Vođeno uputstvo: podešavanje vesti za organizaciju

Vođeno uputstvo: podešavanje vesti za organizaciju

Sa sistemom SharePoint, možete da delite sadržaj vesti u organizaciji na smislen i primetan način. SharePoint vesti se podrazumevano prikazuju na SharePoint početnom stranici, na lokacijama timova, lokacijama za komunikacije, lokacijama čvorišta i u aplikaciji za mobilne uređaje po tome koliko su važne vesti za korisnika. Na primer, ako je važna diskusiona priča objavljena od strane osobe u bliskoj sferi za posao ili je objavljena na lokaciju na kojoj ste aktivni, prikazaće se korisniku.

Organizacije imaju mnogo opcija kao što je prikazano na primer, gde se prikazuje, ko ima mogućnost autora objava i još mnogo toga. U ovom uputstvu ćemo uraditi više od samo podešavanja Veb segmenata za vesti na različitim lokacijama; Pokazaжemo vam strategiju koja uključuje podešavanje "zvanične" novinske sajta za vesti koje se vizuelno istaknu kao vesti organizacije; Podešavanje kategorija za razne tipove vesti; i čak podešavanje procesa odobravanja za objave za vesti. Prikazaćemo vesti na intranet sajtu koji dolazi iz korporacijske komunikacione lokacije, sajta za komunikacije odseka i sajtu timaodseka.

Matična stranica čvorišta prikazuje sve odobrene vijesti za bilo koju stranicu povezanu sa čvorištem. To znači da korisnici vide sve objavljene poruke koje su kreirane na informativnoj lokaciji za vesti, sve objave vesti kreirane na sajtu komunikacione komunikacije i diskusije za samo sajt tima.

Primer vesti na intranet sajtu.

Broj 1 vesti iz "zvanične" korporacijske komunikacione komunikacije koje su deo lokacije čvorišta

Broj 2 vesti sa lokacije odseka za komunikacije koje su deo lokacije čvorišta

Number 3 vesti sa sajta tima odeljenja koji je deo lokacije čvorišta

Sadržaj se prikazuje na sledeći način na lokacijama u čvorištu:

 • Svaka komunikacija sajta Departmana prikazuje objave samo za to odeljenje.

 • Svaka lokacija tima odseka prikazuje objave za diskusije kreirane na tom sajtu tima, kao i objavljene poruke na informativnoj sajtu.

Struktura sajta čvorišta

Sva tima i lokacije tima i komunikacije, izuzimajuжi lokaciju korporacijske komunikacione komunikacije, povezuju se sa jednom lokacijom čvorišta.

Svako odeljenje ima sajt za komunikaciju za deljenje informacija sa ostatkom organizacije i lokacijom tima za unutrašnju komunikaciju među zaposlenima u odeljenju.

Primer strukture čvorišta.

Evo još detalja o protoku vesti za ovu organizaciju.

 • Svi zaposleni imaju dozvolu da kreiraju novosti na svojim lokacijama tima. Objavljene poruke mogu da se označavaju kao "prekretnica" ili jednostavno "odeljenja".

 • Svakom odeljenju je dodeljen zadatak da kreira objave vesti na sajtu komunikacije na svom odeljenju.

 • Sve diskusije koje su kreirane na sajtovima komunikacijske komunikacije prolaze kroz protok odobravanja stranice u kojoj odreрena osoba iz odseka za telekomunikacije odobrava objave.

 • Zvanične objavljene vesti iz odseka za komunikacije preduzeća kreiraju se na posebnoj sajtu koja se zove korporativne vesti koje nisu povezane sa lokacijom čvorišta. Ova lokacija je označena kao "zvanična" vesti.

 • Na mesečnoj osnovi, bilten koji sadrži izabrane vesti iz korporativnih komunikacija se e-poštom svim zaposlenima .

Implementacija strategije

U ovom odeljku ćete proći kroz proces podešavanja SharePoint okruženja da biste ispunili zahteve ove strategije za vesti. To uključuje podešavanje Veb segmenta za vesti i pravljenje procesa odobravanja stranice u biblioteci stranica, kreiranje kategorija za vesti i postavljanje lokacije kao "zvanične vesti".

