Ändra detaljnivån för pivottabelldata

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att visa stora mängder data i en hierarki har alltid varit en tids krävande uppgift med massor av att utöka, komprimera och filtrera.

I Excel 2013 kan du använda den nya snabb utforska -funktionen för att öka detalj nivån i en OLAP-kub (Online Analytical Processing) eller hierarki baserad på data modell för att analysera data Detaljer på olika nivåer. Med snabb utforskar kan du navigera till de data som du vill visa och fungerar som ett filter när du ökar detalj nivån. Knappen visas när du markerar ett objekt i ett fält.

Snabbutforskningsgalleriet

Du börjar normalt med att detaljgranska ned till nästa nivå i hierarkin. Gör så här:

 1. I pivottabellen OLAP-kub eller data modell väljer du ett objekt (som tillbehör i vårt exempel) i fältet (som fältet Kategori i vårt exempel).

  Du kan bara Detaljgranska ned ett objekt i taget.

 2. Klicka på Knappen Snabbutforskning som visas i det nedre högra hörnet av markeringen.

  Knappen Snabbutforskning

 3. Välj det objekt som du vill utforska i rutan utforska och klicka på öka detalj nivån.

  Knappen Öka detaljnivån i rutan Utforska

  Nu visas under kategori data för den posten (tillbehörs produkter, i det här fallet).

  Pivottabell med objekt som du ökat detaljnivån för

 4. Fortsätt att använda snabb granskning tills du når de data du vill ha.

  Meddelanden: 

  • Du kan inte öka detalj nivån i en platt hierarki (till exempel hierarkier som visar attribut för samma objekt men inte tillhandahåller data på en nästa nivå) eller andra hierarkier som inte innehåller data på flera nivåer.

  • Om du har grupperade objekt i pivottabellenkan du öka detalj nivån i ett grupp namn på samma sätt som du ökar detalj nivån för andra objekt.

  • Du kan inte öka detalj nivån i namngivna uppsättningar (uppsättningar med objekt som du använder ofta eller som kombinerar objekt från olika hierarkier).

Detaljgranska upp för att utforska stora bild Detaljer

Efter detalj nivån kan du gå tillbaka och analysera sammanfattnings data. När du ångrar dig i verktygsfältet snabb åtkomst får du tillbaka dig till den plats där du startade, med detalj granskning upp kan du ta en större bild.

 1. Välj det objekt du vill detaljgranska upp i hierarkin som du har granskat i.

 2. Klicka på Knappen Snabbutforskning som visas i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Välj det objekt som du vill utforska i rutan utforska och klicka sedan på öka detalj nivån.

  Knappen Minska detaljnivån i rutan Utforska

  Nu visas data från den högre nivån.

 4. Fortsätt att använda snabb granskning tills du når de data du vill ha.

  Meddelanden: 

  • Du kan detaljgranska upp flera nivåer i en hierarki samtidigt. Högerklicka på det objekt som du vill öka detalj nivån för, klicka på öka/minska detaljnivån och välj sedan den nivå du vill detaljgranska upp till.

  • Om du har grupperade objekt i pivottabellenkan du öka detalj nivån till ett grupp namn.

  • Du kan inte detaljgranska upp till namngivna uppsättningar (uppsättningar med objekt som du använder ofta eller som kombinerar objekt från olika hierarkier).

Det går inte att öka detalj nivån för pivottabelldata i Excel Online.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Skapa en pivottabell för att analysera externa data

Skapa en pivottabell för att analysera data i flera tabeller

Använda fält listan för att ordna fält i en pivottabell

Gruppera eller dela upp grupperade data i en pivottabellrapport

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×