Ändra eller ta bort aktivitetssamband (länkar)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När aktiviteter är länkade för att skapa aktivitetssamband kan du enkelt ändra eller ta bort beroenden, om det behövs.

Vad vill du göra?

Ändra länktyp av ett aktivitetssamband

Länka till en annan aktivitet

Ta bort alla beroenden för en aktivitet

Ta bort specifika aktivitetssamband

Ändra länktypen för ett aktivitetssamband

Som standard länkas aktiviteter med ett Avslut-till-start-samband. Du kan dock lätt ändra typen av aktivitetssamband på fliken Avancerat i dialogrutan Aktivitetsinformation. Du kan öppna dialogrutan Aktivitetsinformation genom att dubbelklicka på namnet på den aktivitet vars länktyp du vill ändra.

Obs!: När du dubbelklickar på en länk till en extern aktivitet öppnas det projekt som innehåller den aktiviteten om projektet är tillgängligt. Externt länkade aktiviteter är nedtonade i aktivitetslistan. Om du vill ändra länktypen för en extern aktivitet öppnar du projektet som innehåller den externt länkade aktiviteten genom att dubbelklicka på aktiviteten och ändrar sedan den länkade aktiviteten genom att göra följande. Om du t.ex. länkade aktivitet A i projekt Z till aktivitet 1 i projekt 5 kan du ändra länktypen i aktivitetsinformationen för aktivitet 1.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Dubbelklicka på sambandspilen som du vill ändra.

  Dubbelklicka på sambandspilen

Bild av knapp

Dubbelklicka här om du vill ändra en länktyp.

 1. Ändra typen av aktivitetssamband genom att välja en annan typ i listan Typ.

Överst på sidan

Länka till en annan aktivitet

Om du har en aktivitet som för närvarande är länkad till fel aktivitet kan du lätt ändra länken så att den visar rätt samband.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på aktiviteten vars länk du vill ändra i aktivitetslistan.

 3. Klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp .

 4. Klicka på aktiviteten som inte ska vara länkad i kolumnen Aktivitetsnamn på fliken Föregående, och ange sedan rätt samband genom att markera en aktivitet i listan.

 5. Ändra länktypen, fördröjningen eller ledtiden i kolumnerna Typ och Fördröjning.

  Tips: Om du vill ändra ledtiden anger du ett negativt värde i kolumnen Fördröjning, t.ex. –2 för två dagars ledtid.

Överst på sidan

Ta bort alla samband för en aktivitet

Om aktiviteten inte längre har något samband med andra aktiviteter kan du ta bort alla aktivitetens samband samtidigt.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Markera aktiviteterna som du vill bryta länken mellan i fältet Aktivitet.

  Om du vill markera flera aktiviteter som inte är placerade intill varandra i listan håller du ned CTRL och klickar på varje aktivitet. Om du vill markera ett antal intilliggande aktiviteter klickar du på den första aktiviteten, håller ned SKIFT och klickar sedan på den sista aktiviteten som du vill markera i listan.

 3. Klicka på Koppla isär aktiviteter Bild av knapp .

  Aktiviteterna schemaläggs baserat på alla länkar till andra aktiviteter eller villkor.

Obs!: När du tar bort en aktivitetslänk tas sambandet mellan två aktiviteter bort, vilket framgår av sambandspilarna mellan aktiviteterna. Om du vill ändra den hierarkiska strukturen för en aktivitet eller underaktivitet som en del av projektets dispositionsstruktur måste du dra ut aktiviteten i stället för att ta bort länken.

Överst på sidan

Ta bort specifika aktivitetssamband

Om aktiviteten är länkad till flera aktiviteter och du behöver ta bort vissa länkar och lämna andra intakta kan du välja vilka länkar som ska tas bort i dialogrutan Aktivitetsinformation.

 1. Klicka på Gantt-schemaVisa-menyn.

 2. Klicka på aktiviteten vars samband du vill ta bort i aktivitetslistan.

 3. Klicka på Aktivitetsinformation Bild av knapp .

 4. Klicka på sambandet som du vill ta bort på fliken Föregående, och tryck på DEL.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×