Ändra SharePoint-innehållets standardplatshållare

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kontroller för innehållsplatshållare, i kodvyn angett med <asp:ContentPlaceHolder>, är områden med utbytbart innehåll på en huvudsida. Du kan ändra innehållsplatshållarna på en huvudsida så att ändringarna tillämpas på alla innehållssidor som är kopplade till huvudsidan. Du kan också åsidosätta standardinnehållsplatshållarna på en enstaka innehållssida genom att infoga eget innehåll. Det egna innehållet visas sedan i stället för standardinnehållet på den sidan när den visas i webbläsaren.

Den här artikeln beskriver innehållsplatshållare och visar hur du hittar dem med hjälp av verktygsfältet Huvudsida. Den här artikeln listar och beskriver alla standardinnehållsplatshållare som visas i Default.master på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats och den beskriver också hur man ändrar innehållet i innehållsplatshållare.

Artikelinnehåll

Där får innehållets standardplatshållare deras innehåll?

Leta reda på en platshållare för innehåll

Standard innehållsplatshållare på Default.master i en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats

Ändra innehållet i en platshållare för innehåll

Varifrån kommer standardinnehållsplatshållarnas innehåll?

Som standard är de flesta av innehållet på Default.master, standardhuvudsidan för en Windows SharePoint Services 3.0 webbplats inte kodad på sidan. Mycket av innehållet kommer från ASP.NET SharePoint webbkontroller, innehåll som har hämtats från servern. När sidan innehåll som begärs i webbläsaren, den här innehållstypen hämtas från servern och visas på sidan. Till exempel texten "Gruppwebbplats" som visas i området längst till vänster på standard hemsida (default.aspx) tillhandahålls av en ASP.NET SharePoint webbkontroll som hämtar innehåll från servern. Texten "Gruppwebbplats" visas inte i HTML-taggar i kodvyn. Du kan ersätta den här texten med eget innehåll med hjälp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007, enligt beskrivningen i avsnittet senare ändra innehållet i en platshållare för innehåll.

Gruppwebbplats visas inuti en innehållsplatshållare

Överst på sidan

Hitta en innehållsplatshållare

Innehållsplatshållare visas bara på huvudsidor. Om du vill visa innehållsplatshållare på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats måste de visuella hjälpmedlen Tomma behållare och Synliga kantlinjer vara aktiverade. Peka på Visuella hjälpmedelVisa-menyn och klicka sedan på Tomma behållare och Synliga kantlinjer. Kontrollera att Visa är markerat på undermenyn.

Knapparna Tomma behållare och Synliga kantlinjer är markerade i orange när de är aktiverade, så som visas här.

Visuella hjälpmedel markeras på menyn när de är aktiverade

Du kan enkelt hitta innehållsplatshållare i Designvyn med hjälp av verktygsfältet Huvudsida.

 1. Öppna verktygsfältet HuvudsidaVisa-menyn, peka på Verktygsfält och klicka på Huvudsida.

 2. Markera en innehållsplatshållare genom att klicka på pilen och sedan klicka på kontrollen till den innehållsplatshållare som du vill hitta.

I den här bilden är PlaceHolderTitleBreadcrumb markerad är i verktygsfältet Huvudsida.

Verktygsfältet Huvudsida

När innehållsplatshållare markeras i Designvyn ser de ut som visas i följande bild. Fliken visar platshållar-ID.

Fliken Innehållsplatshållare så som den visas i Designvyn
En innehållsplatshållarflik så som den visas i Designvyn

När du markerar en innehållsplatshållare med verktygsfältet Huvudsida markeras också innehållsplatshållaren i Snabbtaggsväljare.

Tips: Om Snabbtaggsväljaren inte visas klickar du på SnabbtaggsväljareVisa-menyn.

Innehållsplatshållare som den visas på Snabbtaggsväljaren
En innehållsplatsväljare som den visas på Snabbtaggsväljaren

Du kan använda verktygsfältet Huvudsida i Designvyn eller Kodvyn.

