Ändra aktivitetsstaplarna i kalendervyn

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vyn kalender är som kalendern i din office; Inga två är vare sig. Du kan ordna om uppgifterna som de visas i vyn Kalender för att markera specifika uppgifter eller rörigt.

Obs!: Det här avsnittet beskrivs hur du ändrar aktivitetsstaplarna i kalendervyn. Diskuterar inte hur du ändrar resurs eller aktivitet kalendrar som används för att schemalägga din projektarbete.

Artikelinnehåll

Ändra fältet Typ, mönster eller färg på alla staplar i kalendervyn

Visa specifika aktivitetsstaplar i kalendervyn

Ordna aktivitetsstaplar i kalendervyn

Ändra fältet Typ, mönster eller färg på alla staplar i kalendervyn

Om du vill framhäva alla uppgifter i en viss typ kan ändra du format på staplar som representerar den typen av aktivitet i kalendervyn. Du kan också lägga till specifik projektinformation som aktivitetsnamn, resursnamn, procent färdigt och varaktighet till aktivitetsstaplarna.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Välj Stil på staplar på fliken Format.

  (I Project 2007 på Format-menyn Välj Stil på staplar.)

 3. Markera typen Aktivitetsfältet som du vill ändra formateringen i listan aktivitetstypen.

 4. Under form, väljer en stapel typ, mönster, färg och dela mönster för aktivitetstypen.

  • Om du vill lägga till en skuggeffekt bakom fältet markerar du kryssrutan skugga.

  • Om du vill utöka (eller avrunda) Aktivitetsfältet till närmaste hela dagen, markera kryssrutan fältet avrundning.

 5. Skriv eller markera det fält som du vill ska visas i stapeln i rutan fält.

  Om du vill ha mer än ett fält ska visas i en position i Aktivitetsfältet skriver du ett kommatecken (,) efter ett fältnamn och Skriv eller välj ett annat fältnamn.

 6. I rutan Justera seelct den justering som du vill använda för att placera texten.

 7. Om du vill att texten ska fortsätta på en annan rad markerar du kryssrutan Radbryt text i staplar.

Tips: Under exempel kan granska du de ändringar som du gör i stapeldiagram typ, mönster, färg och skugga.

Visa specifika aktivitetsstaplar i kalendervyn

Endast ett begränsat antal aktivitetsstaplar kan visas eller skrivs ut på en enda dag i kalendervyn (många aktiviteter som visas beror på radhöjden). Ett sätt kan du styra vilka aktiviteter som visas är genom att filtrera för specifika uppgifter.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Markera filterlistan i gruppen Data på fliken Visa och välj det filter som du vill använda.

  (I Project 2007 på projekt-menyn pekar du på filter och välj det filter som du vill använda.)

  Om du vill se en viss resursens arbeta i kalendervyn, Välj Med hjälp av resurser och välj sedan resursen vars aktiviteter du vill se i kalendervyn i listan Visa aktiviteter som använder.

Du kan också prioritera olika typer av åtgärder som visas genom att utesluta specifika uppgiftskategorier.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Välj Stil på staplar på fliken Format.

  (I Project 2007 på Format-menyn Välj Stil på staplar.)

 3. Markera kategorin uppgift som du inte vill visa och välj Ingen i fältet typ. i listan aktivitetstypen.

  Upprepa det här steget för varje aktivitetskategori som du inte vill ska visas.

  Meddelanden: 

  • Du kan dölja enskilda aktiviteter genom att välja Aktivitetsfältet som du vill dölja, välja Information på fliken Format (Aktivitetsinformation Bild av knapp i Project 2007), markera på fliken Allmänt och sedan välja kryssrutan Dölj stapel.

  • Du kan visa fler kalender rader (eller veckor) i ett mindre format kan du visa en översikt över projektet eller visa färre rader i ett större format genom att fokusera på en viss del av projektet. Dra linjen mellan de två raderna uppåt eller nedåt för att minska eller öka höjden på raderna. Om du vill justera höjden efter det högsta antalet schemalagda aktiviteter på en enda dag, dubbelklickar du på den vågräta linjen som avgränsar en rad från en annan.

Ordna aktivitetsstaplar i kalendervyn

Du kan ändra lodrät ordningen för hur uppgifter visas på en rad per vecka i kalendervyn.

 1. Välj Visa > Kalender.

 2. Välj dialogrutan rutan Starta Dialogruteknapp i gruppen Layout på fliken Format.

  (I Project 2007 på Format-menyn Välj Layout.)

 3. Om du vill ordna uppgifter i aktuellt sorteringsordning under metod väljer du Använd aktuell sorteringsordning.

  Om du vill visa så många aktiviteter som möjligt i en rad utan att aktivitetsstaplarna under metod väljer du Passa in så många aktiviteter som möjligt.

 4. Markera kryssrutan Visa fältet delningar om du vill visa delade aktiviteter i staplarna.

 5. Markera kryssrutan automatisk layout om du vill justera aktivitet layout automatiskt när du lägger till eller tar bort aktiviteter.

  Om du inte har markerat kryssrutan automatisk layout väljer du Layout på fliken Format (Format-menyn i Project 2007) att ordna om aktivitetsstaplarna.

Obs!: Du kan ange vilka uppgifter som visas högst upp och längst ned i varje vecka genom att sortera aktiviteterna. Välj Sortera på fliken Visa i gruppen Data (Välj projekt i Project 2007 > Sortera ), och välj ett sorteringskommando eller välj Sortera efter för fler alternativ.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×