Vodič za korisnički interfejs programa Access

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak opisuje elemente korisničkog interfejsa programa Access i obezbeđuje veze ka više informacija o ovim elemente i kako da prilagodite vaš utisak pri radu.

U ovom članku:

Pregled

Prikazu "Backstage"

Traka

Okno za navigaciju

Dokumenti na karticama

Statusna traka

Mini toolbar

Pregled

Tri glavne komponente Access korisničkog interfejsa programa su:

 • Na traci    je traka od kartice na vrhu prozora programa koja sadrži grupe komandi.

 • Prikazu "Backstage"    je kolekcija komandi koje vidite na kartici " datoteka " na traci.

 • Okno za navigaciju    je okno sa leve strane prozora programa Access koji vam omogućava da radite sa objektima baze podataka. 

Ova tri elementa pružaju okruženje u kojem možete da kreirate i koristite baze podataka.

Traka

Traka je osnovna zamena za menije i trake sa alatkama. Prvenstveno sastoji se od kartice koje imaju grupe dugmadi.

Traka ima glavne kartice koje grupisali srodni često koriste komande, kontekstualne kartice koje se pojavljuju samo kada ih, možete koristiti i na priručnu traku, mala traka sa alatkama koje možete da prilagodite sa vaše omiljene komande.

Na karticama trake neke od dugmadi navesti galerije izbore, dok drugi za pokretanje komande.

Prikazu "Backstage"

U prikaz Backstage sadrži komande i informacije koje se odnose na celu bazu podataka, kao što su sažimanja i popravljanja, kao i komande koje su u meniju datoteka u starijim verzijama, kao što je Štampanje.

Okno za navigaciju

U oknu za navigaciju pomaže da organizujete objekte baze podataka i je glavni sredstva za otvaranje ili menjanjem dizajna objekta baze podataka.

U oknu za navigaciju je organizovan po kategorijama i grupama. Možete da odaberete različite organizacije opcije, a možete da kreirate šemu prilagođene organizacije u oknu za navigaciju. Podrazumevano, novu bazu podataka koristi tip objekta kategoriju, koja ima grupe koje odgovaraju različitih vrsta objekta baze podataka. Tip objekta kategorije organizuje baze podataka prikazuje objekte na sličan način za podrazumevanu prozor baze podataka iz starijih verzija.

Možete da smanjite okno za navigaciju, takođe možete da sakrijete, a ne nejasne u oknu za navigaciju tako što ćete otvoriti objekata baze podataka ispred njega.

Prikazu "Backstage"

U prikaz Backstage zauzima karticu " datoteka " na traci i sadrži veliki broj komande. U prikaz Backstage takođe sadrži druge komande koje se odnose na datoteku celu bazu podataka. Kada otvorite Access ali ne otvorite bazu podataka (npr, otvorite Access iz Windows Start menija), videćete prikazu "Backstage".

U prikazu "Backstage", možete da kreirate novu bazu podataka, otvorite postojeću bazu podataka i izvršavanje velikog broja zadataka održavanja datoteka i baze podataka.

Kreirajte novu praznu bazu podataka

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili prečice.

  Pojavljuje se u prikaz Backstage.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreiranje nove Veb baze podataka

   1. U okviru dostupni predlošci, kliknite na praznu Veb bazu podataka.

   2. Sa desne strane, u okviru praznu Veb bazu podataka, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku baze podataka ili koristite ono koje je navedeno.

   3. Kliknite na dugme Kreiraj.

    Kreira novu bazu podataka i otvoriće se nova tabela u prikazu lista sa podacima.

  • Kreiranje nove baze podataka na radnoj površini

   1. U okviru dostupni predlošciizaberite stavku prazna baza podataka.

   2. Sa desne strane, u okviru prazna baza podataka, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku baze podataka ili koristite ono koje je navedeno.

   3. Kliknite na dugme Kreiraj.

    Kreira novu bazu podataka i otvoriće se nova tabela u prikazu lista sa podacima.