Överst på sidan

Standardinnehållsplatshållare i Default.master på en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats

Som standard använder Windows SharePoint Services 3.0-innehållsidor innehållsplatshållarna i följande tabell. Den här tabellen identifierar innehållsplatshållare och förklarar vad varje platshållare representerar på sidan.

De flesta standardinnehållsplatshållarna i Default.master krävs för samarbetsfunktionerna i Windows SharePoint Services 3.0 (som t.ex. SharePoint-listor och -bibliotek) och de ska därför inte tas bort.

Om du vill ha en förhandsvisning av de standardinnehållsplatshållare som listas här använder du verktygsfältet Huvudsida så som beskrivs i föregående avsnitt.

Innehållsplatshållare

Beskrivning

PlaceHolderBodyAreaClass

Fler formatmallar för brödtext i sidhuvudet

PlaceHolderBodyLeftBorder

Kantlinjeelement för huvudsidans brödtext

PlaceHolderBodyRightMargin

Högermarginal på huvudsidans brödtext

PlaceHolderCalendarNavigator

Visar datumväljare för navigering i kalender när en kalender visas på sidan

PlaceHolderFormDigest

Säkerhetskontroll för ”formulärsammanfattningen”

PlaceHolderGlobalNavigation

Global navigering med dynamisk sökväg

PlaceHolderHorizontalNav

Sidans övre navigeringsmeny

PlaceHolderLeftActions

Nedtill på vänster navigeringsområde

PlaceHolderLeftNavBar

Vänster navigeringsområde

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Kantelement på vänster navigeringsfält

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Datakälla för vänster navigeringsmeny

PlaceHolderLeftNavBarTop

Överst på vänster navigeringsområde

PlaceHolderMain

Sidans huvudinnehåll

PlaceHolderMiniConsole

En plats där du kan visa kommandon på sidnivå, t.ex. Wiki-kommandon som Redigera sida, Historik och Inkommande länkar

PlaceHolderNavSpacer

Bredden på vänster navigeringsområde

PlaceHolderPageDescription

Beskrivning av sidinnehåll

PlaceHolderPageImage

Sidikon i övre vänstra området av sidan

PlaceHolderSearchArea

Område för sökruta

PlaceHolderSiteName

Webbplatsnamn

PlaceHolderTitleAreaClass

Fler format i sidhuvudet

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Visar skuggor för rubrikområdet

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Område för synlig sökväg i huvudinnehåll

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Sidrubrik visas precis under den synliga sökvägen

PlaceHolderTitleLeftBorder

Vänster kant på rubrikområdet

PlaceHolderTitleRightMargin

Högermarginal på rubrikområde

PlaceHolderTopNavBar

Övre navigeringsområde

PlaceHolderUtilityContent

Extra innehåll nedtill på sidan

SPNavigation

Som standard tom i Windows SharePoint Services 3.0. Det går att använda den för att lägga till fler sidredigeringskontroller.

WSSDesignConsole

Sidredigeringskontroller när sidan är i läge Redigera sida (klicka på Webbplatsåtgärder i webbläsaren och klicka sedan på Redigera sida)

Överst på sidan

Ändra innehåll i en innehållsplatshållare

Om du vill att ändringarna du gjort i en innehållsplatshållare ska tillämpas på hela webbplatsen ska du ändra innehållsplatshållaren på huvudsidan. Det går också att redigera innehållet på en enskild innehållssida och åsidosätta standardinnehållet som huvudsidan förser den innehållssidan med.

Obs!: Du kan göra ändringar i allt innehåll på en huvudsida, inte bara på innehållet i en innehållsplatshållare. Alla ändringar som görs på en huvudsida tillämpas på alla innehållssidor som är kopplade till den huvudsidan.

