Zastavice e-poruke za praćenje nagore

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tako što ćete zastavicom e-poruke, možete da pratite odgovore na poruke koje šaljete. Takođe možete se uveriti da biste pratili na poruke koje primate. U svakom slučaju, možete da uključite obaveštenja podsetnika.

Kada morate da imate pravovremene odgovor na poruku, koristite zastavicom za primaoce.

Savet: Koristite ovu funkciju diskretno. Neki primaoci možda ne cene podsetnici dodali u svoje Outlook.

 1. Pre nego što kliknete na dugme Pošalji, na kartici poruka , u grupi oznake kliknite na dugme Praćenje, a zatim izaberite stavku Prilagođeno.

 2. Kliknite na dugme Obeleži zastavicom za primaoce.

 3. U okviru Obeleži zastavicom za primaoce, kliknite na dugme zastavice u listi Označi .

 4. Podrazumevano, podsetnik prati zadatak. Da biste poslali zastavicu bez obaveštenja podsetnika, opozovite izbor u polju za potvrdu podsetnik .

  Tekst zastavice koji primaoci dobijaju se pojavljuje u Info traka.

  Zastavice i podsetnici za primaoce prikazani na info traci poruke.

Ako morate da pratite na poruke koju ćete poslati, postavite podsetnik za sebe.

 1. Pre nego što kliknete na dugme Pošalji, na kartici poruka , u grupi oznake kliknite na dugme Praćenje.

 2. Kliknite na dugme zastavice za kada želite da se podseti o ovoj poruci.

  Podrazumevano, sledeće zastavicu Datumi početka, krajnji rok i podsetnike dostupni su:

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Današnji datum

Današnji datum

Današnji datum

Alternativno, izaberite stavku Prilagođeno da biste kreirali datum početka i Krajnji rok koji se ne pojavljuje na listi. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog.

Tekst zastavice koji primaoci dobijaju se pojavljuje na Info traci.

Napomena: Ako želite da prilagodite zastavice tako što ćete navesti pokretanje i Krajnji datum ili promeniti kada se pojavi obaveštenje podsetnika, pratite korake u odeljku zastavicom kao podsetnik možete i da pratite primaoci . Da opozovete izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za primaoce da biste prilagodili zastavice koji samo vi vidite.

Da biste označili zastavicom novu poruku i za vas i primaoca, uradite sledeće:

 1. Na kartici poruka , u grupi oznake kliknite na dugme Praćenje, a zatim kliknite na dugme Dodaj podsetnik.

 2. Kliknite na dugme Obeleži zastavicom za primaoce.

  Da biste poslali zastavicu bez obaveštenja podsetnika, opozovite izbor u polju za potvrdu podsetnik .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za mene i ako želite, u polju za potvrdu podsetnik .

 4. Možete da navedete datum početka i Krajnji rok za Označavanje zastavicom za mene.

 5. Na listi zastavicu , kliknite na dugme tekst zastavice koji želite da se pojavi. Možete takođe otkucajte željeni tekst u polju i pritisnite taster ENTER.

  Napomena: Ne možete da promenite tekst zastavice ili podesite datum početka i Krajnji rok ako koristite IMAP naloga e-pošte.

 6. Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu podsetnik Obeleži zastavicom za mene ili Obeleži zastavicom za primaoce , navedite vreme za podsetnik.

 7. Kliknite na dugme U redu.

  Zastavica tekst prikazuje na Info traci.

  Info traka za poruku sa podsetnicima za praćenje

Nakon što pošaljete poruku koja koristi zastavice, možete da pretražujete odgovore.

Napomena: Podrazumevano, poslate poruke se čuvaju u fascikli Poslate stavke . Ako koristite Microsoft Exchange nalog i premestite poslate stavke Outlook datoteke sa podacima (.pst) ili ručno ili pomoću automatskog arhiviranja, ova funkcija nije dostupna.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite originalnu poruku u fascikli Poslate stavke .

  • Otvorite označenu zastavicom u Rokovnikuje poslao poruku.

  • Otvorite poruku koju je odgovor na originalnu poruku, kliknite na Info traci i zatim kliknite na dugme Otvori originalnu poruku zastavicom.

 2. Kliknite na Info traci, a zatim kliknite na dugme Pronađi srodne poruke.

  Pojavljuje se dijalog Više opcija traženja i pretrage pokreće za poruke koje su odgovor poruke označene zastavicom.

Kada za praćenje poruka više nije želeli, možete da obrišete zastavicu na poruku.