U ovom primeru, pretpostavka je da je svaka od sajtova za komunikaciju i tima već povezana sa lokacijom čvorišta (sa izuzetkom korporativnih komunikacija) i da već postoji nekoliko objava za diskusije na lokaciji preduzeća za komunikaciju. Ako treba da znate kako da podesite ove tipove lokacija, pogledajte članak Podešavanje SharePoint Hub centra, Kreiranje lokacije komunikacije u usluzi SharePoint onlinei Kreiranje lokacije tima u sistemu SharePoint.

Podešavanje sajta za korporativnu komunikaciju za vesti "zvanična" organizacije

Podešavanje lokacije korporativne komunikacije za vesti "zvanična" organizacije omogućava diskusionim pričama iz preduzeća da se pojavljuju sa naglaskom kako bi korisnici odmah znali da je ovo zvanična novost preduzeća, kao u ovom primeru:

Primer korporativnih vesti na sajtu

Da biste omogućili ovu funkciju i naveli sajt za vesti organizacije, SharePoint administrator mora da koristi SharePoint online PowerShell komande:

Nabavite-Spoorganizacioni novi

Set-Spoorganizacioni novi Ssit

Podešavanje vesti na sajtu tima odseka

Na sajtu tima odseka, možete tri puta da dodate Veb segment za vesti na stranicu. Svaki Veb segment prikazaće razne informacije o vestima na osnovu izvora vesti i kategorija. Da biste kreirali kategorije, dodajte kolonu u biblioteku stranica da biste omogućili autorima da obeleћi svoje stranice odgovarajućim kategorijama.

Kreiranje kolona za kategorije

 1. Na sajtu tima odseka, kliknite na vezu stranice u navigaciji na sajtu da biste išli u biblioteku stranica.

 2. Izaberite stavku + Dodaj kolonu ili + sa desne strane imena poslednje kolone na vrhu stranica.

  Primer podešavanja kolone za kategorije vesti

 3. U polje ime unesite tip objaveimena.

 4. U padajućem meniju odaberite stavku Izbor kao tip kolone.

 5. Obezbedite dva izbora: "vesti o odeljenju" i "prekretnica".

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Zatim ćemo dodati Veb segmente za vesti na matičnu stranicu tima odseka da biste prikazali vesti iz programa News, prekretnica i vijesti sa Veb lokacije preduzeća.

Dodavanje vesti iz odseka

 1. Dodajte jednotreći desni odeljak na matičnu stranicu.

 2. U prvoj koloni Dodajte Veb segment za vesti i Naslovite ga "novosti".

 3. Na traci sa alatkama Veb segmenta kliknite na dugme uredi Dugme za uređivanje Veb segmenta .

 4. Postavljanje sledećih opcija u oknu sa svojstvima Veb segmenta:

  • Izvor vesti: ova lokacija

  • Prikaži naslov i komande: uključeno

  • Raspored: glavna priča

  • Filter: svojstva stranice

  • Ime svojine: Proknjiži Type = for for for News

 5. Kliknite na dugme Zatvori da biste sačuvali promene.

Dodavanje vesti o prekretnici

 1. U istoj koloni, ispod Veb segmenta koji ste upravo dodali, ponovo dodajte Veb segment za vesti i Naslovite ga "prekretnica".

 2. Na traci sa alatkama Veb segmenta kliknite na dugme uredi Dugme za uređivanje Veb segmenta .

 3. Postavljanje sledećih opcija u oknu sa svojstvima Veb segmenta:

  • Izvor vesti: ova lokacija

  • Prikaži naslov i komande: uključeno

  • Raspored: uporedno

  • Filter: svojstva stranice

  • Ime svojine: tip objave jednako za ključne stvari

 4. Kliknite na dugme Zatvori da biste sačuvali promene.

Dodavanje poslovnih vesti

 1. U drugoj (desno) koloni ponovo dodajte Veb segment za vesti i Naslovite ga "korporativne vesti".

 2. Na traci sa alatkama Veb segmenta kliknite na dugme uredi Dugme za uređivanje Veb segmenta .

 3. Postavljanje sledećih opcija u oknu sa svojstvima Veb segmenta:

  • Izvor vesti: odaberite stavku Izaberi lokacije, a zatim izaberite svoju Veb lokaciju preduzeća.

