Zaglavlja i podnožja u radnom listu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da dodate zaglavlja ili podnožja na vrhu ili dnu odštampanom radnom listu u programu Excel. Na primer, možete da kreirate podnožja koja sadrži brojeve stranica, datum i ime datoteke. Možete da kreirate sopstveni ili da koriste mnogo ugrađena zaglavlja i podnožja.

Zaglavlja i podnožja stranica se prikazuju samo u prikazu Rasporeda na stranici , Pregledu pre štampanja, i na odštampanim stranicama. Dijalog Podešavanje stranice možete da koristite i ako želite da umetnete zaglavlja i podnožja stranica na više radnih listova odjednom. Za ostalih tipova listova, kao što su listove grafikona ili grafikona, možete da umetnete zaglavlja i podnožja stranica samo pomoću dijaloga Podešavanje stranice .

Dodavanje ili promena zaglavlja ili podnožja u prikazu rasporeda na stranici

 1. Izaberite radni list na kojem želite da dodate ili promenite zaglavlja ili podnožja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu Rasporeda na stranici .

 3. Dodavanje ili uređivanje zaglavlja ili podnožja, kliknite na dugme levo, centar ili desno zaglavlje ili za tekst u podnožju na vrhu ili dnu stranice radnog lista (u okviru Zaglavljeili iznad stavke podnožje).

 4. Otkucajte novi tekst zaglavlja ili podnožja.

  Napomene: 

  • Pritisnite taster Enter da biste započeli novi red u u okviru za tekst zaglavlja ili podnožja.

  • Da biste u tekst zaglavlja ili podnožja stranice ubacili jedan znak ampersand (&), otkucajte dva znaka ampersand. Na primer, otkucajte Podugovarači && usluge da biste u zaglavlje stranice uneli tekst „Podugovarači & usluge“.

  • Da biste zatvorili zaglavlja ili podnožja, kliknite bilo gde na radnom listu. Da biste zatvorili zaglavlja ili podnožja pritom neće zadržati promene koje ste uneli, pritisnite taster Esc.

 1. Kliknite na radni list ili radnih listova, list grafikona ili grafikon kojem želite da dodate ili promenite zaglavlja ili podnožja.

  Savet: Možete izabrati više radnih listova kombinaciju tastera Ctrl + strelica nalevoklikom. Kada je izabrano više radnih listova, [grupa] se pojavljuje na naslovnoj traci na vrhu radnog lista. Da biste otkazali izbor više radnih listova u radnoj svesci, kliknite na bilo koje niste izabrali radni list. Ako nijedan niste izabrali list nije vidljiv, kliknite desnim tasterom miša na karticu izabranog lista, a zatim kliknite na dugme Razgrupiši listove.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na dugme Pokretanje dijaloga Slika dugmeta .

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

  Program Excel će prikazati dijalog Podešavanje stranice.

 3. Na kartici Zaglavlje/podnožje kliknite na dugme Prilagođeno zaglavlje ili Prilagođeno podnožje.

 4. Kliknite na levo, Centarili desno odeljak, a zatim kliknite na bilo koju od dugmadi da biste dodali zaglavlje ili podnožje informacije koje želite u tom odeljku.

  Dijalog "Podešavanje stranice prilagođeno zaglavlje"
 5. Da biste dodali ili promenili tekst zaglavlja ili podnožja, otkucajte dodatni tekst ili uredite postojeći tekst u okviru odeljka levo, Centarili desno .

  Napomene: 

  • Pritisnite taster Enter da biste započeli novi red u u okviru za tekst zaglavlja ili podnožja.

  • Da biste u tekst zaglavlja ili podnožja stranice ubacili jedan znak ampersand (&), otkucajte dva znaka ampersand. Na primer, otkucajte Podugovarači && usluge da biste u zaglavlje stranice uneli tekst „Podugovarači & usluge“.

