en ny i stället.

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. På bilden markerar du den animeringseffekt du vill ändra.

  Tips: 

  1. Varje animeringseffekt visas på bilden med ett tal Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel .

  2. Om du vill välja en animeringseffekt i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel måste du Visa hela listan med animeringseffekter på bilden. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativÄndra ordning och sedan på den animation du vill använda.

 3. På fliken animeringar klickar du på en annan animeringseffekt.

  Tips: Förhandsgranska alla animeringar på bilden genom att gå till fliken Animeringar och under Förhandsgranska klicka på Spela upp.

Ta bort en animeringseffekt från ett objekt

 1. Markera den bild i navigeringsfönstret som innehåller den animeringseffekt du vill ändra. Klicka sedan på fliken Animering.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. Välj den animeringseffekt du vill ta bort på bilden.

  Tips: 

  1. Varje animeringseffekt visas på bilden med ett tal Animeringsnummer bredvid objektet, som anger i vilken ordning den ska spelas upp.  Om två animeringseffekter är inställda på att spelas upp samtidigt representeras de av en numrerad stack Animering, numrerad stapel .

  2. Om du vill välja en animeringseffekt i en numrerad stapel Animering, numrerad stapel måste du Visa hela listan med animeringseffekter på bilden. På fliken Animeringar klickar du under AnimeringsalternativÄndra ordning och sedan på den animation du vill använda.

 3. Tryck på DELETE.

Ta bort alla animeringseffekter på en bild

 1. Markera den bild i navigerings fönstret som innehåller de animeringseffekter du vill ta bort.

  Hur du väljer bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Högst upp i navigeringsfönstret klickar du på fliken Bilder Fliken Bilder och sedan på en bild. Beroende på navigeringsfönstrets bredd kan du antingen se de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition eller ikonflikarna Bilder Fliken Bilder och Disposition Fliken Disposition .

 2. På fliken Animeringar, under Animeringsalternativ, klicka på Byt ordning.

  Fliken Animeringar, gruppen Animeringsalternativ

 3. Under Animeringsordningväljer du alla animeringseffekter i listan. Det gör du genom att klicka på det första objektet i listan och sedan hålla ned SKIFT-tangenten medan du klickar på det sista objektet i listan.

 4. Klicka på ta bort Knapp för borttagning av animering .

Inaktivera animeringar från uppspelning under ett bild spel

 1. Klicka på Inställningarför att konfigurera under Konfigurerapå fliken bild spel .

  Fliken Bildspel, gruppen Konfigurera

 2. Markera kryss rutan Visa utan animering under Visa alternativ.

Se även

Animera text och objekt

Animera text och objekt med rörelsebanor

Animera eller Visa ord en rad i taget

Lägga till övergångar mellan bilder

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×