Vodič za korisnički interfejs programa Access 2007

Važno: Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o novom korisničkom interfejsu (UI) programa Microsoft Office Access 2007. Novi korisnički interfejs predstavlja rezultat opsežnih istraživanja i testiranja upotrebljivosti, a dizajniran je tako da olakša pronalaženje komandi koje su vam potrebne.

Naučićete osnove o novim elementima korisničkog interfejsa – šta oni predstavljaju i kako da ih koristite. Takođe ćete naučiti kako da omogućite dokumente na karticama u bazi podataka, kao i kako da se krećete između novih objekata interfejsa.

U ovom članku

Pregled

Prvi koraci u programu Microsoft Office Access

Na traci

Okno za navigaciju

Dokumenti na karticama

Statusna traka

Mala traka sa alatkama

Dobijanje pomoći

Pregled

Novi korisnički interfejs programa Office Access 2007 sadrži brojne elemente koji određuju način rada sa programom. Novi elementi su odabrani kako bi vam pomogli u ovladavanju programom Access, kao i u bržem pronalaženju komandi koje su vam potrebne. Novi dizajn takođe olakšava otkrivanje funkcija koje bi inače ostale skrivene ispod slojeva traka sa alatkama i menija. Pripremićete se i brže početi sa radom zahvaljujući novoj stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access koja obezbeđuje neposredan pristup našem novom metodu predviđenom za početak rada, a koji obuhvata i skup profesionalno dizajniranih predložaka.

Najvažniji element novog interfejsa zove se glavna traka i deo je Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa. Glavna traka je traka na vrhu prozora programa koja sadrži grupe komandi. Office Fluent glavna traka obezbeđuje jednu početnu lokaciju za komande i osnovna je zamena za menije i trake sa alatkama. Na glavnoj traci se nalaze kartice koje kombinuju komande na smislene načine. U programu Office Access 2007 kartice glavne trake jesu Početak, Kreiranje, Spoljni podaci i Alatke baze podataka. Svaka kartica sadrži grupe srodnih komandi, a te grupe sadrže neke od dodatnih elemenata novog korisničkog interfejsa kao što je galerija, novi tip kontrole koji vizuelno predstavlja izbore.

Glavni novi elementi interfejsa programa Office Access 2007 su:

 • Prvi koraci u programu Microsoft Office Access    Stranica koja se prikazuje kada pokrenete Access klikom na dugme Start u operativnom sistemu Windows ili pomoću prečice na radnoj površini.

 • Office Fluent glavna traka    Oblast na vrhu prozora programa u kojoj možete birati komande.

  • Kartica sa komandama    Smisleno grupisane komande.

  • Kontekstualna kartica sa komandama    Kartica sa komandama koja se pojavljuje zavisno od konteksta – objekta na kome radite ili zadatka koji izvršavate.

  • Galerija    Kontrola koja vizuelno prikazuje opcije tako da možete da vidite rezultate koje ćete dobiti.

  • Traka sa alatkama za brzi pristup    Standardna traka sa alatkama koja se pojavljuje na glavnoj traci i sa koje jednim klikom možete da pristupite najpotrebnijim komandama kao što su Sačuvaj i Opozovi radnju.

 • Okno za navigaciju    Oblast na levoj strani prozora koja prikazuje objekte baze podataka. Okno za navigaciju zamenjuje prozor „Baza podataka“ iz prethodnih verzija programa Access.

 • Dokumenti sa karticama    Tabele, upiti, obrasci, izveštaji, stranice i makroi prikazani su kao dokumenti sa karticama.

 • Statusna traka    Traka na dnu prozora programa koja prikazuje statusne informacije i sadrži dugmad koja vam omogućavaju da promenite prikaz.

 • Mala traka sa alatkama    Providan objekat na elementu koji se pojavljuje iznad teksta koji ste izabrali, tako da na jednostavan način možete da oblikujete tekst.

  Savet: U programu Access 2010, novom korisničkom interfejsu ima rafiniran i izvršili lakši.

