Ändra dimensioner för en layouttabell

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du designar en formulärmall kan det vara bra att justera textrutor, kryssrutor och andra element längs de vågräta och lodräta linjerna i ett rutnät. Du kan använda layouttabeller för att definiera kanterna på rutnätet och rada upp element på formulärmallen. När du har infogat en layouttabell på formulärmallen kan du ändra storlek på eller justering av layouttabellen. Du kan också ändra dimensionerna för enskilda delar av en layouttabell, till exempel bredd och höjd på någon av kolumnerna och raderna. Dessutom kan du ändra placeringen av text i en tabellcell.

Vad vill du göra?

Ändra storlek på en layouttabell

Ändra justering av en layouttabell

Ändra bredd på en kolumn i en layouttabell

Ändra höjd på en rad i en layouttabell

Ändra placering av text eller ett objekt i en layouttabellcell

Ändra storlek på en layouttabell

 1. Peka på tabellkantlinjen i det nedre högra hörnet av tabellen.

 2. När pekaren blir en dubbelpil Dubbelpil drar du kantlinjen dit du vill.

Tips: Som standard infogas layouttabeller och layoutrelaterade kontroller, till exempel avsnitt och rullningsbara områden, med en bredd som stämmer överens med den utskrivna sidan. Om du vill ändra den här standardinställningen går du till Visa-menyn och klickar på Vyegenskaper. Under Layoutinställningar på fliken Allmänt markerar du kryssrutan Använd en anpassad layoutbredd för den här formulärmallen och skriver ett annat tal i rutan Anpassad layoutbredd.

Överst på sidan

Ändra justering av en layouttabell

 1. Högerklicka på den tabell som du vill justera och klicka sedan på Tabellegenskaper.

 2. I dialogrutan Tabellegenskaper klickar du på fliken Tabell.

 3. Under Vågrät justering klickar du på ett justeringsalternativ.

Överst på sidan

Ändra bredd på en kolumn i en layouttabell

 1. Peka på kantlinjen till den kolumn vars bredd du vill ändra.

 2. När pekaren blir en dubbelpil Dubbelpil drar du kantlinjen dit du vill.

Tips: Om du vill ange exakt bredd på en kolumn högerklickar du på den och klickar sedan på Tabellegenskaper. På fliken Kolumn klickar du på en måttenhet och skriver sedan ett mått i rutan Kolumnbredden är.

Överst på sidan

Ändra höjd på en rad i en layouttabell

 1. Peka på kantlinjen till den rad vars höjd du vill ändra.

 2. När pekaren blir en dubbelpil Dubbelpil drar du kantlinjen dit du vill.

Tips: Om du vill justera radhöjden automatiskt högerklickar du på raden och klickar sedan på Tabellegenskaper. På fliken Rad klickar du på Ställ in radhöjd automatiskt. Om du vill ange exakt höjd på en rad skriver du ett mått i rutan Minsta radhöjd.

Överst på sidan

Ändra placering av text eller ett objekt i en layouttabellcell

Du kan ändra justeringen av text eller ett objekt i en cell i en layouttabell. Du kan även ändra avståndet (kallas även cellutfyllnad) mellan en cells kantlinje och texten eller objektet i cellen.

 1. Högerklicka på den cell som du vill ändra och klicka sedan på Tabellegenskaper.

 2. Klicka på fliken Cell i dialogrutan Tabellegenskaper.

 3. Gör något av följande, eller båda:

  • Om du vill ändra justeringen klickar du på ett alternativ under Lodrät justering.

  • Om du vill ändra avståndet mellan cellkantlinjen och texten eller objektet som cellen innehåller anger du, under Cellutfyllnad, vilken måttenhet du vill använda i listrutorna för Överkant, Nederkant, Vänster och Höger, och skriver sedan måtten i motsvarande rutor.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×