Ändra aktuell huvudsida

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med hjälp av huvudsidor är det enkelt att tillämpa en konsekvent stil och känsla på din webbplats. Huvudsidor hanterar delat innehåll – inklusive logotyp, grupplatsnamn, delad navigering och andra liknande webbplatsdelar – som upprepas på varje sida på en webbplats.

Om du vill ändra utseende på din webbplats och om du använder huvudsidor kan du göra något av följande:

 • Ändra aktuell huvudsida    Genom att ändra den aktuella huvudsidan gör du ändringarna i mallen och ändringarna tillämpas på varje sida som är kopplad till huvudsidan.

 • Ange annan huvudsida som standardhuvudsida    När du anger att en ny huvudsida ska vara standardhuvudsida tillämpas den på alla sidor på webbplatsen som är kopplade till den.

 • Koppla enskilda innehållssidor till en annan huvudsida    Det går också att koppla en huvudsida till en enstaka innehållssida eller till en grupp utvalda innehållssidor utan att tillämpa huvudsidan på alla sidor på webbplatsen.

Om du vill veta mer om huvudsidor kan du läsa Introduktion till ASP.NET-huvudsidor.

Vad vill du göra?

Ändra aktuell huvudsida

Ange en annan huvudsida som standardhuvudsidan

Bifoga enskilda innehållssidorna till en annan huvudsida

Mappa innehållsområdena till den nya huvudsidan

Ändra aktuell huvudsida

Om den aktuella huvudsidan är tillräcklig för dina behov och du bara vill göra några få ändringar är det kanske bäst att ändra den aktuella huvudsidan. Gör något av följande:

 • Öppna huvudsidan genom att dubbelklicka på huvudsidan i mapplistan och ändra sedan sidan i Designvy.

  Obs!: Huvudsidor finns i galleriet för huvudsidor i mappen masterpage som finns i mappen _catalogs i mapplistan.

 • Du kan också öppna en huvudsida inifrån en kopplad innehållssida. När innehålllsidan är öppen (t.ex. Default.aspx), går du till Format-menyn, pekar på Huvudsida och klickar på Öppna bifogad huvudsida. Sedan ändrar du sidan i Designvyn.

Mer information om hur du ändrar standardhuvudsidan för en SharePoint-webbplats finns i artikeln Modify standardhuvudsidan.

Överst på sidan

Ange annan huvudsida som standardhuvudsida

När du har skapat en ny huvudsida i Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du snabbt göra den nya sidan till din standardhuvudsida för hela webbplatsen.

Obs!: När du anger en ny huvudsida som standardhuvudsida kommer alla sidor som är kopplade till standardhuvudsidan, inklusive befintliga sidor och nya som du skapar, att kopplas till den nya standardhuvudsidan.

 1. Öppna filen masterpage i mappen _catalogs i mapplistan.

  Obs!: Om huvudfilsrubriken är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 2. Högerklicka på den huvudsida som du vill använda som ny standardhuvudsida i mappen masterpage, och klicka sedan på Ange som standardhuvudsida på snabbmenyn.

  Varning om att alla sidor som innehåller innehållsområden som inte visas i nya standardhuvudsidan visas trasig visas ett meddelande. Klicka på Ja om innehållsområden i den nya originalformen standard Matcha innehållsområden i webbplatsens innehållssidorna. Mer information om innehållsområden och innehållsplatshållare finns i artikeln Ändra standard SharePoint innehållsplatshållare.

Obs!: Om huvudsidan redan är webbplatsens standardhuvudsida är kommandot Ange som standardhuvudsida inte tillgängligt.

Överst på sidan

Koppla enskilda innehållssidor till en annan huvudsida

Det går att koppla en enskild innehållssida eller en grupp utvalda innehållssidor till en annan huvudsida.

Viktigt!: De flesta av standardplatshållarna för innehåll på default.master krävs för samarbetsfunktionerna i Windows SharePoint Services 3.0 (t.ex. SharePoint-listor och -bibliotek) och de ska därför inte tas bort. Om du är osäker på hur innehållsområden påverkar din webbplats kan du kontrollera med webbplatsadministratören innan du kopplar innehållssidor till en annan huvudsida.

 1. Öppna den innehållssida som du vill koppla till en annan huvudsida.

  Om du vill koppla flera sidor till huvudsidan går du till mapplistan och trycker ned CTRL samtidigt som du klickar på alla sidor som du vill lägga till.

 2. Klicka på HuvudsidaFormat-menyn och klicka sedan på Bifoga huvudsida.

 3. Gör något av följande i dialogrutan Välj en huvudsida:

  • Klicka på Standardhuvudsida om du vill använda den huvudsida som för närvarande är angiven som webbplatsens standardhuvudsida.

  • Klicka på Anpassad huvudsida om du vill använda den huvudsida som för närvarande är angiven som webbplatsens anpassade huvudsida.

  • Klicka på Specifik huvudsida om du vill använda en annan sida som inte är angiven som varken webbplatsens standardhuvudsida eller anpassade huvudsida. Leta fram huvudsidan som du vill ha genom att klicka på Bläddra och markera den. Om du vill mappa innehållsområden läser du nästa avsnitt.

   Obs!: Om du väljer en särskild huvudsida måste huvudsidan finnas i samma webbplatssamling som den aktuella webbplatsen.

Överst på sidan

Mappa innehållsområden till den nya huvudsidan

Om den föregående huvudsidan innehåller innehållsområden som inte matchar innehållsområdena på den nya huvudsidan kan följande felmeddelande visas när du öppnar en innehållssida som är kopplad till den nya huvudsidan.

Felmeddelande Huvudsida

Du kan antingen koppla en ny huvudsida som innehåller samma innehållsområden som den ursprungliga huvudsidan gör, eller så kan du mappa de innehållsområden som inte matchar innehållsområden på den nya huvudsidan.

När du mappar ett innehållsområde från den aktuella sidan till en ny huvudsida tas det gamla innehållsområdet bort, och allt innehåll som fanns där ingår nu i det matchade området.

 1. Klicka på ändra på mappningen av innehållsområdena i rutan Fel i huvudsida.

  Dialogrutan Matcha innehållsområden visas. Kolumnen Aktuell sida visar de innehållsområden som angetts av föregående huvudsida som nu finns på den aktuella sidan. Kolumnen Huvudsida visar de innehållsområden som angetts av den nya huvudsidan.

 2. Klicka på det innehållsområde som du vill mappa till ett innehållsområde på den nya huvudsidan och klicka sedan på Ändra.

 3. I dialogrutan Välj redigerbart område för innehållet klickar du på ett innehållsområde i listan Nytt område för innehållsområdet som visas i rutan Gammalt område och klickar sedan på OK. Om det gamla innehållsområdet inte mappar till ett nytt innehållsområde och du inte längre vill inkludera innehållet klickar du på (ingen).

  Obs!: Om du väljer (ingen) tas innehållskontrollen och dess innehåll bort helt från den aktuella sidan.

 4. Upprepa matchningsprocessen för varje innehållsområde.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Hantera innehållsområden om du vill komma tillbaka till sidan.

  Obs!: Om du vill hoppa över processen klickar du på Hoppa över aktuell sida i dialogrutan Hantera innehållsområden. Om du hoppar över processen kommer det innehåll som inte matchats till det aktuella innehållsområdet inte att visas på sidan.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×