Vrh stranice

Prvi koraci u programu Microsoft Office Access

Kada pokrenete program Office Access 2007 klikom na dugme Start u operativnom sistemu Windows ili pomoću prečice na radnoj površini (ali ne kada kliknete na bazu podataka), pojaviće se stranica Prvi koraci u programu Microsoft Office Access. Ova stranica prikazuje šta možete da uradite da biste počeli sa radom u programu Office Access 2007.

Stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“

Na primer, možete da kreirate novu praznu bazu podataka, kreiranje baze podataka na osnovu predloška ili otvorite nedavna baza podataka (ako ste otvorili neke baze podataka). Možete i da odete direktno na lokaciji Microsoft Office Online da biste saznali više o Microsoft Office 2007 i Office Access 2007, ili možete da kliknete na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i koristite meni za otvaranje postojeće baze podataka.

Otvaranje nove prazne baze podataka

 1. Pokrenite Access iz menija Start ili pomoću prečice.

  Pojaviće se stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, u oknu Nova prazna baza podataka kliknite na dugme Prazna baza podataka.

 3. U oknu Prazna baza podataka, u polje Ime datoteke upišite ime datoteke ili iskoristite ime koje je navedeno.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Kreiraće se nova baza podataka i otvoriće se nova tabela u prikazu lista sa podacima.

Uz program Office Access 2007 obezbeđen je veći boj predložaka, a sa lokacije Microsoft Office Online možete preuzeti još predložaka. Šta je predložak? U kontekstu programa Office Access 2007 predložak predstavlja unapred dizajniranu bazu podataka zajedno sa profesionalno dizajniranim tabelama, obrascima i izveštajima. Predlošci obezbeđuju dobru osnovu za početak kada kreirate novu bazu podataka.

Kreiranje nove baze podataka na osnovu istaknutog predloška

 1. Pokrenite Access iz menija Start ili pomoću prečice.

  Pojaviće se stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, u oknu Istaknuti predlošci na mreži izaberite predložak.

 3. U polje „Ime datoteke“ upišite ime datoteke ili iskoristite ime koje je navedeno.

 4. Opcionalno, potvrdite izbor Kreirajte bazu podataka i povežite je sa Windows SharePoint Services lokacijom ako želite da se povežete sa Windows SharePoint Services lokacijom.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj
  – ili –
  Kliknite na dugme Preuzmi

  Access će kreirati novu bazu podataka na osnovu predloška i otvoriti je.

Dodatne predloške možete da preuzmete sa lokacije Office Online direktno iz korisničkog interfejsa programa Office Access 2007.

Kreiranje nove baze podataka na osnovu predloška sa lokacije Microsoft Office Online

 1. Pokrenite Access iz menija Start ili pomoću prečice.

  Pojaviće se stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, u oknu Kategorije predložaka izaberite kategoriju, a zatim, kada se predlošci u toj kategoriji pojave, izaberite predložak.

 3. U polje „Ime datoteke“ upišite ime datoteke ili iskoristite ime koje je navedeno.

 4. Kliknite na dugme Preuzmi.

  Access automatski preuzima predložak, kreira novu bazu podataka na osnovu tog predloška, skladišti je u vašoj fascikli sa dokumentima (na primer, u fascikli „Moji dokumenti“) i otvara je.

Kada otvorite (ili kreirate i otvorite) bazu podataka, Access će dodati ime datoteke i lokaciju baze podataka na unutrašnju listu poslednje korišćenih dokumenata. Ova lista se prikazuje na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, tako da na jednostavan način možete da otvorite nedavno korišćene baze podataka.

Otvaranje nedavno korišćene baze podataka

 1. Pokrenite Access.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, u oknu Otvaranje novije baze podataka izaberite bazu podataka koju želite da otvorite.

  Access otvara bazu podataka.

Otvaranje baze podataka pomoću dugmeta „Microsoft Office“ u programu Access

 1. Pokrenite Access.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme bazu podataka koju želite da otvorite, ako se pojavljuje u desnom oknu menija.
  - ili -
  kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Otvori. Kada se pojavi dijalog Otvaranje , unesite ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Otvara se baza podataka.

