Uvoz podataka u Menadžer za poslovne kontakte

Menadžer za poslovne kontakte za Outlook olakšava uvoz poslovnih zapisa koji se skladište u drugim programima, kao što je Excel, ili u fascikli sa kontaktima u programu Outlook.

U Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možete da uvezete poslovne zapise o poslovnim partnerima i poslovnim kontaktima, kao i prilagođavanja, koristeći čarobnjak za uvoz poslovnih podataka.

U ovom članku

Šta treba imati na umu prilikom uvoza?

Izbor tipa datoteke za uvoz

Šta je to prilagođavanje?

Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm)

Uvoz prilagođavanja programa Business Contact Manager (.bcmx)

Uvoz iz drugog programa korišćenjem tipa datoteke .csv i uvoz iz programa Microsoft Excel ili Microsoft Access

Uvoz Microsoft Outlook fascikle za kontakte

Uvoz ACT! ili QuickBooks datoteke

Za pojedine tipove datoteka čarobnjak vas prvo pita koju datoteku treba uvesti, a zatim uveze tu datoteku. Za druge tipove datoteka treba da unesete ime datoteke za uvoz i navedete kako želite da čarobnjak rukuje određenim zapisima i prilagođavanjima. Ako uvozite Excel datoteku ili listu sa stavkama proizvoda i usluga koristeći tip datoteke poznat kao datoteka razdvojena zarezima (.csv), čarobnjak vas takođe vodi kroz proces podudaranja naslova kolona liste koju uvozite sa odgovarajućim poljima u programu Business Contact Manager (npr. „Cena po jedinici“, „Adresa preduzeća“). Ovaj proces se naziva mapiranje.

Vrh stranice

Šta treba imati na umu prilikom uvoza?

Pre nego što uvezete poslovne podatke u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, razmislite o sledećem:

 • Uvek napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što uvezete datoteku, jer se ovaj proces ne može stornirati.

 • Pre nego što uvezete datoteku, preporučujemo da uporedite njena polja sa poljima u kontakt ili poslovni kontakt zapis, a zatim izmenite polja u datoteci tako da odgovaraju poljima zapisa u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Na primer, možete da razdvojite podatke o adresi u datoteci koju uvozite tako da se podudaraju sa poljima Ulica (posao), Grad (posao) i Država (posao) u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

 • Kad Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uvozi veliku količinu podataka, može se desiti da prozor statusa netačno prikazuje tok procesa uvoza. Iako je prozor statusa prazan ili prikazuje poruku „Ne odaziva se“, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook i dalje uvozi podatke.

 • Menadžer za poslovne kontakte za Outlook podržava samo Unicode format datoteke. Drugi formati datoteka, kao što je ANSI, nisu podržani.

Vrh stranice

Izbor tipa datoteke za uvoz

U Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možete da uvezete nekoliko tipova datoteka. Kliknite na tip datoteke da biste videli uputstva za uvoz tog tipa datoteke.

Tip datoteke

Opis

Podaci programa Business Contact Manager for Outlook (.bcm)

Svi podaci u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, uključujući sve poslovne partnere, poslovne kontakte, mogućnosti za poslovanje, poslovne projekte, zadatke projekata i njihovu istoriju komunikacije. Obuhvaćena su i prilagođavanja, kao i marketinške aktivnosti i liste stavki proizvoda i usluga.

Prilagođavanja programa Business Contact Manager (.bcmx)

Obuhvata prilagođene rasporede obrasca, stranice i prikaze, prilagođene izveštaje i predloške projekata.

Napomena: Prilagođavanja može da uveze samo vlasnik baze podataka.

Vrednosti razdvojene zarezom (.csv).

Liste stavki proizvoda i usluga obično su u .csv formatu datoteke.

Obuhvata podatke u formatu datoteke Comma Separated Values (.csv). Podaci iz skoro svakog programa mogu da se sačuvaju u .csv formatu datoteke. Čak i ako format datoteke nekog programa nije naveden, možete da sačuvate podatke iz programa u .csv formatu datoteke, a zatim uvezete podatke u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Excel radna sveska (.xls, .xlsx)

Obuhvata datoteke sa podacima u formatu Microsoft Excel radne sveske.

Access baza podataka (.mdb, .accdb)

Obuhvata podatke u formatima datoteka programa Microsoft Access.

