Vodič za korisnički interfejs programa Access 2007

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak govori o novi Microsoft Office Access 2007 korisnički interfejs (UI). Novi korisnički interfejs je rezultat obimna istraživanja i testiranja upotrebljivosti i da je dizajniran da biste lakše pronašli komande koje su vam potrebne.

O novim elementima korisničkog interfejsa – to i kako da radite sa njima. Takođe ćete naučiti kako da omogućite dokumente na karticama u bazi podataka i kako da upravljam novih objekata interfejsa.

U ovom članku

Pregled

Prvi koraci u programu Microsoft Office Access

Na traci

Okno za navigaciju

Dokumenti na karticama

Statusna traka

Mini toolbar

Dobijanje pomoći

Pregled

Novi korisnički interfejs programa Office Access 2007 sadrži brojne elemente koji određuju način rada sa proizvodom. Tim novim elementima izabrani će vam pomoći da glavni pristup, a da biste pronašli komande koje su vam potrebne. Novi dizajn takođe olakšava otkrivanje funkcija koje bi inače ostale skrivene ispod slojeva traka sa alatkama i menije. Dobićete i radi brže, zahvalnosti za novu Prvi koraci u programu Microsoft Office Access stranicu, koja vam pruža brz pristup novi prvi koraci iskustvo, uključujući paketa profesionalno dizajniranih predložaka.

Najveći novi element interfejsa se zove na traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent. Na traci je traka na vrhu prozora programa koja sadrži grupe komandi. Office Fluent traku pruža jednu kuće za komande i glavna je zamena za menije i trake sa alatkama. Na traci su kartice koje Kombinovanje komande na načine koji ima smisla. U Office Access 2007, glavne kartice na traci su Home, Kreirajte, Spoljne podatkei Alatke baze podataka. Svaka kartica sadrži grupe srodnih komandi, a ove grupe prikazuju neke elemenata dodatni novi korisnički Interfejs, kao što su galerije, što je novi tip kontrole za izbore vizuelno.

Glavni novi elementi interfejsa u Office Access 2007 su:

 • Prvi koraci u programu Microsoft Office Access    Stranica koja se prikazuje kada pokrenete Access iz dugmeta "Windows Start " ili prečicu na radnoj površini.

 • Office Fluent traku    Oblast na vrhu prozora programa gde možete da odaberete komande.

  • Kartica sa komandama    Komande u kombinaciji na načine koji ima smisla.

  • Kontekstualna kartica    Kartice sa komandama koje se pojavljuje u zavisnosti od konteksta – objekat koji trenutno radite ili zadatka koji izvršavate.

  • Galerija    Kontrola koja vizuelno prikazuje tako da možete da vidite rezultate koje ćete dobiti.

  • Priručna traka    Na standardna traka sa alatkama koja se pojavljuje na traci i nudi jednim klikom pristup najčešće potrebne komande, kao što su Čuvanje i opozvali.

 • Okno za navigaciju    Oblast na levoj strani prozora koja prikazuje objekte baze podataka. U oknu za navigaciju zamenjuje prozor baze podataka iz starijih verzija programa Access.

 • Dokumenti na karticama    Tabele, upite, obrasce, izveštaje, stranice i makroi se prikazuju kao dokumenti na karticama.

 • Statusna traka    Na traci na dnu prozora programa koja prikazuje informacije o statusu i sadrži dugmad koja vam omogućavaju da promenite prikaz.

 • Mala traka sa alatkama    Element na objekat koji transparentno se pojavljuje iznad teksta koji ste izabrali, tako da možete jednostavno da primenite oblikovanje na tekst.

  Savet: U programu Access 2010, novi korisnički interfejs ima rafiniran i izvršili lakši.

Vrh stranice

Prvi koraci u programu Microsoft Office Access

Kada pokrenete Office Access 2007 tako što ćete kliknuti na dugme "Windows Start " ili prečicu na radnoj površini (ali ne kada kliknete na bazi podataka), pojavljuje se stranica Prvi koraci u programu Microsoft Office Access . Ova stranica prikazuje šta možete da uradite da biste počeli u Office Access 2007.