Excel sadrži mnogo ugrađenih tekst zaglavlja i podnožja stranica koje možete da koristite. Za radne sveske, možete da radite sa zaglavljima i podnožjima u prikazu Rasporeda na stranici . Za listove grafikona ili grafikona morate da prođete kroz dijalog " Podešavanje stranice ".

 1. Izaberite radni list na kojem želite da dodate ili promenite ugrađenog zaglavlja ili podnožja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu Rasporeda na stranici .

 3. Kliknite na levi, centralni ili desni okvir za tekst zaglavlja ili podnožja na vrhu ili na dnu stranice radnog lista.

  Savet: Ako kliknete na bilo koji okvir za tekst, zaglavlje ili podnožje će biti izabrano i prikazaće se stavka Alatke za zaglavlje i podnožje, dodajući karticu Dizajn.

 4. Na kartici Dizajn , u grupi Zaglavlje i podnožje kliknite na Zaglavlje ili Podnožje stranice, a zatim kliknite na dugme ugrađenog zaglavlja ili podnožja koja želite.

  Ugrađene opcije zaglavlja i podnožja

Umesto biranja ugrađenog zaglavlja ili podnožja, možete da odaberete ugrađenih elemenata. Toliko elemenata (kao što su Broj stranice, Ime datotekei Trenutnog datuma) se nalaze na traci. Za radne sveske, možete da radite sa zaglavljima i podnožjima u prikazu Rasporeda na stranici . Za listove grafikona ili grafikona, možete da radite sa zaglavlja i podnožja u dijalogu " Podešavanje stranice ".

 1. Kliknite na radni list u koji želite da dodate određene elemente zaglavlja ili podnožja.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu Rasporeda na stranici .

 3. Kliknite na levi, centralni ili desni okvir za tekst zaglavlja ili podnožja na vrhu ili na dnu stranice radnog lista.

  Savet: Ako kliknete na bilo koji okvir za tekst, zaglavlje ili podnožje će biti izabrano i prikazaće se stavka Alatke za zaglavlje i podnožje, dodajući karticu Dizajn.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Elementi zaglavlja i podnožja izaberite željene elemente.

  Zaglavlja i podnožja dizajn traci, na kartici

 1. Kliknite na list grafikona ili grafikon mesto na koje želite da dodate ili promenite element zaglavlja ili podnožja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Program Excel će prikazati dijalog Podešavanje stranice.

 3. Kliknite na dugme Prilagodi zaglavlje stranice ili Prilagodi podnožje stranice.

  Dijalog "Podešavanje stranice prilagođeno zaglavlje"
 4. Koristite dugmad u dijalozima Zaglavlje ili Podnožje da biste umetnuli određene elemente zaglavlja ili podnožja.

  Savet: Kada postavite pokazivač miša na dugme, ekranska napomena prikazuje ime elementa koji se umeće pomoću tog dugmeta.

Za radne sveske, možete da radite sa zaglavljima i podnožjima u prikazu Rasporeda na stranici . Za listove grafikona ili grafikona, možete da radite sa zaglavlja i podnožja u dijalogu " Podešavanje stranice ".

 1. Izaberite radni list na kojem želite da odaberete opcije zaglavlja i podnožja.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu Rasporeda na stranici .

 3. Kliknite na levi, centralni ili desni okvir za tekst zaglavlja ili podnožja na vrhu ili na dnu stranice radnog lista.

  Savet: Ako kliknete na bilo koji okvir za tekst, zaglavlje ili podnožje će biti izabrano i prikazaće se Alatke za zaglavlje i podnožje, dodajući karticu Dizajn.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Opcije izaberite nešto od sledećeg:

  Opcije zaglavlja ili podnožja na kartici "Dizajn" na traci
  • Da biste uklonili zaglavlja i podnožja sa prve odštampane stranice, potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica.