Outlook fascikla sa kontaktima (.pst)

Obuhvata kontakte u formatu datoteke programa Microsoft Outlook (.pst). Ako je Business Contact Manager baza podatka deljena, možda bi svaki korisnik trebalo da uveze svoje Outlook kontakte.

ACT! (.dbf, .pad)

Odnosi se na podatke sačuvane u ACT! formatu datoteke. Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ima alatku za konverziju podataka koja omogućuje da konvertujete ACT! podatke u .bcm format pre nego što ih uvezete.

Napomene: Ako izaberete ACT! (.dbf. .pad) ili QuickBooks (.IIF) formate datoteke, izaberite stavku Konvertuj podatke da biste konvertovali podatke u format datoteke programa Business Contact Manager (.bcm). Ova alatka pomaže da uvezete ove tipove datoteka. Sledite uputstva u alatki.

 • Da biste uvezli podatke u ACT! formatu datoteke, na računaru morate imati instliran program ACT!.

QuickBooks (.IIF)

Može da se uveze bilo koja verzija QuickBooks datoteke u formatu .iif. Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ima alatku za konverziju podataka koja omogućava da konvertujete QuickBooks podatke u .bcm format pre nego što ih uvezete.

Savet: Ako su podaci sačuvani u formatu datoteke koji nije naveden u čarobnjaku Uvoz poslovnih podataka, sačuvajte podatke u datoteka razdvojena zarezima, a zatim ih uvezite u baza podataka Menadžera za poslovne kontakte.

Vrh stranice

Šta je to prilagođavanje?

Prilagođavanje je izmena koju ste napravili u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Postoje razni oblici prilagođavanja. Kad kreirate novu karticu u programu radni prostor, to je prilagođavanje. Kad pravite nove obrasce ili dodajete ili uklanjate polja i odeljke iz postojećih obrazaca, to su prilagođavanja. Prilagođavanja takođe obuhvataju korisnički definisana polja, prilagođene izveštaje i predloške poslovnih projekata. Ako u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook koristite nešto više od njegovih podrazumevanih obrazaca i polja, to je verovatno prilagođavanje.

Vrh stranice

Više o uvozu prilagođavanja

Dva su načina na koje možete da uvezete prilagođavanja u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. Jedan je korišćenjem tipa datoteke .bcm. Ovaj tip datoteke ne sadrži samo zapise poslovnih podataka, već i prilagođavanja koja ste napravili u zapisima, obrascima i izveštajima. Drugi način uvoza prilagođavanja je korišćenjem tipa datoteke .bcmx. Ovaj tip datoteke ne sadrži poslovne podatke, već samo prilagođavanja koja ste napravili u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook. To je korisno kada prilagođavanja želite da primenite na postojeće podatke, a ne da ih zamenjujete ili dodajete nove.

Kad uvozite prilagođavanja, bilo iz .bcm ili .bcmx datoteke, postavke u odredišnoj bazi podataka zamenjujete prilagođavanjima koja su uskladištena u toj datoteci. Međutim, postoje izuzeci:

 • Ako odredišna baza podataka sadrži prilagođavanja koja ne postoje u .bcmx datoteci, kao što je novi tip zapisa zasnovan na poslovnom partneru, ta prilagođavanja će biti očuvana.

 • Ako .bcmx datoteka sadrži prilagođeni tip polja „Relacija“, ali odgovarajući tip podataka na koji upućuje ne postoji u odredišnoj bazi podataka, to polje neće biti dodato u bazu podataka.

Vrh stranice

Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm)

Ovaj tip datoteke sadrži zapise poslovnih podataka i prilagođavanja zapisa, obrazaca i izveštaja.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na karticu Business Contact Manager, a zatim kliknite na dugme Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite na dugme Uvoz iz datoteke.

  Otvara se čarobnjak Uvoz poslovnih podataka.

 4. Otkucajte lokaciju i ime .bcm datoteke ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

  Prozor „Izbor opcija uvoza“

 6. Izaberite kako želite da rukujete dupliranim zapisima. Možete da birate između sledećeg:

  • Ne uvozi duplirane zapise. Duplirani zapisi uvezene datoteke se ne uvoze, pa postojeći zapisi ostaju nepromenjeni.

  • Uvezi duplirane zapise kao nove zapise. Duplirani zapisi uvezene datoteke se uvoze i dobijaju drugo, srodno ime, pa postojeći zapisi ostaju nepromenjeni.

  • Ažuriraj postojeće zapise. Ako postoje duplirani zapisi, a zapis koji uvozite sadrži različite ili dodatne informacije, zapis koje se podudara biće ažuriran.

