Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tipovi sadržaja vam omogućavaju da organizujete, upravljanje i rukuju sadržajem dosledno preko lokacije. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacionih proizvoda, možete da omogućite da svaka grupa sadržaja upravlja na dosledno. Ovaj članak objašnjava osnovni koncepti o tipovima sadržaja i kako se tip sadržaja objavljivanje može da se koristi za deljenje tipove sadržaja širom kolekcija lokacija.

U ovom članku

Šta je tip sadržaja?

Kako sadržaja radi nasleđivanje tipa

Kako nasleđivanje funkcioniše u tipovima sadržaja lokacije

Kako nasleđivanje funkcioniše sa tipovima sadržaja liste

Objavljivanje tipova sadržaja

Srodni zadaci

Šta je tip sadržaja?

U toku posla, tipične organizacije daje mnogo različitih tipova sadržaja; na primer: pravni ugovori, marketinške predloge, specifikacije dizajna proizvoda u proizvodnji proces dokumente, itd. Iako ovih različitih tipova dokumenata može se podeliti skup zajedničkih svojstava, svaki tip sadržaja ima jedinstvene atributi i svaki možda kreira, koristi, dele i zadržavaju na različite načine. Organizacija možda ćete želeti da zadržite različite vrste metapodataka o ovim različitih tipova sadržaja ili ga možda ćete želeti da biste ih primenili različite vrste smernice za zadržavanje ili poverljivost.

Organizacije mogu definisati svaku od ovih različite skupove dokumenata kao tipa sadržaja. Tip sadržaja je grupa ponovo koristiti postavki koje opisuju deljene atributi i ponašanja za određeni tip sadržaja. Tipovi sadržaja se mogu definisati za sve tipove stavki, uključujući dokumente, stavke liste, medijske datoteke i fascikle.

Možete da navedete sledeće atribute za svaki tip sadržaja:

  • Kolone (metapodaci) koje želite da pridružite stavkama ovog tipa.

  • Prilagođeni obrasci „Novo“, „Uređivanje“ i „Prikaz“ za upotrebu sa ovim tipom sadržaja.

  • Tokovi posla dostupni za stavke ovog tipa sadržaja.

  • Prilagođena rešenja ili funkcije povezane sa stavkama datog tipa sadržaja

  • Smernice za upravljanje informacijama koje su povezane sa stavkama datog tipa sadržaja

  • okno sa informacijama o dokumentu, koje se prikazuje u kompatibilnim Microsoft Office programima za stavke ovog tipa sadržaja.

  • predložak dokumenta za nove stavke ovog tipa (samo tipovi sadržaja dokumenta).

  • Konverzije dokumenta koje su dostupne za stavke datog tipa sadržaja (samo za tipove sadržaja dokumenata)

Tipovi sadržaja obezbeđuju organizacijama način za upravljanje dosledno i organizuju sadržaj lokacije, liste i biblioteke i oni takođe omogućavaju za jednu listu ili biblioteku da sadrži više tipova stavki ili dokumenata.

Ako u biblioteci podešen da podrži više tipova sadržaja, " Novi dokument " će predstaviti korisnika sa liste dostupnih tipova sadržaja i možete da izaberete tip koji odgovara tipu dokumenta koji žele da biste kreirali.

Tipovi sadržaja se prikazuju u meniju „Novi“ za listu ili biblioteku.

Vrh stranice

Kako sadržaja radi nasleđivanje tipa

Tipovi sadržaja su organizovani u hijerarhiju koja omogućava da jedan tip sadržaja nasledi karakteristike od drugog tipa sadržaja. Na ovaj način, kategorije dokumenata mogu imati zajedničke atribute u celoj organizaciji, koje timovi mogu prilagoditi za određene lokacije ili liste.

Postoje dva osnovna tipa tipova sadržaja: lokacija tipove sadržaja i tipovi sadržaja liste.

Tipovi sadržaja lokacije    Tipovi sadržaja koji su definisani na nivou lokacije nazivaju se tipovi sadržaja lokacije, a oni se upravlja u galeriji tipova sadržaja lokacije za lokaciju. Tipovi sadržaja lokacije su dostupni za korišćenje u svim podlokacijama lokacije za koju su definisani. Na primer, ako tip sadržaja lokacije je definisan u galeriji tipova sadržaja lokacije za lokaciju najvišeg nivoa u kolekciji lokacija, on je dostupan za korišćenje u listama i bibliotekama u svim lokacijama u toj kolekciji lokacija. Ako je konfigurisan objavljivanje tipova sadržaja i ovu kolekciju lokacija je čvorište za objavljivanje tipa sadržaja, ovi tipovi sadržaja lokacije mogu biti objavljena na subscribing kolekcije lokacija i Web aplikacije. Tipovi sadržaja lokacije možete dodati pojedinačno liste ili biblioteke i prilagoditi za korišćenje u tim listama ili bibliotekama.