Stranica „Prvi koraci u programu Microsoft Office Access“

Na primer, možete da kreirate novu praznu bazu podataka, kreiranje baze podataka na osnovu predloška ili otvorite nedavna baza podataka (ako ste otvorili neke baze podataka). Možete i da odete direktno na lokaciji Microsoft Office Online da biste saznali više o Microsoft Office 2007 i Office Access 2007, ili možete da kliknete na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ i koristite meni za otvaranje postojeće baze podataka.

Otvorite novu praznu bazu podataka

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili prečice.

  Prvi koraci uz Microsoft Office Access stranica se pojavljuje.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access, u okviru stavke Nova prazna baza podataka izaberite stavku Prazna baza podataka.

 3. U oknu Prazna baza podataka , u polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke ili koristite ono koje je navedeno.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Kreira novu bazu podataka i otvoriće se nova tabela u prikazu lista sa podacima.

Office Access 2007 pruža više predložaka sa proizvodom i više informacija možete preuzeti sa lokacije Microsoft Office Online. Šta je to predložak? U kontekstu Office Access 2007je unapred dizajniranu bazu podataka zajedno sa profesionalno dizajniranih tabela, obrazaca i izveštaja. Obrasci vam veliku prednost kada kreirate novu bazu podataka.

Kreiranje nove baze podataka na osnovu istaknutog predloška

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili prečice.

  Prvi koraci uz Microsoft Office Access stranica se pojavljuje.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access , u okviru Istaknutih predložaka na mreži, kliknite na predložak.

 3. U polju ime datoteke otkucajte ime datoteke ili koristite ono koje je navedeno.

 4. Opcionalno, potvrdite izbor u Kreiraj i povežete bazu podataka na lokaciji Windows SharePoint Services ako želite da veza ka lokaciji Windows SharePoint Services.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj
  - ili -
  kliknite na dugme Preuzmi

  Access kreira novu bazu podataka na osnovu predloška i otvoriti je.

Možete da preuzmete dodatne predloške na lokaciji Office Online direktno iz unutar Office Access 2007 korisničkog interfejsa.

Kreiranje nove baze podataka od predloška na mreži Microsoft Office

 1. Pokrenite Access iz Start menija ili prečice.

  Prvi koraci uz Microsoft Office Access stranica se pojavljuje.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access , u oknu Kategorije predložaka izaberite kategoriju, a zatim, kada se predlošci u toj kategoriji pojave, kliknite na predložak.

 3. U polju ime datoteke otkucajte ime datoteke ili koristite ono koje je navedeno.

 4. Kliknite na dugme Download (Preuzmi).

  Access automatski preuzima predložak, kreira novu bazu podataka na osnovu predloška, skladišti je u fascikli dokumenti (na primer, "Moji dokumenti") i otvara bazu podataka.

Kada otvorite (ili kreirate i otvorite) bazu podataka, Access će dodati ime datoteke i lokaciju baze podataka unutrašnju listu nedavno korišćenih dokumenata. Ova lista se prikazuje na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access tako da lako možete da otvorite nedavno korišćene baze podataka.

Otvaranje nedavno korišćene baze podataka

 1. Pokrenite Access.

 2. Na stranici Prvi koraci u programu Microsoft Office Access , u okviru Otvaranje novije baze podataka, kliknite na dugme bazu podataka koju želite da otvorite.

  Access će otvoriti bazu podataka.

Otvaranje baze podataka pomoću dugmeta "Microsoft Office Access"

 1. Pokrenite Access.

 2. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim kliknite na dugme bazu podataka koju želite da otvorite, ako se pojavljuje u desnom oknu menija.
  - ili -
  kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim kliknite na dugme Otvori. Kada se pojavi dijalog Otvaranje , unesite ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Otvara se bazu podataka.

