Vodič za korisnički interfejs programa Access 2010

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Access 2010 sadrži korisnički interfejs koji uključuje značajne promene u odnosu na starije verzije, posebno u odnosu na verzije starije od verzije Access 2007. Dve glavne komponente korisničkog interfejsa – traka i okno za navigaciju – uvedeni su u programu Access 2007. Na traku je uneto nekoliko promena, a treća komponenta korisničkog interfejsa – prikaz „Microsoft Office Backstage“ – nova je u programu Access 2010.

Ovaj članak opisuje elemente korisničkog interfejsa programa Access 2010 i obezbeđuje veze ka dodatnim informacijama o ovim elementima i načinu na koji možete prilagoditi svoj utisak pri radu.

U ovom članku

Pregled

Prikazu "Backstage"

Na traci

Okno za navigaciju

Dokumenti na karticama

Statusna traka

Mala traka sa alatkama

Dobijanje pomoći

Pregled

Tri glavne komponente korisničkog interfejsa programa Access 2010 su sledeće:

 • Traka    predstavlja traku sa karticama na vrhu prozora programa koja sadrži grupe komandi.

 • Prikaz „Backstage“    je kolekcija komandi koje vidite na traci, na kartici Datoteka.

 • Okno za navigaciju    je okno sa leve strane prozora programa Access koje vam omogućava da radite sa objektima baze podataka. Okno za navigaciju je zamenilo prozor baze podataka iz programa Access 2007.

Ova tri elementa obezbeđuju okruženje u kojem možete kreirati i koristiti baze podataka.

Traka

Traka je osnovna zamena za menije i trake sa alatkama koji su se nalazili u verzijama starijim od verzije Access 2007. Ona se prvenstveno sastoji od kartica na kojima se nalaze grupe dugmadi.

Traka sadrži glavne kartice koje grupišu komande koje se često koriste, kontekstualne kartice koje se pojavljuju samo kada ih možete koristiti i priručnu traku, malu traku sa alatkama koju možete prilagoditi dodavanjem omiljenih komandi.

Neka dugmad na karticama trake obezbeđuju galeriju objekata, a neka pokreću komandu.

Prikaz „Backstage“

Prikaz „Backstage“ je novi u programu Access 2010. On sadrži komande i informacije koje se primenjuju na celu bazu podataka, kao što je komanda Sažmi i popravi, kao i komande koje su se u starijim verzijama nalazile u meniju Datoteka, na primer Odštampaj.

Okno za navigaciju

Okno za navigaciju vam pomaže da organizujete objekte baze podataka i predstavlja osnovno sredstvo za otvaranje i promenu dizajna objekata baze podataka. Okno za navigaciju je zamenilo prozor „Baza podataka“ koji se nalazio u verzijama programa Access starijim od verzije Access 2007.

Okno za navigaciju je organizovano po kategorijama i grupama. U mogućnosti ste da odaberete neku od raznih opcija organizacije, kao i da kreirate vlastitu organizacionu šemu u oknu za navigaciju. Nova baza podataka podrazumevano koristi kategoriju „Tip objekta“ sa grupama koje odgovaraju raznim vrstama objekata baze podataka. Kategorija „Tip objekta“ organizuje objekte baze podataka na sličan način kao podrazumevani prikaz „Prozor baze podataka“ iz starijih verzija.

Okno za navigaciju možete umanjiti, a možete ga i sakriti, ali ga ne možete zakloniti otvaranjem objekata baza podataka.

Prikaz „Backstage“

Prikaz „Backstage“ nalazi se na traci na kartici Datoteka i sadrži veliki broj komandi koje su se u starijim verzijama programa Access nalazile u meniju Datoteka. Prikaz „Backstage“ takođe sadrži ostale komande koje se primenjuju na celu datoteku baze podataka. Kada otvorite Access, ali ne i bazu podataka (npr. otvorite Access iz „Start“ menija operativnog sistema Windows), vidite prikaz „Backstage“.

