Vodič za polja sa više vrednosti

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U većini sistema za upravljanje bazama podataka, u polju možete da uskladištite samo jednu vrednost, što se odnosi i na ranije verzije programa Access. U programu Microsoft Office Access 2007 možete da kreirate i polje koje sadrži više vrednosti, kao što je lista kategorija kojima ste dodelili neki problem. Polja sa više vrednosti su prikladna za određene situacije, kao u slučaju kada koristite Office Access 2007 za rad sa informacijama koje su uskladištene na Windows SharePoint Services 3.0 listi, a ta lista sadrži polje koje koristi neki od tipova polja dostupnih u sistemu Windows SharePoint Services.

Ova tema sadrži objašnjenja o poljima sa više vrednosti u programu Office Access 2007 i u sistemu Windows SharePoint Services, o načinu kreiranja polja sa više vrednosti, o tome kada ono treba da se koristi, kao i o načinu na koji polje sa više vrednosti treba da se koristi u upitu.

Ovaj članak sadrži:

Šta je to polje?

Polja sa više vrednosti u Windows SharePoint Services

Kada se koristi sa više vrednosti polja

Kako da kreirate polje sa više vrednosti

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje

Izmenite dizajn sa više vrednosti polja

Kako se koriste sa više vrednosti polja u upitu

Šta je polje sa više vrednosti?

Pretpostavimo da neki zadatak treba da dodelite zaposlenom ili izvođaču, ali odlučite da je neophodno da ga podelite na više osoba. U programu Office Access 2007 možete da kreirate polje sa više vrednosti koje će vam omogućiti da izaberete osobe sa liste.

Polje sa više vrednosti

Kada kliknete u kombinovani okvir, izbor će biti potvrđen u odgovarajućim poljima za potvrdu ukazujući tako na vaše izbore. Možete da potvrdite ili opozovete izbor u poljima za potvrdu pored stavki na listi, a zatim kliknete na dugme „U redu“ da biste prosledili izbore.

Kombinovani okvir polja sa više vrednosti

Imena izabranih osoba će biti uskladištena u polju sa više vrednosti i razdvojena zarezima (podrazumevano) prilikom prikazivanja.

Polje sa više vrednosti koje su razdvojene zarezima

Svrha polja sa više vrednosti je u tome da se olakša podrška u onim slučajevima kada želite da izaberete i uskladištite više izbora, a da ne morate pritom da kreirate napredniji dizajn baze podataka. Polja sa više vrednosti su takođe važna za integraciju sa sistemom Windows SharePoint Services zato što SharePoint liste takođe podržavaju polja sa više vrednosti.

Možda ćete se zapitati zašto Office Access 2007 dozvoljava skladištenje više vrednosti u jednom polju kada većina sistema za upravljanje relacionim bazama podataka to zabranjuje. Odgovor leži u tome da mašina baze podataka u programu Office Access 2007 u stvari ne skladišti vrednosti u jedno polje. Iako se ono što vidite i sa čim radite prikazuje kao jedno polje, vrednosti se zapravo skladište nezavisno i njima se upravlja u skrivenim sistemskim tabelama. Mašina Access baze podataka to radi umesto vas tako što automatski razdvaja podatke i ponovo ih povezuje da bi vrednosti bile prikazane u jednom polju.

Tehnički govoreći, polje sa više vrednosti u programu Access oblikuje relaciju „više-prema-više“. Na primer, uzmite u obzir tabelu događaja u kojoj odgovornost za svaki događaj dodeljujete određenim zaposlenima. Pretpostavimo da ćete za dodeljivanje događaja zaposlenima kreirati polje sa više vrednosti nazvano „Dodeljeno“. Relacija između događaja i zaposlenih predstavlja relaciju „više-prema-više“. To jest, većem broju zaposlenih možete da dodelite bilo koji događaj, a bilo kom zaposlenom možete dodeliti više događaja.