   Prozor „Uvoz“, odeljak „Duplikati“

   Duplikati se javljaju kada je ime zapisa koji uvozite identično imenu postojećeg zapisa.

 7. Izaberite kako želite da rukujete prilagođavanjima. Možete da birate između sledećeg:

  • Uvezi prilagođene rasporede (obrasci, stranice i prikazi). Raspored postojećih obrazaca, stranica i prikaza zamenjuje se obrascima, stranicama i prikazima iz datoteke koja se uvozi.

  • Ne uklanjaj polja iz postojećeg rasporeda obrasca. Obrasci, stranice i prikazi iz datoteke koja se uvozi neće ukloniti nijedno polje koje se trenutno koristi u postojećoj bazi podataka. Sva nova polja iz uvezene datoteke se dodaju obrascima, stranicama ili prikazima.

   Odeljak „Uvoz prilagođavanja“ prozora „Uvoz“

 8. Izaberite sve dodatne stavke koje želite da uključite u uvoz. Možete da birate između sledećeg:

  • Istorija komunikacije

  • Proizvodi (i usluge)

  • Prilagođeni izveštaji

  • Predlošci projekata

 9. Kliknite na dugme Uvezi.

Vrh stranice

Uvoz prilagođavanja programa Business Contact Manager (.bcmx)

Prilagođavanje je izmena koju ste napravili u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook da biste ga prilagodili svojim potrebama. Datoteka sa oznakom tipa datoteke .bcmx sadrži samo prilagođavanja. Ona ne sadrži poslovne podatke kao što su poslovni partneri, poslovni kontakti i potencijalni klijenti.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na karticu Business Contact Manager, a zatim kliknite na dugme Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite na dugme Uvoz iz datoteke.

  Otvara se čarobnjak Uvoz poslovnih podataka.

 4. Otkucajte lokaciju i ime .bcmx datoteke ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku.

  Ime .bcmx datoteke koju uvozite pojavljuje se u polju Datoteka za uvoz.

 5. Kliknite na dugme Uvezi.

  Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uvozi podatke. Kad završi, program vas usmerava da pregledate poruke o uvozu i moguće greške zapisane u datoteci evidencije. Datoteku evidencije možete da prikažete tako što ćete izabrati stavku Prikaz evidencije.

Vrh stranice

Uvoz iz drugog programa korišćenjem tipa datoteke .csv, kao i uvoz iz programa Microsoft Excel ili Microsoft Access

.csv format datoteke je jednostavan ali moćan format za prenos podataka iz jednog programa u drugi. Zapravo, mnogi programi čitaju .csv datoteke, uključujući Excel.

.csv format datoteke možete koristiti i za uvoz liste stavki proizvoda i usluga. Takva lista treba da bude strukturisana na određeni način kako biste mogli da je uvezete. Više informacija o problemima koje treba da rešite pre uvoza liste stavki proizvoda i usluge potražite u članku Uvoz liste stavki proizvoda i usluga.

Ako imate podatke u Excel ili Access datoteci, za uvoz podataka upotrebite sledeću proceduru.

Ovaj odeljak sadrži:

1. korak: Izbor .csv, Excel ili Access datoteke koju želite da uvezete

2. korak: Mapiranje polja

Uvoz liste stavki proizvoda i usluga

Uvoz liste

Ispravljanje grešaka prilikom uvoza iz .csv datoteke

1. korak: Izbor .csv, Excel ili Access datoteke koju želite da uvezete

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na karticu Business Contact Manager, a zatim kliknite na dugme Uvoz i izvoz.

 3. Kliknite na dugme Uvoz iz datoteke.

  Otvara se čarobnjak Uvoz poslovnih podataka.

 4. Otkucajte lokaciju i ime .csv, Excel ili Access datoteke ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku.

  Datoteka je navedena u polju Datoteka za uvoz.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite kako želite da rukujete dupliranim zapisima. Možete da birate između sledećeg:

  • Ne uvozi duplirane zapise. Duplirani zapisi uvezene datoteke se ne uvoze, pa postojeći zapisi ostaju nepromenjeni.

  • Uvezi duplirane zapise kao nove zapise. Duplirani zapisi uvezene datoteke se uvoze i dobijaju drugo, srodno ime, pa postojeći zapisi ostaju nepromenjeni. Duplikati se javljaju kada je ime zapisa koji uvozite identično imenu postojećeg zapisa.