Postupite na sledeći način:

 • Dodati zastavicom poruku poslali, ali sada želite da uklonite zastavicu   

  1. U radne verzije poruke, na kartici poruka , u grupi oznake kliknite na dugme Praćenje.

  2. Izaberite stavku Obriši zastavicu.

 • Poslatu poruku koja koristi zastavicom za sebe ili druge, ali sada želite da uklonite zastavicu   

  Uradite nešto od sledećeg:

  1. Brisanje poruke označene zastavicom u rokovniku.

   To takođe briše poruke u fasciklama za poštu .

  2. Kliknite desnim tasterom miša na poruku gde se pojavljuje u programu Outlook, a zatim kliknite na dugme Označi kao dovršeno ili Ukloni zastavicu.

   Napomena: Primaocima poruke i dalje vidite zastavicu. Kada uklonite zastavicu, utiče samo šta vidite.

 • Pojavljuje se Zastavica podsetnika, a želite da uklonite zastavicu   

  1. Kada se pojavi obaveštenje podsetnika, desnim tasterom miša, a zatim kliknite na dugme Označi kao dovršeno ili Ukloni zastavicu.

   Reci mi kako Označi kao dovršeno "i" Ukloni zastavicu razlikuju

   Označi kao dovršeno     Stavka ostaje označena zastavicom za praćenje, međutim, ona će se pojaviti kao precrtani tekst. Ako traka sa zaduženjima ili zadatke je konfigurisan da biste prikazali sve zadatke i stavke zaduženja bez obzira na to da li su dovršene ili ne, pojavljuje se poruka dok se briše sa fasciklama za poštu .

   Ukloni zastavicu     Zastavica se uklanja iz poruke i nema zapisa poruke pojavljuje u prikazima kao što su rokovnika i zadataka.

   Ako želite da vodite evidenciju dovršenih stavki, koristite Označi zastavicom kao dovršeno. Međutim, kada izbrišete poruku stavku potpuno nestaje sa svim prikazima programa Outlook.

 • Odgovor na poruku zastavicom pristigne i želite da uklonite zastavicu   

  1. U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci, kliknite na Info traci, a zatim kliknite na dugme Otvori originalnu obeleženu poruku.

  2. Na kartici poruka , u grupi oznake kliknite na dugme Praćenje.

  3. Izaberite stavku Obriši zastavicu.

Možete da obeležite poruke koju ste primili da biste se podsetili da pratite ili izvrše radnju kasnije. Da biste označili zastavicom primljene poruke, uradite nešto od sledećeg:

 • Na listi poruka kliknite na kolonu sa zastavicom pored poruke.

  Ako ne promenite podrazumevanu vrednost zastavice, zastavicu koristi današnji datum za Početni datum i Krajnji datum.

 • Na listi poruka desnim tasterom miša na kolonu sa zastavicom pored poruke. Izaberite krajnji rok za zadatak.

  Na primer, ako kliknete na dugme Sledeće sedmice, na datum početka sledećeg ponedeljka i Krajnji rok na sledeći Petak je podešen. Izaberite stavku Prilagođeno da biste koristili datum početka i Krajnji rok koji se ne pojavljuju na listi.

Kada kliknete na dugme u redu, pojavljuje se tekst zastavice na Info traci.

Poruke označene zastavicom pojavljuju se u rokovniku, zadataka i kalendara Lista dnevnih zadataka.

Podrazumevano, dostupni su sledeće opcije zastavicu.

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Današnji datum

Današnji datum

Današnji datum

Označene zastavicom e-poruka vam pomažu da bolje poštu. Poruke označene zastavicom kreiraju stavke rokovnika za vas ili za vas i primaoce e-poruke. Na primer, možete da označite zastavicom e-poruku koja zahteva informacije koje su vam potrebne do određenog datuma. Kada primalac primi poruku, zastavica se pojavljuje sa njom i specijalnih poruka se pojavljuje na Info traci u oknu za čitanje, kao i na vrhu poruke kada se otvori u programu Outlook.

Poruka označena zastavicom za sebe pomaže vam da pratite ko je odgovorio na poruku. U prethodnom slučaju, poslali poruku zastavicom e-poštom koja zahteva informacije do određenog datuma. Označavanjem poruke za sebe, su podsetili da biste proverili odgovore. Outlook možete i da automatski pronađe odgovor na originalne poruke označene zastavicom.

Poruke označene zastavicom prikazane su u rokovniku, zadatke i na listi dnevnih zadataka u kalendaru.

Treba da odgovore na e-poruku koju ste da pošaljete. Da biste podsetili primaoce da odgovorite, možete da koristite zastavice da biste poslali podsetnik porukom.