  • Prikaži naslov i komande: uključeno

  • Raspored: uporedno

  • Filter: svojstva stranice

  • Ime svojine: tip objave jednako za ključne stvari

 4. Kliknite na dugme Zatvori da biste sačuvali promene.

Da biste testirali šta ste do sada učinili, kreirajte nekoliko objava za diskusije na sajtu odseka. Postavite svojstva stranice na stranicama diskusionih grupa tako da se u nekim tipovima pošte podesi na vesti o odeljenju, a u drugima podesite tip objave na prekretnicu. Za osvežavanje o podešavanju svojstava za stranice, pogledajte članak Prikazivanje, uređivanje i dodavanje detalja stranice.

To izgleda na matičnoj stranici odeljenja kada se dovrši:

Primer vesti na Veb lokaciji odeljenja

Podešavanje sajta za komunikacije odseka

U ovom primeru, objavljene objave na diskusionoj stranici moraju biti odobrene. Možete da podesite odobravanje stranice pomoću programa Microsoft flow. Dajte tok ime koje sadrži ime Veb lokacija kao što su "odobravanje stranica ljudskih resursa" i postavlja kontakt sa zaposlenima u odeljenju za komunikacije.

Okno "opcija odobravanja stranice"

Zatim podesite matičnu stranicu lokacije da bi se prikazale vijesti sa ove lokacije.

 1. Na matičnoj stranici komunikacije odseka, dodajte Veb segment za vesti .

 2. Izaberite stavku uredi Dugme za uređivanje Veb segmenta na traci sa alatkama Veb segmenta.

 3. Postavljanje sledećih opcija u oknu sa svojstvima Veb segmenta:

  • Izvor vesti: ova lokacija

  • Raspored: glavna priča

 4. Kreirajte objavu za vesti koje želite da se prikažu na matičnoj stranici. Kada završite, prosledite stranicu na odobravanje tako što ćete izabrati stavku Prosledi na odobrenje na gornjem desnom delu stranice.

Zaposleni koji je imenovan za krivca kada podesite protok dobiće e-poruku koju stranica čeka na odobravanje. Kada odobre stranicu, ona će se pojaviti u Veb segmentu za vesti na vašoj lokaciji odseka za komunikacije.

Idite i kreirajte nekoliko objava za vesti na ovoj stranici. Uverite se da je svaka stranica prosleđena na odobravanje, a zatim je odobrila.

U ovom primeru možete da vidite vrstu vesti prikazanih na sajtu komunikacione komunikacije za odeljenje kadrovske službe:

Primer sajta za komunikacije odseka

Podešavanje matične stranice čvorišta intranet sajta

 • Dodajte odeljak sa dve kolone na matičnu stranicu portala.

 • U levoj koloni Dodajte Veb segment za vesti .

  Izaberite stavku uredi Dugme za uređivanje Veb segmenta na traci sa alatkama Veb segmenta.

 • Postavljanje sledećih opcija u oknu sa svojstvima Veb segmenta:

  • Izvor vesti: odaberite stavku Izaberi lokacije, a zatim odaberite lokaciju preduzeća za komunikaciju.

  • Raspored: glavna priča

 • U desnoj koloni ponovo dodajte Veb segment za vesti .

 • Postavljanje sledećih opcija u oknu sa svojstvima Veb segmenta:

  • Izvor vesti: sve lokacije u čvorištu

  • Raspored: vesti Hub

Kada završite, trebalo bi da vidite samo objavljene poruke iz korporativnih komunikacija na levoj strani stranice i trebalo bi da vidite objavljene poruke sa svake lokacije povezane sa čvorištem u Veb segmentu na desnoj strani stranice.