Vrh stranice

Na traci

Office Fluent traku glavna je zamena za menije i trake sa alatkama i obezbeđuje osnovni interfejs za komande u Office Access 2007. Jedna od glavnih prednosti trake je da objedinjuje, na jednom mestu, te zadatke ili mesta unosa koja koristi se za zahtevaju meniji, trake sa alatkama, okna zadataka i druge komponente korisničkog Interfejsa za prikaz. Ovako, imate samo jedno mesto na kome treba tražiti komande, umesto mnoštva mesta.

Kada otvorite bazu podataka, traka se pojavljuje na vrhu prozora glavnog Office Access 2007 , gde su prikazane komande u aktivnoj kartici sa komandama.

Glavna traka programa Access

Glavna traka sadrži niz kartica koje sadrže komande. U Office Access 2007, osnovne kartice sa komandama su Home, Kreirajte, Spoljne podatkei Alatke baze podataka. Svaka kartica sadrži grupe srodnih komandi, a ove grupe prikazuju neke elemenata dodatni novi korisnički Interfejs, kao što su galerije, što je novi tip kontrole za izbore vizuelno.

Komande na glavnoj traci uzeti u obzir trenutno aktivni objekat. Na primer, ako je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima, a na kartici Kreiranje , u grupi Obrasci kliknete na dugme obrazacOffice Access 2007 kreira u obrascu, na osnovu aktivne tabele. To jest, ime aktivnog tabele biće uneta u svojstvo izvor zapisa za obrazac.

Možete da koristite tasterske prečice sa trakom. Sve tasterske prečice iz starije verzije programa Access da nastavim rad. Sistemu za pristup sa tastature zamenjuje prečice menija iz prethodnih verzija programa Access. Ovaj sistem koristi male indikatore sa jednim slovom ili kombinacijom slova koji se pojavljuju na traci i ukazuju na to koja tasterska prečica kontrole ispod.

Kada izaberete komandu karticu, možete da pregledate komande koje su dostupne u okviru kartice.

Izaberite kartice sa komandama

 1. Pokrenite Access.

 2. Kliknite na željenu karticu.

– ili –

 1. Pokrenite Access.

 2. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Saveti za tastaturu se pojavljuju.

 3. Pritisnite tastere prikazane u Savetu za tastaturu na ili na kartici komandu koju želite.

Komandu možete da izvršite na mnogo različitih načina. Najbrži i najdirektniji put jeste da koristite tastersku prečicu povezan sa komandu. Ako znate tastersku prečicu koristi iz starije verzije programa Access, to bi trebalo da funkcioniše u Office Access 2007.

Više informacija o tasterskim prečicama potražite u članku tasterske prečice za Access.

Izvršavanje komande

 1. Pokrenite Access.

 2. Izaberite odgovarajuću karticu za komandu. Sledeća tabela prikazuje karakteristične kartice i komande koje su dostupne na svakoj kartici. Kartice i dostupne komande menjaju se u zavisnosti od toga šta radite.

Kartica sa komandama

Uobičajene stvari koje možete uraditi

Početak

Izaberite drugačiji prikaz.

Kopirajte i nalepite iz ostave.

Podešavanje karakteristika aktuelnog fonta.

Podešavanje poravnavanja aktuelnog fonta.

Primena oblikovanja obogaćenog teksta na memo polja.

Rad sa zapisima (osvežite, novo, čuvanje "," Izbriši "," ukupne vrednosti "," Pravopis ", više).

Sortiranje i filtriranje zapisa.

Pronalaženje zapisa.

Pravljenje

Kreirajte novu praznu tabelu.

Kreiranje nove tabele na osnovu predloška tabele.

Kreiranje liste na SharePoint lokaciji i tabele u trenutnoj bazi podataka koja se povezuje sa novokreirani liste.

Kreirajte novu praznu tabelu u prikazu dizajna.

Kreiranje novog obrasca na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreiranje nove izvedene tabele ili grafikona.

Kreirajte novi izveštaj na osnovu aktivne tabele ili upita.