Access pruža više predložaka sa proizvodom, a možete da preuzmete još sa lokacije Office.com. Access predloška je unapred dizajniranu bazu podataka zajedno sa profesionalno dizajniranih tabela, obrazaca i izveštaja. Obrasci vam veliku prednost kada kreirate novu bazu podataka.

Kreiranje nove baze podataka na osnovu uzorka predloška

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili prečice.

  Pojavljuje se u prikaz Backstage.

 2. Izaberite stavku uzorci predložaka, a zatim Pregledajte dostupne predloške.

 3. Kada pronađete željeni predložak koji želite da koristite, kliknite na tom predlošku.

 4. Sa desne strane, u polju ime datoteke otkucajte ime datoteke ili koristite ono koje je navedeno.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira novu bazu podataka na osnovu predloška i otvoriti je.

Možete da preuzmete dodatne Access predložaka sa lokacije office.com direktno iz prikaza Backstage.

Kreiranje nove baze podataka od predloška lokacije Office.com

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili prečice.

  Pojavljuje se u prikaz Backstage.

 2. U okviru Office.com predlošci oknu, izaberite kategoriju, a zatim, kada se predlošci u toj kategoriji pojave, kliknite na predložak.

  Napomena: Možete tražiti predložak tako što ćete koristiti dato polje za pretragu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke ili koristite ono koje je navedeno.

 4. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).

  Access automatski preuzima predložak, kreira novu bazu podataka na osnovu predloška, skladišti je u fascikli dokumenti (na primer, "Moji dokumenti") i otvara bazu podataka.

Kada otvorite (ili kreirate i otvorite) bazu podataka, Access će dodati ime datoteke i lokaciju baze podataka unutrašnju listu nedavno korišćenih dokumenata. Ova lista se prikazuje na kartici " nedavno " u prikazu "Backstage", tako da lako možete da otvorite nedavno korišćene baze podataka.

Otvaranje nedavno korišćene baze podataka

 1. Pokrenite Access.

 2. U prikazu "Backstage", kliknite na vezu nedavno, a zatim kliknite na dugme bazu podataka koju želite da otvorite.

  Access će otvoriti bazu podataka.

Otvorite bazu podataka iz prikaza Backstage

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite karticu datoteka , a zatim kliknite na dugme Otvori. Kada se pojavi dijalog Otvaranje , pronađite i izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Otvara se bazu podataka.

Vrh stranice

Traka

Traka predstavlja glavnu zamenu za menije i trake sa alatkama i obezbeđuje osnovni interfejs za komande u programu Access. Jedna od glavnih prednosti trake je da objedinjuje, na jednom mestu, te zadatke ili mesta unosa koja koristi se za zahtevaju meniji, trake sa alatkama, okna zadataka i druge komponente korisničkog Interfejsa za prikaz. Ovako možete imati jedno mesto na kome treba tražiti komande, umesto mnoštva mesta.

Kada otvorite bazu podataka, traka se pojavljuje na vrhu glavnog prozora programa Access u kojoj su prikazane komande u aktivnoj kartici sa komandama programa.

Traka programa Access

Glavna traka sadrži niz kartica koje sadrže komande. U programu Access, osnovne kartice sa komandama su datoteke, Home, Kreirajte, Spoljne podatkei Alatke baze podataka. Svaka kartica sadrži grupe srodnih komandi, a ove grupe prikazuju neke elemenata dodatni novi korisnički Interfejs, kao što su galerije, što je novi tip kontrole za izbore vizuelno.

Komande koje su dostupne na traci se odraziti trenutno aktivni objekat. Na primer, ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima, a na kartici Kreiranje , u grupi Obrasci kliknete na dugme obrazac Access kreira u obrascu, na osnovu aktivne tabele. To jest, ime aktivnog tabele biće uneta u svojstvo izvor zapisa za novi obrazac. Pored toga, neke kartice na traci se pojaviti samo u određenim kontekstima. Na primer, na kartici Dizajn se pojavljuje samo kada imate objekta, otvorite u prikazu dizajna.