  • Da biste naveli da se zaglavlja i podnožja stranica na neparnim stranicama razlikuju od zaglavlja i podnožja stranica na parnim stranicama, potvrdite izbor u polju za potvrdu Različite parne i neparne stranice.

  • Da biste naveli da li zaglavlja i podnožja stranica treba da koriste isti veličinu fonta i razmere kao radni list, potvrdite izbor u polju za potvrdu Podesi prema dokumentu.

   Da bi veličina fonta i razmere zaglavlja i podnožja stranica bile nezavisne od razmera radnog lista, što pomaže u kreiranju doslednog prikaza na više stranica, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

  • Da biste se uverili da je margina zaglavlja i podnožja stranice poravnata sa levim i desnim marginama radnog lista, potvrdite izbor u polju za potvrdu Poravnaj sa marginama stranice.

   Da biste leve i desne margine zaglavlja i podnožja stranice postavili na određenu vrednost koja je nezavisna od levih i desnih margina radnog lista, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

 1. Kliknite na list grafikona ili grafikon kojem želite da odaberete opcije zaglavlja ili podnožja.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Program Excel će prikazati dijalog Podešavanje stranice.

 3. Izaberite nešto od sledećeg:

  Opcije zaglavlja i podnožja u dijalog Podešavanje stranice
  • Da biste uklonili zaglavlja i podnožja sa prve odštampane stranice, potvrdite izbor u polju za potvrdu Različita prva stranica.

  • Da biste naveli da se zaglavlja i podnožja na neparnim stranicama razlikuju od zaglavlja i podnožja na parnim stranicama, potvrdite izbor u polju za potvrdu Različite parne i neparne stranice.

  • Da biste naveli da li zaglavlja i podnožja stranica treba da koriste istu veličinu fonta i razmere kao radni list, potvrdite izbor u polju za potvrdu Podesi prema dokumentu.

   Da bi veličina fonta i razmere zaglavlja i podnožja stranica bile nezavisne od razmera radnog lista, što pomaže u kreiranju doslednog prikaza na više stranica, opozovite izbor u polju za potvrdu Podesi prema dokumentu.

  • Da biste se uverili da je margina zaglavlja ili podnožja stranice poravnata sa levim i desnim marginama radnog lista, potvrdite izbor u polju za potvrdu Poravnaj sa marginama stranice.

   Savet: Da biste leve i desne margine zaglavlja i podnožja stranice postavili na određenu vrednost koja je nezavisna od levih i desnih margina radnog lista, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu.

Da biste zatvorili zaglavlje i podnožje, morate se prebaciti iz prikaza rasporeda na stranici u normalni prikaz.

 • Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi radne sveske kliknite na dugme Normalno.

  Na kartici „Prikaz“ kliknite na dugme „Normalno“

  Možete da kliknete i na dugme Normalno Slika dugmeta na statusnoj traci.

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tekst kliknite na dugme Zaglavlje i podnožje.

  Opcija „Zaglavlje i & podnožje“ na kartici „Umetanje“

  Excel prikazuje radni list u prikazu Rasporeda na stranici .

 2. Kliknite na levi, centralni ili desni okvir za tekst zaglavlja ili podnožja na vrhu ili na dnu stranice radnog lista.

  Savet: Ako kliknete na bilo koji okvir za tekst, zaglavlje ili podnožje će biti izabrano i prikazaće se stavka Alatke za zaglavlje i podnožje, dodajući karticu Dizajn.

 3. Pritisnite taster izbrisati ili taster Backspace.

  Napomena: Ako želite da izbrišete zaglavlja i podnožja stranice za nekoliko radnih listova odjednom, izaberite radne listove, a zatim otvorite dijalog Podešavanje stranice . Da biste izbrisali sva zaglavlja i podnožja stranica odmah, na kartici Zaglavlje/podnožje stranice , izaberite stavku (nijedno) u polju Zaglavlje ili Podnožje stranice .

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Štampanje u programu Excel

Podešavanje stranice u programu Excel

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×