 7. Kliknite na dugme Dalje.

Vrh stranice

2. korak: Mapiranje polja

Sada ćete povezati naslove kolona (polja) datoteke koju uvozite sa odgovarajućim poljima u programu Business Contact Manager. Ovaj proces se naziva mapiranje.

 1. Mapirajte .csv, Excel ili Access datoteku.

  • .csv datoteka    

   Ako je neophodno, potvrdite izbor u polju za potvrdu .csv datoteke koju želite da uvezete.

  • Excel datoteka    

   Navedeni su svi Excel listovi koji čine Excel radnu svesku. Potvrdite izbor u polju za potvrdu svakog lista koji želite da uvezete.

   Ako se podaci Excel radne sveske nalaze na samo jednom listu (bez obzira na to koliko je listova u datoteci), potvrdite izbor u polju za potvrdu samo tog lista.

  • Access datoteka    

   Navedene su tabele koje čine Access bazu podataka. Potvrdite izbor u polju za potvrdu svake tabele koju želite da uvezete.

   Ako se podaci u Access bazi podataka nalaze na samo jednom listu ili u samo jednoj tabeli (bez obzira na to koliko je tabela u datoteci), potvrdite izbor u polju za potvrdu samo te tabele.

 2. U koloni Uvoz kao kliknite na tip zapisa koji uvozite, na primer „Poslovni partner“ ili „Poslovni kontakt“.

 3. Kliknite na dugme Mapiraj.

  Prozor „Uvoz polja mape“

 4. Uradite nešto od sledećeg da biste mapirali polja:

  • Da biste ručno mapirali polja, na listi Polja za uvoz (1) prevucite polje koje želite da mapirate do polja na listi Dostupna polja.

  • Da bi Menadžer za poslovne kontakte za Outlook mapirao polja umesto vas, kliknite na dugme Automatsko mapiranje (2). Zatim se pomerite kroz listu Dostupna polja da biste proverili mapiranje.

  • Da biste mapirali polja kao što ste to uradili u ranijem mapiranju, kliknite na dugme Koristi prethodno mapiranje (3).

  • Da biste kreirali novo polje i u njega mapirali polje iz uvezene datoteke, kliknite na dugme Mapiraj u novo polje (4).

 5. Ponavljajte postupak dok lista Polja za uvoz ne bude prazna.

 6. Ako želite da promenite bilo koje mapiranje, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili mapiranje pojedinačnog polja, prevucite mapirano polje iz liste Dostupna polja nazad na listu Polja za uvoz.

  • Da biste poništili sva mapiranja, kliknite na dugme Obriši mapiranje. Zatim pokušajte da ponovo mapirate polja.

 7. Kad donesete odluke u vezi sa mapiranjem, kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Uvezi.

  Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uvozi podatke. Kad završi, program vas usmerava da pregledate poruke o uvozu i moguće greške zapisane u datoteci evidencije. Datoteku evidencije možete da prikažete tako što ćete izabrati stavku Prikaz evidencije.

Savet:  Posle uvoza Excel datoteke može se dogoditi da se neki brojevi telefona ne pojave. Ovo je poznat problem. Pokušajte da otvorite datoteku u programu Excel 2010, a zatim da je sačuvate u .csv formatu datoteke korišćenjem komande Sačuvaj kao. Zatim iz programa Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možete ponovo da uvezete .csv datoteku.

Vrh stranice

Uvoz liste stavki proizvoda i usluga

Lista stavki proizvoda i usluga mora da ispunjava sledeće kriterijume da biste je uvezli:

 • Mora da bude u .csv formatu datoteke. Ako listu stavki proizvoda i usluga možete da otvorite u programu Excel, možete da je sačuvate u .csv datoteci korišćenjem komande Sačuvaj kao.

 • Mora da sadrži najmanje tri kolone raspoređene propisanim redosledom.

Organizovanje liste stavki proizvoda i usluga korišćenjem odgovarajućih kolona

Da biste ispravno uvezli .csv datoteku sastavljenu od stavki proizvoda i usluga, datoteka mora da sadrži najmanje tri kolone, a najviše pet, raspoređenih na sledeći način:

Raspored sa tri kolone

Ime stavke

Opis

Cena po jedinici

Raspored sa četiri kolone

Ime stavke

Opis

Cena po jedinici

Količina

Raspored sa pet kolona

Ime stavke

Opis

Cena po jedinici

Količina

Cena po jedinici

Kakav god raspored odaberete, prvi red u .csv datoteci treba da sadrži naslove kolona liste.

