Kontrola toga sa kim delite datoteke
Saradnja
Zajednički rad na dokumentu
Saradnja
Sastajanje na mreži u usluzi Teams prilikom saradnje na datoteci
Saradnja