Kartica „Novo“ u prikazu „Backstage“

U prikazu „Backstage“ možete kreirati novu bazu podataka, otvoriti postojeći bazu podataka, objaviti bazu podataka na Vebu pomoću sistema SharePoint Server i izvršiti veliki broj zadataka održavanja datoteka i baza podataka.

Kreiranje nove prazne baze podataka

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili pomoću prečice.

  Pojavljuje se prikaz „Backstage“.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kreiranje nove Veb baze podataka

   1. U okviru Dostupni predlošci kliknite na dugme Prazna Veb baza podataka.

   2. Sa desne strane, u okviru Prazna Veb baza podataka, u polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke baze podataka ili koristite ime koje je već uneto.

   3. Kliknite na dugme Kreiraj.

    Kreira se nova baza podataka i otvara se nova tabela u prikazu lista sa podacima.

  • Kreiranje nove baze podataka za računare

   1. U okviru Dostupni predlošci kliknite na dugme Prazna baza podataka.

   2. Sa desne strane, u okviru Prazna baza podataka, u polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke baze podataka ili koristite ime koje je već uneto.

   3. Kliknite na dugme Kreiraj.

    Kreira se nova baza podataka i otvara se nova tabela u prikazu lista sa podacima.

Access 2010 obezbeđuje niz predložaka u okviru samog proizvoda, a dodatne predloške možete preuzeti sa lokacije Office.com. Access predložak je unapred dizajnirana baza podataka zajedno sa tabelama, obrascima i izveštajima profesionalnog dizajna. Predlošci vam pružaju veliku prednost pri kreiranju nove baze podataka.

Kreiranje nove baze podataka na osnovu uzorka predloška

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili pomoću prečice.

  Pojavljuje se prikaz „Backstage“.

 2. Izaberite stavku Uzorci predložaka, a zatim pregledajte dostupne predloške.

 3. Kada pronađete predložak koji želite da koristite, kliknite na taj predložak.

 4. Sa desne strane, u polju „Ime datoteke“ otkucajte ime datoteke ili koristite ime koje je već uneto.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access kreira novu bazu podataka na osnovu predloška i otvara je.

Dodatne Access predloške možete preuzeti sa lokacije office.com direktno iz prikaza „Backstage“.

Kreiranje nove baze podataka na osnovu predloška sa lokacije Office.com

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili pomoću prečice.

  Pojavljuje se prikaz „Backstage“.

 2. U oknu Predlošci sa lokacije Office.com izaberite kategoriju, a zatim kliknite na predložak kada se pojave predlošci iz te kategorije.

  Napomena: Takođe možete potražiti predložak pomoću polja za pretragu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke ili koristite ime koje je već uneto.

 4. Kliknite na dugme Preuzmi.

  Access automatski preuzima predložak, kreira novu bazu podataka na osnovu tog predloška, skladišti je u fascikli sa dokumentima (na primer, u fascikli „Moji dokumenti“) i otvara je.

Kada otvorite (ili kreirate i otvorite) bazu podataka, Access dodaje ime datoteke i lokaciju baze podataka na internu listu nedavno korišćenih dokumenata. Ova lista se prikazuje na kartici Nedavno prikaza „Backstage“, tako da na jednostavan način možete da otvorite nedavno korišćene baze podataka.

Otvaranje nedavno korišćene baze podataka

 1. Pokrenite Access.

 2. U prikazu „Backstage“ izaberite stavku Nedavno, a zatim kliknite na bazu podataka koju želite da otvorite.

  Access otvara bazu podataka.

Otvaranje baze podataka iz prikaza „Backstage“

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Otvori. Kada se pojavi dijalog Otvaranje, potražite i izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Otvara se baza podataka.