Primer za Excel

Evo kako bi lista sa dve stavke mogla da izgleda u programu Excel. Sastoji se od reda naslova iza kojeg sledi po jedan red za svaku stavku.

Ime stavke

Opis

Cena po jedinici

Lanac za bicikl

Titanijum 48"

56,50

Boca za vodu

Prozirnoplava

11,75

Primer za program „Beležnica“

Ako uređujete datoteku u uređivaču teksta kao što je „Beležnica“ (za razliku od programa Microsoft Excel), napravite zaseban red u datoteci za svaku stavku koju uvozite i razdvojite stavke u svakom redu zarezima, bez razmaka pre ili posle zareza.

Ime Stavke,Opis,Cena po jedinici
Lanac za bicikl,Titanijum 48",56,50
Boca za vodu,Prozirnoplava,11,75

Savet:  Ako dobijete poruku koja navodi da se u ulaznoj datoteci nalazi neispravan broj kolona, možda ste dodali previše zareza u najmanje jednom redu. Da biste to izbegli, pratite jedan od rasporeda kolona koje smo pomenuli ranije u ovom članku.

Ne zaboravite da prvi red .csv datoteke mora da sadrži naslove kolona.

Vrh stranice

Uvoz liste

Kad završite pripremu .csv datoteke, možete da je uvezete dodajući stavke na postojeću listu stavki proizvoda i usluga ili zamenjujući postojeću listu novim stavkama koje ste uvezli.

 1. U oknu za navigaciju, u okviru stavke Business Contact Manager izaberite stavku Prodaja.

 2. Na traci, na kartici Početak, u grupi Prilagođavanje kliknite na dugme Proizvodi i usluge.

 3. U dijalogu Proizvodi i usluge kliknite na dugme Uvezi.

 4. Otkucajte lokaciju i ime .csv datoteke ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku.

 5. Odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Zameni postojeću listu stavkama iz ove datoteke. Na taj način uklanjate postojeću listu stavki proizvoda i usluga i zamenjujete listom stavki koju uvozite.

  • Dodaj stavke iz ove datoteke na postojeću listu.

   Važno: Uvoz ne možete da opozovete. Preporučuje se da napravite rezervnu kopiju podataka pre nego što nastavite.

 6. Kliknite na dugme Uvezi.

 7. Kad se uvoz datoteke završi, kliknite na dugme Zatvori.

Vrh stranice

Ispravljanje grešaka prilikom uvoza iz .csv datoteke

Ako ste u procesu uvoza stavke proizvoda i usluga i proces se prekine ili prijavljuje greške, to je verovatno zbog neispravno oblikovanih podataka u .csv datoteci, simbola valuta ili duplikata stavki u postojećoj listi.

Provera oblikovanja .csv datoteke

Kad uvozite .csv datoteku, sledeći problemi u vezi sa oblikovanjem mogu da generišu poruke o greškama.

Uzrok

Rešenje

Kolone nemaju naslove.

Dodajte naslov kolone svakom tip podatka. Podatke ćete jednostavnije uvoziti ako koristite naslov kolone koji trenutno postoji u bazi podataka programa Business Contact Manager.

Oznake ili naslovi kolona nisu jedinstveni.

Proverite da li postoje duplirane oznake ili zaglavlja i napravite ih jedinstvenim. Na primer, ako postoje dve oznake ili dva zaglavlja po imenu „Broj telefona“, neka jedno bude „Broj telefona 1“ a drugo „Broj telefona 2“.

.csv datoteka sadrži znakove koji se ne mogu odštampati.

U znakove koji se ne mogu odštampati spadaju znak za prelaz u sledeći red i prelomi stranica ili odeljaka. Pre nego što ponovo probate da uvezete datoteku, proverite jesu li svi ovi znakovi izbrisani.

Datoteka koju uvozite ima neispravan broj kolona.

Datoteka mora da sadrži najmanje tri kolone raspoređene po sledećem redosledu: Ime stavke, Opis, Cena po jedinici.

Vrh stranice

Uputstva za interpunkciju i novčane oznake

Cene i količine proizvoda ne mogu da uključuju simbole valuta ili unutrašnju interpunkciju, kao što su tačke ili zarezi. Međutim, za valute možete da koristite znak za odvajanje decimala. Na primer:

 • Za svaki iznos koji je ceo broj, uključujući valutu, otkucajte 10000, ali ne i za iznos sa zarezom ili decimalnom tačkom.