Možete da koristite tasterske prečice sa trakom. Sve tasterske prečice iz starije verzije programa Access da nastavim rad. Sistemu za pristup sa tastature zamenjuje prečice menija iz prethodnih verzija programa Access. Ovaj sistem koristi male indikatore sa jednim slovom ili kombinacijom slova koje se pojavljuju na traci kada pritisnete taster ALT. Ovih indikatora Prikaži koja tasterska prečica kontrole ispod.

Kada izaberete komandu karticu, možete da pregledate komande koje su dostupne u okviru kartice.

Izaberite kartice sa komandama

 1. Pokrenite Access.

 2. Kliknite na željenu karticu.

-ili-

 1. Pokrenite Access.

 2. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Saveti za tastaturu se pojavljuju.

 3. Pritisnite tastere prikazane u Savetu za tastaturu na ili na kartici komandu koju želite.

Komandu možete da izvršite na mnogo različitih načina. Najbrži i najdirektniji put jeste da koristite tastersku prečicu povezan sa komandu.

Više informacija o tasterskim prečicama potražite u članku tasterske prečice za Access.

Izvršavanje komande

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite odgovarajuću karticu za komandu. Sledeća tabela prikazuje karakteristične kartice i komande koje su dostupne na svakoj kartici. Kartice i dostupne komande menjaju se u zavisnosti od toga šta radite.

Kartica sa komandama

Uobičajene stvari koje možete uraditi

Početak

Izaberite drugačiji prikaz.

Kopirajte i nalepite iz ostave.

Podešavanje karakteristika aktuelnog fonta.

Podešavanje poravnavanja aktuelnog fonta.

Primena oblikovanja obogaćenog teksta na memo polja.

Rad sa zapisima (osvežite, novo, čuvanje "," Izbriši "," ukupne vrednosti "," Pravopis ", više).

Sortiranje i filtriranje zapisa.

Pronalaženje zapisa.

Pravljenje

Kreirajte novu praznu tabelu.

Kreiranje nove tabele na osnovu predloška tabele.

Kreiranje liste na SharePoint lokaciji i tabele u trenutnoj bazi podataka koja se povezuje sa novokreirani liste.

Kreirajte novu praznu tabelu u prikazu dizajna.

Kreiranje novog obrasca na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreiranje nove izvedene tabele ili grafikona.

Kreirajte novi izveštaj na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreirajte novi upit, makroa, modula ili modul klase.

Spoljni podaci

Uvoz ili veza sa spoljnim podacima.

Izvoz podataka.

Prikupljanje i ažuriranje podataka putem e-pošte.

Kreiranje sačuvanih uvoza i sačuvanih izvoza.

Pokretanje Menadžera za povezane tabele.

Alatke baze podataka

Premeštanje nekih ili svih delova baze podataka u novu ili postojeću SharePoint lokaciju.

Pokretanje programa Visual Basic editor ili pokretanje makroa.

Kreiranje i prikazivanje relacija između tabela.

Prikaži/sakrij zavisni elementi objekta.

Pokrenite dokumentovanje baze podataka ili analiziranje performansi.

Premeštanje podataka u Microsoft SQL Server ili bazu podataka programa Access (samo tabele).

Upravljanje programskim dodacima za pristup.

Kreiranje ili uređivanje u modulu Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknite na kontrolu koja predstavlja komandu. Alternativno, ako znate tastersku prečicu za komandu iz starije verzije programa Access, unesite tastersku prečicu na tastaturi.

  -ili-

  Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Tasterske prečice se pojavljuju.

  Pritisnite tastere prikazane u Savetu za tastaturu povezan sa komandu koju želite.

Kontekstualne kartice

Pored standardne kartice, Access takođe ima kontekstualne kartice. U zavisnosti od konteksta (to jest, koji objekta sa kojim radite, i to radite), kontekstualna kartica može se pojavljuju pored standardne kartice.

Kontekstualne kartice

Aktiviranje kontekstualna kartica

 • Kliknite na dugme kontekstualna kartica.

-ili-

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Tasterske prečice se pojavljuju.

