Veb segment za prikaz liste

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ne postoji Veb segment koji se zove prikaza liste u klasičnom SharePoint. Ako tražite Veb segment za prikaz liste za stranice u najnovijoj verziji sistema SharePoint Online, pogledajte članak Korišćenje Veb segment liste.

U klasičnom SharePoint, kada kreirate nove lokacije od predloška lokacije Web segmenata automatski dodaje matičnu stranicu lokacije. Na primer, na lokaciji tima uključuje objave, kalendar i veze Veb segmenata. Ovi Veb segmenti su instance Web segment za prikaz liste koji koristite predložak prethodno konfigurisanih liste da biste prikazali podatke liste.

Na sličan način, kada kreirate listu ili biblioteku na vašoj lokaciji, automatski se kreira i veb segment za prikaz liste pod istim imenom kao i lista ili biblioteka. Na primer, ako kreirate listu pod imenom „Ugovori“, veb segment za prikaz liste pod imenom „Ugovori“ će biti dostupan na putanji Ime lokacije galerija. Veb segment automatski prikazuje podatke sadržane u listi ili biblioteci koju ste kreirali.

U ovom članku

Načini na koje možete da koristite veb segment za prikaz liste

Prilagođavanje prikaza liste ili biblioteke u veb segmentu

Povezivanje veb segmenta za prikaz liste sa drugim veb segmentom

Podržani tipovi lista koji se mogu povezati

Podržani tipovi kolona liste koji se mogu povezati

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz liste

Zajednička svojstva veb segmenata

Načini na koje možete koristiti veb segment za prikaz liste

Možete koristiti veb segment za prikaz liste za prikazivanje i uređivanje podataka liste ili biblioteke na vašoj lokaciji ili za povezivanje sa drugim veb segmentima, uključujući druge veb segmente za prikaz liste. Liste predstavljaju informacije koje delite sa članovima tima i koje često prikazujete u obliku tabele. Prikazi liste prikazuju informacije na različite načine i za različite namene, kao što su filtriranje, sortiranje ili izabiranje određenih kolona.

Većinu lista i veb segmenata za prikaz liste možete da pogledate u jednom od dva tabelarna prikaza: standardnom prikazu, koji je dostupan svim korisnicima, i prikazu lista sa podacima. Prikaz lista sa podacima zahteva program ili kontrolu koji su kompatibilni sa Microsoft Windows SharePoint Services uslugama, kao što su Microsoft Office Access 2007 i podrška za ActiveX kontrola.

Možete koristiti veb segment za prikaz liste da biste uradili sledeće:

 • Prikazali podatke liste u obliku tabele na stranici sa veb segmentom, da biste brzo sortirali, filtrirali, izolovali i ažurirali podatke.

 • U veb segmentu za prikaz liste prikazali dokumente koji su spremni za pregled od strane tima ili dokumente koje vaša grupa često koristi.

 • Pratili podatke projekta u veb segmentu za prikaz liste i filtrirali ili sortirali podatke po koloni koja sadrži ime osobe ili zaduženje na poslu iz podudarne kolone u povezanom veb segmentu za prikaz liste pod nazivom „Kontakti“.

 • Iz veb segmenta za prikaz liste „Osnovne informacije o zaposlenima“ koji sadrži ime i ID broj zaposlenog, potražite detaljne informacije o zaposlenima, kao što su opcije povlastica, porodični status i pokriće zdravstvenog osiguranja u povezanom veb segmentu za prikaz liste „Detalji o zaposlenima“.

 • Pregledajte kompletnu porudžbinu kupca u dva povezana veb segmenta za prikaz liste: veb segmentu za prikaz liste „Porudžbina“ koji sadrži informacije o porudžbini i veb segmentu za prikaz liste „Detalji porudžbine“ koji sadrži sve stavke za tu porudžbinu.

 • Poboljšajte vizuelni prikaz osnovnih informacija o osobi u veb segmentu za prikaz liste „Kontakti“ tako što ćete prikazati sliku te osobe u povezanom veb segmentu „Slika“ ili mapu adrese te osobe na poslu u povezanom prilagođenom veb segmentu „Mapa“.

