Pronalaženje pravih osoba i sadržaja
Otkrivanje
Povezivanje sa stručnjacima radi pronalaženja informacija
Otkrivanje
Pronalaženje osoba, datoteka ili razgovora
Otkrivanje