Vrh stranice

Traka

Traka je osnovna zamena za menije i trake sa alatkama i obezbeđuje glavni interfejs za komande u programu Access 2010. Jedna od glavnih prednosti trake jeste to što na jednom mestu objedinjuje zadatke ili mesta unosa koja su ranije za prikazivanje zahtevala menije, trake sa alatkama, okna zadataka i druge komponente korisničkog interfejsa. Na ovaj način, umesto mnoštva mesta postoji jedno mesto na kome treba tražiti komande.

Kada otvorite bazu podataka, traka se pojavljuje na vrhu glavnog prozora programa Access i prikazuje komande na aktivnoj kartici sa komandama.

Traka programa Access

Traka sadrži niz kartica sa komandama. U programu Access 2010 osnovne kartice sa komandama su Datoteka, Početak, Kreiranje, Spoljni podaci i Alatke baze podataka. Svaka kartica sadrži grupe srodnih komandi, a ove grupe prikazuju neke od dodatnih elemenata novog korisničkog interfejsa kao što je galerija koja predstavlja novi tip kontrole za vizuelni prikaz opcija.

Komande koje su dostupne na traci odražavaju i trenutno aktivni objekat. Na primer, ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima, a vi na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknete na dugme Obrazac, Access kreira obrazac na osnovu aktivne tabele. To jest, ime aktivne tabele se unosi u svojstvo novog obrasca Izvor zapisa. Pored toga, neke kartice na traci pojavljuju se samo u određenim kontekstima. Na primer, kartica Dizajn pojavljuje se samo kada je neki objekat otvoren u prikazu dizajna.

U radu sa trakom možete da koristite tasterske prečice. Sve tasterske prečice iz starije verzije programa Access funkcionišu i dalje. Sistem za pristup sa tastature zamenjuje tasterske prečice menija iz starijih verzija programa Access. Ovaj sistem koristi male indikatore sa jednim slovom ili kombinacijom slova koji se pojavljuju na traci kada pritisnete taster ALT. Ovi indikatori ukazuju na to koja tasterska prečica aktivira kontrolu ispod nje.

Kada izaberete karticu sa komandama, možete pregledati komande dostupne na toj kartici.

Biranje kartice sa komandama

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite željenu karticu.

-ili-

 1. Pokrenite Access.

 2. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Pojavljuju se saveti za tastaturu.

 3. Pritisnite tastere prikazane u savetu za tastaturu koji se nalaze na željenoj kartici sa komandama ili najbliže njoj.

Komandu možete da izvršite na više različitih načina. Najbrži i najdirektniji put je korišćenje tasterske prečice koja je pridružena komandi. Ako znate tastersku prečicu koja je korišćena u starijoj verziji programa Access, ona bi trebalo da funkcioniše i u programu Access 2010.

Više informacija o tasterskim prečicama potražite u članku Tasterske prečice za Access.

Izvršavanje komande

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite karticu koja sadrži željenu komandi. Sledeća tabela prikazuje reprezentativan uzorak kartica i komandi koje su dostupne na svakoj kartici. Dostupne kartice i komande se menjanju u zavisnosti od toga šta radite.

Kartica sa komandama

Uobičajene radnje koje možete izvršiti

Početak

Izbor drugog prikaza.

Kopiranje i lepljenje iz ostave.

Podešavanje karakteristika trenutnog fonta.

Podešavanje poravnavanja trenutnog fonta.

Primena oblikovanja obogaćenog teksta na memo polje.

Rad sa zapisima (komande „Osveži“, „Novo“, „Sačuvaj“, „Izbriši“, „Ukupne vrednosti“, „Pravopis“, „Još“).

Sortiranje i filtriranje zapisa.

Pronalaženje zapisa.

Kreiranje

Kreiranje nove prazne tabele.

Kreiranje nove tabele na osnovu predloška tabele.

Kreiranje liste na SharePoint lokaciji i tabele u trenutnoj bazi podataka koja je povezana sa novokreiranom listom.

Kreiranje nove prazne tabele u prikazu dizajna.

Kreiranje novog obrasca na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreiranje nove izvedene tabele ili grafikona.

Kreiranje novog izveštaja na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreiranje novog upita, makroa, modula ili modula klase.

