Više opcija programa PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Mnoge opcije ređe koriste PowerPoint nalaze se u oknu Više opcija u dijalogu PowerPoint opcije .

Opcije za uređivanje

Automatski izaberi čitavu reč pri izboru     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste izabrali čitavu reč kada kliknite na reč ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste izabrali pojedinačno slovo u word kada kliknete na reč.

Omogući prevlačenje i otpuštanje teksta     Polje za potvrdu da premestite ili kopirate tekst unutar prezentacije ili iz PowerPoint u drugi program Microsoft Office tako što ćete prevući tekst ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili da prevlačite tekst da biste premestili ili kopirali.

Automatska promena jezika tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada radite sa tekstovima na različitim jezicima. PowerPoint automatski otkriva jezik u kojem se postavlja umetanja, i prebacuje na ispravan jezik tastature.

Da automatski hiperveze snimak     (PowerPoint 2013 i novije verzije) Kada koristite Umetanje > snimak i hvatanje sliku sa Veb pregledač Internet Explorer PowerPoint može da pruži slici hipervezu koja upućuje na Veb stranici koje preduzmete snimak ekrana. Izaberite ovu opciju ako ne želite da takve slike sa hipervezama.

Maksimalni broj opozivanja radnji     Na Priručnoj tracikomande " Opozovi radnju " omogućava vam da opozovete neke od nedavnih promena koje ste napravili u prezentaciji. U ovom polju unesite broj puta da kliknete na dugme Opozovi radnju da biste opozvali promene u bilo kom trenutku.

Priručna traka/Opozovi radnju

Slika: Komandu Opozovi na priručnoj traci

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Koristi pametno isecanje i lepljenje     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da PowerPoint da biste podesili razmak između reči i objekata koje lepite u prezentaciju. Pametno isecanje i lepljenje obezbeđuje nalepljeni sadržaj se ne pokreće odnosu na druge reči ili objekti koji se pojavljuju pre ili posle sadržaj koji ste nalepili. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite PowerPoint da automatski podesi razmak između reči ili objekata.

Prikaži dugmad opcija lepljenja     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali dugmad Opcija lepljenja ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili dugmad Opcija lepljenja . Opcije lepljenja dugmad se pojavljuju pored teksta koji ste nalepili. Koristeći ovu dugmad, brzo možete da birate između zadržite izvorni oblik ili samo nalepite tekst.

Napomena: Kada opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži dugmad opcija lepljenja , možete isključiti tu funkciju u svim Office programima u kojem je opciju.

Olovka

(U olovku opcija je dostupna samo u PowerPoint 2016 i novije verzije.)

Koristite olovku da biste izabrali i interakcija sa sadržajem podrazumevano     Ako ne želite da automatski biti u režimu pisanja perom kada Office otkrije aktivni olovke ili nalivpera, izaberite ovom polju za potvrdu da biste koristili olovku da biste podrazumevano izabrali objekte.

Veličina i kvalitet slike

Ove opcije oblast dostupne u PowerPoint 2010 i novije verzije.)

Opcije koje ste podesili u ovom odeljku su samo primeniti na datoteku prezentacije koja je otvorena u vreme.

Odbacivanje za uređivanje podataka     Ako imate izrezane slike ili uneli druge promene na slici, kao što je primenite umetnički efekat ili Promena svetline, kontrasta, ili oštrine slike, informacije da bi se opozvala te promene se skladište u datoteci. Možete da smanjite veličinu datoteke tako što ćete izbrisati ovaj za uređivanje podataka. Potvrđivanjem izbora ove opcije će smanjivanje vaš dokument, ali ako želite da opozovete uređivanjima, moraćete ponovo da umetnete sliku u dokument ako želite da opozovete sve promene koje ste napravili. Više informacija potražite u članku smanjenje veličine datoteke slike.