Savet: Koristite ovu funkciju diskretno. Neki primaoci možda ne cene podsetnici dodati njihove Microsoft Outlook.

 1. U novoj poruci e-pošte, na kartici poruka , u grupi Opcije izaberite stavku Praćenje Slika dugmeta .

 2. Kliknite na dugme Obeleži zastavicom za primaoce.

 3. U okviru Obeleži zastavicom za primaoce, izaberite tip zastavice na listi zastavicu .

 4. Podrazumevano, podsetnik će pratiti zadatak. Ako želite da označite samo zastavicom bez obaveštenja podsetnika, opozovite izbor u polju za potvrdu podsetnik .

  Kada kliknete na dugme u redu, na Info traci prikazuje opcije koje ste odabrali.

  Info traka programa Outlook

Napomena: Primljene označene zastavicom e-poruka neće automatski se dodaju na zadatke, rokovniku ili na listi dnevnih zadataka. Ako podsetnik je uključena, obaveštenja podsetnika aktivira u određeno vreme osim ako otvorite stavku i podsetnik je isključen.

Ponekad znate da vam je potreban odgovor na e-poruku koju ste da pošaljete. Da biste se uverili da vas da zapamtite da biste proverili primaoca odgovor, uradite sledeće:

 1. U novoj poruci e-pošte, na kartici poruka , u grupi Opcije izaberite stavku Praćenje Slika dugmeta .

 2. Označava kada želite da se podseti o ovoj poruci.

  Podrazumevano, sledeće zastava Start datuma, krajnji rokovi i podsetnici su dostupne.

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Današnji datum

Današnji datum

Današnji datum

Alternativno, izaberite stavku Prilagođeno da biste kreirali datum početka i Krajnji rok koji se ne pojavljuje na listi. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog.

Info traka prikazuje opcije koje ste odabrali.

Napomena: Ako želite da biste dodatno prilagodili zastavicu tako što ćete navesti Start i krajnji rokovi ili promeniti kada će se pojaviti obaveštenje podsetnika, pratite korake u odeljku Obeleži zastavicom poruku da biste podsetili primaoce da praćenja i da kasnije proveriti odgovore . Uvek možete opozovite izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za primaoce da biste prilagodili zastavice samo za sebe.

Da biste istovremeno označili zastavicom poruku za sebe i primaoci, uradite sledeće:

 1. U novoj poruci e-pošte, na kartici poruka , u grupi Opcije izaberite stavku Praćenje Slika dugmeta .

 2. Kliknite na dugme Obeleži zastavicom za primaoce.

  Obeleži zastavicom za primaoce i podsetnika za primaoce polja za potvrdu izabrano. Ako želite da primaoci prime zastavicu, ali ne i obaveštenje podsetnika, opozovite izbor u polju za potvrdu podsetnik .

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Obeleži zastavicom za mene i ako želite, u polju za potvrdu podsetnik .

 4. Možete da navedete datum početka i Krajnji rok za Označavanje zastavicom za mene.

 5. Za sebe ili za primaoce, možete uneti tekst zastavice koji želite da prikažete. Ako liste Označi ne sadrži tekst koji želite, otkucajte novu stavku u okvir za tekst i pritisnite taster ENTER.

 6. Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu podsetnik Obeleži zastavicom za mene ili Obeleži zastavicom za primaoce , možete da navedete vreme za podsetnik da se aktivira.

 7. Kliknite na dugme U redu.

  Info traka prikazuje opcije koje ste odabrali.

  Info traka programa Outlook

Napomena: Ne možete da promenite tekst zastavice ili postavite datum početka ili krajnji rok ako koristite IMAP naloga e-pošte.

Ova funkcija zahteva da sačuvate poslate e-poruke. Podrazumevano, poslate poruke se čuvaju u fascikli Poslate stavke . Ako podrazumevanu lokaciju za isporuku – mesto na kojem se čuva dolazna pošta – je server koji koristi Microsoft Exchange, uverite se da ne premestite, ručno ili putem automatskog arhiviranja, poslate stavke u datoteka ličnih fascikli (.pst) datoteku na računaru. Način će uzrokovati funkcija neće raditi.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite originalnu poruku u fascikli Poslate stavke .

  • Otvorite označenu zastavicom u Rokovnikuje poslao poruku.

  • Otvorite bilo koju e-poruku koja je odgovor na originalnu poruku, kliknite na Info traci i zatim kliknite na dugme Otvori originalnu poruku zastavicom.

 2. Kliknite na Info traci, a zatim kliknite na dugme Pronađi srodne poruke.

  Dijalog Više opcija traženja će otvoriti i počnite da traženje srodnih e-poruke.