Spoljni podaci

Uvoz spoljnih podataka ili kreiranje veze ka njima.

Izvoz podataka.

Sakupljanje i ažuriranje podataka putem e-pošte.

Kreiranje sačuvanih uvoza i sačuvanih izvoza.

Pokretanje menadžera za povezane tabele.

Alatke baze podataka

Premeštanje nekih delova baze podataka ili cele baze podataka na novu ili postojeću SharePoint lokaciju.

Pokretanje programa Visual Basic Editor ili makroa.

Kreiranje i prikaz relacija između tabela.

Prikazivanje/skrivanje zavisnih elemenata objekta.

Pokretanje alatke „Dokumentovanja baze podataka“ ili analiziranje performansi.

Premeštanje podataka u Microsoft SQL Server ili u Access bazu podataka (samo tabele).

Upravljanje programskim dodacima za Access.

Kreiranje ili uređivanje Visual Basic for Applications (VBA) modula.

 1. Kliknite na kontrolu koja predstavlja komandu. Druga mogućnost je da na tastaturi pritisnete tastersku prečicu za komandu ako vam je poznata iz starije verzije programa Access.

  -ili-

  Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Pojavljuju se tasterske prečice.

  Pritisnite tastere prikazane u savetu za tastaturu koji su pridruženi željenoj komandi.

Kontekstualne kartice sa komandama

Pored standardnih kartica sa komandama, Access 2010 sadrži i kontekstualne kartice sa komandama. U zavisnosti od konteksta (tj. od objekta sa kojim radite i radnje koju vršite), uz standardne kartice sa komandama mogu se pojaviti i neke kontekstualne kartice sa komandama.

Kontekstualne kartice

Aktiviranje kontekstualne kartice sa komandama

 • Izaberite kontekstualnu karticu sa komandama.

-ili-

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Pojavljuju se tasterske prečice.

 2. Pritisnite tastere prikazane u okviru tasterske prečice koja se pojavljuje na kontekstualnoj kartici sa komandama ili najbliže njoj.

Kontekstualne kartice sa komandama sadrže komande i funkcije koje su vam potrebne za rad u određenom kontekstu. Na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, kontekstualne kartice sadrže komande koje se primenjuju samo kada radite sa tabelom u tom prikazu. Ili, na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, pojavljuje se kontekstualna kartica sa komandama pod imenom Dizajn pored kartice Napredne alatke. Kada izaberete karticu Dizajn, na traci se prikazuju komande koje su vam dostupne samo kada je objekat u prikazu dizajna.

Galerije   

Traka koristi i vrstu kontrole koja se zove galerija. Kontrola galerije je dizajnirana da biste vi usredsredili pažnju na ostvarivanje željenih rezultata. Umesto da prikazuje samo komande, kontrola galerije prikazuje rezultat korišćenja tih komandi. Smisao je da se obezbedi mogućnost vizuelnog pregledanja radnji koje Access 2010 može da izvrši, sa naglaskom na rezultate, a ne na same komande.

Galerija margina

Galerije mogu imati različite oblike i veličine. Postoji raspored koordinatne mreže, prikaz u vidu padajućeg menija, čak i raspored na traci koji sadržaj same galerije postavlja na traku.

Skrivanje trake

Ponekad vam može biti potrebno malo više radnog prostora. Iz tog razloga, traku možete skupiti tako da se zadrži samo traka koja sadrži kartice sa komandama. Da biste sakrili traku, kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama. Da biste je ponovo prikazali, ponovo kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama.

Skrivanje trake i vraćanje trake u prethodno stanje

 1. Kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama (aktivna kartica je istaknuta kartica).

 2. Ponovo kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama da biste traku vratili u prethodno stanje.

Priručna traka (QAT)

Priručna traka je traka sa alatkama pored trake koja omogućava pristup komandama pomoću jednog klika. Podrazumevani skup komandi obuhvata komande Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi radnju, a priručnu traku možete i prilagoditi da bi uključivala druge komande koje često koristite. Takođe možete izmeniti položaj trake sa alatkama i promeniti njenu veličinu sa podrazumevane male veličine na veliku. Mala traka sa alatkama se pojavljuje na traci pored kartica sa komandama. Kada se prebacite na veću veličinu, traka sa alatkama se pojavljuje ispod trake i razvija se na punu širinu.