Kreirajte novi upit, makroa, modula ili modul klase.

Spoljni podaci

Uvoz ili veza sa spoljnim podacima.

Izvoz podataka.

Prikupljanje i ažuriranje podataka putem e-pošte.

Rad sa mreže SharePoint liste.

Kreiranje sačuvanih uvoza i sačuvanih izvoza.

Premeštanje nekih ili svih delova baze podataka u novu ili postojeću SharePoint lokaciju.

Alatke baze podataka

Pokretanje programa Visual Basic editor ili pokretanje makroa.

Kreiranje i prikazivanje relacija između tabela.

Prikaži/sakrij zavisni elementi objekta ili list sa svojstvima

Pokrenite dokumentovanje baze podataka ili analiziranje performansi.

Premeštanje podataka u Microsoft SQL Server ili bazu podataka programa Access (samo tabele).

Pokretanje Menadžera za povezane tabele.

Upravljanje programskim dodacima za pristup.

Kreiranje ili uređivanje u modulu Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Kliknite na kontrolu koja predstavlja komandu. Alternativno, ako znate tastersku prečicu za komandu iz starije verzije programa Access, unesite tastersku prečicu na tastaturi.

  – ili –

  Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Tasterske prečice se pojavljuju.

  Pritisnite tastere prikazane u Savetu za tastaturu povezan sa komandu koju želite.

Kontekstualne kartice

Pored standardne kartice, Office Access 2007 upošljava novi element korisničkog Interfejsa Office Professional 2007 koji se zove kontekstualna karticu u zavisnosti od konteksta (to jest, koji objekta sa kojim radite, i to radite), jedan ili više kontekstualne kartice pored standardne kartice se može pojaviti.

Kontekstualne kartice

Aktiviranje kontekstualna kartica

 • Kliknite na dugme kontekstualna kartica.

– ili –

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT.

  Tasterske prečice se pojavljuju.

 2. Pritisnite tastere prikazane u slovna prečica koje se pojavljuje na ili najbliži kontekstualna kartica.

Kontekstualne kartice sadrže komande i funkcije koje su vam potrebne da biste radili u određenim konteksta. Na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, kontekstualne kartice sadrže komande koje se primenjuju samo kada radite sa tabelom u tom prikazu. Na primer, kada otvorite tabelu u prikazu dizajna, kontekstualna kartica koja se zove Dizajn se pojavljuje pored karticu Alatke za više opcija . Kada kliknete na kartici " Dizajn ", na traci prikazuje dostupne komande vam samo kada je objekat u prikazu dizajna.

Galerije   

Druga inovacija koja je deo nove Office Access 2007 korisničkog interfejsa je nova kontrola koja se zove galerije. Kontrola galerije je dizajniran za rad sa trakom i usmeri vašu pažnju o dobijanju željenih rezultata. Umesto da prikazuje samo komande, Kontrola galerije prikazuje rezultat korišćenja ovih komandi. Ideja je da obezbedite vizuelne način na koji možete da pregledate i pogledajte šta Office Access 2007 da uradite sa fokusom na rezultate, umesto da usredsređivanja isključivo na same komande.

Galerija margina

Galerije imati različite oblike i veličine. Postoji raspored koordinatne mreže, prikaz menija koji padne i čak i na traci raspored koji postavlja sadržaj same galerije na traci.

Skrivanje trake

Ponekad, možda je potrebno više prostora za posvetite vašem radnom prostoru. Zbog toga, na traci se mogu skupiti tako da samo traku pomoću komande kartice ostaje. Da biste zatvorili na traci, kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama. Da biste ga ponovo otvorite, ponovo kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama.