 2. Pritisnite tastere prikazane u slovna prečica koje se pojavljuje na ili najbliži kontekstualna kartica.

Kontekstualne kartice sadrže komande i funkcije koje su vam potrebne da biste radili u određenim konteksta. Na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, kontekstualne kartice sadrže komande koje se primenjuju samo kada radite sa tabelom u tom prikazu. Na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, kontekstualna kartica koja se zove Dizajn se pojavljuje pored karticu Alatke za više opcija . Kada kliknete na kartici " Dizajn ", na traci prikazuje dostupne komande vam samo kada je objekat u prikazu dizajna.

Galerije    

Na traci takođe koristi vrstu kontrole koja se zove galerije. Kontrola galerije je dizajniran da usmerite svoju pažnju o dobijanju željenih rezultata. Umesto da prikazuje samo komande, Kontrola galerije prikazuje rezultat korišćenja ovih komandi. Ideja je da obezbedite vizuelne način na koji možete da pregledate i pogledajte šta Access 2010 da uradite, sa fokusom na rezultate, umesto da usredsređivanja isključivo na same komande.

Galerija margina

Galerije imati različite oblike i veličine. Postoji raspored koordinatne mreže, prikaz menija koji padne i čak i na traci raspored koji postavlja sadržaj same galerije na traci.

Skrivanje trake

Ponekad, možda je potrebno više prostora za posvetite vašem radnom prostoru. Zbog toga, na traci se mogu skupiti tako da samo traku pomoću komande kartice ostaje. Da biste sakrili na traci, kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama. Ponovo da ga prikažete, ponovo kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama.

Skrivanje i vraćanje u prethodno stanje na traci

 1. Kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama (aktivna kartica je istaknuta kartica).

 2. Kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama ponovo da se vratite na traci.

Priručnu traku (QAT)

Priručna traka je susedne traku koja omogućava pristup jednim klikom miša komandi trake sa alatkama. Podrazumevani skup komandi uključuju Čuvanje, opozivi Ponavljanje, a možete prilagoditi na priručnu traku da biste uključili druge komande koje često koristite. Takođe možete da izmenite položaj priručne trake i promenite je iz podrazumevane veličine u velika veličina. Priručna traka se pojavljuje pored komande kartice na traci. Kada se prebacite na veliku veličinu, na traci sa alatkama se pojavljuje ispod trake i proširiti na punu širinu.

Priručna traka

Prilagođavanje priručne trake

 1. Kliknite na krajnje desne strelicu padajućeg menija na traci sa alatkama.

 2. U okviru Prilagodi priručnu traku, izaberite komandu koju želite da dodate, a završite.

  Ili, ako komandu nije naveden, kliknite na dugme Još komandii pređite na sledeći korak ove procedure.

 3. U dijalogu Access opcije izaberite jednu ili više komandi koje želite da dodate i zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste uklonili komande, Istaknite ga na listi sa desne strane, a zatim kliknite na dugme Ukloni. Alternativno, dvaput kliknite na komandu sa liste.

 5. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Vrh stranice

Okno za navigaciju

Kada otvorite bazu podataka ili kreirajte novi, imena objekata baze podataka se pojavljuju u oknu za navigaciju. Objekti baze podataka obuhvataju tabele, obrasce, izveštaje, stranice, makroe i module.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Da biste otvorili objekta baze podataka ili primenili komandu na objekat baze podataka, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku u kontekstualnom meniju. Komande u kontekstualnom meniju se razlikuju u odnosu na tip objekta.

Otvorite objekat baze podataka, kao što su tabele, obrasca ili izveštaja

 • U oknu za navigaciju dvaput kliknite na objekat.

  -ili-

  U oknu za navigaciju izaberite objekat i pritisnite taster ENTER.

  -ili-

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Imajte na umu da možete da podesite opciju za otvaranje objekata jednim klikom u dijalogu Opcije za navigaciju .

U oknu za navigaciju, objekti baze podataka u kategorije i kategorije sadrže grupe. Neke kategorije su unapred definisane, a možete da kreirate prilagođene grupe.

U oknu za navigaciju se podrazumevano pojavljuje kada otvorite bazu podataka, uključujući baze podataka kreirane u prethodnim verzijama programa Access. U oknu za navigaciju možete da sprečite da podrazumevano pojavljivanje postavljanjem programske opcije. Sledeći skup koraka objašnjava kako da preduzmete radnju.

