Windows Live Pošta 2012 neće da se poveže sa uslugom Outlook.com

Ovaj članak objašnjava alternative dostupne za pristup @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com nalogu sada kada je aplikacija e-pošte Windows Live Pošta 2012 prestala da se povezuje sa ovim nalozima e-pošte.

Napomena: Windows Essentials 2012 2017 je dostigao kraj podrške u 10. Više nije dostupna za preuzimanje.

Pozadina

Nalozi e-pošte koji se završavaju sa @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com koriste tehnologiju Outlook.com. Outlook.com je nadograđena na novu infrastrukturu koja isporučuje inovativna iskustva e-pošte i kalendara uz poboljšane performanse, bezbednost i pouzdanost.

Aplikacija Windows Live Pošta 2012 neće se povezati sa uslugom Outlook.com

Windows Live Pošta 2012 više neće sinhronizovati e-poštu, kontakte i događaje iz kalendara sa ovih naloga zato što Windows Live Pošta 2012 ne podržava moderne tehnologije sinhronizacije koje koristi novi Outlook.com.

I dalje ćete imati pristup postojećoj e-pošti, kontaktima i podacima o kalendaru koji su trenutno uskladišteni u usluzi Windows Live Pošta 2012 na vašem ličnom računaru. Međutim, da biste pristupili novoj e-pošti, novim događajima kalendara i novim podacima kontakata sa Outlook.com naloga, moraćete da se prebacite na neki od alternativnih metoda koje su pomenute ispod.

Dostupne alternative:

Evo nekoliko alternativa koje možete da koristite pošto je Windows Live Pošta 2012 prestala da se povezuje sa vašim Outlook.com nalogom.

Veb pregledač

Idite na www.outlook.com koristeći veb pregledač i unesite @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com ili @live.com adresu e-pošte i lozinku za prijavljivanje da biste upravljali e-poštom, kontaktima i podacima kalendara.

Aplikacija e-pošte u operativnom sistemu Windows

Ugrađena aplikacija e-pošte u operativnom sistemu Windows je preporučena zamena za Windows Live Poštu 2012 i predstavlja najčešće korišćenu aplikaciju e-pošte među Outlook.com korisnicima. Dizajnirana je za rad sa novom uslugom Outlook.com, pruža moderniji interfejs koji je prilagođen za dodir i elegantno se integriše sa Windows platformom. Aplikacija e-pošte se dobija unapred instalirana u operativnom sistemu Windows 8.1 i Windows 10. Kao i Windows Live Pošta 2012, aplikacija e-pošte u operativnom sistemu Windows je besplatna.

Kako da koristite aplikaciju e-pošte u operativnom sistemu Windows 8.1

 1. Izaberite Dugme„Start“ menija. .

 2. Izaberite pločicu Pošta da biste pokrenuli aplikaciju.

  Pločica „Pošta“ na početnom ekranu operativnog sistema Windows 7

 3. Pomerite se do Postavka > Nalozi > Dodaj nalog.

 4. Odaberite tip naloga koji želite da dodate, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com adresu e-pošte i lozinku i izaberite stavku Prijavite se.

Kako da koristite aplikaciju e-pošte u operativnom sistemu Windows 10

 1. Izaberite stavke Dugme„Start“ menija. > Sve aplikacije > Pošta da biste pokrenuli aplikaciju.

 2. Izaberite stavku Prvi koraci > Dodaj nalog. (Ako ste već koristili aplikaciju e-pošte, izaberite stavke  dugme „postavke“ u programu Windows Pošta > Upravljanje nalozima > Dodaj nalog.)

 3. Unesite @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com adresu e-pošte i lozinku, pa izaberite stavku Prijavite se.

 4. Izaberite stavke dugme „postavke“ u programu Windows Pošta > Upravljanje nalozima, izaberite svoj nalog i izaberite Promena postavki sinhronizacije poštanskog sandučeta da biste podesili koliko dugo želite da sinhronizujete Outlook.com podatke pomoću aplikacije e-pošte.

Pogledajte Aplikacija e-pošte u operativnom sistemu Windows 8.1 ili Aplikacija pošte u operativnom sistemu Windows 10 za dodatna uputstva. Pošto dovršite gorenavedene korake, događaji kalendara će se sinhronizovati sa aplikacijom kalendara u operativnom sistemu Windows i podaci kontakata će se sinhronizovati sa aplikacijom „Osobe“ u operativnom sistemu Windows.