Možete odabrati da isključite zastavice za praćenje na poruku u bilo kom trenutku.

Postupite na sledeći način:

 • Složeni e-poruku i izabrali zastavicu, ali sada želite da uklonite zastavicu   

  1. U radne verzije poruke, na kartici poruka , u grupi Opcije izaberite stavku Praćenje. Slika dugmeta .

  2. Izaberite stavku Obriši zastavicu.

 • Koje ste poslali e-poruke koje ste označili zastavicom za sebe ili druge, ali sada želite da uklonite zastavicu   

  Uradite nešto od sledećeg:

  1. Izbrišite originalnu poruku zastavicom e-pošte iz rokovnika.

   Briše ovo e-poruku iz fascikle pošte.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na poruku gde god da se pojavljuje, a zatim kliknite na dugme Označi kao dovršeno ili Ukloni zastavicu.

   Napomena: Primaoci e-poruka će i dalje videti zastavicu. Uklanjanje zastavice utiče samo na šta vidite.

 • Pojavljuje se Zastavica podsetnika, a želite da uklonite zastavicu   

  1. Kada se pojavi obaveštenje podsetnika, desnim tasterom miša, a zatim kliknite na dugme Označi kao dovršeno ili Ukloni zastavicu.

   Kliknite ovde da biste saznali kako se razlikuju Označi kao dovršeno "i" Ukloni zastavicu

   Označi kao dovršeno     Stavka ostaje označena zastavicom za praćenje, ali je prikazana kao precrtana. Ako traka sa zaduženjima ili zadatke je konfigurisan da biste prikazali sve zadatke i stavke zaduženja bez obzira na to da li su dovršene ili ne, i dalje vidite poruku dok se briše sa fasciklama za poštu.

   Ukloni zastavicu     Zastavica se uklanja iz e-poruke, a ne postoji zapis poruke pojavljuje u prikazima kao što su rokovnika i zadataka.

   Ako želite da vodite evidenciju dovršenih stavki, koristite Označi zastavicom kao dovršeno. Međutim, kada izbrišete e-poruku na stavku će nestati iz svih prikaza programa Outlook.

 • Odgovor na e-pošte na poruku zastavicom pristigne i želite da uklonite zastavicu   

  1. U oknu za čitanje ili u otvorenoj poruci, kliknite na Info traci, a zatim kliknite na dugme Otvori originalnu obeleženu poruku.

  2. Na kartici poruka , u grupi Praćenje kliknite na dugme Praćenje. Slika dugmeta .

  3. Izaberite stavku Obriši zastavicu.

Možete da obeležite e-poruke koje primite da biste podsetili da pratite ili izvršavanje radnje kasnije. Da biste označili zastavicom primljene poruke, uradite nešto od sledećeg:

 1. Na listi poruka kliknite na kolonu sa zastavicom pored poruke da biste označili zastavicom poruku sa podrazumevanom zastavicom.

  Ako ne promenite podrazumevanu vrednost zastavice, ima datum početka i krajnji rok danas.

 2. Na listi poruka desnim tasterom miša na kolonu sa zastavicom pored poruke.

 3. Izaberite krajnji rok za zadatak. Na primer, izbor Sledeće sedmice navodi datum početka od ponedeljak i krajnji rok sledeće petak. Izaberite stavku Prilagođeno da biste kreirali datum početka i datum dospeća koji se ne pojavljuju na listi.

  Kada kliknete na dugme u redu, na Info traci prikazuje opcije koje ste odabrali.

  Poruke označene zastavicom pojaviće se u rokovniku, zadatke i na listi dnevnih zadataka u kalendaru.

  Podrazumevano sledeće zastavicu Datumi početka, krajnji rok i podsetnici su dostupne.

Zastavica

Datum početka

Krajnji rok

Podsetnik

Danas

Današnji datum

Današnji datum

Sat vremena pre završetka današnjeg radnog dana

Sutra

Današnji datum plus jedan dan

Današnji datum plus jedan dan

Vreme početka današnjeg dana plus jedan radni dan

Ova sedmica

Današnji datum plus dva dana, ali ne posle poslednjeg radnog dana ove sedmice

Poslednji radni dan ove sedmice

Vreme početka današnjeg dana plus dva radna dana

Sledeća sedmica

Prvi radni dan sledeće sedmice

Poslednji radni dan sledeće sedmice

Vreme početka prvog radnog dana sledeće sedmice

Bez datuma

Bez datuma

Bez datuma

Današnji datum

Prilagođeno

Današnji datum

Današnji datum

Današnji datum

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×