Ne Komprimuj slike u datoteci     Komprimovanje slike u datoteci čuva razmak, ali smanjuje kvalitet slike. Ako je kvalitet slike važnija od veličine datoteke, izaberite ovo polje za potvrdu. . Da biste komprimovali pojedinačne slike ili podesili druge opcije kvalitet ili rezoluciju slike, pogledajte smanjenje veličine datoteke slike.

Podrazumevane rezolucije / podesite podrazumevani izlaz na    PPI (piksela po inču) je mera rezoluciju slike. Veća vrednost PPI, bogatiji slika. Velika tačnost rezoluciju čuva kvalitet slike, ali može povećati veličinu datoteke prezentacije.

Opcije za grafikon

Ove opcije oblast dostupne u PowerPoint 2013 i novije verzije.)

Svojstva pratite tačku podataka grafikona za sve nove prezentacije     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi prilagođeno oblikovanje i oznake podataka pratite tačaka podataka, premeštanje ili promena na grafikonu. Ova postavka se primenjuje na sve prezentacije kreirane kasnije.

Svojstva pratite tačku podataka grafikona za ovu prezentaciju     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi prilagođeno oblikovanje i oznake podataka pratite tačaka podataka, premeštanje ili promena na grafikonu. Ova postavka se primenjuje samo na trenutnoj prezentaciji.

Ekran

Prikaži sledeći broj nedavnih dokumenata/prezentacije     Unesite broj nedavno otvorenih ili uređenih prezentacija koje želite da se pojavljuju na listi Nedavno korišćeni dokumenti .

 • Da biste prikazali listu Nedavnih prezentacije u PowerPoint 2013 ili novije verzije, izaberite stavke datoteka > Otvori.

 • Da biste prikazali listu Nedavnih prezentacije u PowerPoint 2010, izaberite stavke datoteka > nedavno.

 • Da biste prikazali listu Nedavnih dokumenata u PowerPoint 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta i liste se pojavljuje sa desne strane opcije menija.

Brzo da pristupite sledeći broj nedavnih prezentacije     (PowerPoint 2013 i novije verzije) Brzi pristup nedavne prezentacija pojavljuje se lista u donjem levom uglu prozora, posle komanda " Opcije ", kao što je prikazano na sledećoj slici označenu kao 1.

Prikaži sledeći broj nedavnih nezakačene fascikle     (PowerPoint 2013 i novije verzije) Kao što je prikazano na sledećoj slici oznakom 2, na kartici " nedavno " u dijalogu " Otvaranje " pojavljuje se lista brzi pristup nedavne fascikle. Navedite broj fascikle koje želite da bude navedeno, kada izaberete određeni izvor, kao što je OneDrive ili ovaj računar..

Brzi pristup i nedavno liste u programu PowerPoint 2016

Prikazivanje svih prozora na traci zadataka     (PowerPoint 2007) Izaberite ovo polje za potvrdu ako želite PowerPoint 2007 da biste prikazali sve prozore (identifikuju pojedinačnim imenima datoteka) na Microsoft Windows traci zadataka, omogućavajući vam da biste premeštali prezentacija brzo i jednostavno ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali samo aktivne prezentacije prozor.

Prikaži tasterske prečice u ekranskim napomenama     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali tasterske prečice u svim ekranskim napomenamaili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili tasterske prečice u ekranskim napomenama sve.

Prikaži vertikalni lenjir     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali vertikalni lenjir ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili vertikalni lenjir. Vertikalni lenjir je traka koja se pojavljuje duž PowerPoint prezentacije i koje možete koristiti da izmerite i poravnavanje objekata.

Napomena: Ako izaberete u polju za potvrdu Prikaži vertikalni lenjir , a na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/sakrij možete potvrdite izbor u polju za potvrdu lenjir , pojavljuju se vertikalni i horizontalni lenjir. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži vertikalni lenjir , a zatim na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/sakrij izaberete u polju za potvrdu lenjir , pojavljuje se samo na horizontalnom lenjiru.

