Ändra datumsystem, datumformat eller hur årtal med siffror tolkas

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Datum är vanligtvis en viktig del av en dataanalys. Du vill ofta ha svar på frågor om när en produkt köptes, hur länge en viss projektaktivitet kommer att ta eller genomsnittsvinsten för ett kvartal? Det är viktigt att alla datum registreras korrekt så att rätt resultat returneras. Men det är lika viktigt att datumen har ett format som är lätt att förstå så att resultatet tolkas korrekt.

Viktigt!: Reglerna som styr hur olika beräkningsprogram tolkar datum är komplexa, och därför bör du vara så tydlig som möjligt när du skriver datum. Det gör att dina datumberäkningar blir mer exakta.

Excel lagras datum som löpnummer som kallas seriell värden. Till exempel i Excel för Windows, 1 januari 1900 är serienummer 1 och 1 januari 2008 har serienummer 39448 eftersom det är 39 448 dagar efter 1 januari 1900.

Tid lagras som decimaltal eftersom tid räknas som en del av en dag. Det decimala talet är ett värde mellan 0 (noll) till 0.99999999, vilket representerar tider från 0:00:00 (12:00:00 A.M.) till 23:59:59 (23:59:59: 00).

Datum och tid är värden och kan därför adderas, subtraheras och inkluderas i andra beräkningar. Du kan visa ett datum som ett serievärde, och en tidpunkt som ett decimaltal, genom att ändra formatet i cellen som innehåller datumet eller tidpunkten till allmänt format.

Stöd för 1900 och 1904-datumsystem både Excel för Mac och Excel för Windows. Vilket datumsystem som standard för Excel för Windows är 1900; vilket datumsystem som standard för Excel för Mac är 1904.

Excel för Windows har ursprungligen, baserat på 1900-datumsystemet, eftersom det aktiverat bättre kompatibilitet med andra kalkylprogram som har utformats för att köras under MS-DOS och Microsoft Windows och därför det blev vilket datumsystem som standard. Excel för Mac har ursprungligen, baserat på 1904-datumsystemet, eftersom det aktiverat bättre kompatibilitet med tidiga Macintosh-datorer som inte stöder datum före den 2 januari 1904 och därför det blev vilket datumsystem som standard.

I tabellen nedan visas det första och sista datumet för varje datumsystem och serietalet som associeras med respektive datum.

Datumsystem

Första datum

Sista datum

1900

1 januari 1900
(serienumret 1)

31 december 9999
(serienumret 2958465)

1904

2 januari 1904
(serienumret 1)

31 december 9999
(serienumret 2957003)

Eftersom de två datumsystemen använder olika startdatum motsvaras samma datum av olika serievärden i varje datumsystem. Den 5 juli 2007 kan till exempel ha två olika serievärden beroende på vilket datumsystem som används.

Datumsystem

Serievärde för 5 juli 1907

1900

37806

1904

39268

Skillnaden mellan de två datumsystemen är 1462 dagar, vilket innebär att serievärdet för ett datum i 1900-datumsystemet alltid är 1462 dagar mindre än serievärdet för samma värde i 1900-datumsystemet. 1462 dagar är lika med fyra år och en dag (vilket inkluderar en skottdag).

Viktigt!: Om du vill vara säker på att årsvärden tolkas som de ska anger du årsvärdena med fyra siffror (2001 i stället för 01). Om åren matas in med fyra siffror tolkas inte århundradet i Excel.

Om du anger årsvärdet för ett datum med två siffror i en textformaterad cell eller som ett textargument i en funktion, t.ex. =ÅR("01-01-31"), tolkas året på följande sätt:

 • 00 till och med 29     tolkas som år 2000 till och med 2029. Om du exempelvis skriver 28-05-19 tolkas strängen som den 28 maj 2019.

 • 30 till och med 99     tolkas som år 1930 till och med 1999. Om du exempelvis skriver 28-05-98 tolkas strängen som den 28 maj 1998.

Du kan ändra sättet på vilket tvåsiffriga årtal tolkas i alla Windows-program som du har installerat i Microsoft Windows.

Windows 10

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du Kontrollpanelenoch välj sedan Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum, tid, eller talformat

 3. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på ytterligare inställningar i dialogrutan nationella inställningar.

 5. Klicka på fliken Datum.

 6. Ändra den övre gränsen för århundradet i rutan Om ett år skrivs med två siffror tolkas det som ett år mellan.

  När du ändrar årtalet för den övre gränsen ändras årtalet för den undre gränsen automatiskt.

 7. Klicka på OK.

Windows 8

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Sök (eller om du använder en mus pekar du på det övre högra hörnet på skärmen, flyttar muspekaren och klicka sedan på Sök ), Skriv Kontrollpanelen i sökrutan och tryck sedan på eller Klicka på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum, tid, eller nummerformat.

 3. Klicka på ytterligare inställningar i dialogrutan nationella inställningar.

 4. Klicka på fliken Datum.

 5. Ändra den övre gränsen för århundradet i rutan Om ett år skrivs med två siffror tolkas det som ett år mellan.