Priručna traka

Prilagođavanje priručne trake

 1. Na traci sa alatkama kliknite na krajnju desnu strelicu padajućeg menija.

 2. U okviru Prilagođavanje priručne trake kliknite na komandu koju želite da dodate i završili ste.

  Ako komanda nije navedena, izaberite stavku Još komandi i pređite na sledeći korak ove procedure.

 3. U dijalogu Opcije programa Access izaberite komande koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste uklonili komandu, markirajte je na listi sa desne strane, a zatim kliknite na dugme Ukloni. Druga mogućnost je da na listi kliknite dvaput na komandu.

 5. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Vrh stranice

Okno za navigaciju

Kada otvorite bazu podataka ili kreirate novu, imena objekata baze podataka pojavljuju se u oknu za navigaciju. Objekti baze podataka obuhvataju tabele, obrasce, izveštaje, stranice, makroe i module. Okno za navigaciju zamenjuje prozor „Baza podataka“ koji je korišćen u starijim verzijama programa Access – ako ste u starijoj verziji koristili prozor „Baza podataka“ za izvršavanje nekog zadatka, sada taj zadatak izvršavate pomoću okna za navigaciju. Na primer, ako želite da dodate red u tabelu u prikazu lista sa podacima, tu tabelu otvarate iz okna za navigaciju.

Napomena: Okno za navigaciju nije dostupno u Veb pregledaču. Da biste okno za navigaciju koristili u Veb bazi podataka, prvo tu bazu podataka morate da otvorite pomoću programa Access.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Da biste otvorili objekat baze podataka ili primenili komandu na objekat baze podataka, kliknite desnim tasterom miša na objekat i u kontekstualnom meniju izaberite stavku. Komande u kontekstualnom meniju se razlikuju u zavisnosti od tipa objekta.

Otvaranje objekta baze podataka, kao što je tabela, obrazac ili izveštaj

 • U oknu za navigaciju kliknite dvaput na objekat.

  -ili-

  U oknu za navigaciju izaberite objekat, a zatim pritisnite taster ENTER.

  -ili-

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku „Otvori“.

Imajte u vidu da u dijalogu Opcije za navigaciju možete postaviti opciju za otvaranje objekata jednim klikom.

U oknu za navigaciju objekti baze podataka su podeljeni na kategorije, dok kategorije sadrže grupe. Neke kategorije su unapred definisane, a možete kreirati i vlastite prilagođene grupe.

Okno za navigaciju se podrazumevano pojavljuje kada otvorite bazu podataka, što se odnosi i na baze podataka kreirane u starijim verzijama programa Access. Podrazumevano pojavljivanje okna za navigaciju možete da sprečite postavljanjem programske opcije. Sledeći skup koraka objašnjava kako da preduzmete sve ove radnje.

Da biste prikazali ili sakrili okno za navigaciju   

 • Kliknite na dugme u gornjem desnom uglu okna za navigaciju ( Otvaranje/zatvaranje preklopne trake za okno za navigaciju u programu Access ) ili pritisnite taster F11.

Sprečavanje podrazumevanog pojavljivanja okna za navigaciju

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Opcije programa Access.

 2. U levom oknu izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 3. U okviru Navigacija opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži okno za navigaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Više informacija o oknu za navigaciju, potražite u članku Korišćenje i organizovanje objekata baze podataka u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Dokumenti na karticama

Počevši od Office Access 2007 možete da prikažete objekte baze podataka u dokumenti na karticama umesto preklopni prozori. Za svakodnevni interaktivne upotrebu, možda ćete hteti u interfejsu sa karticama dokumenta. Možete da omogućite ili onemogućite dokumenti na karticama tako što ćete podesiti opcije programa Access (pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenta, u nastavku ovog članka). Međutim, ako promenite postavke dokumenata na karticama, morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da bi nove postavke stupile na snagu.