Onemogući hardversko ubrzavanje grafike     (PowerPoint 2010 i novije verzije) Korišćenje hardversko ubrzavanje grafike povećava brzina performansi prilikom reprodukovanja prezentacije. Izbor u ovom polju za potvrdu isključuje upotrebu tu ubrzavanje grafike. Više informacija potražite u članku saveti za poboljšavanje reprodukcije zvuka i video zapisa i kompatibilnosti.

Hardversko ubrzavanje grafike onemogućavanje projekcije slajdova     (PowerPoint 2013 i novije verzije) Ako koristite prelaza između slajdova i one ne ponašaju se kao što je očekivano (to jest, vidite treperi crni ekranima umesto prelazi da ste odabrali) pokušajte da izaberete ovo polje za potvrdu.

Automatski proširi ekran kada držite prezentaciju na laptop računaru ili tablet računaru     (PowerPoint 2013 i novije verzije) Da biste isključili pomoću prikaza za prezentatora, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu. PowerPoint podrazumevano koristi prikaz za izlagača za projekcije slajdova. Ovaj režim „proširuje” radnu površinu računara, kreirate zasebne dva monitora na računaru prezentatora. Jedan monitor je ugrađena ekrana na laptop računaru ili tablet računaru izlagača. Drugi monitor je uređaj za prikaz ili projektor, priloženi izlagača laptop računara ili tablet računaru.

Prikazivanje prisustva zastavice za izabrane stavke     (PowerPoint 2016 i novije verzije) Ova opcija će stupiti na snagu kada radite na deljenoj prezentacije sa drugim osobama. Ako izaberete stavku neko drugi je za uređivanje zastavica se pojavljuje koji označava koji trenutno uređuje tu stavku.

Otvori sve dokumente koristeći ovaj prikaz     Izaberite opciju sa liste da biste naveli da se sve prezentacije otvara u određenom prikazu pri svakom pokretanju programa PowerPoint.

Projekcija slajdova

Prikaži meni na desnim tasterom miša kliknite na dugme     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali priručni meni, kliknite desnim tasterom miša na slajd u prikazu projekcije slajdovaili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili koji prikazuje u priručnom meniju.

Projekcija     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali traku sa alatkama na dnu prezentacije preko celog ekrana koja vam omogućava da se krećete po slajdovima i da primenite beleške u prezentaciju ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili traku sa alatkama.

Odziv da biste zadržali perom pri izlasku     Polje za potvrdu da budete upitani da sačuvate promene kada ste Crtanje na slajdovima ili njihovo isticanje tokom prezentacijeili obrišite ovo polje za potvrdu da biste izašli bez da budete upitani da sačuvate beleške napisane perom.

Završi sa crnim slajdom     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste umetnuli crnog slajda na kraju prezentacije ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste završili prezentaciju bez crnog slajda. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, poslednje što vidi vaša publika je poslednji slajd u prezentaciji, a ne crnog slajda.

Štampanje

Štampanje u pozadini     Polje za potvrdu da biste radili u PowerPoint tokom štampanja prezentacije (štampanje može da uspori vreme odziva u PowerPoint), ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste isključili štampanje u pozadini kada želite brz odziv pri radu u PowerPoint.

Štampanje TrueType fontovi kao grafiku     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste pretvorili fontove u vektorska grafika tako da fontovi se odštampa jasno i u bilo koje veličine (ili skala) ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako kvalitet štampanja i upotrebljivost nije važan.

Štampaj umetnute objekte u rezoluciji štampača     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada želite kvalitet štampanja umetnutih objekata, kao što su Kružni grafikoni ili tabele, ili opozovite izbor u polju ovo polje za potvrdu da biste ignorisali izobličena ili vertikalno razvučena objekata prilikom štampanja.