Veze ka dodatnim informacijama o prilagođavanju različitih tipova veb segmenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Prilagodite prikaz liste ili biblioteke u veb segmentu

Posle dodavanja veb segmenta za prikaz liste na stranicu sa veb segmentima, možete prilagoditi prikaz da bi prikazivao samo informacije koje želite da budu prikazane na stranici. Trenutni prikaz se uređuje na stranici sa veb segmentima.

Takođe možete kreirati prilagođene prikaze liste ili biblioteke koje možete koristiti za prikazivanje različitih skupova informacija u različitim instancama veb segmenta za tu listu ili biblioteku. Prilagođeni prikazi liste ili biblioteke se kreiraju pomoću menija Prikaz u Meni „Prikaz“ listi ili biblioteci koju želite da prilagodite. Pronađite veze za više informacija o kreiranju prilagođenih prikaza liste ili biblioteke u odeljku Takođe pogledajte.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Kliknite na meni veb segmenta za Meni Veb segmenta veb segment koji želite da prilagodite, a zatim izaberite stavku Izmeni deljeni veb segment.

 3. U oknu sa alatkama izaberite stavku Uredi trenutni prikaz.

 4. U odeljku Kolone možete prikazati ili sakriti kolone tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu. Pored imena kolone unesite broj redosleda kolone u prikazu.

 5. U odeljku Sortiranje odaberite da li želite da sortirate informacije i kako želite ih sortirate. Možete koristiti dve kolone za sortiranje, na primer prvu sortirajte po autoru, a drugu po imenu datoteke za svakog autora.

 6. U odeljku Filtriranje odaberite da li želite da filtrirate informacije i kako želite da ih filtrirate. Filtrirani prikaz prikazuje manji izbor, kao što su stavke koje je kreiralo određeno odeljenje ili koje imaju status „Odobreno“.

 7. U odeljku Grupiši po možete grupisati stavke sa istim vrednostima u odvojeni odeljak, kao što je proširivi odeljak za dokumente određenog autora.

 8. U odeljku Ukupne vrednosti možete izračunati broj stavki u koloni, na primer ukupan broj problema. U nekim slučajevima, možete rezimirati ili sažeti dodatne informacije, kao što su prosečne vrednosti.

 9. U odeljku Stil izaberite stil koji želite za prikaz, kao što je osenčena lista u kojoj je svaki drugi red osenčen.

 10. Ako vaša lista ili biblioteka sadrži fascikle možete kreirati prikaz koji ne uključuje fascikle. Takav prikaz se ponekad naziva ravnim prikazom. Da biste prikazali sve vaše stavke liste na istom nivou, izaberite stavku Prikaži sve stavke bez fascikli.

 11. Ako je vaša lista ili biblioteka velika možete ograničiti broj datoteka koje će biti prikazane u listi ili biblioteci ili broj datoteka koje će biti prikazane na istoj stranici. U odeljku Maksimalni broj stavki izaberite opcije koje želite.

 12. Ako planirate da prikazujete listu ili biblioteku na mobilnom uređaju izaberite opcije koje želite u odeljku Mobilni.

 13. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Povezivanje veb segmenta za prikaz liste sa drugim veb segmentom

Većinu lista i veb segmenata za prikaz liste možete da pogledate u jednom od dva tabelarna prikaza: standardnom prikazu, koji je dostupan svim korisnicima, i prikazu lista sa podacima. Prikaz lista sa podacima zahteva program ili kontrolu koji su kompatibilni sa Microsoft Windows SharePoint Services uslugama, kao što su Office Access 2007 i podrška za ActiveX kontrole.

Ako koristite standardni prikaz ili prikaz lista sa podacima, možete da povežete veb segment za prikaz liste sa nekim drugim veb segmentom, obezbedite podatke za njega i promenite način na koji se podaci prikazuju u drugom veb segmentu, uključujući drugi veb segment za prikaz liste.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta , izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Izaberite meni veb segmenta Meni Veb segmenta , a zatim postavite pokazivač na stavku Veze.

 3. Postavite pokazivač na stavku Obezbedi red za ili Preuzmi sortiranje/filter iz, a zatim kliknite na ime veb segmenta sa kojim želite da se povežete.