Objekat sa karticama u programu Access 2007

Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenata

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Opcije programa Access.

 2. U levom oknu izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 3. U odeljku Opcije aplikacije, u okviru Opcije prozora dokumenata izaberite opciju Dokumenti na karticama.

 4. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži kartice dokumenata. Opozivanje izbora u polju za potvrdu isključuje kartice dokumenata.

 5. Kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Postavka Prikaži kartice dokumenata je postavka baze podataka. Morate je postaviti nezavisno za svaku bazu podataka.

  • Kada promenite postavku Prikaži kartice dokumenata, morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da bi promena stupila na snagu.

  • Nove baze podataka kreirane pomoću programa Access 2007 ili Access 2010 podrazumevano prikazuju kartice dokumenata.

  • Baze podataka kreirane pomoću starije verzije programa Access podrazumevano koriste prozore koji se preklapaju.

Vrh stranice

Statusna traka

Kao i kod starijih verzija programa Access, u programu Access 2010 možete da prikažete statusnu traku na dnu prozora. Ovaj standardni element korisničkog interfejsa i dalje predstavlja mesto na kom možete pronaći statusne poruke, savete o svojstvima, indikatore toka itd. U programu Access 2010 statusna traka je preuzela dve standardne funkcije koje ćete videti i na statusnoj traci drugih Office 2010 programa: prebacivanje sa jednog na drugi prikaz/prozor i zum.

Aktivni prozor možete brzo da prebacujete sa jednog na drugi dostupni prikaz pomoću kontrola na statusnoj traci. Ako je prikazan objekat koji podržava promenljivo zumiranje, nivo zumiranja možete da prilagodite za uvećanje ili umanjenje pomoću klizača na statusnoj traci.

Statusna traka može da se omogući ili onemogući u dijalogu Opcije programa Access.

Prikazivanje ili skrivanje statusne trake

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Opcije programa Access.

 2. U levom oknu izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 3. U okviru Opcije aplikacije potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži statusnu traku. Opoziv izbora u ovom polju za potvrdu isključuje prikaz statusne trake.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Mala traka sa alatkama

Oblikovanje teksta je u verzijama programa Access starijim od verzije Access 2007 često zahtevalo korišćenje menija ili prikazivanje trake sa alatkama Oblikovanje. U programu Access 2010 tekst možete oblikovati na jednostavniji način pomoću male trake sa alatkama. Kada izaberete tekst za oblikovanje, mala traka sa alatkama se automatski pojavljuje iznad izabranog teksta. Ako pokazivač miša približite maloj traci sa alatkama, njena vidljivost se povećava i možete je koristiti da biste primenili podebljani tekst, kurziv, veličinu fonta, boju itd. Kako udaljavate pokazivač od male trake sa alatkama, ona bledi. Ako ne želite da koristite malu traku sa alatkama da biste primenili oblikovanje izabranog teksta, samo udaljite pokazivač miša za nekoliko piksela i mala traka sa alatkama nestaje.

Mala traka sa alatkama

Oblikovanje teksta pomoću male trake sa alatkama

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete.

  Pojavljuje se providna mala traka sa alatkama iznad teksta.

 2. Primenite oblikovanje pomoću male trake sa alatkama.

Vrh stranice

Dobijanje pomoći

Kada imate neko pitanje, možete dobiti pomoć tako što ćete pritisnuti taster F1 ili kliknuti na ikonu znaka pitanja sa desne strane trake.

Mesto unosa za pomoć

Pomoć možete pronaći i u prikazu „Backstage“:

 • Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Pomoć.

  U prikazu „Backstage“ pojavljuje se lista resursa za pomoć.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×