Otkrivanje programa PowerPoint

Office 365 Learning Center za preduzeća i obrazovanje


Saznajte više o programu PowerPoint

PowerPoint je moćna aplikacija za prezentacije koja je ugrađena direktno u Office 365 kako biste mogli da radite sa prezentacijama u svakom pregledaču. PowerPoint možete da koristite na računaru, telefonu ili tablet računaru. Puna verzija programa PowerPoint koja se instalira uz Office na računaru direktno je povezana sa vašim fasciklama i lokacijama na mreži.


Brzo počnite sa radom

Korišćenje programa PowerPoint u pregledaču

Office 365 vam omogućava da koristite veb pregledač za pravljenje, prikazivanje i uređivanje PowerPoint prezentacija koje skladištite u fasciklama ili na lokacijama na mreži.

Korišćenje programa PowerPoint 2013 na računaru

Saznajte više o punoj verziji programa PowerPoint 2013 koja se instalira uz Office na računaru.

Prvi dani

Saznajte više o radu sa programom PowerPoint u usluzi Office 365

Saznajte kako da budete produktivni uz PowerPoint u usluzi Office 365.

Pronalaženje osnovnih podataka, saveta i trikova za PowerPoint 2013

Pronađite osnovne podatke o programu PowerPoint 2013 i saznajte neke od internih saveta i trikova.