Ändra eller lägga till nivåer i en innehållsförteckning

Ändra eller lägga till nivåer i en innehållsförteckning

Om du vill ändra nivån för en enskild post i innehållsförteckningen måste du ändra rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

Om du vill ändra hur många nivåer som visas i innehållsförteckningen ersätter du den befintliga tabellen med en som innehåller de nivåer du vill ha. Ett snabbare, men mer tekniskt avancerat sätt är att redigera fältkodsinformationen.

Ändra nivån för en post

Om du vill ändra nivån för en post i innehållsförteckningen ändrar du bara rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

 1. Klicka på den rubrik som du vill ändra.

 2. Klicka på önskad rubriknivå i gruppen Format på fliken Start.
  Rubrik 1 i formatgalleriet

 3. Klicka på Uppdatera tabell på fliken Referenser.
  Uppdatera innehållsförteckningen

 4. Klicka på Uppdatera hela tabellen och sedan på OK.

Ersätta innehållsförteckningen

 1. Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.

  Anpassad innehållsförteckning

 2. Välj önskat antal nivåer i listan Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning, och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Innehållsförteckning

  Om du till exempel klickar på 2 visas all text som formaterats med formatet Rubrik 1 eller Rubrik 2 i innehållsförteckningen.

 3. När du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Redigera fältkodsinformationen

Word infogar fält automatiskt när du använder vissa kommandon. När du till exempel använder kommandot Infoga sidnummer infogar Word ett sidfält. När du använder kommandot Skapa en innehållsförteckning infogar Word fältet Innehållsförteckning.

Du kan redigera fältkodsinformationen för att snabbt ändra antalet nivåer som ska visas i innehållsförteckningen.

 1. Klicka någonstans i innehållsförteckningen och tryck sedan på Alt+F9. Fältkodsinformationen omges av klammerparenteser och ser ut så här:

  Fältkod för innehållsförteckning

 2. Ändra siffrorna inom citattecknen. Om du till exempel bara vill visa två nivåer ändrar du "1-3" till "1-2".

 3. Tryck på Alt+F9 för att visa innehållsförteckningen igen.

 4. Du måste uppdatera innehållsförteckningen för att ändringarna ska synas (Referenser > Uppdatera tabell).

Mer information om fältkoder finns i Fältkoder i Word.

Ändra vilka nivåer som visas i innehållsförteckningen

 1. I fliken Referenser, i gruppen Innehållsförteckning klickar du på Innehållsförteckning.

  Alternativtext

 2. Klicka på Anpassad innehållsförteckning.

 3. I dialogrutan Innehållsförteckning, i listan Visa nivåer klickar du på det antal nivåer som du vill ha i innehållsförteckningen.

  Visa nivåer i dialogrutan Innehållsförteckning

  Om du till exempel klickar på 2 visas all text som formaterats med formatet Rubrik 1 eller Rubrik 2 i innehållsförteckningen.

 4. När du tillfrågas om du vill ersätta den befintliga innehållsförteckningen klickar du på Ja.

Ändra nivån för en post i en innehållsförteckning

Om du vill ändra nivån för en post i innehållsförteckningen ändrar du bara rubriknivån för den texten i brödtexten i dokumentet.

 1. Klicka på den rubrik som du vill ändra.

 2. Öppna fliken Start. I gruppen Format klickar du på den rubriktyp som motsvarar den önskade nivån.

  Alternativtext

 3. Öppna fliken Referenser. I gruppen Innehållsförteckning klickar du på Uppdatera tabell.

  Alternativtext

 4. Klicka på Uppdatera hela tabellen och sedan på OK.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×