  När du ändrar årtalet för den övre gränsen ändras årtalet för den undre gränsen automatiskt.

 6. Klicka på OK.

Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på nationella inställningar och språkinställningar.

 3. Klicka på ytterligare inställningar i dialogrutan nationella inställningar.

 4. Klicka på fliken Datum.

 5. Ändra den övre gränsen för århundradet i rutan Om ett år skrivs med två siffror tolkas det som ett år mellan.

  När du ändrar årtalet för den övre gränsen ändras årtalet för den undre gränsen automatiskt.

 6. Klicka på OK.

När du skriver datum i en arbetsbok visas årtal med två siffror som standard. Om du ändrar standardformatet för datum till ett annat format genom att följa dessa steg, ändras formatet för redan befintliga datum i arbetsboken till det nya formatet, såvida du inte har formaterat datumen med dialogrutan Formatera celler på fliken Start i gruppen Nummer. Klicka på dialogruteikonen).

Windows 10

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du Kontrollpanelenoch välj sedan Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum, tid, eller talformat

 3. Klicka på Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på ytterligare inställningar i dialogrutan nationella inställningar.

 5. Klicka på fliken Datum.

 6. Klicka på ett format som använder fyra siffror för årtalet ("åååå") i listan Kort datumformat.

 7. Klicka på OK.

Windows 8

 1. Svep in från skärmens högra kant, tryck på Sök (eller om du använder en mus pekar du på det övre högra hörnet på skärmen, flyttar muspekaren och klicka sedan på Sök ), Skriv Kontrollpanelen i sökrutan och tryck sedan på eller Klicka på Kontrollpanelen.

 2. Under Klocka, språk och nationella inställningar klickar du på Ändra datum, tid, eller nummerformat.

 3. Klicka på ytterligare inställningar i dialogrutan nationella inställningar.

 4. Klicka på fliken Datum.

 5. Klicka på ett format som använder fyra siffror för årtalet ("åååå") i listan Kort datumformat.

 6. Klicka på OK.

Windows 7

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på nationella inställningar och språkinställningar.

 3. Klicka på ytterligare inställningar i dialogrutan nationella inställningar.

 4. Klicka på fliken Datum.

 5. Klicka på ett format som använder fyra siffror för årtalet ("åååå") i listan Kort datumformat.

 6. Klicka på OK.

Datumsystemet ändras automatiskt när du öppnar ett dokument från en annan plattform. Om du arbetar i Excel och du öppnar ett dokument som har skapats i Excel för Mac, markeras kryssrutan 1904-datumsystemet automatiskt.

Du kan ändra datumsystemet genom att göra följande:

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Välj en arbetsbok under Vid beräkning av den här arbetsboken och markera eller avmarkera kryssrutan Använd Macintosh datumsystem.

Du kan stöta på problem när du kopierar och klistrar in datum eller när du skapar externa referenser mellan arbetsböcker baserat på två olika datumsystem. Datum kan visas fyra år och en dag tidigare eller senare än det datum då du förväntar dig. Dessa problem kan uppstå om du använder Excel för Windows, Excel för Mac eller båda.

Om du kopierar datumet 5 juli 2007 från en arbetsbok som använder 1900-datumsystemet och klistra sedan in datumet i en arbetsbok som använder 1904-datumsystemet datumet visas exempelvis som 6 juli 2011 som är 1,462 dagar senare. Du kan också om du kopierar datumet 5 juli 2007 från en arbetsbok som använder 1904-datumsystemet och klistra sedan in datumet i en arbetsbok som använder 1900-datumsystemet visas datumet som 4 juli 2003, vilket är 1,462 dagar tidigare. Grundläggande information finns i datumsystem i Excel.

Korrigera en kopiera och klistra in problemet   

 1. Ange värdet 1462 i en tom cell.

 2. Markera cellen och klicka sedan på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

 3. Markera alla celler som innehåller de felaktiga datumen.

  Tips: Klicka på en cell i kalkylbladet om du vill avbryta markeringen av celler. Mer information finns i Markera celler, områden, rader eller kolumner i ett kalkylblad.

 4. Klicka på Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och sedan på Klistra in special.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 5. Klicka på Värden under Klistra in i dialogrutan Klistra in special. Gör sedan något av följande under Åtgärd:

  • Klicka på Addera om du vill ställa in datumet som fyra år och en dag senare.

  • Klicka på Subtrahera om du vill ställa in datumet som fyra år och en dag tidigare.

Korrigera problem med en extern referens   

Om du använder en extern referens till ett datum i en annan arbetsbok med ett annat datumsystem kan du ändra den externa referensen på följande sätt:

 • Ange datumet som fyra år och en dag senare genom att lägga till 1,462 till den. Till exempel:

=[Book2]Sheet1!$A$1+1462

 • Om du vill ange datumet som fyra år och en dag tidigare subtrahera 1,462 från den. Till exempel:

=[Book1]Sheet1!$A$1-1462

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Formatera ett datum som du vill

Visa tal som datum eller tider

RETUR data manuellt i kalkylbladsceller

Exempel på vanliga formler

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×