Da biste prikazali ili sakrili okno za navigaciju    

 • Kliknite na dugme u gornjem desnom uglu okna za navigaciju ( Shutter bar open/close button for Navigation Pane in Access ) ili pritisnite taster F11.

Sprečite Podrazumevano pojavljivanje okna za navigaciju

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 2. U oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru za navigaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži okno za navigaciju , a zatim kliknite na dugme u redu.

Više informacija o oknu za navigaciju, potražite u članku Prikaz objekata i upravljanje njima pomoću okna za navigaciju.

Vrh stranice

Dokumenti na karticama

Za svakodnevni interaktivne upotrebu, možda ćete hteti u interfejsu sa karticama dokumenta. Možete da omogućite ili onemogućite dokumenti na karticama tako što ćete podesiti opcije programa Access (pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenta, u nastavku ovog članka). Međutim, ako promenite postavke dokumenata na karticama, morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da bi nove postavke stupile na snagu.

Objekat sa karticama u programu Access 2007

Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenta

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 2. U oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U odeljku Opcije za aplikaciju , u okviru Opcije prozora dokumenta, izaberite stavku Dokumenti na karticama.

 4. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži kartice dokumenata . Ako opozovete izbor u polju za potvrdu isključuje kartice dokumenata.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Prikaži kartice dokumenata postavka je postavka po bazi podataka. Morate je postaviti nezavisno za svaku bazu podataka.

  • Pošto ste promenili postavku Prikaži kartice dokumenata , morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da biste videli promene stupe na snagu.

  • Nove baze podataka kreirane pomoću programa Access podrazumevano prikazuje kartice dokumenata.

  • Baza podataka je kreirana pomoću prethodne verzije programa Access podrazumevano koristite preklopne prozore.

Vrh stranice

Statusna traka

Možete da prikažete statusnu traku na dnu prozora. Ovaj standardni element korisničkog Interfejsa i dalje biti na mesto na kom poruka o statusu, svojstvo predloge, indikatore toka i tako dalje. Na statusnoj traci takođe vodi na dve standardne funkcije koje takođe ćete videti na statusnoj traci programa drugim Office programima: Prebacivanje između prikaza/prozora i zumiranje.

Brzo možete da se prebacite na neki od dostupnih prikaza pomoću kontrole dostupne na statusnoj traci aktivni prozor. Ako prikazujete objekat koji podržava promenljivo zumiranje, možete da podesite nivo zumiranja za povećavanje ili smanjivanje pomoću klizača na statusnoj traci.

Na statusnoj traci može biti omogućavaju ili onemogućavaju u dijalogu Opcije programa Access .

Prikazivanje ili skrivanje statusne trake

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 2. U oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru Opcije za aplikaciju, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži statusnu traku . Ako opozovete izbor u polju za potvrdu isključuje prikaz na statusnoj traci.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Mini toolbar

Yyou da oblikujete tekst lakše tako što ćete koristiti na maloj traci sa alatkama. Kada izaberete tekst za oblikovanje, mala traka sa alatkama se automatski pojaviti iznad izabranog teksta. Ako premestite pokazivač miša bliže na maloj traci sa alatkama, postepeno se pojavljuje na maloj traci sa alatkama i možete ga koristiti da biste primenili podebljano, kurziv, veličina fonta, boju i tako dalje. Dok se pokazivač od na maloj traci sa alatkama, mala traka sa alatkama izbledi. Ako ne želite da koristite na maloj traci sa alatkama da biste primenili oblikovanje na izbor teksta, samo pomerite pokazivač miša nekoliko piksela dalje i na maloj traci sa alatkama nestaje.

Mini toolbar

Oblikovanje teksta pomoću mala traka sa alatkama

 1. Izaberite tekst za oblikovanje.

  Mala traka sa alatkama transparentno se pojavljuje iznad teksta.

 2. Primena oblikovanja tako što ćete koristiti na maloj traci sa alatkama.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×