Ključ za komande iz podmenija Veze

Komanda u podmeniju

Opis

Obezbedi red za

Veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom tako što ćete izabrani red podataka proslediti u drugi veb segment. U zavisnosti od toga kako je kreiran drugi veb segment i kako on dobavlja podatke, drugi veb segment može prikazivati podatke reda ili koristiti podatke reda kao vrednost filtera ili parametra.

U standardnom prikazu će kolona Izaberi stavku koja sadrži dugmad opcija biti automatski dodata kada povežete veb segment za prikaz liste, tako da možete da označite koje redove treba dodati u drugi veb segment. Možete izabrati samo jedan po jedan red u standardnom prikazu. Neke kolone, kao što je kolona Uredi nisu dostupne za upotrebu u vezi veb segmenta.

U prikazu lista sa podacima možete izabrati više redova, ali će samo jedan red biti dodat u drugi veb segment. Ako je izabrano više redova, red koji sadrži aktivnu ćeliju će biti dodat u drugi veb segment, a svi ostali redovi će biti zanemareni. Ne možete obezbediti podatke iz Redu sa ukupnom vrednošću ili Novog reda u drugom veb segmentu.

Sa ovim tipom veze možete imati više od jednog veb segmenta povezanog sa veb segmentom za prikaz liste.

Obezbedi podatke za

Možete povezati veb segment za prikaz liste sa drugim veb segmentom koji radi sa podacima liste. U tom slučaju, veb segment za prikaz liste predstavlja izvor podataka za drugi veb segment.

U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima su samo podaci u prikazu obezbeđeni drugom veb segmentu.

Sa ovim tipom veze možete imati više od jednog veb segmenta povezanog sa veb segmentom za prikaz liste.

Preuzmi Sortiranje/Filter iz

U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima, veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom koji mu može obezbediti sledeće informacije:

 • Ime jedne ili više kolona i parova vrednosti podataka koji filtriraju podatke u veb segmentu za prikaz liste.

 • Kolona podataka za sortiranje podataka po rastućem redosledu ili opadajućem redosledu u veb segmentu za prikaz liste.

Sa ovim tipom veze samo jedan veb segment može biti povezan sa veb segmentom za prikaz liste.

Svi veb segmenti za prikaz liste na vašoj lokaciji su obično dostupni na putanji Ime lokacije Galerija. Kada dodate veb segment za prikaz liste iz galerije veb segmenata na stranicu sa veb segmentima prvi put, stranica sa veb segmentima prikazuje podrazumevani prikaz liste u veb segmentu. Da biste prikazali podatke koje želite u veb segmentu za prikaz liste, kao i u drugom povezanom veb segmentu, možda ćete morati da uredite prikaz liste. Na primer, možda ćete želeti da filtrirate, sortirate ili grupišete podatke na drugačiji način ili da prikažete drugačije kolone.

Možete promeniti prikaz liste iz odeljka prilagođenih svojstava Prikazi liste u oknu sa alatkama, na jedan od dva načina:

 • Izaberite drugačiji prikaz iz svojstva Izabrani prikaz.

 • Izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz.

Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

Vrh stranice

Podržani tipovi lista koji se mogu povezati

Iako možete da prikažete sve tipove liste u veb segmentu za prikaz liste, podržani su samo određeni tipovi liste kada kreirate vezu veb segmenta. Obično su podržani tipovi liste koji prikazuju podatke u obliku tabele, kao što je tip „Kontakti“. Nisu podržani tipovi koji prikazuju podatke u obliku koji nije tabela, kao što je prikaz fascikle. Podržani i nepodržani tipovi liste su navedeni ispod.

Podržani tipovi lista

Nepodržani tipovi lista

 • Objave

 • Kontakti

 • Događaji

 • Sporne stavke

 • Veze

 • Zadatke

 • Prilagođene liste

 • Liste koje sadrže podatke koji su uvezeni iz unakrsne tabele

 • Biblioteke dokumenata

 • Biblioteke obrazaca

 • Prikaz kalendara liste događaja

 • Diskusione table

 • Ankete

 • Biblioteke slika

 • Katalozi predložaka lokacije i liste

 • Galerije veb segmenata

 • Izvori podataka

Vrh stranice

Podržani tipovi kolona liste koji se mogu povezati

Iako možete da prikažete sve tipove kolona liste u veb segmentu za prikaz liste, podržani su samo određeni tipovi kolona liste kada kreirate vezu veb segmenta. Podržani i nepodržani tipovi kolona liste su navedeni ispod.