Vrh stranice

Polja sa više vrednosti u sistemu Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services 2.0 podržava kolonu Izbor koja dozvoljava da izaberete i uskladištite više izbora u jedno polje. U sistemu Windows SharePoint Services 3.0 možete da kreirate i polje za pronalaženje koje dozvoljava da izaberete i uskladištite više izbora u jedno polje. Office Access 2007 je primenio podršku za polja sa više vrednosti kako bi se Office Access 2007 integrisao sa sistemom Windows SharePoint Services i podržao pomenute tipove polja.

Kada se povežete sa SharePoint listom koja koristi neki tip podataka sa više vrednosti, Office Access 2007 će automatski kreirati i lokalno koristiti Access tip polja sa više vrednosti.

Kada izvezete Access tabelu u SharePoint listu, a Access tabela sadrži polje sa više vrednosti, tip tog polja će postati jedan od tipova polja sa više vrednosti koji su dostupni u sistemu Windows SharePoint Services. Slično tome, kada premestite Access bazu podataka na SharePoint lokaciju, a baza podataka sadrži Access tabele u kojima se nalaze polja sa više vrednosti, tip svakog od tih polja sa više vrednosti će postati jedan od tipova polja sa više vrednosti sistema Windows SharePoint Services.

Vrh stranice

Kada koristiti polje sa više vrednosti?

Treba da razmislite o kreiranju polja sa više vrednosti kada želite da:

 • Uskladištite izbor više vrednosti sa liste izbora, a ta lista izbora je relativno mala.

  Polje sa više vrednosti ćete kreirati u programu Office Access 2007 pomoću čarobnjaka za pronalaženje u prikazu dizajna tabele.

 • Izvezete Access tabelu na SharePoint lokaciju tako da ona koristi izbor sa više vrednosti ili polja za pronalaženje dostupna u sistemu Windows SharePoint Services.

  Polje sa više vrednosti ćete kreirati u programu Office Access 2007 pomoću čarobnjaka za pronalaženje prikazu dizajna tabele. Zatim ćete tabelu izvesti na SharePoint listu.

 • Premestite Access bazu podataka na SharePoint lokaciju tako da ona koristi izbor sa više vrednosti ili polja za pronalaženje dostupna u sistemu Windows SharePoint Services.

  Polje sa više vrednosti ćete kreirati u programu Office Access 2007 pomoću čarobnjaka za pronalaženje u prikazu dizajna tabele. Zatim ćete kliknuti na komandu Premesti u SharePoint na kartici Spoljni podaci.

 • Izvršite povezivanje sa SharePoint listom koja sadrži polje sa više vrednosti „Izbor“ ili polje za pronalaženje sa više vrednosti.

  Office Access 2007 polje sa više vrednosti će biti automatski kreirano i mapirano u Windows SharePoint Services polje kada kreirate povezanu tabelu.

Pored prethodnih slučajeva, možda ćete želeti da koristite polje sa više vrednosti i u slučaju da ste poprilično sigurni da vaša baza podataka neće kasnije biti premeštena na Microsoft SQL Server. Office Access 2007 polje sa više vrednosti će na SQL serveru biti unapređeno u memo (ntext) polje koje sadrži razgraničeni skup vrednosti. Može biti potrebno dodatno dizajniranje i posao konvertovanja pošto SQL Server ne podržava tip podataka sa više vrednosti koji oblikuje relaciju „više-prema-više“.

Vrh stranice

Kako kreirati polje sa više vrednosti?

Kada otvorite tabelu, ona se otvara u prikazu lista sa podacima. Kolonu za pronalaženje sa više vrednosti možete da dodate tako što ćete na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknuti na dugme Kolona za pronalaženje. Ovim postupkom se pokreće čarobnjak za pronalaženje koji vas vodi kroz proces kreiranja kolone za pronalaženje.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu u kojoj želite da kreirate kolonu za pronalaženje da biste je otvorili.

 4. Na kartici List sa podacima, u grupi Polja i kolone kliknite na dugme Kolona za pronalaženje.

  Slika trake programa Access

  Pojaviće se čarobnjak za pronalaženje.

  Stranica čarobnjaka za pronalaženje na kojoj birate tabelu/upit ili listu vrednosti

 5. U prvom dijalogu čarobnjaka za pronalaženje morate da odlučite da li želite da kolona za pronalaženje bude kreirana na osnovu vrednosti u tabeli ili upitu, odnosno na osnovu liste vrednosti koju ćete upisati.