Tillämpa ändringar i en innehållsplatshållare på hela webbplatsen

När du gör ändringar på en huvudsida tillämpas ändringarna på alla sidor som är kopplade till den huvudsidan. I följande exempel ändrar du namnet på webbplatsen på huvudsidan genom att markera innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName och sedan ersätta standardinnehållet med eget innehåll. När du sparar sidan visas ändringarna på alla sidor som är kopplade till den huvudsidan.

 1. Öppna Default.master genom att dubbelklicka på _catalogs i mapplistan och dubbelklicka på huvudsida och sedan dubbelklicka på default.master.

 2. Öppna verktygsfältet Huvudsida genom att gå till Visa-menyn, peka på Verktygsfält och klicka på Huvudsida.

 3. Leta reda på innehållsplatshållaren som du vill ändra med verktygsfältet Huvudsida.

  Följ exemplet genom att gå till verktygsfältet Huvudsida, klicka på pilen och sedan klicka på PlaceHolderSiteName i listan.

 4. Klicka på texten Gruppwebbplats för att markera projektegenskap.

  Projektegenskap i innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName markerad i Designvyn
  Projektegenskapen i innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName markeras i Designvyn.
 5. Ange ett namn på webbplatsen och spara ändringarna genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

  Ett meddelande visas med en varning om att om du sparar ändringarna anpassas en sida från platsdefinitionen. Klicka på Ja.

  Obs!: Om du inte är nöjd med ändringarna som du har gjort i en sida kan återställa du alltid det till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

Ändringarna tillämpas på alla sidor som är kopplade till den huvudsidan.

Obs!: Ändringarna tillämpas inte på innehållssidan om den redan åsidosätter innehållet på huvudsidan.

Tillämpa endast ändringar av innehållsplatshållare på en enskild innehållssida

När du gör ändringar på en enskild innehållssida tillämpas ändringarna bara på den sidan. När du lägger till eget innehåll i en innehållsplatshållare på en innehållssida åsidosätter du standardinnehållet som tillhandahålls av huvudsidan för den innehållsplatshållaren genom att skapa en innehållskontroll för den sidan. I följande exempel ändrar du namnet på webbplatsen genom att markera innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName och sedan ersätta innehållet med egen text. När du sparar sidan visas ändringarna bara på Default.aspx.

 1. Dubbelklicka på default.aspx i mapplistan.

 2. Klicka på texten Gruppwebbplats och klicka sedan på pilen som visas i övre högra hörnet av innehållsplatshållaren,

  Gruppwebbplatsen visas i platshållaren PlaceHolderSiteName i Designvyn

  Observera ordet (Huvud) på fliken. Det betyder att innehållsområdet visar innehåll från huvudsidan. Det här området går inte att redigera.

 3. Klicka på Skapa eget innehåll.

  Uppgiftslista med allmänt innehåll

  Observera ordet (Eget) på fliken. Det betyder att det egna innehållet i det här området åsidosätter innehållet på huvudsidan. Det här området går att redigera.

 4. Markera projektegenskapen genom att klicka på texten Gruppwebbplats.

  Projektegenskap i innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName markerad i Designvyn
  Projektegenskapen i innehållsplatshållaren PlaceHolderSiteName markeras i Designvyn.
 5. Skriv ett nytt namn på startsidan och spara sedan ändringarna genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

  Ett meddelande visas med en varning om att om du sparar ändringarna anpassas en sida från platsdefinitionen. Klicka på Ja.

  Obs!: Om du inte är nöjd med ändringarna som du har gjort i en sida kan återställa du alltid det till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

Ändringarna tillämpas bara på Default.aspx.

Återgå till standardinnehållet från huvudsidan genom att klicka på texten Gruppwebbplats, klicka på pilen som visas i kontrollens övre högra hörn och klicka sedan på Använd huvudfilens innehåll.

Ett meddelande visas med en varning om att om du gör huvudsidesinnehållet till standard tas allt i det här området bort från sidan. Om du vill återgå till huvudsidesinnehållet och förlora allt anpassat innehåll i det här området klickar du på Ja.

Spara ändringarna genom att klicka på SparaArkiv-menyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×