Primer sabrane vesti na sajtu čvorišta

Sada kada ste videli kako da uradite određenu strategiju, možete da razmišljate o sopstvenoj strategiji. Evo nekoliko pitanja koja će vam pomoći da se pripremite.

 • Kako se trenutno komunicira sa vestima? Kako možete da koristite iste osobe ili procese koje već imate na mestu kada koristite novi pristup?

 • Koju vrstu sadržaja vesti želite da delite?

 • Ko će biti autor sadržaja?

 • Da li treba da se odobre vesti? Ako je tako, šta bi trebalo da bude proces odobravanja?

 • Kako se trenutno komunicira sa vestima?

U mnogim organizacijama već postoji formalna sredstva za obaveštavanje organizacije zaposlenih. Pored toga, u mnogim slučajevima zaposleni u okviru odseka komuniciraju međusobno na manje formalni način. Važno je da razmišljate kroz ove procese jer u nekoliko slučajeva možete nastaviti da koristite iste osobe ili procese u sistemu SharePoint.

Kada razmišljate o širokoj organizaciji komunikacije, možete da zapostavljate sledeća pitanja:

 • Da li neko iz vaše organizacije pravi i šalje biltene?

 • Da li su e-mailovi? Ako je tako, koji je trenutni proces za dozvoljavajuжi toj osobi da zna koje vesti treba da se uključuju? Koliko često se šalju bilten?

 • Hat je proces za utvrđivanje koje su vesti uključene, a koje ne? Ko donosi tu odluku?

 • Koji je proces za uređivanje sadržaja?

  Koji je proces za odluku o tome koje slike se uključuju u priče?

Na nivou odeljenja možete da zapostavljate ovakva pitanja:

 • Da li postoji neko čija odgovornost za posao uključuje deljenje informacija sa ostatkom odseka?

 • Da li zaposleni deli informacije neformalno sa jednim drugim pomoću alatki kao što su e-pošta ili poruke?

 • Koji sadržaj se deli?

Sledeći plan za izgradnju strategije za vesti jeste da se proceni tip sadržaja vesti koji proizvodi organizacija. Tipovi diskusionih vesti mogu da uključe:

 • "U vestima" priče koje obaveštavaju zaposlene da je preduzeće ili organizacija dobila javnu štampu, kao što je pojavljivanje u trgovini, na programu za vesti i tako dalje.

 • Najave ili ključne verzije preduzeća, kao što su objavljivanje novog proizvoda ili pokretanje nove inicijative

 • Usluge za zaposlene, na primer kada se zaposleni venčava, ima dete ili se penzioniš

 • Informacije koje zahtevaju da zaposleni preduzmu radnje, na primer prijavljivanje za beneficije ili pohađanje obuke

Dok razmišljate o ovom sadržaju, važno je da razmišljate o relevantnosti i važnosti za razne grupe unutar organizacije. Na primer:

 • Svi u vašoj organizaciji treba da znaju kada mogu da se prijave za beneficije. Ovo je važno i relevantno za sve.

 • Osobe u Ministarstvu finansija treba da znaju o novim zakonima koji se odnose na njihove računovodstvene prakse. To je važno i važno za njih. Međutim, nije ni bitno ni važno za bilo koga drugog u organizaciji.

 • Odeljenje prodaje ima takmičenje u kuvanju u petak u sobi za odmor. To može da bude relevantno za one u odeljenju prodaje, ali ne kvalifikuje se kao važno i niko drugi u organizaciji ne bi ga smatra relevantnom ili bitnom.

Svrha razmišljanja kroz sadržaj jeste da zabeležite koji sadržaj treba da se nalazi na još dominantniji način i koji sadržaj bi trebalo da se nalazi na sekundarni način ili uopšte ne može. Kako da odgovorite na ovo pitanje, može zavisiti od faktora kao što je vaše preduzeće. Ako ste malo preduzeće, možete da odlučite da su ključne funkcije zaposlenog trebalo da se prikažu širom preduzeća, dok veća preduzeća to može da prikaže samo zaposlenima u određenom odeljenju.