  Najčešći tip kolone za pronalaženje sa više vrednosti je onaj koji prikazuje vrednosti koje su pronađene u povezanoj tabeli ili upitu.

 6. Da biste saznali kako da dovršite čarobnjak za pronalaženje, pogledajte članak Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje. Za detaljnije informacije o tome kako da kreirate polje, pogledajte članak Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Vrh stranice

Korišćenje čarobnjaka za pronalaženje

Čarobnjak za pronalaženje će se pokrenuti u sledećim situacijama: kada kreirate kolonu za pronalaženje u prikazu lista sa podacima, kada polje iz okna „Lista polja“ prevučete u tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima, kao i kada u koloni „Tip podataka“ odaberete stavku „Čarobnjak za pronalaženje“ u prikazu dizajna. Čarobnjak će vas voditi kroz korake potrebne za kreiranje kolone za pronalaženje i automatski će podesiti odgovarajuća svojstva polja koja se podudaraju sa vašim izborom. Čarobnjak će takođe kreirati relacije između tabela i indekse tabela tamo gde je to potrebno za podržavanje kolone za pronalaženje.

Kada se čarobnjak prikaže, neophodno je da odlučite da li želite da se kolona za pronalaženje zasniva na tabeli ili upitu, odnosno na listi vrednosti koje ćete uneti. Ako je baza podataka ispravno dizajnirana i informacije podeljene u tabele na osnovu tema, u većini slučajeva ćete želeti da odaberete tabelu ili upit kao izvor kolone za pronalaženje.

 • Kreiranje pronalaženja sa više vrednosti na osnovu tabele ili upita

  Kada polje prevučete iz okna „Lista polja“ da biste kreirali polje sa više vrednosti, prva dva koraka u sledećoj proceduri biće automatski izvršena, tako da započinjete treći korak.

  1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite opciju Želim da kolona za pronalaženje pronađe vrednosti u tabeli ili upitu, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. U oknu izaberite tabelu ili upit, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  3. U oknu Dostupna polja izaberite polje koje želite da uključite u pronalaženje.

  4. Kliknite na dugme „veće od“ (>) da biste polje koje ste izabrali premestili u okno Izabrana polja.

  5. Ponavljajte prethodna dva koraka dok u oknu Izabrana polja ne budu prikazana sva polja koje želite da uključite u pronalaženje. Nakon toga kliknite na dugme Dalje.

  6. Opcionalno, izaberite jedno od četiri polja po kojima želite da sortirate stavke za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje. Kliknite na dugme Rastući redosled da biste se prebacili sa sortiranja stavki za pronalaženje po rastućem redosledu na sortiranje stavki za pronalaženje po opadajućem redosledu. Imajte u vidu da će ime dugmeta da se prebaci u Opadajući redosled. Ponovo kliknite na dugme da biste se prebacili nazad na rastući redosled. Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  7. Ako je neophodno, podesite širinu kolona u polju za pronalaženje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  8. Pod stavkom Želite li da uskladištite više vrednosti za ovo pronalaženje? potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti.

   Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

  9. Kliknite na dugme Završi.

   Kada kliknete na dugme „Završi“, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koji ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje.

  10. Da biste sačuvali tabelu, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 • Kreiranje pronalaženja sa više vrednosti na osnovu unetih vrednosti

  1. U čarobnjaku za pronalaženje izaberite opciju Ja ću upisati vrednosti koje želim, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. Unesite željeni broj kolona. Zatim otkucajte svaku vrednost. Da biste premestili u sledeću kolonu ili red, pritisnite taster TAB.

  3. Kada završite sa unosom vrednosti, kliknite na dugme Dalje.

  4. Ako ste naveli više od jedne kolone u koraku 2, morate da odaberete koju kolonu koju ćete koristiti za jedinstveno da identifikuje svaku vrednost. U okviru Dostupna polja kliknite dvaput na kolonu koju želite da koristite za jedinstveno da identifikuje svaku vrednost.