Visokog kvaliteta     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada želite da vidite poboljšanja u štampanja kao što su povećane rezolucije, kombinovana prozirne grafike ili odštampanih mekih senki. Ako izaberete ovu opciju, dobijate najbolji mogući kvalitet, ali štampanje može da traje duže.

Poravnaj prozirnu grafiku u rezoluciji štampača     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste se uverili da se prozirni sadržaj pravilno poravnava sa ostalim sadržajem. Ako izaberete ovu opciju, PowerPoint koristi rezoluciju štampača za štampanje, što može usporiti performanse ako štampač ima vrlo visoke rezolucije.

Štampanje brojeva slajdova na propratni sadržaj     (Samo u PowerPoint za Office 365, počevši od verzije 1810) Podrazumevano, brojeve slajdova se pojavljuju ispod sličica slajda na stranicama odštampanog propratnog sadržaja. Isključite ovu opciju ili isključite tako što ćete potvrditi ili opozvati izbor u ovom polju za potvrdu.

Prilikom štampanja ovog dokumenta

Prilikom štampanja ovog dokumenta     Na ovoj listi, izaberite prezentaciju koju želite da primenite postavke i izaberite nešto od sledećeg:

 • Koristi nedavno korišćene postavke štampanja     Da biste odštampali prezentaciju prema opcije koje ste prethodno koristili u dijalogu Štampanje , kliknite na ovo dugme.

 • Koristite sledeće postavke štampanja     Da biste odabrali nove postavke štampanja za prezentaciju, kliknite na ovo dugme, a zatim uradite sledeće:

  • Odštampaj     Na ovoj listi, izaberite stavku koju želite da odštampate.

  • Boja/Sivi tonovi     Na ovoj listi, izaberite željenu postavku. Za informacije o štampanju u boji, skali sivih tonova ili crno-belo, pogledajte članak Štampanje propratnih sadržaja, beleške, ili slajdove.

  • Štampanje skrivenih slajdova     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali slajdove koje ste prethodno sakrili ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali samo slajdove koji nisu skriveni. Više informacija o tome zašto želite da sakrijete slajd i kako da biste sakrili slajd, potražite Sakrivanje ili prikazivanje slajda.

  • Podesi razmeru prema papiru     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste podesili razmeru sadržaj slajda, propratnog sadržaja ili stranica sa napomenama da se uklopi veličine papira koji se štampaju na ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali podrazumevane veličine fonta i objekat na podrazumevanu veličinu papira.

  • Uokviri slajdove     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste dodali ivicu poput okvira oko svakog slajda, ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite okvir oko svakog slajda.

Čuvanje

Poveži zvuke sa datotekama većim od X KB     (PowerPoint 2007) Unesite željenu veličinu na kojoj zvučnih datoteka će biti povezan, umesto ugrađen u prezentaciji.

Napomena: Možete da ugradite samo WAV datoteke u prezentaciji. Drugi zvuk formati će povezati, bez obzira na veličinu datoteke.

Opšte postavke

Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom     (PowerPoint 2007 – 2016 samo) Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zvuk kada dođe do greške ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite da čujete zvuk kada dođe do greške.

Napomena: Da biste koristili ovu funkciju, računar mora da ima zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Prikaži greške programski dodatak korisničkog interfejsa     Ako ste projektant, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali greške u kodu prilagođavanje korisničkog interfejsa ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili greške.

Prikaži korisnička prosleđen Office.com sadržaj     (PowerPoint 2010 samo) Izaberite ovu opciju da biste videli predloške i slike kreirao klijenti pored sadržaja dobavljenog od strane Microsoft Office.

Opcije Web     (PowerPoint 2007) Kliknite na ovo dugme da biste podesili kriterijume za pregledače, tipove datoteka, slike, kodiranje i fontove za prezentaciju zasnovane na vebu.

Opcije usluga     (PowerPoint 2007) Kliknite na ovo dugme da biste videli opcije za upravljanje dokumentima koji su deo radnog prostora ili SharePoint lokacije.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×