Skrivanje i vraćanje u prethodno stanje na traci

 1. Kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama (aktivna kartica je istaknuta kartica).

  Kreiranje kartice

 2. Kliknite dvaput na aktivnu karticu sa komandama ponovo da se vratite na traci.

Quick Access Toolbar   

Priručna traka je podrazumevano mala oblast susedne traku koja omogućava pristup jednim klikom miša komande. Podrazumevani skup komandi su one koje često upotrebljavate, kao što su Čuvanje, opozivi Ponavljanje. Međutim, možete da prilagodite na priručnu traku da biste dodali komande koje najčešće koristite. Takođe možete da izmenite položaj priručne trake i promenite je iz podrazumevane veličine u velika veličina. Priručna traka se pojavljuje pored komande kartice na traci. Kada se prebacite na veliku veličinu, na traci sa alatkama se pojavljuje ispod trake i proširiti na punu širinu.

Priručna traka

Customize the Quick Access Toolbar

 1. Kliknite na krajnje desne strelicu padajućeg menija na traci sa alatkama.

 2. Kliknite na dugme Prilagodi priručnu traku, a zatim kliknite na dugme Još komandi.

 3. U dijalogu Access opcije izaberite jednu ili više komandi koje želite da dodate i zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste uklonili komande, Istaknite ga na listi sa desne strane, a zatim kliknite na dugme Ukloni. Alternativno, dvaput kliknite na komandu sa liste.

 5. Kliknite na dugme U redu kada završite.

Vrh stranice

Okno za navigaciju

Kada otvorite bazu podataka ili kreirajte novi, imena objekata baze podataka se pojavljuju u oknu za navigaciju. Objekti baze podataka obuhvataju tabele, obrasce, izveštaje, stranice, makroe i module. U oknu za navigaciju zamenjuje prozor baze podataka koje koriste starije verzije programa Access – – ako ste koristili prozor baze podataka da biste izvršili zadatak u prethodnim verzijama, sada možete da izvršavate taj zadatak pomoću okna za navigaciju u Office Access 2007. Na primer, ako želite da dodate red u tabelu u prikazu lista sa podacima, otvorite tu tabelu iz okna za navigaciju.

Okno za navigaciju „Northwind 2007“

Da biste otvorili objekta baze podataka ili primenili komandu na objekat baze podataka, kliknite desnim tasterom miša na objekat i izaberite stavku u kontekstualnom meniju. Komande u kontekstualnom meniju se razlikuju u odnosu na tip objekta.

Otvorite objekat baze podataka, kao što su tabele, obrasca ili izveštaja

 • U oknu za navigaciju dvaput kliknite na objekat.

  – ili –

  U oknu za navigaciju izaberite objekat i pritisnite taster ENTER.

  – ili –

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat.

 • U kontekstualnom meniju izaberite stavku menija.

Imajte na umu da možete da podesite opciju za otvaranje objekata jednim klikom u dijalogu Opcije za navigaciju .

U oknu za navigaciju, objekti baze podataka u kategorije i kategorije sadrže grupe. Neke kategorije su unapred definisane, a možete da kreirate prilagođene grupe.

U oknu za navigaciju se podrazumevano pojavljuje kada otvorite bazu podataka u Office Access 2007, uključujući baze podataka kreirane u prethodnim verzijama programa Access. U oknu za navigaciju možete da sprečite da podrazumevano pojavljivanje postavljanjem programske opcije. Sledeći skup koraka objašnjava kako da preduzmete radnju.

Da biste prikazali ili sakrili okno za navigaciju   

 • Kliknite na dugme u gornjem desnom uglu okna za navigaciju ( Dugme za otvaranje/zatvaranje trake ekspozicije za okno za navigaciju u programu Access ) ili pritisnite taster F11.

Sprečite Podrazumevano pojavljivanje okna za navigaciju

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 • U oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 • U okviru za navigaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži okno za navigaciju , a zatim kliknite na dugme u redu.

Više informacija o oknu za navigaciju, potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

Vrh stranice

Dokumenti na karticama

Počevši od Office Access 2007 možete da prikažete objekte baze podataka u dokumenti na karticama umesto preklopni prozori. Za svakodnevni interaktivne upotrebu, možda ćete hteti u interfejsu sa karticama dokumenta. Možete da omogućite ili onemogućite dokumenti na karticama tako što ćete podesiti opcije programa Access (pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenta, u nastavku ovog članka). Međutim, ako promenite postavke dokumenata na karticama, morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da bi nove postavke stupile na snagu.