   Napomena: Ovaj korak se ne pojavljuje ako niste naveli više kolona u 2. koraku.

  5. U čarobnjaku za pronalaženje upišite oznaku za kolonu za pronalaženje.

  6. Pod stavkom Želite li da uskladištite više vrednosti za ovo pronalaženje? potvrdite izbor Dozvoli više vrednosti.

   Napomena: Izbor u ovom polju za potvrdu mora da bude potvrđen da bi skladištenje više vrednosti bilo omogućeno.

  7. Kliknite na dugme Završi.

   Kada kliknete na dugme „Završi“, kreiraće se kolona za pronalaženje sa svojstvima polja koja su postavljena na osnovu izbora koji ste napravili u čarobnjaku za pronalaženje.

  8. Da biste sačuvali tabelu, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Nakon kreiranja polja sa više vrednosti, ono će se pojaviti u vidu padajuće liste sa poljima za potvrdu kada tabelu prikažete u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Menjanje dizajna polja sa više vrednosti

Za informacije o tome kako da izmenite dizajn sa više vrednosti polja, potražite u članku Dodavanje ili menjanje kolone za pronalaženje koja omogućava skladištenje više vrednosti.

Vrh stranice

Kako koristiti polje sa više vrednosti u upitu?

Kada u upitu koristite polje sa više vrednosti, morate da odlučite da li želite da preuzmete kompletno polje sa više vrednosti koje sadrži sve vrednosti razdvojene zarezima ili poseban red za svaku vrednost. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu „Sporne stavke“ koja sadrži polje „Dodeljeno“ koje koristite da biste dodeljivali probleme zaposlenima. Upit koji sadrži polje „Dodeljeno“ možete da kreirate na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 4. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite tabelu (u ovom primeru, „Sporne stavke“) koja sadrži polje sa više vrednosti, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 5. Kliknite na dugme Zatvori.

 6. Polja koja želite da koristite prevucite u koordinatnu mrežu upita. U ovom primeru, u koordinatnu mrežu upita prevucite polje „Naslov“ i polje sa više vrednosti nazvano „Dodeljeno“.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Rezultat upita će izgledati nalik ovome, sa jednom kolonom koja prikazuje naslov problema i drugom kolonom koja prikazuje polje sa više vrednosti:

Rezultat upita koji prikazuje polja „Naslov“ i „Dodeljeno“


Pretpostavimo da želite da vidite prošireno polje sa više vrednosti „Dodeljeno“ tako da svaka vrednost polja „Dodeljeno“ bude prikazana u posebnom redu. Da biste to uradili, potrebno je da odredite svojstvo Vrednost dodavanjem niske „.Vrednost“ u polje „Dodeljeno“ u redu Polje, kao što je prikazano ovde u koordinatnoj mreži upita:

Koordinatna mreža upita koja prikazuje polja „Naslov“ i „Dodeljeno.Value“

Kada odredite polje Dodeljeno u redu Polje, Access će prikazati sve vrednosti u polju sa više vrednosti u samo jednom redu prilikom pokretanja upita. Međutim, kada koristite svojstvo Value kao u polju Dodeljeno.Value, Access će prikazati polje sa više vrednosti u proširenom obliku tako da se svaka vrednost pojavi u posebnom redu. Upit možete da kreirate da biste prikazali pojedinačne vrednosti na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Slika trake programa Access

 4. U dijalogu Prikazivanje tabele izaberite tabelu (u ovom primeru, „Sporne stavke“) koja sadrži polje sa više vrednosti, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 5. Kliknite na dugme Zatvori.

 6. Polja koja želite da koristite (u ovom primeru polje sa više vrednosti nazvano je „Dodeljeno.Value“) prevucite u koordinatnu mrežu upita.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Rezultat upita će izgledati nalik ovome, sa jednom kolonom koja prikazuje naslov problema i drugom kolonom koja prikazuje polje „Dodeljeno.Value“:

Rezultat upita koji prikazuje polje „Naslov“ i pojedinačne vrednosti polja „Dodeljeno“

Više informacija o korišćenju polja sa više vrednosti u upitima potražite u članku Korišćenje polja sa više vrednosti u upitima.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×