Vrh stranice

Glavna traka

Office Fluent glavna traka predstavlja glavnu zamenu za menije i trake sa alatkama i obezbeđuje osnovni interfejs za komande u programu Office Access 2007. Jedna od glavnih prednosti glavne trake jeste to što na jednom mestu objedinjuje zadatke ili mesta unosa koja su ranije za prikazivanje zahtevala menije, trake sa alatkama, okna zadataka i druge komponente korisničkog interfejsa. Na ovaj način, umesto mnoštva mesta postoji samo jedno mesto na kome treba tražiti komande.

Kada otvorite bazu podataka, glavna traka će se pojaviti na vrhu glavnog prozora programa Office Access 2007 gde prikazuje komande u aktivnoj kartici sa komandama.

Glavna traka programa Access

Glavna traka sadrži grupu kartica koje sadrže komande. U programu Office Access 2007 osnovne kartice sa komandama su Početak, Kreiranje, Spoljni podaci i Alatke baze podataka. Svaka kartica sadrži grupe srodnih komandi, a ove grupe prikazuju neke dodatne elemente novog korisničkog interfejsa kao što je galerija koja predstavlja novi tip kontrole za vizuelni prikaz izbora.

Komande na glavnoj traci su usklađene sa objektom koji je trenutno aktivan. Na primer, ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima, a vi na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknete na dugme Obrazac, program Office Access 2007 će kreirati obrazac na osnovu aktivne tabele. To jest, ime aktivne tabele se unosi u svojstvo obrasca Izvor zapisa.

U radu sa glavnom trakom možete da koristite tasterske prečice. Sve tasterske prečice iz prethodnih verzija programa Access funkcionišu i dalje. Sistem za pristup sa tastature zamenjuje prečice menija iz prethodnih verzija programa Access. Ovaj sistem koristi male indikatore sa jednim slovom ili kombinacijom slova koji se pojavljuju na glavnoj traci i ukazuju na to koja tasterska prečica aktivira kontrolu ispod nje.

Kada izaberete karticu sa komandama, možete potražiti komande dostupne na toj kartici.

Biranje kartice sa komandama

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite željenu karticu.

-ili-

 1. Pokrenite Access.

 2. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Pojavljuju se saveti za tastaturu.

 3. Pritisnite tastere prikazane u savetu za tastaturu koji se nalaze na željenoj kartici sa komandama ili kartici najbližoj njoj.

Komandu možete da izvršite na više različitih načina. Najbrži i najdirektniji put je korišćenje tasterske prečice koja je pridružena komandi. Ako znate tastersku prečicu koja je korišćena u prethodnoj verziji programa Access, ona bi trebalo da funkcioniše i u programu Office Access 2007.

Više informacija o tasterskim prečicama potražite u članku Tasterske prečice za Access.

Izvršavanje komande

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite karticu koja sadrži željenu komandi. Sledeća tabela prikazuje reprezentativan uzorak kartica i komandi koje su dostupne na svakoj kartici. Dostupne kartice i komande se menjanju u zavisnosti od toga šta radite.

Kartica sa komandama

Uobičajene radnje koje možete izvršiti

Početak

Izbor drugog prikaza.

Kopiranje i lepljenje iz ostave.

Podešavanje karakteristika trenutnog fonta.

Podešavanje poravnavanja trenutnog fonta.

Primena oblikovanja obogaćenog teksta na memo polje.

Rad sa zapisima (komande „Osveži“, „Novo“, „Sačuvaj“, „Izbriši“, „Ukupne vrednosti“, „Pravopis“, „Još“).

Sortiranje i filtriranje zapisa.

Pronalaženje zapisa.

Kreiranje

Kreiranje nove prazne tabele.

Kreiranje nove tabele na osnovu predloška tabele.

Kreiranje liste na SharePoint lokaciji i tabele u trenutnoj bazi podataka koja je povezana sa novokreiranom listom.

Kreiranje nove prazne tabele u prikazu dizajna.

Kreiranje novog obrasca na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreiranje nove izvedene tabele ili grafikona.

Kreiranje novog izveštaja na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreiranje novog upita, makroa, modula ili modula klase.