 • Za cene koje nisu celi brojevi otkucajte decimalnu tačku, kao npr. 10.50 kad mislite na cenu od deset dolara i pedeset centi.

Proverite kako rukujete dupliranim zapisima

Poruku o grešci prilikom uvoza stavki proizvoda i usluga možete dobiti ako pokušate da uvezete stavke koje se već nalaze u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook, ali niste ukazali na to da ti duplikati treba da zamene postojeće stavke. Poruka o grešci u datoteci evidencije grešaka govori da stavka ili stavke već postoje u programu Menadžer za poslovne kontakte za Outlook.

Da biste ispravili grešku, ponovo uvezite nove stavke proizvoda ili usluga. U dijalogu Uvoz stavki proizvoda i usluga izaberite stavku Zameni postojeću listu stavkama u ovoj datoteci. Stavke na trenutnoj listi stavki proizvoda i usluga zamenjene su stavkama iz datoteke koju uvozite.

Odeljak „Opcije uvoza“

Kad ponovo uvezete listu, više nećete naići na grešku s dupliranim stavkama.

Vrh stranice

Uvoz Microsoft Outlook fascikle sa kontaktima

Sa samo nekoliko klikova možete da popunite Menadžer za poslovne kontakte za Outlook gomilom poslovnih kontakata tako što ćete uvesti fasciklu sa kontaktima programa Outlook.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na karticu Business Contact Manager, a zatim kliknite na dugme Uvoz i izvoz.

 3. Odaberite stavku Uvoz Outlook kontakata.

  Otvara se čarobnjak Uvoz poslovnih podataka.

 4. Čarobnjak navodi podrazumevanu fasciklu sa kontaktima kao fasciklu koju treba uvesti. Da biste uvezli drugu fasciklu sa kontaktima, kliknite na dugme Potraži. Izaberite fasciklu sa kontaktima koju želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Izaberite kako želite da rukujete dupliranim zapisima.

  Možete da birate između sledećeg:

  • Ne uvozi duplirane zapise. Duplirani zapisi uvezene datoteke se ne uvoze, pa postojeći zapisi ostaju nepromenjeni.

  • Uvezi duplirane zapise kao nove zapise. Duplirani zapisi uvezene datoteke se uvoze i dobijaju drugo, srodno ime, pa postojeći zapisi ostaju nepromenjeni.

   Duplikati se javljaju kada je ime zapisa koji uvozite identično imenu postojećeg zapisa.

 6. Kliknite na dugme Uvezi.

Savet: Da biste u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook uvezli podatke iz usluge Windows Live Pošta, prvo morate da dodate nalog usluge Windows Live Pošta u Outlook.

Vrh stranice

Uvoz ACT! ili QuickBooks datoteke

Ako imate poslovne podatke u programima ACT! ili Quick Books, možete ih uvesti u Menadžer za poslovne kontakte za Outlook pomoću alatke za konverziju podataka i čarobnjaka za uvoz poslovnih podataka. Alatka za konverziju podataka konvertuje ACT! ili QuickBooks podatke u obrazac koji Menadžer za poslovne kontakte za Outlook može da interpretira.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na karticu Business Contact Manager, a zatim kliknite na dugme Uvoz i izvoz.

 3. Izaberite stavku Uvoz iz drugih programa.

 4. U čarobnjaku Uvoz poslovnih podataka izaberite stavku Konvertovanje podataka. Otvara se alatka za konverziju podataka. Kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na verziju programa ACT! ili QuickBooks, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Otkucajte lokaciju i ime datoteke ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu kategorija podataka koje želite da konvertujete. Na listi Odredište izaberite tip Menadžer za poslovne kontakte za Outlook zapisa u koji želite da se podaci konvertuju, a zatim kliknite na dugme Dalje

 8. Izaberite korisnički definisana polja koja želite da uključite kao deo konverzije podataka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali lokaciju za konvertovanu datoteku, otkucajte ime za datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Kliknite na dugme Dalje.

 10. Kliknite na dugme Dalje. Kad konverzija bude gotova, zatvorite alatku za konverziju podataka.

 11. Sada možete da uvezete konvertovane podatke prateći proceduru opisanu u odeljku Uvoz datoteke programa Business Contact Manager (.bcm).

  Savet: Možete zanemariti izbore za prilagođavanja jer se oni ne primenjuju na konvertovane podatke.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×