Tipovi sadržaja liste    Kada dodate tip sadržaja lokacije na listu ili biblioteku, naziva se tip sadržaja liste. Tipovi sadržaja liste su podređeni tipovi sadržaja lokacije iz koje su kreirane.

Vrh stranice

Kako nasleđivanje funkcioniše u tipovima sadržaja lokacije

Kada definišete novi tip sadržaja prilagođene lokacije u galeriji tipa sadržaja lokacije za lokaciju, odaberete postojeći nadređeni tip sadržaja lokacije u galeriji tipa sadržaja lokacije kao početnu tačku. Možete da pristupite velikom broju podrazumevani tipovi sadržaja lokacije možete da koristite za kreiranje sopstvene prilagođene lokacije tipove sadržaja. Novi tip sadržaja lokacije koji kreirate nasleđuje sve atribute njegov nadređeni tip sadržaja, kao što su njen predložak dokumenta, postavke samo za čitanje ili kolona. Kada kreirate novi tip sadržaja lokacije, možete da izvršite promene u nekom od ovih atributa.

Svaki put kada promenite tip sadržaja lokacije, možete da navedete da li želite da ažurirate podređene lokacije ili lista sadržaja tipove koji nasleđuju atribute iz sadržaja lokacije koji otkucajte ažurirate. Možete da ažurirate samo na atribute lokacije ili liste tipovi sadržaja podređene delite sa nadređenim tipom sadržaja. Ako sadržaja podređene lokacije tip je prilagođen sa dodatnim atributima koje nadređeni tip sadržaja lokacije (na primer, dodatne kolone), prilagođavanja neće biti zamenjena kada tip sadržaja podređene lokacije se ažurira. Promene koje izvršite u tip sadržaja lokacije ne utiču na nadređeni tip sadržaja lokacije sa koje je kreiran.

Sledeća slika prikazuje kako sadržaja tip nasleđivanje funkcioniše. Galerija tipova sadržaja lokacije za ove lokacije najvišeg nivoa sadrži tri tipovi sadržaja lokacije: dokument, dizajn specifikacije i memorandum. Tipovi sadržaja specifikacije dizajna i memoranduma su podređeni tipu sadržaja dokumenta i podelite koloni autor zato što su to nasleđuju tip sadržaja dokumenta. Na podlokacije u kolekciji lokacija, dizajn specifikacije tipa sadržaja se koristi da biste kreirali novi podređeni tip sadržaja lokacije koji se zove proizvoda X propisima, koji sadrži dodatnu kolonu. Instance novi proizvod X specifikacije tip sadržaja lokacije i memoranduma tip sadržaja lokacije se dodaju u biblioteku gde one funkcionišu kao tipove sadržaja liste. Biblioteke prikazuje kolone koje su važne za oba tipove sadržaja uključujući koloni autora koji obe tipove sadržaja deljenje.

Dijagram nasleđivanja tipa sadržaja

1. tip sadržaja sa kolonama predstavljena tekst napisan kurzivom.

2. tip sadržaja liste

3. u biblioteku kojoj obe tipove sadržaja je dodat prikazuje kolona koje su važne za obe i stavke svakog tipa sadržaja metapodataka u određenih kolona koje su važne za njih.

Vrh stranice

Kako nasleđivanje funkcioniše sa tipovima sadržaja liste

Ako je lista ili biblioteka podešena da dozvoljava više tipova sadržaja, toj listi ili biblioteci možete dodavati tipove sadržaja iz grupe tipova sadržaja lokacije koji su dostupni za vašu lokaciju.

Kada dodate tip sadržaja na listu ili biblioteku, omogućavate za tu listu ili biblioteku da sadrži stavke tog tipa. Komanda " Nova stavka ili Novi dokument " u tu listu ili biblioteku omogućava korisnicima da kreiraju nove stavke tog tipa. Jedna od ključnih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste da oni omogućavaju jednu listu ili biblioteku da sadrži više tipova stavki ili dokumenata, od kojih svaki može imati jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja.

Kada dodate tip sadržaja lokacije na listu ili biblioteku da je učinite dostupnom za korišćenje u tu lokaciju, to je poznato kao tip sadržaja liste i je podređeni element tipa sadržaja lokacije sa koje je kreiran. Ovaj tip sadržaja liste nasleđuje sve atribute njegov nadređeni tip sadržaja lokacije, kao što je predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokova posla i kolona.