Spoljni podaci

Uvoz spoljnih podataka ili kreiranje veze ka njima.

Izvoz podataka.

Sakupljanje i ažuriranje podataka putem e-pošte

Rad sa vanmrežnim SharePoint listama

Kreiranje sačuvanih uvoza i sačuvanih izvoza

Premeštanje nekih delova baze podataka ili cele baze podataka na novu ili postojeću SharePoint lokaciju

Alatke baze podataka

Pokretanje programa Visual Basic Editor ili makroa

Kreiranje i prikazivanje relacija između tabela

Prikazivanje/skrivanje zavisnih elemenata objekta ili lista sa svojstvima

Pokretanje dokumentovanja baze podataka ili analiziranje performansi

Premeštanje podataka u Microsoft SQL Server ili u Access bazu podataka (samo tabele)

Pokretanje menadžera povezane tabele

Upravljanje programskim dodacima programa Access

Kreiranje ili uređivanje Visual Basic for Applications (VBA) modula.

 1. Kliknite na kontrolu koja predstavlja komandu. Druga mogućnost je da na tastaturi pritisnete tastersku prečicu za komandu ako vam je poznata iz starije verzije programa Access.

  -ili-

  Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Pojavljuju se tasterske prečice.

  Pritisnite tastere prikazane u savetu za tastaturu koji su pridruženi željenoj komandi.

Kontekstualne kartice sa komandama

Uz standardne kartice sa komandama, program Office Access 2007 koristi novi element korisničkog interfejsa sistema Office Professional 2007 koji je nazvan kontekstualna kartica sa komandama. Zavisno od konteksta (tj. od objekta sa kojim radite i onoga šta radite), uz standardne kartice sa komandama može se pojaviti jedna ili više kontekstualnih kartica sa komandama.

Kontekstualne kartice

Aktiviranje kontekstualne kartice sa komandama

 • Izaberite kontekstualnu karticu sa komandama.

-ili-

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Pojavljuju se tasterske prečice.

 2. Pritisnite tastere prikazane u tasteru za pristup koji se pojavljuju na kontekstualnoj kartici sa komandama ili na kartici najbližoj njoj.

Kontekstualne kartice sa komandama sadrže komande i funkcije koje su potrebne za rad u određenom kontekstu. Na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, kontekstualne kartice će sadržati komande koje se primenjuju samo kada radite sa tabelom u tom prikazu. Ili, na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, pojaviće se kontekstualna kartica sa komandama pod imenom Dizajn pored kartice Više alatki. Kada izaberete karticu Dizajn, glavna traka će prikazati komande koje su vam dostupne samo kada je objekat u prikazu dizajna.

Galerije   

Druga novina koja je deo novog korisničkog interfejsa programa Office Access 2007 jeste nova kontrola koja je nazvana galerija. Kontrola galerije je dizajnirana tako da funkcioniše sa glavnom trakom i usmeri vašu pažnju na dobijanje željenih rezultata. Umesto da prikazuje samo komande, kontrola galerije prikazuje rezultat korišćenja tih komandi. Smisao je da se obezbedi mogućnost vizuelnog praćenja funkcija programa Office Access 2007, sa naglaskom na rezultate, a ne na same komande.

Galerija margina

Galerije mogu imati različite oblike i veličine. Postoji raspored koordinatne mreže, prikaz u vidu padajućeg menija, čak i raspored na glavnoj traci koji postavlja sadržaj same galerije na glavnu traku.

Sakrivanje glavne trake

Ponekad vam može biti potrebno malo više radnog prostora. Iz tog razloga, glavna traka može biti skupljena tako da ostaje samo traka koja sadrži kartice sa komandama. Da biste zatvorili glavnu traku, kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama. Da biste je ponovo otvorili, ponovo kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama.