Ako koristite Windows 7, možete da izvršite nadogradnju na noviju verziju operativnog sistema Windows da biste uživali u aplikaciji e-pošte drugim pogodnostima ili možete da koristite veb pregledač za pristup nalogu e-pošte.

Outlook 2016 za Windows

Microsoft 365 pretplate uključujući Outlook 2016 aplikaciju e-pošte, kao i druge aplikacije za produktivnost, kao što su Word, PowerPoint i Excel. Outlook 2016 funkcioniše u operativnim sistemima Windows 7, Windows 8/8.1 i Windows 10. Da biste počeli sa radom u programu Outlook 2016, pogledajte Dodavanje Outlook.com naloga u programu Outlook 2016 za Windows.

Posebna uputstava za korisnike lokalno uskladištenih podataka u aplikaciji Windows Live Pošta 2012

Napomena: Ovaj odeljak odnosi se samo na korisnike koji imaju lokalno uskladištene e-poruke u fasciklama ili lokalno uskladištene kontakte u aplikaciji Windows Live Pošta 2012.

Aplikacija Windows Live Pošta 2012 omogućava vam da premestite e-poruke sa Outlook.com naloga i uskladištite ih van mreže u fasciklama za lokalno skladištenje. Slično tome, podaci kontakata se mogu lokalno skladištiti van mreže. Ako ste koristili ovu funkciju da biste preneli podatke sa Outlook.com naloga, preporučujemo da vratite te podatke na Outlook.com nalog pre nadogradnje, tako da nalog može da se sinhronizuje sa bilo kojom novom aplikacijom e-pošte koju budete koristili. Sledeći koraci koji opisuju kako da premestite podatke omogućiće da vaši podaci budu dostupni na Outlook.com nalogu preko veb pregledača i u novoj aplikaciji e-pošte kada je povežete sa svojim Outlook.com nalogom.

Premeštanje podataka u aplikaciju e-pošte za Windows

Slijedite ove korake da biste premestili lokalno uskladištene podatke iz Windows Live Mail 2012 aplikacije na nalog Outlook.com. Dovršite ovo pre nadogradnje naloga počevši od kraja juna 2016:

Za lokalno uskladištene e-poruke

 1. Otvorite aplikaciju e-pošte Windows Live Pošta 2012.

 2. Napravite neke fascikle na listi fascikli koje se sinhronizuju sa Outlook.com nalogom. Vaš Outlook.com nalog može imati formu @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com. Može se zvati i Windows Live ili Microsoft nalog.

 3. Na listi fascikli skladišta otvorite fasciklu sa e-porukama koje želite da premestite.

 4. Izaberite sve poruke (Ctrl + A) u lokalnoj fascikli i prevucite i otpustite ili kopirajte/nalepite e-poruke u novu fasciklu kreiranu u 2. Obavite ovaj stepenik za sve lokalne fascikle skladišta koje želite da otpremite na Outlook.com nalog.

 5. Sinhronizujte nalog e-pošte da biste kreirali fascikle u usluzi Outlook.com i otpremite e-poruke.

 6. Prijavite se na nalog e-pošte u veb pregledaču na sajtu www.outlook.com da biste potvrdili da su e-poruke otpremljene.

Za lokalno uskladištene kontakte

 1. Izvezite lokalno uskladištene kontakte iz programa Windows Live Pošta 2012.

  1. Otvorite aplikaciju e-pošte Windows Live Pošta 2012.

  2. Izaberite stavku Kontakti.

  3. Izaberite lokalno uskladištene kontakte koje želite da otpremite.

  4. Kliknite na dugme Izvezi na traci.

  5. Izaberite .csv format datoteke u padajućem meniju.

  6. Kliknite na dugme Potraži i izaberite gde želite da sačuvate kontakte.

  7. Unesite ime datoteke i kliknite na dugme Sačuvaj.

  8. Kliknite na dugme Dalje, a zatim potvrdite izbor u poljima pored polja koja želite da izvezete. Izvoze se samo izabrana polja, pa proverite da li ste izabrali sve što želite.