Objekat sa karticama u programu Access 2007

Prikazivanje ili skrivanje kartica dokumenta

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 • U oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 • U odeljku Opcije za aplikaciju , u okviru Opcije prozora dokumenta, izaberite stavku Dokumenti na karticama.

 • Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži kartice dokumenata . Ako opozovete izbor u polju za potvrdu isključuje kartice dokumenata.

 • Kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Prikaži kartice dokumenata postavka je postavka po bazi podataka. Morate je postaviti nezavisno za svaku bazu podataka.

  • Pošto ste promenili postavku Prikaži kartice dokumenata , morate da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka da biste videli promene stupe na snagu.

  • Nove baze podataka kreirane pomoću Office Access 2007 podrazumevano prikazuje kartice dokumenata.

  • Baza podataka je kreirana pomoću prethodne verzije programa Access podrazumevano koristite preklopne prozore.

Vrh stranice

Statusna traka

Kao i sa prethodnim verzijama programa Access, u Office Access 2007, možete da prikažete statusnu traku na dnu prozora. Ovaj standardni element korisničkog Interfejsa i dalje biti na mesto na kom poruka o statusu, svojstvo predloge, indikatore toka i tako dalje. Sa Office Access 2007, na statusnoj traci takođe vodi na dve standardne funkcije koje takođe ćete videti na statusnoj traci programa drugih Office Professional 2007 : Prebacivanje između prikaza/prozora i zumiranje.

Brzo možete da se prebacite na neki od dostupnih prikaza pomoću kontrole dostupne na statusnoj traci aktivni prozor. Ako prikazujete objekat koji podržava promenljivo zumiranje, možete da podesite nivo zumiranja za povećavanje ili smanjivanje pomoću klizača na statusnoj traci.

Na statusnoj traci može biti omogućavaju ili onemogućavaju u dijalogu Opcije programa Access .

Prikazivanje ili skrivanje statusne trake

 • Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim izaberite stavku Access opcije.

  Pojavljuje se dijalog Access opcije.

 • U oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 • U okviru Opcije za aplikaciju, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži statusnu traku . Ako opozovete izbor u polju za potvrdu isključuje prikaz na statusnoj traci.

 • Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Mini toolbar

Jedna od najčešćih operacija izvršenih u bilo kom programu Office Professional 2007 je oblikovanja teksta. U starijim verzijama programa Access, oblikovanje teksta često zahteva Korišćenje menija ili prikazivanje sa alatkama za Oblikovanje . Korišćenje Office Access 2007 možete da oblikujete tekst lakše tako što ćete koristiti na maloj traci sa alatkama. Kada izaberete tekst za oblikovanje, mala traka sa alatkama se automatski pojaviti iznad izabranog teksta. Ako premestite pokazivač miša bliže na maloj traci sa alatkama, postepeno se pojavljuje na maloj traci sa alatkama i možete ga koristiti da biste primenili podebljano, kurziv, veličina fonta, boju i tako dalje. Dok se pokazivač od na maloj traci sa alatkama, mala traka sa alatkama izbledi. Ako ne želite da koristite na maloj traci sa alatkama da biste primenili oblikovanje na izbor teksta, samo pomerite pokazivač miša nekoliko piksela dalje i na maloj traci sa alatkama nestaje.

Mini toolbar

Oblikovanje teksta pomoću mala traka sa alatkama

 1. Izaberite tekst za oblikovanje.

  Mala traka sa alatkama transparentno se pojavljuje iznad teksta.

 2. Primena oblikovanja tako što ćete koristiti na maloj traci sa alatkama.

Vrh stranice

Dobijanje pomoći

Kada imate pitanje, možete dobiti pomoć tako što ćete pritisnuti taster F1 ili tako što ćete kliknuti na ikonu znak pitanja na desnoj strani trake.

Mesto unosa za pomoć

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×