Sakrivanje glavne trake i njeno vraćanje u prethodno stanje

 1. Dvaput kliknite na aktivnu karticu sa komandama (aktivna kartica je istaknuta kartica).

  Kreiranje kartice

 2. Ponovo kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama da biste traku vratili u prethodno stanje.

Priručna traka   

Traka sa alatkama za brzi pristup je podrazumevano mala oblast pored glavne trake koja omogućava pristup komandama pomoću jednog klika. Podrazumevani skup komandi obuhvata one komande koje često upotrebljavate kao što su komande Sačuvaj, Opozovi radnju i Ponovi radnju. Međutim, traku sa alatkama za brzi pristup možete da prilagodite da biste dodali komande koje najčešće koristite. Osim toga, možete da izmenite položaj trake sa alatkama i da promenite njenu veličinu sa podrazumevane male veličine na veliku. Mala traka sa alatkama se pojavljuje na glavnoj traci pored kartica sa komandama. Kada se prebacite na veću veličinu, traka sa alatkama će se pojaviti ispod glavne trake i razviti na punu širinu.

Priručna traka

Prilagođavanje priručne trake

 1. Na priručnoj traci kliknite na krajnju desnu strelicu koja otvara padajuću listu.

 2. Izaberite stavku Prilagodi priručnu traku, a zatim stavku Još komandi.

 3. U dijalogu Opcije programa Access izaberite komandu ili komande koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste uklonili komandu, markirajte je na listi sa desne strane, a zatim kliknite na dugme Ukloni. Druga mogućnost je da na listi kliknite dvaput na komandu.

 5. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Vrh stranice

Okno za navigaciju

Kada otvorite bazu podataka ili kreirate novu, imena objekata baze podataka će se pojaviti u oknu za navigaciju. Objekti baze podataka obuhvataju tabele, obrasce, izveštaje, stranice, makroe i module. Okno za navigaciju zamenjuje prozor „Baza podataka“ koji je korišćen u prethodnim verzijama programa Access – ako ste u prethodnoj verziji koristili prozor „Baza podataka“ za izvršavanje nekog zadatka, sada taj zadatak izvršavate pomoću okna za navigaciju u programu Office Access 2007. Na primer, ako želite da dodate red u tabelu u prikazu lista sa podacima, tu tabelu otvarate iz okna za navigaciju.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Da biste otvorili objekat baze podataka ili primenili komandu na objekat baze podataka, kliknite desnim tasterom miša na objekat i u kontekstualnom meniju izaberite stavku. Komande u kontekstualnom meniju se razlikuju u zavisnosti od tipa objekta.

Otvaranje objekta baze podataka, kao što je tabela, obrazac ili izveštaj

 • U oknu za navigaciju kliknite dvaput na objekat.

  -ili-

  U oknu za navigaciju izaberite objekat, a zatim pritisnite taster ENTER.

  – ili –

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat.

 • U kontekstualnom meniju izaberite neku stavku.

Imajte u vidu da možete postaviti opciju za otvaranje objekata jednim klikom u dijalogu Opcije za navigaciju.

U oknu za navigaciju, objekti baze podataka su podeljeni u kategorije, dok kategorije sadrže grupe. Neke kategorije su unapred definisane, a možete kreirati i prilagođene grupe.

Okno za navigaciju se podrazumevano pojavljuje kada u programu Office Access 2007 otvorite bazu podataka, što se odnosi i na baze podataka kreirane u prethodnim verzijama programa Access. Podrazumevano pojavljivanje okna za navigaciju možete da sprečite postavljanjem programske opcije. Sledeći skup koraka objašnjava kako da preduzmete sve ove radnje.

Da biste prikazali ili sakrili okno za navigaciju   

 • Kliknite na dugme u gornjem desnom uglu okna za navigaciju ( Otvaranje/zatvaranje preklopne trake za okno za navigaciju u programu Access ) ili pritisnite taster F11.

Sprečavanje podrazumevanog pojavljivanja okna za navigaciju

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojaviće se dijalog Access opcije.