  9. Kliknite na dugme Završi.

 2. Uvezite .csv datoteku u Osobe (kontakte) na vebu.

  1. Prijavite se na nalog e-pošte u veb pregledaču na sajtu www.outlook.com.

  2. Kliknite na ikonu za pokretanja aplikacija i izaberite stavku Osobe.

   Pločica osoba na lokaciji Outlook.com

  3. Kliknite na dugme Započni uvoz da biste uvezli kontakte na glavnu stranicu Osobe.

   Poruka „Uvoz kontakata“ sa istaknutom stavkom „Započni uvoz“

  4. Izaberite stavku Windows Live Pošta 2012.

  5. Potražite i izaberite datoteku kreiranu u koracima da biste Izvezli lokalno uskladištene kontakte.

  6. Kliknite na dugme Otpremi.

   Napomena: Stavke kalendara se ne skladište lokalno u programu Windows Live Pošta 2012 kada ste povezani sa Outlook.com nalogom. Kada Windows Live Pošta 2012 sinhronizuje podatke sa vašeg Outlook.com naloga pošto se prijavite pomoću adrese e-pošte, stavke kalendara se automatski sinhronizuju.

Premeštanje podataka u Outlook 2016 za Windows

Ako odaberete da koristite aplikaciju Outlook 2016 za Windows, možete da premestite podatke direktno iz programa Windows Live Pošta u Outlook 2016. Pogledajte detaljna uputstva na Izvoz Windows Live Pošta e-poruka, kontakata i podataka kalendara u Outlook da biste saznali kako da premestite e-poruke i kontakte u Outlook 2016.

Napomena: I dalje ćete imati pristup lokalno uskladištenim podacima u programu Windows Live Pošta 2012 posle nadogradnje Outlook.com naloga.

Najčešća pitanja

Zašto Microsoft pravi ovu izmenu?

Nadograđujemo Outlook.com na novu infrastrukturu koju obezbeđuje Microsoft 365 koja vam pomaže da sarađujete bez napora sa Office dokumentima, da uradite više koristeći partnerske programske dodatke i da se fokusirate na najvažnije stvari. Ova nova struktura koristi moderne protokole sinhronizacije koji pružaju poboljšane performanse, bezbednost i pouzdanost. Windows Live Pošta 2012 koristi stariji protokol sinhronizacije koji nije kompatibilan sa ovom novom infrastrukturom.

Ko treba da preduzme radnju?

Svi koji trenutno koriste aplikaciju Windows Live Pošta 2012 za povezivanje sa nalogom e-pošte koji se završava sa @outlook.com, @hotmail.com, @live.com ili @msn.com iz usluge Outlook.com treba da pređu na alternativnu aplikaciju e-pošte ili da počnu da pristupaju e-pošti putem veb pregledača. Osobe koje koriste aplikaciju Windows Live Pošta 2012 za povezivanje sa uslugom e-pošte koja nijeOutlook.com, uključujući Gmail, Yahoo Mail i druge koje koriste POP3 ili IMAP protokole, ne treba ništa da preduzimaju. Outlook.com korisnici koji ne koriste aplikaciju Windows Live Pošta 2012 takođe ne treba ništa da preduzimaju.

Imam problema sa pomoću aplikacije "Pošta" u operativnom sistemu Windows. Može li mi neko u programu Microsoft pomoći?

Ako vam je potrebna tehnička pomoć, obratite se podršci naše zajednice na forumu zajednice Pošta u operativnom sistemu Windows 8.1 ili forumu zajednice Pošta u operativnom sistemu Windows 10.

Koje su moje opcije ako koristim Windows 7 i ne mogu da izvršim nadogradnju na noviju verziju operativnog sistema Windows da bih koristio/la aplikaciju e-pošte?

Uvek možete nastaviti da pristupate usluzi Outlook.com iz bilo kog veb pregledača na sajtu www.outlook.com. Alternativno, možete da koristite aplikaciju Outlook 2016 koja funkcioniše u operativnim sistemima Windows 7, 8/8.1 i 10. Microsoft 365 pretplate uključujući Outlook 2016 aplikaciju za stone računare, kao što su Word, PowerPoint, Excel i OneNote.

Šta ako imam više pitanja o Outlook.com nalogu na koja ovde nije odgovoreno?

Ako imate više pitanja, možete ih postaviti na stranici Microsoft podrške.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×