Možete da prilagodite tip sadržaja liste za određenu listu ili biblioteku kojoj ste ga dodali. Ova prilagođavanja ne utiču na nadređeni tip sadržaja lokacije. Ako je nadređeni tip sadržaja lokacije za tip sadržaja liste, tip sadržaja liste će naslediti te promene (ako osoba koja održava tip sadržaja lokacije odluči da ažuriranja primeni na sve podređene tipove sadržaja). Ako ste prilagodili atributa koji tip sadržaja liste deli sa sadržajem njegove nadređene lokacije, prilagođavanja će biti zamenjene ako ispravke za nadređeni tip sadržaja lokacije su gurnuli niz koje se nasleđuju tipovima sadržaja. Ako prilagodite sadržaja na listi tip tako što ćete dodati atributi koje nadređeni tip sadržaja (na primer, dodatne kolone), ta prilagođavanja se neće zameniti ako ispravke za nadređeni tip sadržaja lokacije premeštaju u koje se nasleđuju tipove sadržaja.

Vrh stranice

Objavljivanje tipova sadržaja

Organizacije možete deliti tipove sadržaja širom kolekcija lokacija u svoju primeni tako što ćete koristiti za aplikaciju usluge kontrolisanih podataka da biste podesili objavljivanje tipa sadržaja. Objavljivanje tipova sadržaja pomaže organizacijama da upravljaju sadržaja i metapodacima dosledno preko svojih lokacija zato što tipove sadržaja može da kreira i ažurira centralno i ispravke može objaviti se više subscribing kolekcije lokacija ili Veb aplikacije.

Da biste podesili objavljivanje tipova sadržaja, administrator farme morate kreirati uslugu kontrolisani metapodaci i konfigurišite ga da biste odredili kolekciju određenih lokacija kao čvorište za objavljivanje tipa sadržaja. Pošto usluge kontrolisanih podataka kreirane i konfigurišete administratoru farme izdavač. Administrator farme možete da koristite ovu objavljenu URL adresu za povezivanje druge Veb aplikacije za ovu aplikaciju usluge kontrolisanih podataka i pretplata na njenu tipove sadržaja.

Vaše organizacije možete podesiti više usluga kontrolisanih podataka za deljenje tipove sadržaja sa više kolekcija lokacija. Pojedinačne Web aplikacije možete povezati se sa više usluga za upravljanje metapodacima i pretplata na tipove sadržaja sa više lokacija čvorišta.

Usluge kontrolisanih podataka mora biti konfigurisana od strane administratora.

Ako administrator objavljivanje tipova sadržaja konfigurisan za usluge kontrolisanih podataka, možete da objavite tipove sadržaja iz galerije tip sadržaja lokacije u kolekciji lokacija čvorišta drugim subscribing kolekcijama lokacija. Kada se objavi tip sadržaja, on postaje samo za čitanje na pretplaćivanja lokacije (mada korisnici mogu da promenite status samo za čitanje i ažuriranje). Vlasnici lokacija za pretplaćivanje lokacije možete da koristite Tip sadržaja kao-je tako što ćete dodati da liste ili biblioteke ili su produži za kreiranje nove lokacije ili liste tipove sadržaja koji se zasnivaju na njemu.

Kada objavljenu tip sadržaja se ažurira u galeriji tipova sadržaja lokacije čvorišta lokacije, ispravke možete objavljivanju subscribing lokacijama. Objavljivanje tipova sadržaja upravlja tajmera, što može da se konfiguriše administrator. U zavisnosti od toga koliko često tajmera podešen da biste pokrenuli, biće vreme kašnjenja između kada se objavljuje sa ažuriranim tipa sadržaja i kada subscribing lokacije primaju ispravke.

Lokalne verzije objavljene tipove sadržaja su samo za čitanje na pretplaćivanja lokacije (mada korisnici mogu da promenite status samo za čitanje i ažuriranje). Ovo pomaže organizacijama korišćenje objavljivanje tipa sadržaja za podršku dosledno upravljanje sadržajem više lokacija. Ako izbrišete objavljeni tipa sadržaja na lokaciji sadržaja tip galeriji za lokaciju čvorišta, sve objavljene verzije na pretplaćivanja lokacija se ne brišu. Jednostavno su izgubili svoj status samo za čitanje i postaju koji se može uređivati.

Vrh stranice

Srodni zadaci

Upravljanje objavljivanjem tipova sadržaja

Kreiranje ili prilagođavanje tipa sadržaja sajta

Menjanje tipa sadržaja za listu ili biblioteku

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×