Word i Outlook čitaju za vas
Outlook
Ćaskanje tokom uređivanja
Word
Popravke jednim klikom miša
Word
Skicirajte poruku u aplikaciji „Pošta“
Outlook
Napišite najbolju biografiju uz pomoć sa sajta LinkedIn
Word
Hiperveze u boji
PowerPoint
Privucite nečiju pažnju pomoću @pominjanja
PowerPoint