 • U levom oknu izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 • U okviru Navigacija opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži okno za navigaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Više informacija o oknu za navigaciju, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

Vrh stranice

Dokumenti na karticama

Počevši od Office Access 2007 koje možete da prikažete objekte baze podataka u dokumenti na karticama umesto preklopni prozori. Za svaki dan interaktivne upotrebu, možda ćete hteti interfejs na karticama dokumenata. Možete da omogućite ili onemogućite dokumenti na karticama tako što ćete podesiti opcije programa Access (pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenta, u nastavku ovog članka). Međutim, ako promenite postavke dokumenata na karticama, morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da bi nove postavke stupile na snagu.

Objekat sa karticama u programu Access 2007

Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenata

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojaviće se dijalog Access opcije.

 • U levom oknu izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 • U odeljku Opcije aplikacije, u okviru Opcije prozora dokumenata izaberite opciju Dokumenti na karticama.

 • Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži kartice dokumenata. Opozivanje izbora u polju za potvrdu isključuje kartice dokumenata.

 • Kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Postavka Prikaži kartice dokumenata je postavka baze podataka. Morate je postaviti nezavisno za svaku bazu podataka.

  • Posle promene postavke Prikaži kartice dokumenata morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da biste videli efekat promene.

  • Nova baza podataka kreirana pomoću programa Office Access 2007 podrazumevano prikazuje kartice dokumenata.

  • Baze podataka kreirane pomoću prethodne verzije programa Access podrazumevano koriste preklopne prozore.

Vrh stranice

Statusna traka

Kao i kod prethodnih verzija programa Access, u programu Office Access 2007 možete da prikažete statusnu traku na dnu prozora. Ovaj standardni element korisničkog interfejsa i dalje predstavlja mesto na kom možete pronaći statusne poruke, savete o svojstvima, indikatore toka itd. U programu Office Access 2007 statusna traka je preuzela dve standardne funkcije koje ćete videti i u statusnoj traci drugih programa sistema Office Professional 2007: prebacivanje sa jednog na drugi prikaz/prozor, kao i zum.

Aktivni prozor možete brzo da prebacujete sa jednog na drugi dostupni prikaz pomoću kontrola na statusnoj traci. Ako je prikazan objekat koji podržava promenljivo zumiranje, nivo zumiranja možete da prilagodite na uvećanje ili umanjivanje pomoću klizača na statusnoj traci.

Statusna traka može da se omogući ili onemogući u dijalogu Opcije programa Access.

Prikazivanje ili skrivanje statusne trake

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojaviće se dijalog Access opcije.

 • U levom oknu izaberite stavku Trenutna baza podataka.

 • U okviru Opcije aplikacije potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži statusnu traku. Opoziv izbora u ovom polju za potvrdu isključuje prikaz statusne trake.

 • Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Mini traka sa alatkama

Jedna od najčešće izvršavanih operacija u bilo kom programu sistema Office Professional 2007 je oblikovanje teksta. Oblikovanje teksta je u prethodnim verzijama programa Access često zahtevalo korišćenje menija ili prikazivanje trake sa alatkama Oblikovanje. U programu Office Access 2007 tekst možete na jednostavniji način da oblikujete pomoću mini trake sa alatkama. Kada izaberete tekst za oblikovanje, mini traka sa alatkama će se automatski pojaviti iznad izabranog teksta. Ako pomerite pokazivač miša bliže mini traci sa alatkama, njena vidljivost će se povećati i moći ćete je koristiti da biste primenili podebljani tekst, kurziv, veličinu fonta, boju itd. Kako udaljavate pokazivač od mini trake sa alatkama, ona će bledeti. Ako ne želite da koristite mini traku sa alatkama za oblikovanje izabranog teksta, samo pomerite pokazivač miša nekoliko piksela dalje i mini traka sa alatkama će nestati.

Mala traka sa alatkama

Oblikovanje teksta pomoću male trake sa alatkama

 1. Izaberite tekst koji želite da oblikujete.

  Pojavljuje se providna mala traka sa alatkama iznad teksta.

 2. Primenite oblikovanje pomoću male trake sa alatkama.

Vrh stranice

Dobijanje pomoći

Kada imate neko pitanje, možete dobiti pomoć tako što ćete pritisnuti taster F1 ili kliknuti na ikonu znaka pitanja sa desne strane glavne trake.

Mesto unosa za pomoć

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×