Podržani tipovi kolona liste

Nepodržani tipovi kolona liste

 • Jedan red teksta

 • Izbor

 • Broj

 • Valuta

 • Datum i vreme

 • Hiperveza ili slika (za podudarne kolone)

 • Pronađi

 • Da/ne

 • Izračunato

 • Hiperveza ili slika (za filtriranje)

 • Više redova teksta

 • Uređivanje

Vrh stranice

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz liste

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz liste su navedena ispod.

Napomena: Ne možete prikazivati ni uređivati nijedno od ovih prilagođenih svojstava u ličnom prikazu.

Svojstvo

Opis

Izabrani prikaz

Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

Navodi prikaz liste koji će biti prikazan u veb segmentu. Možete izabrati jednu od sledećih radnji:

 • Ime „Sve liste“ ili „Svi dokumenti“     Ovo svojstvo prikazuje sve kolone u listi ili biblioteci u zavisnosti od tipa liste.

  Napomena: Pre nego što kliknete na dugme U redu ili Primeni izaberite stavku <Trenutni prikaz> da biste se vratili u prikaz koji je poslednji korišćen i da biste zanemarili nesačuvane promene koje ste izvršili u kopiji informacija o dizajnu prikaza liste. Kada kliknete na dugme U redu ili Primeni promene koje ste izvršili će biti primenjene na novi trenutni prikaz i sačuvane sa veb segmentom za prikaz liste.

 • Prikaz programa Explorer     Ovo svojstvo prikazuje sadržaj biblioteke dokumenata isključivo pomoću ikona, slično programu Windows Explorer. Ovaj prikaz je dostupan samo za biblioteke dokumenata.

 • <Prikaz rezimea>     Ovo svojstvo pokazuje prikaz rezimea liste. Ovaj prikaz se razlikuje u zavisnosti od tipa liste.

 • Dodatni prikazi liste    Ovo svojstvo prikazuje korisnički definisane prikaze ili druge podrazumevane prikaze, u zavisnosti od tipa liste.

Uredite trenutni prikaz

Izaberite stavku Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz koji se koristi u veb segmentu, uključujući prikazane kolone, redosled sortiranja i korišćeni filter, da li treba prikazati ukupne vrednosti ili ne i maksimalni broj stavki.

Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija informacija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

Tip trake sa alatkama

Navodi način na koji je traka sa alatkama liste prikazane ili da li je uopšte prikazana. Izaberite jednu od sledeće tri opcije:

Sažeta traka sa alatkama     Ova opcija prikazuje sažetu traku sa alatkama za trenutno izabrani prikaz liste. Ovo je podrazumevana vrednost za većinu tipova liste, osim za prilagođene liste.

Čitava traka sa alatkama     Ova opcija prikazuje čitavu traku sa alatkama za trenutno izabrani prikaz liste. Ovo je podrazumevana vrednost za prilagođene liste.

Bez trake sa alatkama     Traka sa alatkama se ne prikazuje.

Vrh stranice

Zajednička svojstva veb segmenata

Svi veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored i napredne karakteristike.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu da onemoguće ili sakriju svojstva veb segmenta.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici sa veb segmentima u kojoj se nalazi veb segment.

Napomena: Zone na stranici sa veb segmentima nisu navedene u okviru sa listom kada nemate dozvolu za menjanje zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena: Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Više opcija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je veb segment moguće ukloniti sa stranice sa veb segmentima.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Opis

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama u sledećim galerijama veb segmenata: Lokacija, Virtuelni server i stranica sa veb segmentima.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite nešto od sledećeg:

 • Modalni Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu.

 • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

 • Navigacija Otvara veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

Napomena: Iako prilagođeni Microsoft ASP.NET veb segmenti podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane Windows SharePoint Services 3.0 teme pomoći otvoriće se samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Vrh stranice

Poslednji put ažurirano 2014-6-16

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×