Skladištenje, sinhronizovanje i deljenje radnih datoteka

Office 365 Learning Center za preduzeća i obrazovanje


Skladištenje, sinhronizovanje i deljenje radnih datoteka

Skladištite radne datoteke u usluzi OneDrive for Business kako biste mogli da ih ažurirate i delite sa bilo kog mesta. Sinhronizujte datoteke i radite van mreže. Radite na dokumentima istovremeno sa ostalima i upravljajte datotekama pomoću vrhunske bezbednosti i usaglašenosti.

Ako treba da postavite Office 365 for Business, pročitajte članak Prijavljivanje u uslugu Office 365 i njeno podešavanje.


Brzo počnite sa radom

1. Prevlačenje i otpuštanje datoteka u usluzi OneDrive for Business

Kada prevučete i otpustite radne datoteke u usluzi OneDrive for Business, na njima možete da radite sa bilo kog mesta.

2. Prikazivanje datoteka na drugim uređajima

Dok su datoteke u usluzi OneDrive for Business, možete da im pristupite pomoću telefona, tableta ili drugog računara.

Prvi dani

3. Čuvanje i otvaranje datoteka

Sa datotekama možete da radite direktno iz sistema Office bez odlaska na Office 365 lokaciju u pregledaču.

4. Sinhronizovanje datoteka sa računarom

Kada sinhronizujete OneDrive for Business datoteke sa računarom, možete da im pristupite na računaru čak i kada niste povezani sa internetom.

5. Upravljanje datotekama u usluzi OneDrive for Business

Kopirajte, premeštajte, preimenujte i izbrišite datoteke u usluzi OneDrive for Business kao i druge datoteke u sistemu datoteka.

6. Deljenje datoteka sa drugima

Saznajte kako da delite datoteke i radite sa drugima na njima u isto vreme.