Ko je autor sadržaja za vesti? U nekim organizacijama, sadržaj vesti kreira i upravlja centralnom osobom ili grupom osoba, kao što je Odsek za komunikacije. Ovaj centralizovani pristup kreira jednostavan pristup autorstvu i upravljanju diskusionim vestima, kako bi se obezbedilo da se objavljuje samo važan i relevantan sadržaj za preduzeće za zaposlene. Međutim, ovaj pristup smanjuje količinu sadržaja vesti koji se obično generišu zato što zahteva intenzivnu vreme jedne pojedinačne ili jedne grupe osoba. Otvaranjem procesa publikacije drugima u organizaciji, možete da ojačate druge za autorstvo sadržaja vesti. Sadržaj vesti koji kreiraju korisnici u sopstvenom odeljenju biće noviji i fokusiraći se na aktivnosti odseka, povećanjem relevantnosti sadržaja.

Ko odobrava sadržaj vesti?

Kada omogućite drugima da kreiraju sadržaj vesti, moguće je da će se sadržaj kreirati koji se ne uklapa u kriterijume za sadržaj kvaliteta. To može da sadrži sadržaj koji ima pravopis i gramatičke greške, koristi neprikladne jezike ili je jednostavno nebitan. Možete da odlučite da primenite proces odobravanja da biste se uverili da se sadržaj ispunjava kriterijumima potrebnim za objavljivanje.

Kako će korisnici koristiti vesti pomoću sistema SharePoint?

Tradicionalno, intranet sajtovi su napravljeni sa pretpostavkom da će se korisnici kretati ka matičnoj stranici intranet i potrošiti vesti tamo. U ovom scenariju, važne vesti preduzeća će biti predstavljene na matičnoj stranici, sa dodatnim vestima o pričama koje su se agregirale na lokacije odeljenja. Ovo je scenarij "vuci", gde se prikazuje "zvanični" sadržaj (često je važan i relevantan za sve zaposlene) i agregirani sadržaj je "povučen" iz drugih sajtova odeljenja. U mnogim slučajevima, korisnici se više ne kreću ka intranet matičnoj stranici. Korisnici mogu jednostavno da se kreću direktno na matičnu stranicu sajta odeljenja, pošto to mesto sadrži većinu informacija koje imaju relevantnu. U nekoj od slučajeva, organizacije mogu odabrati da primene "Push" scenario gde se zvanične informacije "pritiskaju" na svoju lokaciju Departmana i prikazuju se pored diskusionih vesti koje su kreirane samo u njihovom odeljenju.

Ako vaša organizacija koristi lokacije čvorišta, možete da prikupite sadržaj vesti na nivou čvorišta. Ako je vaša organizacija sprovela višestruke čvorove, važno je da razmišljate o tome kako to može da se odigra u vašoj sveobuhvatnoj strategiji diskusije. Uobičajena je praksa da se kreiraju unutrašnja i spoljna lokacija. Interna lokacija odseka je obično SharePoint lokacija tima. Ta lokacija namenjena je samo članovima te službe. Međutim, postoji i javna lokacija za SharePoint komunikaciju koja se koristi za komunikaciju sa tog odeljenja u celoj organizaciji.

Koristeći ovaj model, svi korisnici će videti sve objavljene poruke o vestima kreirane u komunikacionim lokacijama odseka, ali korisnici će videti samo objavljene poruke u tim lokacijama tima na koje pripadaju.

Važno je i da pomislite na druga mesta na kojima korisnici mogu da potrošače vijesti. Korisnici mogu čitati priče vijesti koristeći SharePoint aplikaciju na mobilnom uređaju i na SharePoint stranici u sistemu Office 365. Pored toga, vlasnik lokacije može da kreira bilten nedavnih diskusionih vesti koje mogu da se šalju korisnicima ili korisnicima da objavljuju diskusije sa vestima sa SharePoint lokacije povezane sa grupom na kanal Microsoft tima.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×